Loading...
Thể Loại:
Quốc Gia:
Diễn Viên:
Loading...
Trạng Thái


[stt/16/16 Vietsub]
[info] [+]CHIẾN NÀO MA KIA - Let's Fight, Ghost! [+] [+]Let’s Fight, Ghost là bộ phim được chuyển thể từ một bộ webtoon nổi tiếng cùng tên của tác giả Im In Su. Nội dung của câu chuyện kể về chàng trai trẻ tuổi tên là Park Bong Pal. Anh có có thể nhìn thấy, trò chuyện và thậm chí là chạm được vào… hồn ma. Bong Pal đã sử dụng khả năng đặc biệt này để hoạt động như một pháp sư, từ đó kiếm thêm thu nhập. Trong quá trình “làm việc”, Bong Pal gặp được Hyun Ji, là một hồn ma nữ sinh trung học chết vì tai nạn giao thông. Từ đây, Hyun Ji trở thành bạn đồng hành trên con đường trừ ma của Bong Pal. Chuyện tình giữa người và ma từ đó xảy ra nhiều tình huống dở khóc, dở cười. Nhưng nhờ vậy, họ hiểu nhau và yêu thương nhau hơn. [+] Phim hài hước, Phim kinh dị, Phim tình cảm-Lãng mạn, Phim thuyết minh, Phim bộ Hàn Quốc, Phim bộ [+] Hàn Quốc [+] Kim So Hyun, Kim Sang Ho, Kwon Yool, Kang Ki-Young, Ok Taecyeon [/info] [link]

