Nếu bạn thấy báo hỏng/load chậm vui lòng chờ trong giây lát , chọn lại tập vài lần hoặc chọn các server khác nếu có.
Thể Loại:
Quốc Gia:
Diễn Viên:
Loading...
Trạng Thái


[stt/Tập 16/16 Vietsub ]
[info] [+] CHUYỆN TÌNH CỦA BYUN HYUK - Revolutionary Love / Byun Hyuk's Love [+] [+] Byun Hyuk (Choi Si-Won) là con trai của một gia đình giàu có điều hành một công ty lớn. Anh sống một cuộc sống hạnh phúc mà không có bất kỳ mục đích cụ thể nào. Byun Hyuk bắt đầu sống trong một studio ở một khu vực nghèo nàn và giấu diếm về hoàn cảnh gia đình mình. Baek Joon (Kang So-Ra) sống cùng một khu với Byun Hyuk. Cô ấy làm thêm để trang trải cuộc sống. Baek Joon tốt nghiệp từ một trường đại học danh giá nhưng không thể kiếm được việc làm và bắt đầu đi làm thêm. Baek Joon là một người rất tự tin và công bằng, nhưng cuộc đời cô ấy đã thay đổi khi Byun Hyuk xuất hiện. [+] Phim hài hước, Phim tâm lý, Phim tình cảm-Lãng mạn, Phim bộ Hàn Quốc, Phim bộ [+] Hàn Quốc [+] 2017 [/info] [link]

Server Quốc Tế #1 (Vietsub)


[Tập 1*https://phimbathu.com/xem-phim/chuyen-tinh-cua-byun-hyuk-revolutionary-love-2017-tap-1-8670_e92183.html&img=https://2.bp.blogspot.com/-xBuTzpbE8-E/WghSU0BWaSI/AAAAAAAAEpM/txjjCXqsPgURjGVXpBNH8QVlySBhzoJnACLcBGAs/s1600/a89ce267917fbf7c96a3f80786c3a4ae.jpg] [Tập 2*https://phimbathu.com/xem-phim/chuyen-tinh-cua-byun-hyuk-revolutionary-love-2017-tap-2-8670_e92218.html&img=https://2.bp.blogspot.com/-xBuTzpbE8-E/WghSU0BWaSI/AAAAAAAAEpM/txjjCXqsPgURjGVXpBNH8QVlySBhzoJnACLcBGAs/s1600/a89ce267917fbf7c96a3f80786c3a4ae.jpg] [Tập 3*https://phimbathu.com/xem-phim/chuyen-tinh-cua-byun-hyuk-revolutionary-love-2017-tap-3-8670_e92219.html&img=https://2.bp.blogspot.com/-xBuTzpbE8-E/WghSU0BWaSI/AAAAAAAAEpM/txjjCXqsPgURjGVXpBNH8QVlySBhzoJnACLcBGAs/s1600/a89ce267917fbf7c96a3f80786c3a4ae.jpg] [Tập 4*https://phimbathu.com/xem-phim/chuyen-tinh-cua-byun-hyuk-revolutionary-love-2017-tap-4-8670_e92704.html&img=https://2.bp.blogspot.com/-xBuTzpbE8-E/WghSU0BWaSI/AAAAAAAAEpM/txjjCXqsPgURjGVXpBNH8QVlySBhzoJnACLcBGAs/s1600/a89ce267917fbf7c96a3f80786c3a4ae.jpg] [Tập 5*https://phimbathu.com/xem-phim/chuyen-tinh-cua-byun-hyuk-revolutionary-love-2017-tap-5-8670_e92752.html&img=https://2.bp.blogspot.com/-xBuTzpbE8-E/WghSU0BWaSI/AAAAAAAAEpM/txjjCXqsPgURjGVXpBNH8QVlySBhzoJnACLcBGAs/s1600/a89ce267917fbf7c96a3f80786c3a4ae.jpg] [Tập 