Nếu bạn thấy báo hỏng/load chậm vui lòng chờ trong giây lát , chọn lại tập vài lần hoặc chọn các server khác nếu có.
Thể Loại:
Quốc Gia:
Diễn Viên:
Loading...
Trạng Thái


[stt/16/16 Vietsub ]
[info] [+] BẬT NẮP XUYÊN KHÔNG - Manhole: Wonderland's Pil [+] [+] Bong Pil (Kim Jae Joong) nhận được lời mời tham dự lễ cưới của cô gái mà anh yêu đơn phương trong một thời gian dài, anh quyết nắm lấy cơ hội ngăn cản hôn lễ xảy ra bằng cách du hành thời gian cùng bạn bè qua một miệng cống ma thuật. Nhưng có những nếp gấp thời gian trong sự lưu lại của họ. Những thay đổi của anh làm sẽ ảnh hưởng đến dòng thời gian hiện tại. Kim Jae Joong chọn thể loại lãng mạn-hài vượt thời gian là dự án đầu tiên sau khi giải ngũ của anh, đóng với nữ diễn viên UEE trong Manhole của KBS. [+] Phim viễn tưởng, Phim hài hước, Phim tình cảm-Lãng mạn, Phim bộ Hàn Quốc, Phim bộ [+] [+] [/info] [link]

Server Quốc Tế #1 (Vietsub)


[Tập 1*http://asia-northeast28.appspot.com.storage.googleapis.com/PhimMoi.Net--%5B%409d9e344d%5D%5BT1509519209%5DManhole.E01.720p-P14.mkv.mp4&img=https://3.bp.blogspot.com/-ng5LLZ6OpTo/WhPLICquBQI/AAAAAAAAFAU/VvNU2w5bnTgiwR0OgH2KkbhLRuW2wGaugCLcBGAs/s1600/original.jpg] [Tập 2*http://asia-northeast25.appspot.com.storage.googleapis.com/PhimMoi.Net--%5B%4058bf3383%5D%5BT1509662810%5DManhole.E02.720p-P14.mkv.mp4&img=https://3.bp.blogspot.com/-ng5LLZ6OpTo/WhPLICquBQI/AAAAAAAAFAU/VvNU2w5bnTgiwR0OgH2KkbhLRuW2wGaugCLcBGAs/s1600/original.jpg] [Tập 3*http://asia-northeast11-187911.appspot.com.storage.googleapis.com/PhimMoi.Net--%5B%405cbd338e%5D%5BT1509776866%5DManhole.E03.720p-P14.mkv.mp4&img=https://3.bp.blogspot.com/-ng5LLZ6OpTo/WhPLICquBQI/AAAAAAAAFAU/VvNU2w5bnTgiwR0OgH2KkbhLRuW2wGaugCLcBGAs/s1600/original.jpg] [Tập 4*http://asia-northeast35.appspot.com.storage.googleapis.com/PhimMoi.Net--%5B%40a722348d%5D%5BT1509694230%5DManhole.E04.720p-P14.mkv.mp4&img=https://3.bp.blogspot.com/-ng5LLZ6OpTo/WhPLICquBQI/AAAAAAAAFAU/VvNU2w5bnTgiwR0OgH2KkbhLRuW2wGaugCLcBGAs/s1600/original.jpg] [Tập 5*http://asia-northeast26.appspot.com.storage.googleapis.com/PhimMoi.Net--%5B%40b452345b%5D%5BT1509614481%5DManhole.E05.720p-P14.mkv.mp4&img=https://3.bp.blogspot.com/-ng5LLZ6OpTo/WhPLICquBQI/AAAAAAAAFAU/VvNU2w5bnTgiwR0OgH2KkbhLRuW2wGaugCLcBGAs/s1600/original.jpg] [Tập 