Loading...
Thể Loại:
Quốc Gia:
Diễn Viên:
Loading...
Trạng Thái


[stt/ 16/16 Vietsub ]
[info] [+] Cô Nàng Xinh Đẹp - She Was Pretty [+] [+] Ji Sung-joon khi còn trẻ thực sự rất xấu xí. Sau này lớn lên, anh ấy dần dần có một diện mạo cực kì thu hút. Kim Hye-jin lúc trẻ vô cùng xinh đẹp nhưng càng lớn lên lại càng xấu đi. Khi 2 người họ gặp nhau và nảy sinh tình cảm thì chuyện gì sẽ xảy ra? [+] Phim hài hước, Phim tâm lý, Phim thuyết minh, Phim bộ Hàn Quốc, Phim bộ [+] [+] [/info] [link]

Server VIP (Vietsub)


[1|https://oppatv.com/xem-phim/co-nang-xinh-dep-tap-1.html&img=https://2.bp.blogspot.com/-TwhDhqWNamI/WhKOMd-NYWI/AAAAAAAAE_A/nvqnxRwdcr0B8cUQzGq-eCexAEwnJ8a8ACLcBGAs/s1600/co-nang-201610688.jpg] [2|https://oppatv.com/xem-phim/co-nang-xinh-dep-tap-2.html&img=https://2.bp.blogspot.com/-TwhDhqWNamI/WhKOMd-NYWI/AAAAAAAAE_A/nvqnxRwdcr0B8cUQzGq-eCexAEwnJ8a8ACLcBGAs/s1600/co-nang-201610688.jpg] [3|https://oppatv.com/xem-phim/co-nang-xinh-dep-tap-3.html&img=https://2.bp.blogspot.com/-TwhDhqWNamI/WhKOMd-NYWI/AAAAAAAAE_A/nvqnxRwdcr0B8cUQzGq-eCexAEwnJ8a8ACLcBGAs/s1600/co-nang-201610688.jpg] [4|https://oppatv.com/xem-phim/co-nang-xinh-dep-tap-4.html&img=https://2.bp.blogspot.com/-TwhDhqWNamI/WhKOMd-NYWI/AAAAAAAAE_A/nvqnxRwdcr0B8cUQzGq-eCexAEwnJ8a8ACLcBGAs/s1600/co-nang-201610688.jpg] [5|https://oppatv.com/xem-phim/co-nang-xinh-dep-tap-5.html&img=https://2.bp.blogspot.com/-TwhDhqWNamI/WhKOMd-NYWI/AAAAAAAAE_A/nvqnxRwdcr0B8cUQzGq-eCexAEwnJ8a8ACLcBGAs/s1600/co-nang-201610688.jpg] [6|https://oppatv.com/xem-phim/co-nang-xinh-dep-tap-6.html&img=https://2.bp.blogspot.com/-TwhDhqWNamI/WhKOMd-NYWI/AAAAAAAAE_A/nvqnxRwdcr0B8cUQzGq-eCexAEwnJ8a8ACLcBGAs/s1600/co-nang-201610688.jpg] [7|https://oppatv.com/xem-phim/co-nang-xinh-dep-tap-7.html&img=https://2.bp.blogspot.com/-TwhDhqWNamI/WhKOMd-NYWI/AAAAAAAAE_A/nvqnxRwdcr0B8cUQzGq-eCexAEwnJ8a8ACLcBGAs/s1600/co-nang-201610688.jpg] [8|https://oppatv.com/xem-phim/co-nang-xinh-dep-tap-8.html&img=https://2.bp.blogspot.com/-TwhDhqWNamI/WhKOMd-NYWI/AAAAAAAAE_A/nvqnxRwdcr0B8cUQzGq-eCexAEwnJ8a8ACLcBGAs/s1600/co-nang-201610688.jpg] [9|https://oppatv.com/xem-phim/co-nang-xinh-dep-tap-9.html&img=https://2.bp.blogspot.com/-TwhDhqWNamI/WhKOMd-NYWI/AAAAAAAAE_A/nvqnxRwdcr0B8cUQzGq-eCexAEwnJ8a8ACLcBGAs/s1600/co-nang-201610688.jpg] [10|https://oppatv.com/xem-phim/co-nang-xinh-dep-tap-10.html&img=https://2.bp.blogspot.com/-TwhDhqWNamI/WhKOMd-NYWI/AAAAAAAAE_A/nvqnxRwdcr0B8cUQzGq-eCexAEwnJ8a8ACLcBGAs/s1600/co-nang-201610688.jpg] [11|https://oppatv.com/xem-phim/co-nang-xinh-dep-tap-11.html&img=https://2.bp.blogspot.com/-TwhDhqWNamI/WhKOMd-NYWI/AAAAAAAAE_A/nvqnxRwdcr0B8cUQzGq-eCexAEwnJ8a8ACLcBGAs/s1600/co-nang-201610688.jpg] [12|https://oppatv.com/xem-phim/co-nang-xinh-dep-tap-12.html&img=https://2.bp.blogspot.com/-TwhDhqWNamI/WhKOMd-NYWI/AAAAAAAAE_A/nvqnxRwdcr0B8cUQzGq-eCexAEwnJ8a8ACLcBGAs/s1600/co-nang-201610688.jpg] [13|https://oppatv.com/xem-phim/co-nang-xinh-dep-tap-13.html&img=https://2.bp.blogspot.com/-TwhDhqWNamI/WhKOMd-NYWI/AAAAAAAAE_A/nvqnxRwdcr0B8cUQzGq-eCexAEwnJ8a8ACLcBGAs/s1600/co-nang-201610688.jpg] [14|https://oppatv.com/xem-phim/co-nang-xinh-dep-tap-14.html&img=https://2.bp.blogspot.com/-TwhDhqWNamI/WhKOMd-NYWI/AAAAAAAAE_A/nvqnxRwdcr0B8cUQzGq-eCexAEwnJ8a8ACLcBGAs/s1600/co-nang-201610688.jpg] [15|https://oppatv.com/xem-phim/co-nang-xinh-dep-tap-15.html&img=https://2.bp.blogspot.com/-TwhDhqWNamI/WhKOMd-NYWI/AAAAAAAAE_A/nvqnxRwdcr0B8cUQzGq-eCexAEwnJ8a8ACLcBGAs/s1600/co-nang-201610688.jpg] [16-End|https://oppatv.com/xem-phim/co-nang-xinh-dep-tap-16-end.html&img=https://2.bp.blogspot.com/-TwhDhqWNamI/WhKOMd-NYWI/AAAAAAAAE_A/nvqnxRwdcr0B8cUQzGq-eCexAEwnJ8a8ACLcBGAs/s1600/co-nang-201610688.jpg] [/link] [link]

Server Quốc Tế #1 (Vietsub)


[1|http://bilutv.com/xem-phim/co-nang-xinh-dep-she-was-pretty-2015-tap-1-130_e1228.html&img=https://2.bp.blogspot.com/-TwhDhqWNamI/WhKOMd-NYWI/AAAAAAAAE_A/nvqnxRwdcr0B8cUQzGq-eCexAEwnJ8a8ACLcBGAs/s1600/co-nang-201610688.jpg] [2|http://bilutv.com/xem-phim/co-nang-xinh-dep-she-was-pretty-2015-tap-2-130_e1229.html&img=https://2.bp.blogspot.com/-TwhDhqWNamI/WhKOMd-NYWI/AAAAAAAAE_A/nvqnxRwdcr0B8cUQzGq-eCexAEwnJ8a8ACLcBGAs/s1600/co-nang-201610688.jpg] [3|http://bilutv.com/xem-phim/co-nang-xinh-dep-she-was-pretty-2015-tap-3-130_e1230.html&img=https://2.bp.blogspot.com/-TwhDhqWNamI/WhKOMd-NYWI/AAAAAAAAE_A/nvqnxRwdcr0B8cUQzGq-eCexAEwnJ8a8ACLcBGAs/s1600/co-nang-201610688.jpg] [4|http://bilutv.com/xem-phim/co-nang-xinh-dep-she-was-pretty