Server HD


[Tập 1*https://lh3.googleusercontent.com/wssuLiRMoEoJv5SMmDnkoivvK96n0eMceOzuq3JDsMQN72llK3Ta08ZQO8u5NY5PL51FAy9I_sbLDJcAWsS91S9hCudzZbcXIkNSSZMwfw3k0m21fewBRV5JkIuifRGL9sCwgF6mZT4=m22] [Tập 2*https://lh3.googleusercontent.com/pIdYClp2LBOUe1HaMqU51bbK8J4gJMdZMFKHme9r4rf2I4XcjZlATQDusKhAnUeE8HlDcAHFCMqZksIpeFm16uC58BVpPSVhgEdKIkRMvsLto6BACJlAppfcnX2puO22QHqxWtcKdJ8=m22] [Tập 3*https://lh3.googleusercontent.com/VZY4dihlrpcgx6GedWeG8p0l7fhYKo0IbznkIgFf4k5_jNpxjJKlHJWf0fqApYjHldYD_IeAsAq3VwxE95RFJJepGB4Tb2MA1XVEJ-6zkRj_ZMZ22TZnWzdHc24DftrRZa7ckQBBy8M=m22] [Tập 4*https://lh3.googleusercontent.com/7aV2PoGbfmKgaJtXyP8HMrtpZrAVV1aBux_Lql6U1FcPIBErwwk5SIk50ywwWFrHu09GnbjidvBu9q4wqdqZF6n66E-uDrOHzjcCv5T936GzUwsrPg0ywYrSrfCTjfFRi1e1YjsotDg=m22] [Tập 5*https://lh3.googleusercontent.com/Z-J7b21VaertCYkyLBi0zCq4Yy3gc6LZW066aUsiqyU-jZKkvkGPX7iKchgiNsTCatus8LEsZxDyNFufvk3HAPEUld1BNyGuPVHlhWoVnuUQg2kL8edDUBLyv4OtS3QEWmtGiLSLar0=m22] [Tập 6*https://lh3.googleusercontent.com/vf7ov_ePOR85_o7nXt9Ny3_oh8mJcTJiE16Xo7LtdEqILSOq09rOxGCGXn0Mu6V_CegA0LotGCxKehPjxS9mF8--7GgbVPhEm-xl_kHzbVr7DQInBPK9j0KD1H6ardsMZ5asNcfTptk=m22] [Tập 7*https://lh3.googleusercontent.com/aN7A9J6c6sKTI2AyZcphjwCUkqOB-xPzE_4qSJB-IZkmYZWXcJ-LqCj7apmerkPCGq-Gn5nW_jCfWAret_kAY1Vgaiwc8M72Ss_mMg-7YVK-TBAG7st5Nl5sBhpkhCBmGFS6NcnPl_8=m22] [Tập 8*https://lh3.googleusercontent.com/Htpm-qnt1DF2NYOW36j6OkekmnpM1aRK-XF-sLKSbBy3WbOcJ6e7IED-ts21uv1Ab4rpvLvHHj6YZtZ71iWKENhvdy5fF6WhQfH2fTEU_Nx1U1A64oFsuMdNOG_WOc3dOIorx_qvLtE=m22] [Tập 9*https://lh3.googleusercontent.com/nsQ805v_Y8J-UBHeuH74ZQgAGA_zB1PSmrhs7qIwQlrqdOG6yrlWOUI_PI1Yfc2xfm66bQaaHp43fnMN21GDOsKbjBVEp-lwQrXkMSqNPixKgPCJ_pb22XZdAXXEAe1DLJj_F793oko=m22] [Tập 10*https://lh3.googleusercontent.com/vuJtcKVc-3nhQtzafjGwoYGFijHTEa-H-cdGNNr8zpAnCK01K_DsMyneN5uxcnyGpBYp1DJH277DSrhdc__2RMfN4roNRmkV28tQotzq_RBexfe6Vmu97BPJDiHFPGNQoUr90nCJoEM=m22] [Tập 11*https://lh3.googleusercontent.com/ObtNepdtiXRAcN8mNnlk-0SaCU7ETBNtCpXR4pl3ptqmi3po-vzKvELK2U_bXGHFPq7NQuNPiLl_YM2intKRcL10X_AmaUAoieNl2vSqlb-uJV_fUyDorGySbd3zJmIDjFSpJTVvBl4=m22] [Tập 12*https://lh3.googleusercontent.com/t7niLEo2G885MyrvV6U2kiHNev4aQ45CGiroSQHyq1PukZ59h6AMrSQ_w7LGFyh-RiJ6lZ-1_9JZnoZujtISHD8s_qZs65FC-oY58gZO4v_tD5YEmljRRHCekiKirGsDX4t8nhLVvk4=m22] [Tập 13*https://lh3.googleusercontent.com/rewP_dEdd7Fw4wjgB1KDv3ifxpLw2kYORaBQiXylLlX_9AI4ykoS5UeoajA8OzpvmH0O5YfozDXPtHHdKDLmpHqJOj5UQbiFlRSxzuaLhDSoNQOcGTnHMCa9nu3Y-_g05Ctm0Tt0d20=m22] [Tập 14*https://lh3.googleusercontent.com/Fm4RwBoUS4tNhaNTJbu6mKKDbpXS-Xn1f-0YIJzKVUvM26RZ9-PXAnVLP_RugTeKc_oGtu1XA_cli9xcWhKs6oScZNdxpxPq6MAQL8Oko3uoYPycDzAc2XZIwsMwZEbC0ffGUPmZZks=m22] [Tập 15*https://lh3.googleusercontent.com/_EeTDqDsR_cyLH5PPWtCpFq8I7CawGETRVEzOKhOuMmyZ0W44AbW3e3GlMF41jSIda--gDqT5lN0zeGqFoGCLylmfQH_dtj_sitmaLpojDoe_p28NPRs-VMGMr_od6dkIlkYzbYArfs=m22] [Tập 16 End*https://lh3.googleusercontent.com/g4q5MCp9Y70aluT0HR6Cqy7q0cvejz1PNOjv-WYFaCNdCBXGib5sYWCHD1oL8wIy3-2O9T2SJUyadgaSo3EqPKy204bj_OG-W3vY6Hc3UeNP8EVn0uS8I1Ps7klzhLc92P3al_7fvY4=m18] [/link] [link]