6*http://asia-northeast35.appspot.com.storage.googleapis.com/PhimMoi.Net--%5B%40d1e134b1%5D%5BT1509598213%5DManhole.E06.720p-P14.mkv.mp4&img=https://3.bp.blogspot.com/-ng5LLZ6OpTo/WhPLICquBQI/AAAAAAAAFAU/VvNU2w5bnTgiwR0OgH2KkbhLRuW2wGaugCLcBGAs/s1600/original.jpg] [Tập 7*http://asia-northeast36.appspot.com.storage.googleapis.com/PhimMoi.Net--%5B%400fb8358a%5D%5BT1509809258%5DManhole.E07.720p-P14.mkv.mp4&img=https://3.bp.blogspot.com/-ng5LLZ6OpTo/WhPLICquBQI/AAAAAAAAFAU/VvNU2w5bnTgiwR0OgH2KkbhLRuW2wGaugCLcBGAs/s1600/original.jpg] [Tập 8*http://asia-northeast8-187911.appspot.com.storage.googleapis.com/PhimMoi.Net--%5B%40187a3597%5D%5BT1509773030%5DManhole.E08.720p-P14.mkv.mp4&img=https://3.bp.blogspot.com/-ng5LLZ6OpTo/WhPLICquBQI/AAAAAAAAFAU/VvNU2w5bnTgiwR0OgH2KkbhLRuW2wGaugCLcBGAs/s1600/original.jpg] [Tập 9*http://asia-northeast33.appspot.com.storage.googleapis.com/PhimMoi.Net--%5B%40df1834e1%5D%5BT1509592941%5DManhole.E09.720p-P14.mkv.mp4&img=https://3.bp.blogspot.com/-ng5LLZ6OpTo/WhPLICquBQI/AAAAAAAAFAU/VvNU2w5bnTgiwR0OgH2KkbhLRuW2wGaugCLcBGAs/s1600/original.jpg] [Tập 10*http://asia-northeast39.appspot.com.storage.googleapis.com/PhimMoi.Net--%5B%40eb8a3502%5D%5BT1509823955%5DManhole.E10.720p-P14.mkv.mp4&img=https://3.bp.blogspot.com/-ng5LLZ6OpTo/WhPLICquBQI/AAAAAAAAFAU/VvNU2w5bnTgiwR0OgH2KkbhLRuW2wGaugCLcBGAs/s1600/original.jpg] [Tập 11*http://asia-northeast21.appspot.com.storage.googleapis.com/PhimMoi.Net--%5B%405fb03389%5D%5BT1509921603%5DManhole.E11.720p-P14.mkv.mp4&img=https://3.bp.blogspot.com/-ng5LLZ6OpTo/WhPLICquBQI/AAAAAAAAFAU/VvNU2w5bnTgiwR0OgH2KkbhLRuW2wGaugCLcBGAs/s1600/original.jpg] [Tập 12*http://asia-northeast8-187911.appspot.com.storage.googleapis.com/PhimMoi.Net--%5B%40a3fc3443%5D%5BT1509958456%5DManhole.E12.720p-P14.mkv.mp4&img=https://3.bp.blogspot.com/-ng5LLZ6OpTo/WhPLICquBQI/AAAAAAAAFAU/VvNU2w5bnTgiwR0OgH2KkbhLRuW2wGaugCLcBGAs/s1600/original.jpg] [Tập 13*http://asia-northeast33.appspot.com.storage.googleapis.com/PhimMoi.Net--%5B%4054ff33ec%5D%5BT1510179000%5D%5B360p%5DManhole.E13.720p-P14.mkv.mp4&img=https://3.bp.blogspot.com/-ng5LLZ6OpTo/WhPLICquBQI/http://www.phimmoi.net/phim/bat-nap-xuyen-khong-i1-5876/tap-14-140820.htmlAAAAAAAAFAU/VvNU2w5bnTgiwR0OgH2KkbhLRuW2wGaugCLcBGAs/s1600/original.jpg] [Tập 