-2015-tap-4-130_e1231.html&img=https://2.bp.blogspot.com/-TwhDhqWNamI/WhKOMd-NYWI/AAAAAAAAE_A/nvqnxRwdcr0B8cUQzGq-eCexAEwnJ8a8ACLcBGAs/s1600/co-nang-201610688.jpg] [5|http://bilutv.com/xem-phim/co-nang-xinh-dep-she-was-pretty-2015-tap-5-130_e1232.html&img=https://2.bp.blogspot.com/-TwhDhqWNamI/WhKOMd-NYWI/AAAAAAAAE_A/nvqnxRwdcr0B8cUQzGq-eCexAEwnJ8a8ACLcBGAs/s1600/co-nang-201610688.jpg] [6|http://bilutv.com/xem-phim/co-nang-xinh-dep-she-was-pretty-2015-tap-6-130_e1233.html&img=https://2.bp.blogspot.com/-TwhDhqWNamI/WhKOMd-NYWI/AAAAAAAAE_A/nvqnxRwdcr0B8cUQzGq-eCexAEwnJ8a8ACLcBGAs/s1600/co-nang-201610688.jpg] [7|http://bilutv.com/xem-phim/co-nang-xinh-dep-she-was-pretty-2015-tap-7-130_e1234.html&img=https://2.bp.blogspot.com/-TwhDhqWNamI/WhKOMd-NYWI/AAAAAAAAE_A/nvqnxRwdcr0B8cUQzGq-eCexAEwnJ8a8ACLcBGAs/s1600/co-nang-201610688.jpg] [8|http://bilutv.com/xem-phim/co-nang-xinh-dep-she-was-pretty-2015-tap-8-130_e1235.html&img=https://2.bp.blogspot.com/-TwhDhqWNamI/WhKOMd-NYWI/AAAAAAAAE_A/nvqnxRwdcr0B8cUQzGq-eCexAEwnJ8a8ACLcBGAs/s1600/co-nang-201610688.jpg] [9|http://bilutv.com/xem-phim/co-nang-xinh-dep-she-was-pretty-2015-tap-9-130_e1236.html&img=https://2.bp.blogspot.com/-TwhDhqWNamI/WhKOMd-NYWI/AAAAAAAAE_A/nvqnxRwdcr0B8cUQzGq-eCexAEwnJ8a8ACLcBGAs/s1600/co-nang-201610688.jpg] [10|http://bilutv.com/xem-phim/co-nang-xinh-dep-she-was-pretty-2015-tap-10-130_e1237.html&img=https://2.bp.blogspot.com/-TwhDhqWNamI/WhKOMd-NYWI/AAAAAAAAE_A/nvqnxRwdcr0B8cUQzGq-eCexAEwnJ8a8ACLcBGAs/s1600/co-nang-201610688.jpg] [11|http://bilutv.com/xem-phim/co-nang-xinh-dep-she-was-pretty-2015-tap-11-130_e1238.html&img=https://2.bp.blogspot.com/-TwhDhqWNamI/WhKOMd-NYWI/AAAAAAAAE_A/nvqnxRwdcr0B8cUQzGq-eCexAEwnJ8a8ACLcBGAs/s1600/co-nang-201610688.jpg] [12|http://bilutv.com/xem-phim/co-nang-xinh-dep-she-was-pretty-2015-tap-12-130_e1239.html&img=https://2.bp.blogspot.com/-TwhDhqWNamI/WhKOMd-NYWI/AAAAAAAAE_A/nvqnxRwdcr0B8cUQzGq-eCexAEwnJ8a8ACLcBGAs/s1600/co-nang-201610688.jpg] [13|http://bilutv.com/xem-phim/co-nang-xinh-dep-she-was-pretty-2015-tap-13-130_e1240.html&img=https://2.bp.blogspot.com/-TwhDhqWNamI/WhKOMd-NYWI/AAAAAAAAE_A/nvqnxRwdcr0B8cUQzGq-eCexAEwnJ8a8ACLcBGAs/s1600/co-nang-201610688.jpg] [14|http://bilutv.com/xem-phim