Loading...
Thể Loại:
Quốc Gia:
Diễn Viên:
Loading...
Trạng Thái


[stt/Tập 16/16 Vietsub]
[info] [+] Chó Điên - Mad Dog [+] [+] Phim xoay quanh Choi Kang Woo (Yoo Ji Tae) một nhân viên điều tra bảo hiểm có xuất thân cảnh sát. Hiên tại, anh ta đang lãnh đạo đội của mình điều tra các vụ lừa đảo bảo hiểm. Đồng hành cùng tài tử Yoo Ji Tae là hotboy mới nổi của Save Me Woo Do Hwan và sao nữ... bị ghét Hwayoung. [+] Phim tam lý, Phim tình cảm, Phim trinh thám [+] Hàn Quốc [+] 2017 [/info] [link]

Server Quốc Tế #2 (Vietsub)


[Tập 1*http://banhtv.com/xem-phim/cho-dien-tap-1-mad-dog-2017-ep-1-5951-e49892.html&img=https://3.bp.blogspot.com/-G-u7v3ECiD0/WggEHnw-J3I/AAAAAAAAEmQ/VRuQpGRuqvgCq-enFjanzZQNAXN-GaMiwCLcBGAs/s1600/bg_01_jil90456.jpg] [Tập 2*http://banhtv.com/xem-phim/cho-dien-tap-2-mad-dog-2017-ep-2-5951-e49937.html&img=https://3.bp.blogspot.com/-G-u7v3ECiD0/WggEHnw-J3I/AAAAAAAAEmQ/VRuQpGRuqvgCq-enFjanzZQNAXN-GaMiwCLcBGAs/s1600/bg_01_jil90456.jpg] [Tập 3*http://banhtv.com/xem-phim/cho-dien-tap-3-mad-dog-2017-ep-3-5951-e50205.html&img=https://3.bp.blogspot.com/-G-u7v3ECiD0/WggEHnw-J3I/AAAAAAAAEmQ/VRuQpGRuqvgCq-enFjanzZQNAXN-GaMiwCLcBGAs/s1600/bg_01_jil90456.jpg] [Tập 4*http://banhtv.com/xem-phim/cho-dien-tap-4-mad-dog-2017-ep-4-5951-e50263.html&img=https://3.bp.blogspot.com/-G-u7v3ECiD0/WggEHnw-J3I/AAAAAAAAEmQ/VRuQpGRuqvgCq-enFjanzZQNAXN-GaMiwCLcBGAs/s1600/bg_01_jil90456.jpg] [Tập 5*http://banhtv.com/xem-phim/cho-dien-tap-5-mad-dog-2017-ep-5-5951-e50590.html&img=https://3.bp.blogspot.com/-G-u7v3ECiD0/WggEHnw-J3I/AAAAAAAAEmQ/VRuQpGRuqvgCq-enFjanzZQNAXN-GaMiwCLcBGAs/s1600/bg_01_jil90456.jpg] [Tập 6*http://banhtv.com/xem-phim/cho-dien-tap-6-mad-dog-2017-ep-6-5951-e50621.html&img=https://3.bp.blogspot.com/-G-u7v3ECiD0/WggEHnw-J3I/AAAAAAAAEmQ/VRuQpGRuqvgCq-enFjanzZQNAXN-GaMiwCLcBGAs/s1600/bg_01_jil90456.jpg] [Tập 7*http://banhtv.com/xem-phim/cho-dien-tap-7-mad-dog-2017-ep-7-5951-e50846.html&img=https://3.bp.blogspot.com/-G-u7v3ECiD0/WggEHnw-J3I/AAAAAAAAEmQ/VRuQpGRuqvgCq-enFjanzZQNAXN-GaMiwCLcBGAs/s1600/bg_01_jil90456.jpg] [Tập 8*http://banhtv.com/xem-phim/cho-dien-tap-8-mad-dog-2017-ep-8-5951-e50887.html&img=https://3.bp.blogspot.com/-G-u7v3ECiD0/WggEHnw-J3I/AAAAAAAAEmQ/VRuQpGRuqvgCq-enFjanzZQNAXN-GaMiwCLcBGAs/s1600/bg_01_jil90456.jpg] [Tập 