14*http://asia-northeast15.appspot.com.storage.googleapis.com/PhimMoi.Net--%5B%40783633dc%5D%5BT1509776428%5DManhole.E14.720p-P14.mkv.mp4&img=https://3.bp.blogspot.com/-ng5LLZ6OpTo/WhPLICquBQI/AAAAAAAAFAU/VvNU2w5bnTgiwR0OgH2KkbhLRuW2wGaugCLcBGAs/s1600/original.jpg] [Tập 15*http://asia-northeast33.appspot.com.storage.googleapis.com/PhimMoi.Net--%5B%40571c337d%5D%5BT1510166362%5D%5B360p%5DManhole.E15.720p-P14.mkv.mp4&img=https://3.bp.blogspot.com/-ng5LLZ6OpTo/WhPLICquBQI/AAAAAAAAFAU/VvNU2w5bnTgiwR0OgH2KkbhLRuW2wGaugCLcBGAs/s1600/original.jpg] [Tập 16 End*http://asia-northeast2-187911.appspot.com.storage.googleapis.com/PhimMoi.Net--%5B%401ccc35b4%5D%5BT1509894836%5DManhole.E16.END.720p-P14.mkv.mp4&img=https://3.bp.blogspot.com/-ng5LLZ6OpTo/WhPLICquBQI/AAAAAAAAFAU/VvNU2w5bnTgiwR0OgH2KkbhLRuW2wGaugCLcBGAs/s1600/original.jpg] [/link] [link]

Server Quốc Tế #2 (Vietsub)


[Tập 1*http://www.phimmoi.net/phim/bat-nap-xuyen-khong-i1-5876/tap-1-133956.html&img=https://3.bp.blogspot.com/-ng5LLZ6OpTo/WhPLICquBQI/AAAAAAAAFAU/VvNU2w5bnTgiwR0OgH2KkbhLRuW2wGaugCLcBGAs/s1600/original.jpg] [Tập 2*http://www.phimmoi.net/phim/bat-nap-xuyen-khong-i1-5876/tap-2-133961.html&img=https://3.bp.blogspot.com/-ng5LLZ6OpTo/WhPLICquBQI/AAAAAAAAFAU/VvNU2w5bnTgiwR0OgH2KkbhLRuW2wGaugCLcBGAs/s1600/original.jpg] [Tập 3*http://www.phimmoi.net/phim/bat-nap-xuyen-khong-i1-5876/tap-3-134006.html&img=https://3.bp.blogspot.com/-ng5LLZ6OpTo/WhPLICquBQI/AAAAAAAAFAU/VvNU2w5bnTgiwR0OgH2KkbhLRuW2wGaugCLcBGAs/s1600/original.jpg] [Tập 4*http://www.phimmoi.net/phim/bat-nap-xuyen-khong-i1-5876/tap-4-137102.html&img=https://3.bp.blogspot.com/-ng5LLZ6OpTo/WhPLICquBQI/AAAAAAAAFAU/VvNU2w5bnTgiwR0OgH2KkbhLRuW2wGaugCLcBGAs/s1600/original.jpg] [Tập 5*http://www.phimmoi.net/phim/bat-nap-xuyen-khong-i1-5876/tap-5-137071.html&img=https://3.bp.blogspot.com/-ng5LLZ6OpTo/WhPLICquBQI/AAAAAAAAFAU/VvNU2w5bnTgiwR0OgH2KkbhLRuW2wGaugCLcBGAs/s1600/original.jpg] [Tập 6*http://www.phimmoi.net/phim/bat-nap-xuyen-khong-i1-5876/tap-6-137087.html&img=https://3.bp.blogspot.com/-ng5LLZ6OpTo/WhPLICquBQI/AAAAAAAAFAU/VvNU2w5bnTgiwR0OgH2KkbhLRuW2wGaugCLcBGAs/s1600/original.jpg] [Tập 