Nếu bạn thấy báo hỏng/load chậm vui lòng chờ trong giây lát , chọn lại tập vài lần hoặc chọn các server khác nếu có.
Thể Loại:
Quốc Gia:
Diễn Viên:
Loading...
Trạng Thái


[stt/Tập 32/32 Vietsub]
[info] [+] Hai Cảnh Sát - Two Cops [+] [+] Cha Dong-Tak là một thám tử luôn theo đuổi công lý. Tinh thần của kẻ lừa đảo đã chiếm lĩnh lấy anh ấy. Thám tử Cha Dong Tak cùng với linh hồn của kẻ lừa đảo đã hợp tác và giải quyết các vụ án. [+] Phim hành động, Phim tình cảm-Lãng mạn, Phim bộ Hàn Quốc, Phim bộ [+] Hàn Quốc [+] Cho Jung-Seok, Hyeri, Kim Sun-Ho, Im Se-Mi [/info] [link]

Server Quốc Tế #1 (Vietsub)


[Tập 1|http://bilutv.com/xem-phim/cap-doi-canh-sat-two-cops-2017-tap-1-6212_e72136.html&img=https://4.bp.blogspot.com/-xXgpu1R0xiE/Wh0LGp-zRuI/AAAAAAAAG24/fZPLFYvZErcd9FJNUvoLJXwBuZ6WmUOwwCLcBGAs/s1600/2-201711246.jpg] [Tập 2|http://bilutv.com/xem-phim/cap-doi-canh-sat-two-cops-2017-tap-2-6212_e72138.html&img=https://4.bp.blogspot.com/-xXgpu1R0xiE/Wh0LGp-zRuI/AAAAAAAAG24/fZPLFYvZErcd9FJNUvoLJXwBuZ6WmUOwwCLcBGAs/s1600/2-201711246.jpg] [Tập 3|http://bilutv.com/xem-phim/cap-doi-canh-sat-two-cops-2017-tap-3-6212_e72178.html&img=https://4.bp.blogspot.com/-xXgpu1R0xiE/Wh0LGp-zRuI/AAAAAAAAG24/fZPLFYvZErcd9FJNUvoLJXwBuZ6WmUOwwCLcBGAs/s1600/2-201711246.jpg] [Tập 4|http://bilutv.com/xem-phim/cap-doi-canh-sat-two-cops-2017-tap-4-6212_e72189.html&img=https://4.bp.blogspot.com/-xXgpu1R0xiE/Wh0LGp-zRuI/AAAAAAAAG24/fZPLFYvZErcd9FJNUvoLJXwBuZ6WmUOwwCLcBGAs/s1600/2-201711246.jpg] [Tập 5|http://bilutv.com/xem-phim/cap-doi-canh-sat-two-cops-2017-tap-5-6212_e72459.html&img=https://4.bp.blogspot.com/-xXgpu1R0xiE/Wh0LGp-zRuI/AAAAAAAAG24/fZPLFYvZErcd9FJNUvoLJXwBuZ6WmUOwwCLcBGAs/s1600/2-201711246.jpg] [Tập 6|http://bilutv.com/xem-phim/cap-doi-canh-sat-two-cops-2017-tap-6-6212_e72468.html&img=https://4.bp.blogspot.com/-xXgpu1R0xiE/Wh0LGp-zRuI/AAAAAAAAG24/fZPLFYvZErcd9FJNUvoLJXwBuZ6WmUOwwCLcBGAs/s1600/2-201711246.jpg] [Tập 7|http://bilutv.com/xem-phim/cap-doi-canh-sat-two-cops-2017-tap-7-6212_e72518.html&img=https://4.bp.blogspot.com/-xXgpu1R0xiE/Wh0LGp-zRuI/AAAAAAAAG24/fZPLFYvZErcd9FJNUvoLJXwBuZ6WmUOwwCLcBGAs/s1600/2-201711246.jpg] [Tập 8|http://bilutv.com/xem-phim/cap-doi-canh-sat-two-cops-2017-tap-8-6212_e72523.html&img=https://4.bp.blogspot.com/-xXgpu1R0xiE/Wh0LGp-zRuI/AAAAAAAAG24/fZPLFYvZErcd9FJNUvoLJXwBuZ6WmUOwwCLcBGAs/s1600/2-201711246.jpg] [Tập 