9*http://banhtv.com/xem-phim/cho-dien-tap-9-mad-dog-2017-ep-9-5951-e51126.html&img=https://3.bp.blogspot.com/-G-u7v3ECiD0/WggEHnw-J3I/AAAAAAAAEmQ/VRuQpGRuqvgCq-enFjanzZQNAXN-GaMiwCLcBGAs/s1600/bg_01_jil90456.jpg] [Tập 10*http://banhtv.com/xem-phim/cho-dien-tap-10-mad-dog-2017-ep-10-5951-e51174.html&img=https://3.bp.blogspot.com/-G-u7v3ECiD0/WggEHnw-J3I/AAAAAAAAEmQ/VRuQpGRuqvgCq-enFjanzZQNAXN-GaMiwCLcBGAs/s1600/bg_01_jil90456.jpg] [Tập 11*http://banhtv.com/xem-phim/cho-dien-tap-11-mad-dog-2017-ep-11-5951-e51449.html&img=https://3.bp.blogspot.com/-G-u7v3ECiD0/WggEHnw-J3I/AAAAAAAAEmQ/VRuQpGRuqvgCq-enFjanzZQNAXN-GaMiwCLcBGAs/s1600/bg_01_jil90456.jpg] [Tập 12*http://banhtv.com/xem-phim/cho-dien-tap-12-mad-dog-2017-ep-12-5951-e51489.html&img=https://3.bp.blogspot.com/-G-u7v3ECiD0/WggEHnw-J3I/AAAAAAAAEmQ/VRuQpGRuqvgCq-enFjanzZQNAXN-GaMiwCLcBGAs/s1600/bg_01_jil90456.jpg] [Tập 13*http://banhtv.com/xem-phim/cho-dien-tap-13-mad-dog-2017-ep-13-5951-e51802.html&img=https://3.bp.blogspot.com/-G-u7v3ECiD0/WggEHnw-J3I/AAAAAAAAEmQ/VRuQpGRuqvgCq-enFjanzZQNAXN-GaMiwCLcBGAs/s1600/bg_01_jil90456.jpg] [Tập 14*http://banhtv.com/xem-phim/cho-dien-tap-14-mad-dog-2017-ep-14-5951-e51838.html&img=https://3.bp.blogspot.com/-G-u7v3ECiD0/WggEHnw-J3I/AAAAAAAAEmQ/VRuQpGRuqvgCq-enFjanzZQNAXN-GaMiwCLcBGAs/s1600/bg_01_jil90456.jpg] [Tập 15*http://banhtv.com/xem-phim/cho-dien-tap-15-mad-dog-2017-ep-15-5951-e52079.html&img=https://3.bp.blogspot.com/-G-u7v3ECiD0/WggEHnw-J3I/AAAAAAAAEmQ/VRuQpGRuqvgCq-enFjanzZQNAXN-GaMiwCLcBGAs/s1600/bg_01_jil90456.jpg] [Tập 16 - End*http://banhtv.com/xem-phim/cho-dien-tap-16-mad-dog-2017-ep-16-5951-e52144.html&img=https://3.bp.blogspot.com/-G-u7v3ECiD0/WggEHnw-J3I/AAAAAAAAEmQ/VRuQpGRuqvgCq-enFjanzZQNAXN-GaMiwCLcBGAs/s1600/bg_01_jil90456.jpg] [/link] [link]

Server Quốc Tế #3 (Vietsub)


[Tập 1|https://phimbathu.com/xem-phim/cho-dien-mad-dog-2017-tap-1-hd1-8634_e91969.html&img=https://3.bp.blogspot.com/-G-u7v3ECiD0/WggEHnw-J3I/AAAAAAAAEmQ/VRuQpGRuqvgCq-enFjanzZQNAXN-GaMiwCLcBGAs/s1600/bg_01_jil90456.jpg] [Tập 2|https://phimbathu.com/xem-phim/cho-dien-mad-dog-2017-tap-2-hd1-8634_e91991.html&img=https://3.bp.blogspot.com/-G-u7v3ECiD0/WggEHnw-J3I/AAAAAAAAEmQ/VRuQpGRuqvgCq-enFjanzZQNAXN-GaMiwCLcBGAs/s1600/bg_01_jil90456.jpg] [Tập 