7*http://www.phimmoi.net/phim/bat-nap-xuyen-khong-i1-5876/tap-7-140853.html&img=https://3.bp.blogspot.com/-ng5LLZ6OpTo/WhPLICquBQI/AAAAAAAAFAU/VvNU2w5bnTgiwR0OgH2KkbhLRuW2wGaugCLcBGAs/s1600/original.jpg] [Tập 8*http://www.phimmoi.net/phim/bat-nap-xuyen-khong-i1-5876/tap-8-140832.html&img=https://3.bp.blogspot.com/-ng5LLZ6OpTo/WhPLICquBQI/AAAAAAAAFAU/VvNU2w5bnTgiwR0OgH2KkbhLRuW2wGaugCLcBGAs/s1600/original.jpg] [Tập 9*http://www.phimmoi.net/phim/bat-nap-xuyen-khong-i1-5876/tap-9-138290.html&img=https://3.bp.blogspot.com/-ng5LLZ6OpTo/WhPLICquBQI/AAAAAAAAFAU/VvNU2w5bnTgiwR0OgH2KkbhLRuW2wGaugCLcBGAs/s1600/original.jpg] [Tập 10*http://www.phimmoi.net/phim/bat-nap-xuyen-khong-i1-5876/tap-10-138293.html&img=https://3.bp.blogspot.com/-ng5LLZ6OpTo/WhPLICquBQI/AAAAAAAAFAU/VvNU2w5bnTgiwR0OgH2KkbhLRuW2wGaugCLcBGAs/s1600/original.jpg] [Tập 11*http://www.phimmoi.net/phim/bat-nap-xuyen-khong-i1-5876/tap-11-138595.html&img=https://3.bp.blogspot.com/-ng5LLZ6OpTo/WhPLICquBQI/AAAAAAAAFAU/VvNU2w5bnTgiwR0OgH2KkbhLRuW2wGaugCLcBGAs/s1600/original.jpg] [Tập 12*http://www.phimmoi.net/phim/bat-nap-xuyen-khong-i1-5876/tap-12-138842.html&img=https://3.bp.blogspot.com/-ng5LLZ6OpTo/WhPLICquBQI/AAAAAAAAFAU/VvNU2w5bnTgiwR0OgH2KkbhLRuW2wGaugCLcBGAs/s1600/original.jpg] [Tập 13*http://www.phimmoi.net/phim/bat-nap-xuyen-khong-i1-5876/tap-13-140819.html&img=https://3.bp.blogspot.com/-ng5LLZ6OpTo/WhPLICquBQI/http://www.phimmoi.net/phim/bat-nap-xuyen-khong-i1-5876/tap-14-140820.htmlAAAAAAAAFAU/VvNU2w5bnTgiwR0OgH2KkbhLRuW2wGaugCLcBGAs/s1600/original.jpg] [Tập 14*http://www.phimmoi.net/phim/bat-nap-xuyen-khong-i1-5876/tap-14-140820.html&img=https://3.bp.blogspot.com/-ng5LLZ6OpTo/WhPLICquBQI/AAAAAAAAFAU/VvNU2w5bnTgiwR0OgH2KkbhLRuW2wGaugCLcBGAs/s1600/original.jpg] [Tập 15*http://www.phimmoi.net/phim/bat-nap-xuyen-khong-i1-5876/tap-15-140821.html&img=https://3.bp.blogspot.com/-ng5LLZ6OpTo/WhPLICquBQI/AAAAAAAAFAU/VvNU2w5bnTgiwR0OgH2KkbhLRuW2wGaugCLcBGAs/s1600/original.jpg] [Tập 16 End*http://www.phimmoi.net/phim/bat-nap-xuyen-khong-i1-5876/tap-16-140822.html&img=https://3.bp.blogspot.com/-ng5LLZ6OpTo/WhPLICquBQI/AAAAAAAAFAU/VvNU2w5bnTgiwR0OgH2KkbhLRuW2wGaugCLcBGAs/s1600/original.jpg] [/link]
loading...
Loading...