9|http://bilutv.com/xem-phim/cap-doi-canh-sat-two-cops-2017-tap-9-6212_e72956.html&img=https://4.bp.blogspot.com/-xXgpu1R0xiE/Wh0LGp-zRuI/AAAAAAAAG24/fZPLFYvZErcd9FJNUvoLJXwBuZ6WmUOwwCLcBGAs/s1600/2-201711246.jpg] [Tập 10|http://bilutv.com/xem-phim/cap-doi-canh-sat-two-cops-2017-tap-10-6212_e72964.html&img=https://4.bp.blogspot.com/-xXgpu1R0xiE/Wh0LGp-zRuI/AAAAAAAAG24/fZPLFYvZErcd9FJNUvoLJXwBuZ6WmUOwwCLcBGAs/s1600/2-201711246.jpg] [Tập 11|http://bilutv.com/xem-phim/cap-doi-canh-sat-two-cops-2017-tap-11-6212_e73020.html&img=https://4.bp.blogspot.com/-xXgpu1R0xiE/Wh0LGp-zRuI/AAAAAAAAG24/fZPLFYvZErcd9FJNUvoLJXwBuZ6WmUOwwCLcBGAs/s1600/2-201711246.jpg] [Tập 12|http://bilutv.com/xem-phim/cap-doi-canh-sat-two-cops-2017-tap-12-6212_e73022.html&img=https://4.bp.blogspot.com/-xXgpu1R0xiE/Wh0LGp-zRuI/AAAAAAAAG24/fZPLFYvZErcd9FJNUvoLJXwBuZ6WmUOwwCLcBGAs/s1600/2-201711246.jpg] [Tập 13|http://bilutv.com/xem-phim/cap-doi-canh-sat-two-cops-2017-tap-13-6212_e73321.html&img=https://4.bp.blogspot.com/-xXgpu1R0xiE/Wh0LGp-zRuI/AAAAAAAAG24/fZPLFYvZErcd9FJNUvoLJXwBuZ6WmUOwwCLcBGAs/s1600/2-201711246.jpg] [Tập 14|http://bilutv.com/xem-phim/cap-doi-canh-sat-two-cops-2017-tap-14-6212_e73323.html&img=https://4.bp.blogspot.com/-xXgpu1R0xiE/Wh0LGp-zRuI/AAAAAAAAG24/fZPLFYvZErcd9FJNUvoLJXwBuZ6WmUOwwCLcBGAs/s1600/2-201711246.jpg] [Tập 15|http://bilutv.com/xem-phim/cap-doi-canh-sat-two-cops-2017-tap-15-6212_e73371.html&img=https://4.bp.blogspot.com/-xXgpu1R0xiE/Wh0LGp-zRuI/AAAAAAAAG24/fZPLFYvZErcd9FJNUvoLJXwBuZ6WmUOwwCLcBGAs/s1600/2-201711246.jpg] [Tập 16|http://bilutv.com/xem-phim/cap-doi-canh-sat-two-cops-2017-tap-16-6212_e73373.html&img=https://4.bp.blogspot.com/-xXgpu1R0xiE/Wh0LGp-zRuI/AAAAAAAAG24/fZPLFYvZErcd9FJNUvoLJXwBuZ6WmUOwwCLcBGAs/s1600/2-201711246.jpg] [Tập 17|http://bilutv.com/xem-phim/cap-doi-canh-sat-two-cops-2017-tap-17-6212_e73668.html&img=https://4.bp.blogspot.com/-xXgpu1R0xiE/Wh0LGp-zRuI/AAAAAAAAG24/fZPLFYvZErcd9FJNUvoLJXwBuZ6WmUOwwCLcBGAs/s1600/2-201711246.jpg] [Tập 18|http://bilutv.com/xem-phim/cap-doi-canh-sat-two-cops-2017-tap-18-6212_e73675.html&img=https://4.bp.blogspot.com/-xXgpu1R0xiE/Wh0LGp-zRuI/AAAAAAAAG24/fZPLFYvZErcd9FJNUvoLJXwBuZ6WmUOwwCLcBGAs/s1600/2-201711246.jpg] [Tập 19|http://bilutv.com/xem-phim/cap-doi-canh-sat-two-cops-2017-tap-19-6212_e73717.html&img=https://4.bp.blogspot.com/-xXgpu1R0xiE/Wh0LGp-zRuI/AAAAAAAAG24/fZPLFYvZErcd9FJNUvoLJXwBuZ6WmUOwwCLcBGAs/s1600/2-201711246.jpg] [Tập 