/co-nang-xinh-dep-she-was-pretty-2015-tap-14-130_e1241.html&img=https://2.bp.blogspot.com/-TwhDhqWNamI/WhKOMd-NYWI/AAAAAAAAE_A/nvqnxRwdcr0B8cUQzGq-eCexAEwnJ8a8ACLcBGAs/s1600/co-nang-201610688.jpg] [15|http://bilutv.com/xem-phim/co-nang-xinh-dep-she-was-pretty-2015-tap-15-130_e1242.html&img=https://2.bp.blogspot.com/-TwhDhqWNamI/WhKOMd-NYWI/AAAAAAAAE_A/nvqnxRwdcr0B8cUQzGq-eCexAEwnJ8a8ACLcBGAs/s1600/co-nang-201610688.jpg] [16End|http://bilutv.com/xem-phim/co-nang-xinh-dep-she-was-pretty-2015-tap-16-130_e1243.html&img=https://2.bp.blogspot.com/-TwhDhqWNamI/WhKOMd-NYWI/AAAAAAAAE_A/nvqnxRwdcr0B8cUQzGq-eCexAEwnJ8a8ACLcBGAs/s1600/co-nang-201610688.jpg] [/link] [link]

Server Quốc Tế #2 (Vietsub)


[1|https://phimbathu.com/xem-phim/co-nang-xinh-dep-she-was-pretty-2015-tap-1-2039_e6510.html&img=https://2.bp.blogspot.com/-TwhDhqWNamI/WhKOMd-NYWI/AAAAAAAAE_A/nvqnxRwdcr0B8cUQzGq-eCexAEwnJ8a8ACLcBGAs/s1600/co-nang-201610688.jpg] [2|https://phimbathu.com/xem-phim/co-nang-xinh-dep-she-was-pretty-2015-tap-2-2039_e6511.html&img=https://2.bp.blogspot.com/-TwhDhqWNamI/WhKOMd-NYWI/AAAAAAAAE_A/nvqnxRwdcr0B8cUQzGq-eCexAEwnJ8a8ACLcBGAs/s1600/co-nang-201610688.jpg] [3|https://phimbathu.com/xem-phim/co-nang-xinh-dep-she-was-pretty-2015-tap-3-2039_e6601.html&img=https://2.bp.blogspot.com/-TwhDhqWNamI/WhKOMd-NYWI/AAAAAAAAE_A/nvqnxRwdcr0B8cUQzGq-eCexAEwnJ8a8ACLcBGAs/s1600/co-nang-201610688.jpg] [4|https://phimbathu.com/xem-phim/co-nang-xinh-dep-she-was-pretty-2015-tap-4-2039_e6602.html&img=https://2.bp.blogspot.com/-TwhDhqWNamI/WhKOMd-NYWI/AAAAAAAAE_A/nvqnxRwdcr0B8cUQzGq-eCexAEwnJ8a8ACLcBGAs/s1600/co-nang-201610688.jpg] [5|https://phimbathu.com/xem-phim/co-nang-xinh-dep-she-was-pretty-2015-tap-5-2039_e7493.html&img=https://2.bp.blogspot.com/-TwhDhqWNamI/WhKOMd-NYWI/AAAAAAAAE_A/nvqnxRwdcr0B8cUQzGq-eCexAEwnJ8a8ACLcBGAs/s1600/co-nang-201610688.jpg] [6|https://phimbathu.com/xem-phim/co-nang-xinh-dep-she-was-pretty-2015-tap-6-2039_e7494.html&img=https://2.bp.blogspot.com/-TwhDhqWNamI/WhKOMd-NYWI/AAAAAAAAE_A/nvqnxRwdcr0B8cUQzGq-eCexAEwnJ8a8ACLcBGAs/s1600/co-nang-201610688.jpg] [7|https://phimbathu.com/xem-phim/co-nang-xinh-dep-she-was-pretty-2015-tap-7-2039_e7696.html&img=https://2.bp.blogspot.com/-TwhDhqWNamI/WhKOMd-NYWI