6*https://phimbathu.com/xem-phim/chuyen-tinh-cua-byun-hyuk-revolutionary-love-2017-tap-6-8670_e92834.html&img=https://2.bp.blogspot.com/-xBuTzpbE8-E/WghSU0BWaSI/AAAAAAAAEpM/txjjCXqsPgURjGVXpBNH8QVlySBhzoJnACLcBGAs/s1600/a89ce267917fbf7c96a3f80786c3a4ae.jpg] [Tập 7*https://phimbathu.com/xem-phim/chuyen-tinh-cua-byun-hyuk-revolutionary-love-2017-tap-7-8670_e93289.html&img=https://2.bp.blogspot.com/-xBuTzpbE8-E/WghSU0BWaSI/AAAAAAAAEpM/txjjCXqsPgURjGVXpBNH8QVlySBhzoJnACLcBGAs/s1600/a89ce267917fbf7c96a3f80786c3a4ae.jpg] [Tập 8*https://phimbathu.com/xem-phim/chuyen-tinh-cua-byun-hyuk-revolutionary-love-2017-tap-8-8670_e93290.html&img=https://2.bp.blogspot.com/-xBuTzpbE8-E/WghSU0BWaSI/AAAAAAAAEpM/txjjCXqsPgURjGVXpBNH8QVlySBhzoJnACLcBGAs/s1600/a89ce267917fbf7c96a3f80786c3a4ae.jpg] [Tập 9*https://phimbathu.com/xem-phim/chuyen-tinh-cua-byun-hyuk-revolutionary-love-2017-tap-9-8670_e93678.html&img=https://2.bp.blogspot.com/-xBuTzpbE8-E/WghSU0BWaSI/AAAAAAAAEpM/txjjCXqsPgURjGVXpBNH8QVlySBhzoJnACLcBGAs/s1600/a89ce267917fbf7c96a3f80786c3a4ae.jpg] [Tập 10*https://phimbathu.com/xem-phim/chuyen-tinh-cua-byun-hyuk-revolutionary-love-2017-tap-10-8670_e93811.html&img=https://2.bp.blogspot.com/-xBuTzpbE8-E/WghSU0BWaSI/AAAAAAAAEpM/txjjCXqsPgURjGVXpBNH8QVlySBhzoJnACLcBGAs/s1600/a89ce267917fbf7c96a3f80786c3a4ae.jpg] [Tập 11*https://phimbathu.com/xem-phim/chuyen-tinh-cua-byun-hyuk-revolutionary-love-2017-tap-11-8670_e94310.html&img=https://2.bp.blogspot.com/-xBuTzpbE8-E/WghSU0BWaSI/AAAAAAAAEpM/txjjCXqsPgURjGVXpBNH8QVlySBhzoJnACLcBGAs/s1600/a89ce267917fbf7c96a3f80786c3a4ae.jpg] [Tập 12*https://phimbathu.com/xem-phim/chuyen-tinh-cua-byun-hyuk-revolutionary-love-2017-tap-12-8670_e94311.html&img=https://2.bp.blogspot.com/-xBuTzpbE8-E/WghSU0BWaSI/AAAAAAAAEpM/txjjCXqsPgURjGVXpBNH8QVlySBhzoJnACLcBGAs/s1600/a89ce267917fbf7c96a3f80786c3a4ae.jpg] [Tập 13*https://phimbathu.com/xem-phim/chuyen-tinh-cua-byun-hyuk-revolutionary-love-2017-tap-13-8670_e94779.html&img=https://2.bp.blogspot.com/-xBuTzpbE8-E/WghSU0BWaSI/AAAAAAAAEpM/txjjCXqsPgURjGVXpBNH8QVlySBhzoJnACLcBGAs/s1600/a89ce267917fbf7c96a3f80786c3a4ae.jpg] [Tập 14*https://phimbathu.com/xem-phim/chuyen-tinh-cua-byun-hyuk-revolutionary-love-2017-tap-14-8670_e94878.html&img=https://2.bp.blogspot.com/-xBuTzpbE8-E/WghSU0BWaSI/AAAAAAAAEpM/txjjCXqsPgURjGVXpBNH8QVlySBhzoJnACLcBGAs/s1600/a89ce267917fbf7c96a3f80786c3a4ae.jpg] [Tập 