Nếu bạn thấy báo hỏng/load chậm vui lòng chờ trong giây lát , chọn lại tập vài lần hoặc chọn các server khác nếu có.
Thể Loại:
Quốc Gia:
Diễn Viên:
Loading...
Trạng Thái


[stt/Tập 24/24 Vietsub]
[info] [+] Gửi Thời Thanh Xuân Ngây Thơ Tươi Đẹp - A Love So Beautiful [+] [+] Gửi Thời Thanh Xuân Ngây Thơ Tươi Đẹp chuyển thể từ tiểu thuyết thanh xuân cùng tên của Triệu Kiền Kiền, kể câu chuyện của cô nàng hậu đậu Trần Tiểu Hy và anh chàng kiêu ngạo gian xảo Giang Thần, từ thanh mai trúc mã đến khi lỡ lạc mất nhau rồi lại tìm thấy nhau giữa dòng đời. [+] Phim tâm lý, Phim tình cảm-Lãng mạn, Phim bộ Trung Quốc, Phim bộ [+] Trung Quốc [+] 2017 [/info] [link]

Server Quốc Tế #1 (Vietsub)


[Tập 01*http://banhtv.com/xem-phim/gui-thoi-thanh-xuan-ngay-tho-tuoi-dep-tap-1-a-love-so-beautiful-2017-ep-1-5776-e47803.html&img=https://3.bp.blogspot.com/-Ya-XmgE0peE/Wgw8kRMa9pI/AAAAAAAAGmQ/jdhfiTx4BQAp4FqFYH3GGtt_uhSxKhyEgCLcBGAs/s1600/a-love-so-beautiful-2-201708293.jpg] [Tập 02*http://banhtv.com/xem-phim/gui-thoi-thanh-xuan-ngay-tho-tuoi-dep-tap-2-a-love-so-beautiful-2017-ep-2-5776-e51158.html&img=https://3.bp.blogspot.com/-Ya-XmgE0peE/Wgw8kRMa9pI/AAAAAAAAGmQ/jdhfiTx4BQAp4FqFYH3GGtt_uhSxKhyEgCLcBGAs/s1600/a-love-so-beautiful-2-201708293.jpg] [Tập 03*http://banhtv.com/xem-phim/gui-thoi-thanh-xuan-ngay-tho-tuoi-dep-tap-3-a-love-so-beautiful-2017-ep-3-5776-e51165.html&img=https://3.bp.blogspot.com/-Ya-XmgE0peE/Wgw8kRMa9pI/AAAAAAAAGmQ/jdhfiTx4BQAp4FqFYH3GGtt_uhSxKhyEgCLcBGAs/s1600/a-love-so-beautiful-2-201708293.jpg] [Tập 04*http://banhtv.com/xem-phim/gui-thoi-thanh-xuan-ngay-tho-tuoi-dep-tap-4-a-love-so-beautiful-2017-ep-4-5776-e51171.html&img=https://3.bp.blogspot.com/-Ya-XmgE0peE/Wgw8kRMa9pI/AAAAAAAAGmQ/jdhfiTx4BQAp4FqFYH3GGtt_uhSxKhyEgCLcBGAs/s1600/a-love-so-beautiful-2-201708293.jpg] [Tập 05*http://banhtv.com/xem-phim/gui-thoi-thanh-xuan-ngay-tho-tuoi-dep-tap-5-a-love-so-beautiful-2017-ep-5-5776-e51172.html&img=https://3.bp.blogspot.com/-Ya-XmgE0peE/Wgw8kRMa9pI/AAAAAAAAGmQ/jdhfiTx4BQAp4FqFYH3GGtt_uhSxKhyEgCLcBGAs/s1600/a-love-so-beautiful-2-201708293.jpg] [Tập 06*http://banhtv.com/xem-phim/gui-thoi-thanh-xuan-ngay-tho-tuoi-dep-tap-6-a-love-so-beautiful-2017-ep-6-5776-e51173.html&img=https://3.bp.blogspot.com/-Ya-XmgE0peE/Wgw8kRMa9pI/AAAAAAAAGmQ/jdhfiTx4BQAp4FqFYH3GGtt_uhSxKhyEgCLcBGAs/s1600/a-love-so-beautiful-2-201708293.jpg] [Tập 