Nếu bạn thấy báo hỏng/load chậm vui lòng chờ trong giây lát , chọn lại tập vài lần hoặc chọn các server khác nếu có.
Thể Loại:
Quốc Gia:
Diễn Viên:
Loading...
Trạng Thái


[stt/12/12 Vietsub ]
[info] [+] Cặp Đôi Vượt Thời Gian - Go Back Couple 2017 [+] [+] Phim xoay quanh một cặp vợ chồng 38 tuổi, chồng là trụ cột gia đình còn vợ làm nội trợ. Mặc dù từng yêu nhau say đắm nhưng kể từ khi kết hôn, họ trở nên ghét nhau. Cả hai đều cảm thấy hối tiếc vì đã kết hôn khi còn quá trẻ. Một ngày nọ, hai vợ chồng quay ngược thời gian, trở lại lúc cả hai vẫn còn là những sinh viên đại học 20 tuổi và gặp nhau lần đầu tiên. [+] Phim Tình Cảm, Phim Hài Hước [+] Hàn Quốc [+] 2017 [/info] [link]

Server Quốc Tế #1 (Vietsub)


[Tập 1|https://storage.googleapis.com/infinite-alcove-184114.appspot.com/G/GoBackCouple2017EP01.mp4&img=https://1.bp.blogspot.com/-D24XaGaZnHQ/WhDSj-PaPaI/AAAAAAAAE9A/_mJLUhgaMIwew_-vHQ-BcJl0Ur9CdIMegCLcBGAs/s1600/4-201710196.jpg] [Tập 2 |https://storage.googleapis.com/infinite-alcove-184114.appspot.com/G/GoBackCouple2017EP02.mp4&img=https://1.bp.blogspot.com/-D24XaGaZnHQ/WhDSj-PaPaI/AAAAAAAAE9A/_mJLUhgaMIwew_-vHQ-BcJl0Ur9CdIMegCLcBGAs/s1600/4-201710196.jpg] [Tập 3|https://storage.googleapis.com/infinite-alcove-184114.appspot.com/G/GoBackCouple2017EP03.mp4&img=https://1.bp.blogspot.com/-D24XaGaZnHQ/WhDSj-PaPaI/AAAAAAAAE9A/_mJLUhgaMIwew_-vHQ-BcJl0Ur9CdIMegCLcBGAs/s1600/4-201710196.jpg] [Tập 4|https://storage.googleapis.com/infinite-alcove-184114.appspot.com/G/GoBackCouple2017EP04.mp4&img=https://1.bp.blogspot.com/-D24XaGaZnHQ/WhDSj-PaPaI/AAAAAAAAE9A/_mJLUhgaMIwew_-vHQ-BcJl0Ur9CdIMegCLcBGAs/s1600/4-201710196.jpg] [Tập 5|https://storage.googleapis.com/infinite-alcove-184114.appspot.com/G/GoBackCouple2017EP05.mp4&img=https://1.bp.blogspot.com/-D24XaGaZnHQ/WhDSj-PaPaI/AAAAAAAAE9A/_mJLUhgaMIwew_-vHQ-BcJl0Ur9CdIMegCLcBGAs/s1600/4-201710196.jpg] [Tập 6 |https://storage.googleapis.com/infinite-alcove-184114.appspot.com/G/GoBackCouple2017EP06.mp4&img=https://1.bp.blogspot.com/-D24XaGaZnHQ/WhDSj-PaPaI/AAAAAAAAE9A/_mJLUhgaMIwew_-vHQ-BcJl0Ur9CdIMegCLcBGAs/s1600/4-201710196.jpg] [Tập 7|https://storage.googleapis.com/infinite-alcove-184114.appspot.com/G/GoBackCouple2017EP07.mp4&img=https://1.bp.blogspot.com/-D24XaGaZnHQ/WhDSj-PaPaI/AAAAAAAAE9A/_mJLUhgaMIwew_-vHQ-BcJl0Ur9CdIMegCLcBGAs/s1600/4-201710196.jpg] [Tập 8|https://storage.googleapis.com/infinite-alcove-184114.appspot.com/G/GoBackCouple2017EP08.mp4&img=https://1.bp.blogspot.com/-D24XaGaZnHQ/WhDSj-PaPaI/AAAAAAAAE9A/_mJLUhgaMIwew_-vHQ-BcJl0Ur9CdIMegCLcBGAs/s1600/4-201710196.jpg] [Tập 9|https://storage.googleapis.com/infinite-alcove-184114.appspot.com/G/GoBackCouple2017EP09.mp4&img=https://1.bp.blogspot.com/-D24XaGaZnHQ/WhDSj-PaPaI/AAAAAAAAE9A/_mJLUhgaMIwew_-vHQ-BcJl0Ur9CdIMegCLcBGAs/s1600/4-201710196.jpg] [Tập 10|https://storage.googleapis.com/infinite-alcove-184114.appspot.com/G/GoBackCouple2017EP10.mp4&img=https://1.bp.blogspot.com/-D24XaGaZnHQ/WhDSj-PaPaI/AAAAAAAAE9A/_mJLUhgaMIwew_-vHQ-BcJl0Ur9CdIMegCLcBGAs/s1600/4-201710196.jpg] [Tập 11|https://storage.googleapis.com/infinite-alcove-184114.appspot.com/G/GoBackCouple2017EP11.mp4&img=https://1.bp.blogspot.com/-D24XaGaZnHQ/WhDSj-PaPaI/AAAAAAAAE9A/_mJLUhgaMIwew_-vHQ-BcJl0Ur9CdIMegCLcBGAs/s1600/4-201710196.jpg] [Tập 12 - End|https://storage.googleapis.com/infinite-alcove-184114.appspot.com/G/GoBackCouple2017EP12.mp4&img=https://1.bp.blogspot.com/-D24XaGaZnHQ/WhDSj-PaPaI/AAAAAAAAE9A/_mJLUhgaMIwew_-vHQ-BcJl0Ur9CdIMegCLcBGAs/s1600/4-201710196.jpg] [/link] [link]