/AAAAAAAAE_A/nvqnxRwdcr0B8cUQzGq-eCexAEwnJ8a8ACLcBGAs/s1600/co-nang-201610688.jpg] [8|https://phimbathu.com/xem-phim/co-nang-xinh-dep-she-was-pretty-2015-tap-8-2039_e7697.html&img=https://2.bp.blogspot.com/-TwhDhqWNamI/WhKOMd-NYWI/AAAAAAAAE_A/nvqnxRwdcr0B8cUQzGq-eCexAEwnJ8a8ACLcBGAs/s1600/co-nang-201610688.jpg] [9|https://phimbathu.com/xem-phim/co-nang-xinh-dep-she-was-pretty-2015-tap-9-2039_e8557.html&img=https://2.bp.blogspot.com/-TwhDhqWNamI/WhKOMd-NYWI/AAAAAAAAE_A/nvqnxRwdcr0B8cUQzGq-eCexAEwnJ8a8ACLcBGAs/s1600/co-nang-201610688.jpg] [10|https://phimbathu.com/xem-phim/co-nang-xinh-dep-she-was-pretty-2015-tap-10-2039_e8558.html&img=https://2.bp.blogspot.com/-TwhDhqWNamI/WhKOMd-NYWI/AAAAAAAAE_A/nvqnxRwdcr0B8cUQzGq-eCexAEwnJ8a8ACLcBGAs/s1600/co-nang-201610688.jpg] [11|https://phimbathu.com/xem-phim/co-nang-xinh-dep-she-was-pretty-2015-tap-11-2039_e9125.html&img=https://2.bp.blogspot.com/-TwhDhqWNamI/WhKOMd-NYWI/AAAAAAAAE_A/nvqnxRwdcr0B8cUQzGq-eCexAEwnJ8a8ACLcBGAs/s1600/co-nang-201610688.jpg] [12|https://phimbathu.com/xem-phim/co-nang-xinh-dep-she-was-pretty-2015-tap-12-2039_e9466.html&img=https://2.bp.blogspot.com/-TwhDhqWNamI/WhKOMd-NYWI/AAAAAAAAE_A/nvqnxRwdcr0B8cUQzGq-eCexAEwnJ8a8ACLcBGAs/s1600/co-nang-201610688.jpg] [13|https://phimbathu.com/xem-phim/co-nang-xinh-dep-she-was-pretty-2015-tap-13-2039_e9467.html&img=https://2.bp.blogspot.com/-TwhDhqWNamI/WhKOMd-NYWI/AAAAAAAAE_A/nvqnxRwdcr0B8cUQzGq-eCexAEwnJ8a8ACLcBGAs/s1600/co-nang-201610688.jpg] [14|https://phimbathu.com/xem-phim/co-nang-xinh-dep-she-was-pretty-2015-tap-14-2039_e9938.html&img=https://2.bp.blogspot.com/-TwhDhqWNamI/WhKOMd-NYWI/AAAAAAAAE_A/nvqnxRwdcr0B8cUQzGq-eCexAEwnJ8a8ACLcBGAs/s1600/co-nang-201610688.jpg] [15|https://phimbathu.com/xem-phim/co-nang-xinh-dep-she-was-pretty-2015-tap-15-2039_e9939.html&img=https://2.bp.blogspot.com/-TwhDhqWNamI/WhKOMd-NYWI/AAAAAAAAE_A/nvqnxRwdcr0B8cUQzGq-eCexAEwnJ8a8ACLcBGAs/s1600/co-nang-201610688.jpg] [16End|https://phimbathu.com/xem-phim/co-nang-xinh-dep-she-was-pretty-2015-tap-16-2039_e10276.html&img=https://2.bp.blogspot.com/-TwhDhqWNamI/WhKOMd-NYWI/AAAAAAAAE_A/nvqnxRwdcr0B8cUQzGq-eCexAEwnJ8a8ACLcBGAs/s1600/co-nang-201610688.jpg] [17Hey Jin - Song