3|https://phimbathu.com/xem-phim/cho-dien-mad-dog-2017-tap-3-hd1-8634_e91992.html&img=https://3.bp.blogspot.com/-G-u7v3ECiD0/WggEHnw-J3I/AAAAAAAAEmQ/VRuQpGRuqvgCq-enFjanzZQNAXN-GaMiwCLcBGAs/s1600/bg_01_jil90456.jpg] [Tập 4|https://phimbathu.com/xem-phim/cho-dien-mad-dog-2017-tap-4-hd1-8634_e92032.html&img=https://3.bp.blogspot.com/-G-u7v3ECiD0/WggEHnw-J3I/AAAAAAAAEmQ/VRuQpGRuqvgCq-enFjanzZQNAXN-GaMiwCLcBGAs/s1600/bg_01_jil90456.jpg] [Tập 5|https://phimbathu.com/xem-phim/cho-dien-mad-dog-2017-tap-5-hd1-8634_e92518.html&img=https://3.bp.blogspot.com/-G-u7v3ECiD0/WggEHnw-J3I/AAAAAAAAEmQ/VRuQpGRuqvgCq-enFjanzZQNAXN-GaMiwCLcBGAs/s1600/bg_01_jil90456.jpg] [Tập 6|https://phimbathu.com/xem-phim/cho-dien-mad-dog-2017-tap-6-hd1-8634_e92588.html&img=https://3.bp.blogspot.com/-G-u7v3ECiD0/WggEHnw-J3I/AAAAAAAAEmQ/VRuQpGRuqvgCq-enFjanzZQNAXN-GaMiwCLcBGAs/s1600/bg_01_jil90456.jpg] [Tập 7|https://phimbathu.com/xem-phim/cho-dien-mad-dog-2017-tap-7-8634_e92993.html&img=https://3.bp.blogspot.com/-G-u7v3ECiD0/WggEHnw-J3I/AAAAAAAAEmQ/VRuQpGRuqvgCq-enFjanzZQNAXN-GaMiwCLcBGAs/s1600/bg_01_jil90456.jpg] [Tập 8|https://phimbathu.com/xem-phim/cho-dien-mad-dog-2017-tap-8-8634_e93030.html&img=https://3.bp.blogspot.com/-G-u7v3ECiD0/WggEHnw-J3I/AAAAAAAAEmQ/VRuQpGRuqvgCq-enFjanzZQNAXN-GaMiwCLcBGAs/s1600/bg_01_jil90456.jpg] [Tập 9|https://phimbathu.com/xem-phim/cho-dien-mad-dog-2017-tap-9-8634_e93501.html&img=https://3.bp.blogspot.com/-G-u7v3ECiD0/WggEHnw-J3I/AAAAAAAAEmQ/VRuQpGRuqvgCq-enFjanzZQNAXN-GaMiwCLcBGAs/s1600/bg_01_jil90456.jpg] [Tập 10|https://phimbathu.com/xem-phim/cho-dien-mad-dog-2017-tap-10-8634_e94019.html&img=https://3.bp.blogspot.com/-G-u7v3ECiD0/WggEHnw-J3I/AAAAAAAAEmQ/VRuQpGRuqvgCq-enFjanzZQNAXN-GaMiwCLcBGAs/s1600/bg_01_jil90456.jpg] [Tập 11|https://phimbathu.com/xem-phim/cho-dien-mad-dog-2017-tap-11-8634_e94020.html&img=https://3.bp.blogspot.com/-G-u7v3ECiD0/WggEHnw-J3I/AAAAAAAAEmQ/VRuQpGRuqvgCq-enFjanzZQNAXN-GaMiwCLcBGAs/s1600/bg_01_jil90456.jpg] [Tập 12|https://phimbathu.com/xem-phim/cho-dien-mad-dog-2017-tap-12-8634_e94086.html&img=https://3.bp.blogspot.com/-G-u7v3ECiD0/WggEHnw-J3I/AAAAAAAAEmQ/VRuQpGRuqvgCq-enFjanzZQNAXN-GaMiwCLcBGAs/s1600/bg_01_jil90456.jpg] [Tập 