07*http://banhtv.com/xem-phim/gui-thoi-thanh-xuan-ngay-tho-tuoi-dep-tap-7-a-love-so-beautiful-2017-ep-7-5776-e51178.html&img=https://3.bp.blogspot.com/-Ya-XmgE0peE/Wgw8kRMa9pI/AAAAAAAAGmQ/jdhfiTx4BQAp4FqFYH3GGtt_uhSxKhyEgCLcBGAs/s1600/a-love-so-beautiful-2-201708293.jpg] [Tập 08*http://banhtv.com/xem-phim/gui-thoi-thanh-xuan-ngay-tho-tuoi-dep-tap-8-a-love-so-beautiful-2017-ep-8-5776-e51179.html&img=https://3.bp.blogspot.com/-Ya-XmgE0peE/Wgw8kRMa9pI/AAAAAAAAGmQ/jdhfiTx4BQAp4FqFYH3GGtt_uhSxKhyEgCLcBGAs/s1600/a-love-so-beautiful-2-201708293.jpg] [Tập 09*http://banhtv.com/xem-phim/gui-thoi-thanh-xuan-ngay-tho-tuoi-dep-tap-9-a-love-so-beautiful-2017-ep-9-5776-e51468.html&img=https://3.bp.blogspot.com/-Ya-XmgE0peE/Wgw8kRMa9pI/AAAAAAAAGmQ/jdhfiTx4BQAp4FqFYH3GGtt_uhSxKhyEgCLcBGAs/s1600/a-love-so-beautiful-2-201708293.jpg] [Tập 10*http://banhtv.com/xem-phim/gui-thoi-thanh-xuan-ngay-tho-tuoi-dep-tap-10-a-love-so-beautiful-2017-ep-10-5776-e51472.html&img=https://3.bp.blogspot.com/-Ya-XmgE0peE/Wgw8kRMa9pI/AAAAAAAAGmQ/jdhfiTx4BQAp4FqFYH3GGtt_uhSxKhyEgCLcBGAs/s1600/a-love-so-beautiful-2-201708293.jpg] [Tập 11*http://banhtv.com/xem-phim/gui-thoi-thanh-xuan-ngay-tho-tuoi-dep-tap-11-a-love-so-beautiful-2017-ep-11-5776-e51474.html&img=https://3.bp.blogspot.com/-Ya-XmgE0peE/Wgw8kRMa9pI/AAAAAAAAGmQ/jdhfiTx4BQAp4FqFYH3GGtt_uhSxKhyEgCLcBGAs/s1600/a-love-so-beautiful-2-201708293.jpg] [Tập 12*http://banhtv.com/xem-phim/gui-thoi-thanh-xuan-ngay-tho-tuoi-dep-tap-12-a-love-so-beautiful-2017-ep-12-5776-e51477.html&img=https://3.bp.blogspot.com/-Ya-XmgE0peE/Wgw8kRMa9pI/AAAAAAAAGmQ/jdhfiTx4BQAp4FqFYH3GGtt_uhSxKhyEgCLcBGAs/s1600/a-love-so-beautiful-2-201708293.jpg] [Tập 13*http://banhtv.com/xem-phim/gui-thoi-thanh-xuan-ngay-tho-tuoi-dep-tap-13-a-love-so-beautiful-2017-ep-13-5776-e51816.html&img=https://3.bp.blogspot.com/-Ya-XmgE0peE/Wgw8kRMa9pI/AAAAAAAAGmQ/jdhfiTx4BQAp4FqFYH3GGtt_uhSxKhyEgCLcBGAs/s1600/a-love-so-beautiful-2-201708293.jpg] [Tập 14*http://banhtv.com/xem-phim/gui-thoi-thanh-xuan-ngay-tho-tuoi-dep-tap-14-a-love-so-beautiful-2017-ep-14-5776-e51823.html&img=https://3.bp.blogspot.com/-Ya-XmgE0peE/Wgw8kRMa9pI/AAAAAAAAGmQ/jdhfiTx4BQAp4FqFYH3GGtt_uhSxKhyEgCLcBGAs/s1600/a-love-so-beautiful-2-201708293.jpg] [Tập 