20|http://bilutv.com/xem-phim/cap-doi-canh-sat-two-cops-2017-tap-20-6212_e73721.html&img=https://4.bp.blogspot.com/-xXgpu1R0xiE/Wh0LGp-zRuI/AAAAAAAAG24/fZPLFYvZErcd9FJNUvoLJXwBuZ6WmUOwwCLcBGAs/s1600/2-201711246.jpg] [Tập 21|http://bilutv.com/xem-phim/cap-doi-canh-sat-two-cops-2017-tap-21-6212_e73947.html&img=https://4.bp.blogspot.com/-xXgpu1R0xiE/Wh0LGp-zRuI/AAAAAAAAG24/fZPLFYvZErcd9FJNUvoLJXwBuZ6WmUOwwCLcBGAs/s1600/2-201711246.jpg] [Tập 22|http://bilutv.com/xem-phim/cap-doi-canh-sat-two-cops-2017-tap-22-6212_e73951.html&img=https://4.bp.blogspot.com/-xXgpu1R0xiE/Wh0LGp-zRuI/AAAAAAAAG24/fZPLFYvZErcd9FJNUvoLJXwBuZ6WmUOwwCLcBGAs/s1600/2-201711246.jpg] [Tập 23|http://bilutv.com/xem-phim/cap-doi-canh-sat-two-cops-2017-tap-23-6212_e73988.html&img=https://4.bp.blogspot.com/-xXgpu1R0xiE/Wh0LGp-zRuI/AAAAAAAAG24/fZPLFYvZErcd9FJNUvoLJXwBuZ6WmUOwwCLcBGAs/s1600/2-201711246.jpg] [Tập 24|http://bilutv.com/xem-phim/cap-doi-canh-sat-two-cops-2017-tap-24-6212_e73993.html&img=https://4.bp.blogspot.com/-xXgpu1R0xiE/Wh0LGp-zRuI/AAAAAAAAG24/fZPLFYvZErcd9FJNUvoLJXwBuZ6WmUOwwCLcBGAs/s1600/2-201711246.jpg] [Tập 25|http://bilutv.com/xem-phim/cap-doi-canh-sat-two-cops-2017-tap-25-6212_e74273.html&img=https://4.bp.blogspot.com/-xXgpu1R0xiE/Wh0LGp-zRuI/AAAAAAAAG24/fZPLFYvZErcd9FJNUvoLJXwBuZ6WmUOwwCLcBGAs/s1600/2-201711246.jpg] [Tập 26|http://bilutv.com/xem-phim/cap-doi-canh-sat-two-cops-2017-tap-26-6212_e74276.html&img=https://4.bp.blogspot.com/-xXgpu1R0xiE/Wh0LGp-zRuI/AAAAAAAAG24/fZPLFYvZErcd9FJNUvoLJXwBuZ6WmUOwwCLcBGAs/s1600/2-201711246.jpg] [Tập 27|http://bilutv.com/xem-phim/cap-doi-canh-sat-two-cops-2017-tap-27-6212_e74324.html&img=https://4.bp.blogspot.com/-xXgpu1R0xiE/Wh0LGp-zRuI/AAAAAAAAG24/fZPLFYvZErcd9FJNUvoLJXwBuZ6WmUOwwCLcBGAs/s1600/2-201711246.jpg] [Tập 28|http://bilutv.com/xem-phim/cap-doi-canh-sat-two-cops-2017-tap-28-6212_e74329.html&img=https://4.bp.blogspot.com/-xXgpu1R0xiE/Wh0LGp-zRuI/AAAAAAAAG24/fZPLFYvZErcd9FJNUvoLJXwBuZ6WmUOwwCLcBGAs/s1600/2-201711246.jpg] [Tập 29|http://banhtv.com/xem-phim/hai-canh-sat-tap-29-two-cops-2017-ep-29-6164-e54484.html&img=https://4.bp.blogspot.com/-xXgpu1R0xiE/Wh0LGp-zRuI/AAAAAAAAG24/fZPLFYvZErcd9FJNUvoLJXwBuZ6WmUOwwCLcBGAs/s1600/2-201711246.jpg] [Tập 30|http://banhtv.com/xem-phim/hai-canh-sat-tap-30-two-cops-2017-ep-30-6164-e54496.html&img=https://4.bp.blogspot.com/-xXgpu1R0xiE/Wh0LGp-zRuI/AAAAAAAAG24/fZPLFYvZErcd9FJNUvoLJXwBuZ6WmUOwwCLcBGAs/s1600/2-201711246.jpg] [Tập 