15*http://banhtv.com/xem-phim/cach-mang-tinh-yeu-tap-15-revolutionary-love-2017-ep-15-5975-e52206.html&img=https://2.bp.blogspot.com/-xBuTzpbE8-E/WghSU0BWaSI/AAAAAAAAEpM/txjjCXqsPgURjGVXpBNH8QVlySBhzoJnACLcBGAs/s1600/a89ce267917fbf7c96a3f80786c3a4ae.jpg] [Tập 16a*http://banhtv.com/xem-phim/cach-mang-tinh-yeu-tap-16-revolutionary-love-2017-ep-16-5975-e52253.html&img=https://2.bp.blogspot.com/-xBuTzpbE8-E/WghSU0BWaSI/AAAAAAAAEpM/txjjCXqsPgURjGVXpBNH8QVlySBhzoJnACLcBGAs/s1600/a89ce267917fbf7c96a3f80786c3a4ae.jpg] [Tập 16b*http://banhtv.com/xem-phim/cach-mang-tinh-yeu-tap-16-b-revolutionary-love-2017-ep-16-b-5975-e52254.html&img=https://2.bp.blogspot.com/-xBuTzpbE8-E/WghSU0BWaSI/AAAAAAAAEpM/txjjCXqsPgURjGVXpBNH8QVlySBhzoJnACLcBGAs/s1600/a89ce267917fbf7c96a3f80786c3a4ae.jpg] [Tập 16c - End*http://banhtv.com/xem-phim/cach-mang-tinh-yeu-tap-16-c-revolutionary-love-2017-ep-16-c-5975-e52255.html&img=https://2.bp.blogspot.com/-xBuTzpbE8-E/WghSU0BWaSI/AAAAAAAAEpM/txjjCXqsPgURjGVXpBNH8QVlySBhzoJnACLcBGAs/s1600/a89ce267917fbf7c96a3f80786c3a4ae.jpg] [/link] [link]

Server Quốc Tế #2 (Vietsub)


[Tập 1*http://phim14.net/xem-phim/cach-mang-tinh-yeu_revolutionary-love.8979.270886.html&img=https://2.bp.blogspot.com/-xBuTzpbE8-E/WghSU0BWaSI/AAAAAAAAEpM/txjjCXqsPgURjGVXpBNH8QVlySBhzoJnACLcBGAs/s1600/a89ce267917fbf7c96a3f80786c3a4ae.jpg] [Tập 2*http://phim14.net/xem-phim/cach-mang-tinh-yeu_revolutionary-love.8979.271389.html&img=https://2.bp.blogspot.com/-xBuTzpbE8-E/WghSU0BWaSI/AAAAAAAAEpM/txjjCXqsPgURjGVXpBNH8QVlySBhzoJnACLcBGAs/s1600/a89ce267917fbf7c96a3f80786c3a4ae.jpg] [Tập 3*http://phim14.net/xem-phim/cach-mang-tinh-yeu_revolutionary-love.8979.271902.html&img=https://2.bp.blogspot.com/-xBuTzpbE8-E/WghSU0BWaSI/AAAAAAAAEpM/txjjCXqsPgURjGVXpBNH8QVlySBhzoJnACLcBGAs/s1600/a89ce267917fbf7c96a3f80786c3a4ae.jpg] [Tập 4*http://phim14.net/xem-phim/cach-mang-tinh-yeu_revolutionary-love.8979.271976.html&img=https://2.bp.blogspot.com/-xBuTzpbE8-E/WghSU0BWaSI/AAAAAAAAEpM/txjjCXqsPgURjGVXpBNH8QVlySBhzoJnACLcBGAs/s1600/a89ce267917fbf7c96a3f80786c3a4ae.jpg] [Tập 5*http://phim14.net/xem-phim/cach-mang-tinh-yeu_revolutionary-love.8979.272454.html&img=https://2.bp.blogspot.com/-xBuTzpbE8-E/WghSU0BWaSI/AAAAAAAAEpM/txjjCXqsPgURjGVXpBNH8QVlySBhzoJnACLcBGAs/s1600/a89ce267917fbf7c96a3f80786c3a4ae.jpg] [Tập 