13|https://phimbathu.com/xem-phim/cho-dien-mad-dog-2017-tap-13-8634_e94493.html&img=https://3.bp.blogspot.com/-G-u7v3ECiD0/WggEHnw-J3I/AAAAAAAAEmQ/VRuQpGRuqvgCq-enFjanzZQNAXN-GaMiwCLcBGAs/s1600/bg_01_jil90456.jpg] [Tập 14|https://phimbathu.com/xem-phim/cho-dien-mad-dog-2017-tap-14-8634_e94545.html&img=https://3.bp.blogspot.com/-G-u7v3ECiD0/WggEHnw-J3I/AAAAAAAAEmQ/VRuQpGRuqvgCq-enFjanzZQNAXN-GaMiwCLcBGAs/s1600/bg_01_jil90456.jpg] [Tập 15|https://phimbathu.com/xem-phim/cho-dien-mad-dog-2017-tap-15-8634_e95412.html&img=https://3.bp.blogspot.com/-G-u7v3ECiD0/WggEHnw-J3I/AAAAAAAAEmQ/VRuQpGRuqvgCq-enFjanzZQNAXN-GaMiwCLcBGAs/s1600/bg_01_jil90456.jpg] [Tập 16 - End|https://phimbathu.com/xem-phim/cho-dien-mad-dog-2017-tap-16-8634_e95517.html&img=https://3.bp.blogspot.com/-G-u7v3ECiD0/WggEHnw-J3I/AAAAAAAAEmQ/VRuQpGRuqvgCq-enFjanzZQNAXN-GaMiwCLcBGAs/s1600/bg_01_jil90456.jpg] [/link] [link]

Server Quốc Tế (Thuyết Minh)


[Tập 1|http://bilutv.com/xem-phim/cho-dien-mad-dog-2017-tap-1-6018_e70116.html&img=https://3.bp.blogspot.com/-G-u7v3ECiD0/WggEHnw-J3I/AAAAAAAAEmQ/VRuQpGRuqvgCq-enFjanzZQNAXN-GaMiwCLcBGAs/s1600/bg_01_jil90456.jpg] [Tập 2|http://bilutv.com/xem-phim/cho-dien-mad-dog-2017-tap-2-6018_e70145.html&img=https://3.bp.blogspot.com/-G-u7v3ECiD0/WggEHnw-J3I/AAAAAAAAEmQ/VRuQpGRuqvgCq-enFjanzZQNAXN-GaMiwCLcBGAs/s1600/bg_01_jil90456.jpg] [Tập 3|http://bilutv.com/xem-phim/cho-dien-mad-dog-2017-tap-3-6018_e70404.html&img=https://3.bp.blogspot.com/-G-u7v3ECiD0/WggEHnw-J3I/AAAAAAAAEmQ/VRuQpGRuqvgCq-enFjanzZQNAXN-GaMiwCLcBGAs/s1600/bg_01_jil90456.jpg] [Tập 4|http://bilutv.com/xem-phim/cho-dien-mad-dog-2017-tap-4-6018_e70466.html&img=https://3.bp.blogspot.com/-G-u7v3ECiD0/WggEHnw-J3I/AAAAAAAAEmQ/VRuQpGRuqvgCq-enFjanzZQNAXN-GaMiwCLcBGAs/s1600/bg_01_jil90456.jpg] [Tập 5|http://bilutv.com/xem-phim/cho-dien-mad-dog-2017-tap-5-6018_e70789.html&img=https://3.bp.blogspot.com/-G-u7v3ECiD0/WggEHnw-J3I/AAAAAAAAEmQ/VRuQpGRuqvgCq-enFjanzZQNAXN-GaMiwCLcBGAs/s1600/bg_01_jil90456.jpg] [Tập 6|http://bilutv.com/xem-phim/cho-dien-mad-dog-2017-tap-6-6018_e70814.html&img=https://3.bp.blogspot.com/-G-u7v3ECiD0/WggEHnw-J3I/AAAAAAAAEmQ/VRuQpGRuqvgCq-enFjanzZQNAXN-GaMiwCLcBGAs/s1600/bg_01_jil90456.jpg] [Tập 