Server Vietsub


[Tập 1^https://www.vidio.com/embed/1703840-chien-nao-ma-kia-1-vietsub] [Tập 2^https://ok.ru/videoembed/984696687330] [Tập 3^https://www.facebook.com/210512759320275/videos/270640326640851/&img=https://4.bp.blogspot.com/-MGXv-oziD9c/Wgv4h0PFaxI/AAAAAAAAE04/IMBAJngJ57Y9j6lf0hBhw-pPPAotWw82ACLcBGAs/s1600/lets-fight-ghost.jpg] [Tập 4^https://www.facebook.com/210512759320275/videos/273105353061015/&img=https://4.bp.blogspot.com/-MGXv-oziD9c/Wgv4h0PFaxI/AAAAAAAAE04/IMBAJngJ57Y9j6lf0hBhw-pPPAotWw82ACLcBGAs/s1600/lets-fight-ghost.jpg] [Tập 5^https://www.facebook.com/210512759320275/videos/274476446257239/&img=https://4.bp.blogspot.com/-MGXv-oziD9c/Wgv4h0PFaxI/AAAAAAAAE04/IMBAJngJ57Y9j6lf0hBhw-pPPAotWw82ACLcBGAs/s1600/lets-fight-ghost.jpg] [Tập 6^https://www.facebook.com/210512759320275/videos/275024422869108/&img=https://4.bp.blogspot.com/-MGXv-oziD9c/Wgv4h0PFaxI/AAAAAAAAE04/IMBAJngJ57Y9j6lf0hBhw-pPPAotWw82ACLcBGAs/s1600/lets-fight-ghost.jpg] [Tập 7^https://www.facebook.com/210512759320275/videos/278569732514577/&img=https://4.bp.blogspot.com/-MGXv-oziD9c/Wgv4h0PFaxI/AAAAAAAAE04/IMBAJngJ57Y9j6lf0hBhw-pPPAotWw82ACLcBGAs/s1600/lets-fight-ghost.jpg] [Tập 8^https://www.facebook.com/210512759320275/videos/279023639135853/&img=https://4.bp.blogspot.com/-MGXv-oziD9c/Wgv4h0PFaxI/AAAAAAAAE04/IMBAJngJ57Y9j6lf0hBhw-pPPAotWw82ACLcBGAs/s1600/lets-fight-ghost.jpg] [Tập 9^https://www.facebook.com/210512759320275/videos/283024915402392/&img=https://4.bp.blogspot.com/-MGXv-oziD9c/Wgv4h0PFaxI/AAAAAAAAE04/IMBAJngJ57Y9j6lf0hBhw-pPPAotWw82ACLcBGAs/s1600/lets-fight-ghost.jpg] [Tập 10^https://www.facebook.com/210512759320275/videos/283044505400433/&img=https://4.bp.blogspot.com/-MGXv-oziD9c/Wgv4h0PFaxI/AAAAAAAAE04/IMBAJngJ57Y9j6lf0hBhw-pPPAotWw82ACLcBGAs/s1600/lets-fight-ghost.jpg] [Tập 11*https://www.facebook.com/1072118279498317/videos/1225880354122108/&img=https://4.bp.blogspot.com/-MGXv-oziD9c/Wgv4h0PFaxI/AAAAAAAAE04/IMBAJngJ57Y9j6lf0hBhw-pPPAotWw82ACLcBGAs/s1600/lets-fight-ghost.jpg] [Tập 12*https://www.facebook.com/1072118279498317/videos/1225940484116095/&img=https://4.bp.blogspot.com/-MGXv-oziD9c/Wgv4h0PFaxI/AAAAAAAAE04/IMBAJngJ57Y9j6lf0hBhw-pPPAotWw82ACLcBGAs/s1600/lets-fight-ghost.jpg] [Tập 13*https://www.facebook.com/1072118279498317/videos/1225957380781072/&img=https://4.bp.blogspot.com/-MGXv-oziD9c/Wgv4h0PFaxI/AAAAAAAAE04/IMBAJngJ57Y9j6lf0hBhw-pPPAotWw82ACLcBGAs/s1600/lets-fight-ghost.jpg] [Tập 14*https://www.facebook.com/1072118279498317/videos/1226677357375741/&img=https://4.bp.blogspot.com/-MGXv-oziD9c/Wgv4h0PFaxI/AAAAAAAAE04/IMBAJngJ57Y9j6lf0hBhw-pPPAotWw82ACLcBGAs/s1600/lets-fight-ghost.jpg] [Tập 15*https://www.facebook.com/1072118279498317/videos/1226690804041063/&img=https://4.bp.blogspot.com/-MGXv-oziD9c/Wgv4h0PFaxI/AAAAAAAAE04/IMBAJngJ57Y9j6lf0hBhw-pPPAotWw82ACLcBGAs/s1600/lets-fight-ghost.jpg] [Tập 16 End*https://www.facebook.com/1072118279498317/videos/1226726967370780/&img=https://4.bp.blogspot.com/-MGXv-oziD9c/Wgv4h0PFaxI/AAAAAAAAE04/IMBAJngJ57Y9j6lf0hBhw-pPPAotWw82ACLcBGAs/s1600/lets-fight-ghost.jpg] [/link] [link]

