Nếu bạn thấy báo hỏng/load chậm vui lòng chờ trong giây lát , chọn lại tập vài lần hoặc chọn các server khác nếu có.
Thể Loại:
Quốc Gia:
Diễn Viên:
Loading...
Trạng Thái


[stt/Tập 16/16 Vietsub ]
[info] [+] Gương Mặt Lạ Lẫm - Andante [+] [+] Gương Mặt Lạ Lẫm, Andante
Phim Gương Mặt Lạ Lẫm đưa diễn viên Kai vào vai Shi Kyung, một học sinh trung học vừa chuyển nơi ở đến vùng ngoại ô. Ở ngôi trường mới, cậu gặp gỡ cô bạn tên Shi Young (Lee Ye Hyun) và cuộc sống của cậu từ đây đã bắt đầu biến chuyển đầy tích cực. Phim dài 16 tập và sẽ lên sóng vào nửa cuối năm nay trên đài KBS. [+] Kai, Back Cheol-Min, Kim Jin Kyung, Song Ji Hyun [+] [+] [/info] [link] [Tập 1*http://banhtv.com/xem-phim/guong-mat-la-lam-tap-1-andante-2017-ep-1-5875-e49033.html&img=https://2.bp.blogspot.com/-rQwFn7AS8zE/WgmWGBMHTsI/AAAAAAAAEso/KVFcMRb__70W_5ij_qHyT7k1aIQEs45WgCLcBGAs/s1600/Kai-kim-jin-kyung_1486095073_af_org.jpg] [Tập 2*http://banhtv.com/xem-phim/guong-mat-la-lam-tap-2-andante-2017-ep-2-5875-e49419.html&img=https://2.bp.blogspot.com/-rQwFn7AS8zE/WgmWGBMHTsI/AAAAAAAAEso/KVFcMRb__70W_5ij_qHyT7k1aIQEs45WgCLcBGAs/s1600/Kai-kim-jin-kyung_1486095073_af_org.jpg] [Tập 3*http://banhtv.com/xem-phim/guong-mat-la-lam-tap-3-andante-2017-ep-3-5875-e49715.html&img=https://2.bp.blogspot.com/-rQwFn7AS8zE/WgmWGBMHTsI/AAAAAAAAEso/KVFcMRb__70W_5ij_qHyT7k1aIQEs45WgCLcBGAs/s1600/Kai-kim-jin-kyung_1486095073_af_org.jpg] [Tập 4*LinkPhim&img=https://2.bp.blogspot.com/-rQwFn7AS8zE/WgmWGBMHTsI/AAAAAAAAEso/KVFcMRb__70W_5ij_qHyT7k1aIQEs45WgCLcBGAs/s1600/Kai-kim-jin-kyung_1486095073_af_org.jpg] [Tập 5*http://banhtv.com/xem-phim/guong-mat-la-lam-tap-5-andante-2017-ep-5-5875-e50434.html&img=https://2.bp.blogspot.com/-rQwFn7AS8zE/WgmWGBMHTsI/AAAAAAAAEso/KVFcMRb__70W_5ij_qHyT7k1aIQEs45WgCLcBGAs/s1600/Kai-kim-jin-kyung_1486095073_af_org.jpg] [Tập 6*http://banhtv.com/xem-phim/guong-mat-la-lam-tap-6-andante-2017-ep-6-5875-e50740.html&img=https://2.bp.blogspot.com/-rQwFn7AS8zE/WgmWGBMHTsI/AAAAAAAAEso/KVFcMRb__70W_5ij_qHyT7k1aIQEs45WgCLcBGAs/s1600/Kai-kim-jin-kyung_1486095073_af_org.jpg] [Tập 7*http://banhtv.com/xem-phim/guong-mat-la-lam-tap-7-andante-2017-ep-7-5875-e51006.html&img=https://2.bp.blogspot.com/-rQwFn7AS8zE/WgmWGBMHTsI/AAAAAAAAEso/KVFcMRb__70W_5ij_qHyT7k1aIQEs45WgCLcBGAs/s1600/Kai-kim-jin-kyung_1486095073_af_org.jpg] [Tập 