15*http://banhtv.com/xem-phim/gui-thoi-thanh-xuan-ngay-tho-tuoi-dep-tap-15-a-love-so-beautiful-2017-ep-15-5776-e51824.html&img=https://3.bp.blogspot.com/-Ya-XmgE0peE/Wgw8kRMa9pI/AAAAAAAAGmQ/jdhfiTx4BQAp4FqFYH3GGtt_uhSxKhyEgCLcBGAs/s1600/a-love-so-beautiful-2-201708293.jpg] [Tập 16*http://banhtv.com/xem-phim/gui-thoi-thanh-xuan-ngay-tho-tuoi-dep-tap-16-a-love-so-beautiful-2017-ep-16-5776-e51825.html&img=https://3.bp.blogspot.com/-Ya-XmgE0peE/Wgw8kRMa9pI/AAAAAAAAGmQ/jdhfiTx4BQAp4FqFYH3GGtt_uhSxKhyEgCLcBGAs/s1600/a-love-so-beautiful-2-201708293.jpg] [Tập 17*http://banhtv.com/xem-phim/gui-thoi-thanh-xuan-ngay-tho-tuoi-dep-tap-17-a-love-so-beautiful-2017-ep-17-5776-e52125.html&img=https://3.bp.blogspot.com/-Ya-XmgE0peE/Wgw8kRMa9pI/AAAAAAAAGmQ/jdhfiTx4BQAp4FqFYH3GGtt_uhSxKhyEgCLcBGAs/s1600/a-love-so-beautiful-2-201708293.jpg] [Tập 18*http://banhtv.com/xem-phim/gui-thoi-thanh-xuan-ngay-tho-tuoi-dep-tap-18-a-love-so-beautiful-2017-ep-18-5776-e52127.html&img=https://3.bp.blogspot.com/-Ya-XmgE0peE/Wgw8kRMa9pI/AAAAAAAAGmQ/jdhfiTx4BQAp4FqFYH3GGtt_uhSxKhyEgCLcBGAs/s1600/a-love-so-beautiful-2-201708293.jpg] [Tập 19*http://banhtv.com/xem-phim/gui-thoi-thanh-xuan-ngay-tho-tuoi-dep-tap-19-a-love-so-beautiful-2017-ep-19-5776-e52128.html&img=https://3.bp.blogspot.com/-Ya-XmgE0peE/Wgw8kRMa9pI/AAAAAAAAGmQ/jdhfiTx4BQAp4FqFYH3GGtt_uhSxKhyEgCLcBGAs/s1600/a-love-so-beautiful-2-201708293.jpg] [Tập 20*http://banhtv.com/xem-phim/gui-thoi-thanh-xuan-ngay-tho-tuoi-dep-tap-20-a-love-so-beautiful-2017-ep-20-5776-e52129.html&img=https://3.bp.blogspot.com/-Ya-XmgE0peE/Wgw8kRMa9pI/AAAAAAAAGmQ/jdhfiTx4BQAp4FqFYH3GGtt_uhSxKhyEgCLcBGAs/s1600/a-love-so-beautiful-2-201708293.jpg] [Tập 21*http://banhtv.com/xem-phim/gui-thoi-thanh-xuan-ngay-tho-tuoi-dep-tap-21-a-love-so-beautiful-2017-ep-21-5776-e52480.html&img=https://3.bp.blogspot.com/-Ya-XmgE0peE/Wgw8kRMa9pI/AAAAAAAAGmQ/jdhfiTx4BQAp4FqFYH3GGtt_uhSxKhyEgCLcBGAs/s1600/a-love-so-beautiful-2-201708293.jpg] [Tập 22*http://banhtv.com/xem-phim/gui-thoi-thanh-xuan-ngay-tho-tuoi-dep-tap-22-a-love-so-beautiful-2017-ep-22-5776-e52481.html&img=https://3.bp.blogspot.com/-Ya-XmgE0peE/Wgw8kRMa9pI/AAAAAAAAGmQ/jdhfiTx4BQAp4FqFYH3GGtt_uhSxKhyEgCLcBGAs/s1600/a-love-so-beautiful-2-201708293.jpg] [Tập 23 *http://banhtv.com/xem-phim/gui-thoi-thanh-xuan-ngay-tho-tuoi-dep-tap-23-a-love-so-beautiful-2017-ep-23-5776-e52482.html&img=https://3.bp.blogspot.com/-Ya-XmgE0peE/Wgw8kRMa9pI/AAAAAAAAGmQ/jdhfiTx4BQAp4FqFYH3GGtt_uhSxKhyEgCLcBGAs/s1600/a-love-so-beautiful-2-201708293.jpg] [Tập 24 - End*http://banhtv.com/xem-phim/gui-thoi-thanh-xuan-ngay-tho-tuoi-dep-tap-24-a-love-so-beautiful-2017-ep-24-5776-e52985.html&img=https://3.bp.blogspot.com/-Ya-XmgE0peE/Wgw8kRMa9pI/AAAAAAAAGmQ/jdhfiTx4BQAp4FqFYH3GGtt_uhSxKhyEgCLcBGAs/s1600/a-love-so-beautiful-2-201708293.jpg] [/link] [link]

Server Quốc Tế #2 (Vietsub)


[Tập 01*http://www.phimmoi.net/phim/gui-thoi-thanh-xuan-ngay-tho-tuoi-dep-5987/tap-1-144352.html&img=https://3.bp.blogspot.com/-Ya-XmgE0peE/Wgw8kRMa9pI/AAAAAAAAGmQ/jdhfiTx4BQAp4FqFYH3GGtt_uhSxKhyEgCLcBGAs/s1600/a-love-so-beautiful-2-201708293.jpg] [Tập 02*http://www.phimmoi.net/phim/gui-thoi-thanh-xuan-ngay-tho-tuoi-dep-5987/tap-2-144355.html&img=https://3.bp.blogspot.com/-Ya-XmgE0peE/Wgw8kRMa9pI/AAAAAAAAGmQ/jdhfiTx4BQAp4FqFYH3GGtt_uhSxKhyEgCLcBGAs/s1600/a-love-so-beautiful-2-201708293.jpg] [Tập 03*http://www.phimmoi.net/phim/gui-thoi-thanh-xuan-ngay-tho-tuoi-dep-5987/tap-3-144380.html&img=https://3.bp.blogspot.com/-Ya-XmgE0peE/Wgw8kRMa9pI/AAAAAAAAGmQ/jdhfiTx4BQAp4FqFYH3GGtt_uhSxKhyEgCLcBGAs/s1600/a-love-so-beautiful-2-201708293.jpg] [Tập 04*http://www.phimmoi.net/phim/gui-thoi-thanh-xuan-ngay-tho-tuoi-dep-5987/tap-4-144353.html&img=https://3.bp.blogspot.com/-Ya-XmgE0peE/Wgw8kRMa9pI/AAAAAAAAGmQ/jdhfiTx4BQAp4FqFYH3GGtt_uhSxKhyEgCLcBGAs/s1600/a-love-so-beautiful-2-201708293.jpg] [Tập 05*http://www.phimmoi.net/phim/gui-thoi-thanh-xuan-ngay-tho-tuoi-dep-5987/tap-5-144381.html&img=https://3.bp.blogspot.com/-Ya-XmgE0peE/Wgw8kRMa9pI/AAAAAAAAGmQ/jdhfiTx4BQAp4FqFYH3GGtt_uhSxKhyEgCLcBGAs/s1600/a-love-so-beautiful-2-201708293.jpg] [Tập 06*http://www.phimmoi.net/phim/gui-thoi-thanh-xuan-ngay-tho-tuoi-dep-5987/tap-6-144366.html&img=https://3.bp.blogspot.com/-Ya-XmgE0peE/Wgw8kRMa9pI/AAAAAAAAGmQ/jdhfiTx4BQAp4FqFYH3GGtt_uhSxKhyEgCLcBGAs/s1600/a-love-so-beautiful-2-201708293.jpg] [Tập 07*http://www.phimmoi.net/phim/gui-thoi-thanh-xuan-ngay-tho-tuoi-dep-5987/tap-7-144354.html&img=https://3.bp.blogspot.com/-Ya-XmgE0peE/Wgw8kRMa9pI/AAAAAAAAGmQ/jdhfiTx4BQAp4FqFYH3GGtt_uhSxKhyEgCLcBGAs/s1600/a-love-so-beautiful-2-201708293.jpg] [Tập 