Server Quốc Tế #2 (Vietsub)


[Tập 1|http://banhtv.com/xem-phim/cap-doi-vuot-thoi-gian-tap-1-go-back-couple-2017-ep-1-5964-e49982.html&img=https://1.bp.blogspot.com/-D24XaGaZnHQ/WhDSj-PaPaI/AAAAAAAAE9A/_mJLUhgaMIwew_-vHQ-BcJl0Ur9CdIMegCLcBGAs/s1600/4-201710196.jpg] [Tập 2 |http://banhtv.com/xem-phim/cap-doi-vuot-thoi-gian-tap-2-go-back-couple-2017-ep-2-5964-e50048.html&img=https://1.bp.blogspot.com/-D24XaGaZnHQ/WhDSj-PaPaI/AAAAAAAAE9A/_mJLUhgaMIwew_-vHQ-BcJl0Ur9CdIMegCLcBGAs/s1600/4-201710196.jpg] [Tập 3|http://banhtv.com/xem-phim/cap-doi-vuot-thoi-gian-tap-3-go-back-couple-2017-ep-3-5964-e50324.html&img=https://1.bp.blogspot.com/-D24XaGaZnHQ/WhDSj-PaPaI/AAAAAAAAE9A/_mJLUhgaMIwew_-vHQ-BcJl0Ur9CdIMegCLcBGAs/s1600/4-201710196.jpg] [Tập 4|http://banhtv.com/xem-phim/cap-doi-vuot-thoi-gian-tap-4-go-back-couple-2017-ep-4-5964-e50381.html&img=https://1.bp.blogspot.com/-D24XaGaZnHQ/WhDSj-PaPaI/AAAAAAAAE9A/_mJLUhgaMIwew_-vHQ-BcJl0Ur9CdIMegCLcBGAs/s1600/4-201710196.jpg] [Tập 5|http://banhtv.com/xem-phim/cap-doi-vuot-thoi-gian-tap-5-go-back-couple-2017-ep-5-5964-e50653.html&img=https://1.bp.blogspot.com/-D24XaGaZnHQ/WhDSj-PaPaI/AAAAAAAAE9A/_mJLUhgaMIwew_-vHQ-BcJl0Ur9CdIMegCLcBGAs/s1600/4-201710196.jpg] [Tập 6 |http://banhtv.com/xem-phim/cap-doi-vuot-thoi-gian-tap-6-go-back-couple-2017-ep-6-5964-e50711.html&img=https://1.bp.blogspot.com/-D24XaGaZnHQ/WhDSj-PaPaI/AAAAAAAAE9A/_mJLUhgaMIwew_-vHQ-BcJl0Ur9CdIMegCLcBGAs/s1600/4-201710196.jpg] [Tập 7|http://banhtv.com/xem-phim/cap-doi-vuot-thoi-gian-tap-7-go-back-couple-2017-ep-7-5964-e50912.html&img=https://1.bp.blogspot.com/-D24XaGaZnHQ/WhDSj-PaPaI/AAAAAAAAE9A/_mJLUhgaMIwew_-vHQ-BcJl0Ur9CdIMegCLcBGAs/s1600/4-201710196.jpg] [Tập 8|http://banhtv.com/xem-phim/cap-doi-vuot-thoi-gian-tap-8-go-back-couple-2017-ep-8-5964-e50965.html&img=https://1.bp.blogspot.com/-D24XaGaZnHQ/WhDSj-PaPaI/AAAAAAAAE9A/_mJLUhgaMIwew_-vHQ-BcJl0Ur9CdIMegCLcBGAs/s1600/4-201710196.jpg] [Tập 9|http://banhtv.com/xem-phim/cap-doi-vuot-thoi-gian-tap-9-go-back-couple-2017-ep-9-5964-e51205.html&img=https://1.bp.blogspot.com/-D24XaGaZnHQ/WhDSj-PaPaI/AAAAAAAAE9A/_mJLUhgaMIwew_-vHQ-BcJl0Ur9CdIMegCLcBGAs/s1600/4-201710196.jpg] [Tập 10|http://banhtv.com/xem-phim/cap-doi-vuot-thoi-gian-tap-10-go-back-couple-2017-ep-10-5964-e51242.html&img=https://1.bp.blogspot.com/-D24XaGaZnHQ/WhDSj-PaPaI/AAAAAAAAE9A/_mJLUhgaMIwew_-vHQ-BcJl0Ur9CdIMegCLcBGAs/s1600/4-201710196.jpg] [Tập 11|http://banhtv.com/xem-phim/cap-doi-vuot-thoi-gian-tap-11-go-back-couple-2017-ep-11-5964-e51515.html&img=https://1.bp.blogspot.com/-D24XaGaZnHQ/WhDSj-PaPaI/AAAAAAAAE9A/_mJLUhgaMIwew_-vHQ-BcJl0Ur9CdIMegCLcBGAs/s1600/4-201710196.jpg] [Tập 12 - End|http://banhtv.com/xem-phim/cap-doi-vuot-thoi-gian-tap-12-go-back-couple-2017-ep-12-5964-e51614.html&img=https://1.bp.blogspot.com/-D24XaGaZnHQ/WhDSj-PaPaI/AAAAAAAAE9A/_mJLUhgaMIwew_-vHQ-BcJl0Ur9CdIMegCLcBGAs/s1600/4-201710196.jpg] [/link]
loading...
Loading...