Server Vietsub


[Tập 1^https://load1.movie3s.net/public/dist/index.html?id=1147f3a7fa21f9d0b53aa4c813359d72] [Tập 2^https://load1.movie3s.net/public/dist/index.html?id=fd81d198050e2b2708a9b6c3f8798d26] [Tập 3^https://load1.movie3s.net/public/dist/index.html?id=d66e230e16efb524a1391f085bce73cd] [Tập 4^https://load1.movie3s.net/public/dist/index.html?id=7fcf39caa15ebd80b6887d362483bc10] [Tập 5^https://load1.movie3s.net/public/dist/index.html?id=f8763e7e6fd0e4a6c84fc01b73513dea] [Tập 6^https://load1.movie3s.net/public/dist/index.html?id=08df3740da8f69fa01458010d4f80006] [Tập 7^https://load1.movie3s.net/public/dist/index.html?id=a30d9d5013399c6ad3c23226663c4b6b] [Tập 8^https://load1.movie3s.net/public/dist/index.html?id=552993de8b45dff87e7a6ddd66d47c8f] [Tập 9^https://load1.movie3s.net/public/dist/index.html?id=b8f622493a3ccb7a3b646a5a9a1062a6] [Tập 10^https://load1.movie3s.net/public/dist/index.html?id=2eb7e1f277c3555b2fb48d66ac3a70b9] [Tập 11^https://load1.movie3s.net/public/dist/index.html?id=e5419142879befa3780709c479be5fac] [Tập 12^https://load1.movie3s.net/public/dist/index.html?id=51d03854ecf90b8eec2095847761b2b1] [Tập 13^https://load1.movie3s.net/public/dist/index.html?id=bfef039e1cc0123736aa8854d9d21859] [Tập 14^https://load1.movie3s.net/public/dist/index.html?id=da5e66a0d79eb29ca3b4baf9b36b805b] [Tập 15^https://load1.movie3s.net/public/dist/index.html?id=37a35b4590864f3365af59e61ca6643f] [Tập 16 End^https://load1.movie3s.net/public/dist/index.html?id=38f1a871108948b2457b9748321ba84f] [/link]
Nếu bạn thấy báo hỏng/load chậm vui lòng chờ trong giây lát , chọn lại tập vài lần hoặc chọn các server khác nếu có.
Search phim: Tên phim + nghienphimhd: Khi CLICK quảng cáo bạn đã ủng hộ website cập nhật những bộ phim mới nhanh nhất. Cảm ơn bạn đã luôn ủng hộ!