08*http://www.phimmoi.net/phim/gui-thoi-thanh-xuan-ngay-tho-tuoi-dep-5987/tap-8-144356.html&img=https://3.bp.blogspot.com/-Ya-XmgE0peE/Wgw8kRMa9pI/AAAAAAAAGmQ/jdhfiTx4BQAp4FqFYH3GGtt_uhSxKhyEgCLcBGAs/s1600/a-love-so-beautiful-2-201708293.jpg] [Tập 09*http://www.phimmoi.net/phim/gui-thoi-thanh-xuan-ngay-tho-tuoi-dep-5987/tap-9-144929.html&img=https://3.bp.blogspot.com/-Ya-XmgE0peE/Wgw8kRMa9pI/AAAAAAAAGmQ/jdhfiTx4BQAp4FqFYH3GGtt_uhSxKhyEgCLcBGAs/s1600/a-love-so-beautiful-2-201708293.jpg] [Tập 10*http://www.phimmoi.net/phim/gui-thoi-thanh-xuan-ngay-tho-tuoi-dep-5987/tap-10-144926.html&img=https://3.bp.blogspot.com/-Ya-XmgE0peE/Wgw8kRMa9pI/AAAAAAAAGmQ/jdhfiTx4BQAp4FqFYH3GGtt_uhSxKhyEgCLcBGAs/s1600/a-love-so-beautiful-2-201708293.jpg] [Tập 11*http://www.phimmoi.net/phim/gui-thoi-thanh-xuan-ngay-tho-tuoi-dep-5987/tap-11-144930.html&img=https://3.bp.blogspot.com/-Ya-XmgE0peE/Wgw8kRMa9pI/AAAAAAAAGmQ/jdhfiTx4BQAp4FqFYH3GGtt_uhSxKhyEgCLcBGAs/s1600/a-love-so-beautiful-2-201708293.jpg] [Tập 12*http://banhtv.com/xem-phim/gui-thoi-thanh-xuan-ngay-tho-tuoi-dep-tap-13-a-love-so-beautiful-2017-ep-13-5776-e51816.html&img=https://3.bp.blogspot.com/-Ya-XmgE0peE/Wgw8kRMa9pI/AAAAAAAAGmQ/jdhfiTx4BQAp4FqFYH3GGtt_uhSxKhyEgCLcBGAs/s1600/a-love-so-beautiful-2-201708293.jpg] [Tập 13*http://www.phimmoi.net/phim/gui-thoi-thanh-xuan-ngay-tho-tuoi-dep-5987/tap-12-144932.html&img=https://3.bp.blogspot.com/-Ya-XmgE0peE/Wgw8kRMa9pI/AAAAAAAAGmQ/jdhfiTx4BQAp4FqFYH3GGtt_uhSxKhyEgCLcBGAs/s1600/a-love-so-beautiful-2-201708293.jpg] [Tập 14*http://banhtv.com/xem-phim/gui-thoi-thanh-xuan-ngay-tho-tuoi-dep-tap-14-a-love-so-beautiful-2017-ep-14-5776-e51823.html&img=https://3.bp.blogspot.com/-Ya-XmgE0peE/Wgw8kRMa9pI/AAAAAAAAGmQ/jdhfiTx4BQAp4FqFYH3GGtt_uhSxKhyEgCLcBGAs/s1600/a-love-so-beautiful-2-201708293.jpg] [Tập 15*http://banhtv.com/xem-phim/gui-thoi-thanh-xuan-ngay-tho-tuoi-dep-tap-15-a-love-so-beautiful-2017-ep-15-5776-e51824.html&img=https://3.bp.blogspot.com/-Ya-XmgE0peE/Wgw8kRMa9pI/AAAAAAAAGmQ/jdhfiTx4BQAp4FqFYH3GGtt_uhSxKhyEgCLcBGAs/s1600/a-love-so-beautiful-2-201708293.jpg] [Tập 16*http://banhtv.com/xem-phim/gui-thoi-thanh-xuan-ngay-tho-tuoi-dep-tap-16-a-love-so-beautiful-2017-ep-16-5776-e51825.html&img=https://3.bp.blogspot.com/-Ya-XmgE0peE/Wgw8kRMa9pI/AAAAAAAAGmQ/jdhfiTx4BQAp4FqFYH3GGtt_uhSxKhyEgCLcBGAs/s1600/a-love-so-beautiful-2-201708293.jpg] [/link]
loading...
Loading...