6*http://phim14.net/xem-phim/cach-mang-tinh-yeu_revolutionary-love.8979.272471.html&img=https://2.bp.blogspot.com/-xBuTzpbE8-E/WghSU0BWaSI/AAAAAAAAEpM/txjjCXqsPgURjGVXpBNH8QVlySBhzoJnACLcBGAs/s1600/a89ce267917fbf7c96a3f80786c3a4ae.jpg] [Tập 7*http://phim14.net/xem-phim/cach-mang-tinh-yeu_revolutionary-love.8979.273133.html&img=https://2.bp.blogspot.com/-xBuTzpbE8-E/WghSU0BWaSI/AAAAAAAAEpM/txjjCXqsPgURjGVXpBNH8QVlySBhzoJnACLcBGAs/s1600/a89ce267917fbf7c96a3f80786c3a4ae.jpg] [Tập 8*http://phim14.net/xem-phim/cach-mang-tinh-yeu_revolutionary-love.8979.273191.html&img=https://2.bp.blogspot.com/-xBuTzpbE8-E/WghSU0BWaSI/AAAAAAAAEpM/txjjCXqsPgURjGVXpBNH8QVlySBhzoJnACLcBGAs/s1600/a89ce267917fbf7c96a3f80786c3a4ae.jpg] [Tập 9*http://phim14.net/xem-phim/cach-mang-tinh-yeu_revolutionary-love.8979.273718.html&img=https://2.bp.blogspot.com/-xBuTzpbE8-E/WghSU0BWaSI/AAAAAAAAEpM/txjjCXqsPgURjGVXpBNH8QVlySBhzoJnACLcBGAs/s1600/a89ce267917fbf7c96a3f80786c3a4ae.jpg] [Tập 10*http://phim14.net/xem-phim/cach-mang-tinh-yeu_revolutionary-love.8979.273754.html&img=https://2.bp.blogspot.com/-xBuTzpbE8-E/WghSU0BWaSI/AAAAAAAAEpM/txjjCXqsPgURjGVXpBNH8QVlySBhzoJnACLcBGAs/s1600/a89ce267917fbf7c96a3f80786c3a4ae.jpg] [Tập 11*http://www.phimmoi.net/phim/chuyen-tinh-cua-byun-hyuk-6151/tap-11-145229.html&img=https://2.bp.blogspot.com/-xBuTzpbE8-E/WghSU0BWaSI/AAAAAAAAEpM/txjjCXqsPgURjGVXpBNH8QVlySBhzoJnACLcBGAs/s1600/a89ce267917fbf7c96a3f80786c3a4ae.jpg] [Tập 12*http://www.phimmoi.net/phim/chuyen-tinh-cua-byun-hyuk-6151/tap-12-145304.html&img=https://2.bp.blogspot.com/-xBuTzpbE8-E/WghSU0BWaSI/AAAAAAAAEpM/txjjCXqsPgURjGVXpBNH8QVlySBhzoJnACLcBGAs/s1600/a89ce267917fbf7c96a3f80786c3a4ae.jpg] [Tập 13*http://phim14.net/xem-phim/cach-mang-tinh-yeu_revolutionary-love.8979.274929.html&img=https://2.bp.blogspot.com/-xBuTzpbE8-E/WghSU0BWaSI/AAAAAAAAEpM/txjjCXqsPgURjGVXpBNH8QVlySBhzoJnACLcBGAs/s1600/a89ce267917fbf7c96a3f80786c3a4ae.jpg] [Tập 14*http://www.phimmoi.net/phim/chuyen-tinh-cua-byun-hyuk-6151/tap-14-146673.html&img=https://2.bp.blogspot.com/-xBuTzpbE8-E/WghSU0BWaSI/AAAAAAAAEpM/txjjCXqsPgURjGVXpBNH8QVlySBhzoJnACLcBGAs/s1600/a89ce267917fbf7c96a3f80786c3a4ae.jpg] [/link]
loading...
Loading...