7|http://bilutv.com/xem-phim/cho-dien-mad-dog-2017-tap-7-6018_e71041.html&img=https://3.bp.blogspot.com/-G-u7v3ECiD0/WggEHnw-J3I/AAAAAAAAEmQ/VRuQpGRuqvgCq-enFjanzZQNAXN-GaMiwCLcBGAs/s1600/bg_01_jil90456.jpg] [Tập 8|http://bilutv.com/xem-phim/cho-dien-mad-dog-2017-tap-8-6018_e71079.html&img=https://3.bp.blogspot.com/-G-u7v3ECiD0/WggEHnw-J3I/AAAAAAAAEmQ/VRuQpGRuqvgCq-enFjanzZQNAXN-GaMiwCLcBGAs/s1600/bg_01_jil90456.jpg] [Tập 9|http://bilutv.com/xem-phim/cho-dien-mad-dog-2017-tap-9-6018_e71328.html&img=https://3.bp.blogspot.com/-G-u7v3ECiD0/WggEHnw-J3I/AAAAAAAAEmQ/VRuQpGRuqvgCq-enFjanzZQNAXN-GaMiwCLcBGAs/s1600/bg_01_jil90456.jpg] [Tập 10|http://bilutv.com/xem-phim/cho-dien-mad-dog-2017-tap-10-6018_e71389.html&img=https://3.bp.blogspot.com/-G-u7v3ECiD0/WggEHnw-J3I/AAAAAAAAEmQ/VRuQpGRuqvgCq-enFjanzZQNAXN-GaMiwCLcBGAs/s1600/bg_01_jil90456.jpg] [Tập 11|http://bilutv.com/xem-phim/cho-dien-mad-dog-2017-tap-11-6018_e71635.html&img=https://3.bp.blogspot.com/-G-u7v3ECiD0/WggEHnw-J3I/AAAAAAAAEmQ/VRuQpGRuqvgCq-enFjanzZQNAXN-GaMiwCLcBGAs/s1600/bg_01_jil90456.jpg] [Tập 12|http://bilutv.com/xem-phim/cho-dien-mad-dog-2017-tap-12-6018_e71672.html&img=https://3.bp.blogspot.com/-G-u7v3ECiD0/WggEHnw-J3I/AAAAAAAAEmQ/VRuQpGRuqvgCq-enFjanzZQNAXN-GaMiwCLcBGAs/s1600/bg_01_jil90456.jpg] [Tập 13|http://bilutv.com/xem-phim/cho-dien-mad-dog-2017-tap-13-6018_e71957.html&img=https://3.bp.blogspot.com/-G-u7v3ECiD0/WggEHnw-J3I/AAAAAAAAEmQ/VRuQpGRuqvgCq-enFjanzZQNAXN-GaMiwCLcBGAs/s1600/bg_01_jil90456.jpg] [Tập 14|http://bilutv.com/xem-phim/cho-dien-mad-dog-2017-tap-14-6018_e71997.html&img=https://3.bp.blogspot.com/-G-u7v3ECiD0/WggEHnw-J3I/AAAAAAAAEmQ/VRuQpGRuqvgCq-enFjanzZQNAXN-GaMiwCLcBGAs/s1600/bg_01_jil90456.jpg] [Tập 15|http://bilutv.com/xem-phim/cho-dien-mad-dog-2017-tap-15-6018_e72223.html&img=https://3.bp.blogspot.com/-G-u7v3ECiD0/WggEHnw-J3I/AAAAAAAAEmQ/VRuQpGRuqvgCq-enFjanzZQNAXN-GaMiwCLcBGAs/s1600/bg_01_jil90456.jpg] [Tập 16 - End|http://bilutv.com/xem-phim/cho-dien-mad-dog-2017-tap-16-6018_e72303.html&img=https://3.bp.blogspot.com/-G-u7v3ECiD0/WggEHnw-J3I/AAAAAAAAEmQ/VRuQpGRuqvgCq-enFjanzZQNAXN-GaMiwCLcBGAs/s1600/bg_01_jil90456.jpg] [/link]
loading...
HÀNH ĐỘNG NHỎ: Khi bạn CLICK quảng cáo trên website, bạn đã góp phần giúp NghienPhimHD duy trì và phát triển. Cảm ơn bạn đã ủng hộ!