Huun|https://phimbathu.com/xem-phim/co-nang-xinh-dep-she-was-pretty-2015-tap-17-2039_e10660.htm&img=https://2.bp.blogspot.com/-TwhDhqWNamI/WhKOMd-NYWI/AAAAAAAAE_A/nvqnxRwdcr0B8cUQzGq-eCexAEwnJ8a8ACLcBGAs/s1600/co-nang-201610688.jpgl] [18Hey Jin - SiWon|https://phimbathu.com/xem-phim/co-nang-xinh-dep-she-was-pretty-2015-tap-18-2039_e10661.html&img=https://2.bp.blogspot.com/-TwhDhqWNamI/WhKOMd-NYWI/AAAAAAAAE_A/nvqnxRwdcr0B8cUQzGq-eCexAEwnJ8a8ACLcBGAs/s1600/co-nang-201610688.jpg] [/link] [link]

Server Quốc Tế #2 (Vietsub)


[Tập 1 *http://banhtv.com/xem-phim/co-nang-xinh-dep-tap-1-she-was-pretty-2015-ep-1-1292-e15347.html&img=https://2.bp.blogspot.com/-TwhDhqWNamI/WhKOMd-NYWI/AAAAAAAAE_A/nvqnxRwdcr0B8cUQzGq-eCexAEwnJ8a8ACLcBGAs/s1600/co-nang-201610688.jpg] [Tập 2 *http://banhtv.com/xem-phim/co-nang-xinh-dep-tap-2-she-was-pretty-2015-ep-2-1292-e15348.html&img=https://2.bp.blogspot.com/-TwhDhqWNamI/WhKOMd-NYWI/AAAAAAAAE_A/nvqnxRwdcr0B8cUQzGq-eCexAEwnJ8a8ACLcBGAs/s1600/co-nang-201610688.jpg] [Tập 3 *http://banhtv.com/xem-phim/co-nang-xinh-dep-tap-3-she-was-pretty-2015-ep-3-1292-e15350.html&img=https://2.bp.blogspot.com/-TwhDhqWNamI/WhKOMd-NYWI/AAAAAAAAE_A/nvqnxRwdcr0B8cUQzGq-eCexAEwnJ8a8ACLcBGAs/s1600/co-nang-201610688.jpg] [Tập 4 *http://banhtv.com/xem-phim/co-nang-xinh-dep-tap-4-she-was-pretty-2015-ep-4-1292-e15351.html&img=https://2.bp.blogspot.com/-TwhDhqWNamI/WhKOMd-NYWI/AAAAAAAAE_A/nvqnxRwdcr0B8cUQzGq-eCexAEwnJ8a8ACLcBGAs/s1600/co-nang-201610688.jpg] [Tập 5 *http://banhtv.com/xem-phim/co-nang-xinh-dep-tap-5-she-was-pretty-2015-ep-5-1292-e15352.html&img=https://2.bp.blogspot.com/-TwhDhqWNamI/WhKOMd-NYWI/AAAAAAAAE_A/nvqnxRwdcr0B8cUQzGq-eCexAEwnJ8a8ACLcBGAs/s1600/co-nang-201610688.jpg] [Tập 6 *http://banhtv.com/xem-phim/co-nang-xinh-dep-tap-6-she-was-pretty-2015-ep-6-1292-e15353.html&img=https://2.bp.blogspot.com/-TwhDhqWNamI/WhKOMd-NYWI/AAAAAAAAE_A/nvqnxRwdcr0B8cUQzGq-eCexAEwnJ8a8ACLcBGAs/s1600/co-nang-201610688.jpg] [Tập 7*http://banhtv.com/xem-phim/co-nang-xinh-dep-tap-7-she-was-pretty-2015-ep-7-1292-e15355.html&img=https://2.bp.blogspot.com/-TwhDhqWNamI/WhKOMd-NYWI/AAAAAAAAE_A/nvqnxRwdcr0B8cUQzGq-eCexAEwnJ8a8ACLcBGAs/s1600/co-nang-201610688.jpg] [Tập 8 *http://banhtv.com/xem-phim/co-nang-xinh-dep-tap-8-she-was-pretty-2015-ep-8-1292-e15356.html&img=https://2.bp.blogspot.com/-TwhDhqWNamI/WhKOMd-NYWI/AAAAAAAAE_A/nvqnxRwdcr0B8cUQzGq-eCexAEwnJ8a8ACLcBGAs/s1600/co-nang-201610688.jpg] [Tập 9 *http://banhtv.com/xem-phim/co-nang-xinh-dep-tap-9-she-was-pretty-2015-ep-9-1292-e15358.html&img=https://2.bp.blogspot.com/-TwhDhqWNamI/WhKOMd-NYWI/AAAAAAAAE_A/nvqnxRwdcr0B8cUQzGq-eCexAEwnJ8a8ACLcBGAs/s1600/co-nang-201610688.jpg] [Tập 10 *http://banhtv.com/xem-phim/co-nang-xinh-dep-tap-10-she-was-pretty-2015-ep-10-1292-e15359.html&img=https://2.bp.blogspot.com/-TwhDhqWNamI/WhKOMd-NYWI/AAAAAAAAE_A/nvqnxRwdcr0B8cUQzGq-eCexAEwnJ8a8ACLcBGAs/s1600/co-nang-201610688.jpg] [Tập 11*http://banhtv.com/xem-phim/co-nang-xinh-dep-tap-11-she-was-pretty-2015-ep-11-1292-e15360.html&img=https://2.bp.blogspot.com/-TwhDhqWNamI/WhKOMd-NYWI/AAAAAAAAE_A/nvqnxRwdcr0B8cUQzGq-eCexAEwnJ8a8ACLcBGAs/s1600/co-nang-201610688.jpg] [Tập 12 *http://banhtv.com/xem-phim/co-nang-xinh-dep-tap-12-she-was-pretty-2015-ep-12-1292-e15362.html&img=https://2.bp.blogspot.com/-TwhDhqWNamI/WhKOMd-NYWI/AAAAAAAAE_A/nvqnxRwdcr0B8cUQzGq-eCexAEwnJ8a8ACLcBGAs/s1600/co-nang-201610688.jpg] [Tập 13 *http://banhtv.com/xem-phim/co-nang-xinh-dep-tap-13-she-was-pretty-2015-ep-13-1292-e15363.html&img=https://2.bp.blogspot.com/-TwhDhqWNamI/WhKOMd-NYWI/AAAAAAAAE_A/nvqnxRwdcr0B8cUQzGq-eCexAEwnJ8a8ACLcBGAs/s1600/co-nang-201610688.jpg] [Tập 14 *http://banhtv.com/xem-phim/co-nang-xinh-dep-tap-14-she-was-pretty-2015-ep-14-1292-e15364.html&img=https://2.bp.blogspot.com/-TwhDhqWNamI/WhKOMd-NYWI/AAAAAAAAE_A/nvqnxRwdcr0B8cUQzGq-eCexAEwnJ8a8ACLcBGAs/s1600/co-nang-201610688.jpg] [Tập 15 *http://banhtv.com/xem-phim/co-nang-xinh-dep-tap-15-she-was-pretty-2015-ep-15-1292-e15365.html&img=https://2.bp.blogspot.com/-TwhDhqWNamI/WhKOMd-NYWI/AAAAAAAAE_A/nvqnxRwdcr0B8cUQzGq-eCexAEwnJ8a8ACLcBGAs/s1600/co-nang-201610688.jpg] [Tập 16 End *http://banhtv.com/xem-phim/co-nang-xinh-dep-tap-16-she-was-pretty-2015-ep-16-1292-e15366.html&img=https://2.bp.blogspot.com/-TwhDhqWNamI/WhKOMd-NYWI/AAAAAAAAE_A/nvqnxRwdcr0B8cUQzGq-eCexAEwnJ8a8ACLcBGAs/s1600/co-nang-201610688.jpg] [/link]
loading...
HÀNH ĐỘNG NHỎ: Khi bạn CLICK quảng cáo trên website, bạn đã góp phần giúp NghienPhimHD duy trì và phát triển. Cảm ơn bạn đã ủng hộ!