8*http://banhtv.com/xem-phim/guong-mat-la-lam-tap-8-andante-2017-ep-8-5875-e51260.html&img=https://2.bp.blogspot.com/-rQwFn7AS8zE/WgmWGBMHTsI/AAAAAAAAEso/KVFcMRb__70W_5ij_qHyT7k1aIQEs45WgCLcBGAs/s1600/Kai-kim-jin-kyung_1486095073_af_org.jpg] [Tập 9*http://banhtv.com/xem-phim/guong-mat-la-lam-tap-9-andante-2017-ep-9-5875-e51633.html&img=https://2.bp.blogspot.com/-rQwFn7AS8zE/WgmWGBMHTsI/AAAAAAAAEso/KVFcMRb__70W_5ij_qHyT7k1aIQEs45WgCLcBGAs/s1600/Kai-kim-jin-kyung_1486095073_af_org.jpg] [Tập 10*http://banhtv.com/xem-phim/guong-mat-la-lam-tap-10-andante-2017-ep-10-5875-e51934.html&img=https://2.bp.blogspot.com/-rQwFn7AS8zE/WgmWGBMHTsI/AAAAAAAAEso/KVFcMRb__70W_5ij_qHyT7k1aIQEs45WgCLcBGAs/s1600/Kai-kim-jin-kyung_1486095073_af_org.jpg] [Tập 11*http://banhtv.com/xem-phim/guong-mat-la-lam-tap-11-andante-2017-ep-11-5875-e52239.html&img=https://2.bp.blogspot.com/-rQwFn7AS8zE/WgmWGBMHTsI/AAAAAAAAEso/KVFcMRb__70W_5ij_qHyT7k1aIQEs45WgCLcBGAs/s1600/Kai-kim-jin-kyung_1486095073_af_org.jpg] [Tập 12|http://banhtv.com/xem-phim/guong-mat-la-lam-tap-12-andante-2017-ep-12-5875-e52723.html&img=https://2.bp.blogspot.com/-rQwFn7AS8zE/WgmWGBMHTsI/AAAAAAAAEso/KVFcMRb__70W_5ij_qHyT7k1aIQEs45WgCLcBGAs/s1600/Kai-kim-jin-kyung_1486095073_af_org.jpg] [Tập 13|http://banhtv.com/xem-phim/guong-mat-la-lam-tap-13-andante-2017-ep-13-5875-e53136.html&img=https://2.bp.blogspot.com/-rQwFn7AS8zE/WgmWGBMHTsI/AAAAAAAAEso/KVFcMRb__70W_5ij_qHyT7k1aIQEs45WgCLcBGAs/s1600/Kai-kim-jin-kyung_1486095073_af_org.jpg] [Tập 14|http://banhtv.com/xem-phim/guong-mat-la-lam-tap-14-andante-2017-ep-14-5875-e53465.html&img=https://2.bp.blogspot.com/-rQwFn7AS8zE/WgmWGBMHTsI/AAAAAAAAEso/KVFcMRb__70W_5ij_qHyT7k1aIQEs45WgCLcBGAs/s1600/Kai-kim-jin-kyung_1486095073_af_org.jpg] [Tập 15|http://banhtv.com/xem-phim/guong-mat-la-lam-tap-15-andante-2017-ep-15-5875-e53775.html&img=https://2.bp.blogspot.com/-rQwFn7AS8zE/WgmWGBMHTsI/AAAAAAAAEso/KVFcMRb__70W_5ij_qHyT7k1aIQEs45WgCLcBGAs/s1600/Kai-kim-jin-kyung_1486095073_af_org.jpg] [Tập 16-End|http://banhtv.com/xem-phim/guong-mat-la-lam-tap-16-andante-2017-ep-16-5875-e54066.html&img=https://2.bp.blogspot.com/-rQwFn7AS8zE/WgmWGBMHTsI/AAAAAAAAEso/KVFcMRb__70W_5ij_qHyT7k1aIQEs45WgCLcBGAs/s1600/Kai-kim-jin-kyung_1486095073_af_org.jpg] [/link]
loading...
Loading...