31a|http://banhtv.com/xem-phim/hai-canh-sat-tap-31-two-cops-2017-ep-31-6164-e54544.html&img=https://4.bp.blogspot.com/-xXgpu1R0xiE/Wh0LGp-zRuI/AAAAAAAAG24/fZPLFYvZErcd9FJNUvoLJXwBuZ6WmUOwwCLcBGAs/s1600/2-201711246.jpg] [Tập 31b|http://banhtv.com/xem-phim/hai-canh-sat-tap-31-b-two-cops-2017-ep-31-b-6164-e54545.html&img=https://4.bp.blogspot.com/-xXgpu1R0xiE/Wh0LGp-zRuI/AAAAAAAAG24/fZPLFYvZErcd9FJNUvoLJXwBuZ6WmUOwwCLcBGAs/s1600/2-201711246.jpg] [Tập 32a|http://banhtv.com/xem-phim/hai-canh-sat-tap-32-two-cops-2017-ep-32-6164-e54551.html&img=https://4.bp.blogspot.com/-xXgpu1R0xiE/Wh0LGp-zRuI/AAAAAAAAG24/fZPLFYvZErcd9FJNUvoLJXwBuZ6WmUOwwCLcBGAs/s1600/2-201711246.jpg] [Tập 32b - End|http://banhtv.com/xem-phim/hai-canh-sat-tap-32-b-two-cops-2017-ep-32-b-6164-e54552.html&img=https://4.bp.blogspot.com/-xXgpu1R0xiE/Wh0LGp-zRuI/AAAAAAAAG24/fZPLFYvZErcd9FJNUvoLJXwBuZ6WmUOwwCLcBGAs/s1600/2-201711246.jpg] [/link] [link]

Server Quốc Tế #2 (Vietsub)


[Tập 1|https://phimbathu.com/xem-phim/hai-canh-sat-two-cops-2017-tap-1-9033_e95803.html&img=https://4.bp.blogspot.com/-xXgpu1R0xiE/Wh0LGp-zRuI/AAAAAAAAG24/fZPLFYvZErcd9FJNUvoLJXwBuZ6WmUOwwCLcBGAs/s1600/2-201711246.jpg] [Tập 2|https://phimbathu.com/xem-phim/hai-canh-sat-two-cops-2017-tap-2-9033_e95809.html&img=https://4.bp.blogspot.com/-xXgpu1R0xiE/Wh0LGp-zRuI/AAAAAAAAG24/fZPLFYvZErcd9FJNUvoLJXwBuZ6WmUOwwCLcBGAs/s1600/2-201711246.jpg] [Tập 3|https://phimbathu.com/xem-phim/hai-canh-sat-two-cops-2017-tap-3-9033_e95846.html&img=https://4.bp.blogspot.com/-xXgpu1R0xiE/Wh0LGp-zRuI/AAAAAAAAG24/fZPLFYvZErcd9FJNUvoLJXwBuZ6WmUOwwCLcBGAs/s1600/2-201711246.jpg] [Tập 4|https://phimbathu.com/xem-phim/hai-canh-sat-two-cops-2017-tap-4-9033_e95848.html&img=https://4.bp.blogspot.com/-xXgpu1R0xiE/Wh0LGp-zRuI/AAAAAAAAG24/fZPLFYvZErcd9FJNUvoLJXwBuZ6WmUOwwCLcBGAs/s1600/2-201711246.jpg] [Tập 5|https://phimbathu.com/xem-phim/hai-canh-sat-two-cops-2017-tap-5-9033_e95953.html&img=https://4.bp.blogspot.com/-xXgpu1R0xiE/Wh0LGp-zRuI/AAAAAAAAG24/fZPLFYvZErcd9FJNUvoLJXwBuZ6WmUOwwCLcBGAs/s1600/2-201711246.jpg] [Tập 6|https://phimbathu.com/xem-phim/hai-canh-sat-two-cops-2017-tap-6-9033_e95955.html&img=https://4.bp.blogspot.com/-xXgpu1R0xiE/Wh0LGp-zRuI/AAAAAAAAG24/fZPLFYvZErcd9FJNUvoLJXwBuZ6WmUOwwCLcBGAs/s1600/2-201711246.jpg] [Tập 7|https://phimbathu.com/xem-phim/hai-canh-sat-two-cops-2017-tap-7-9033_e96343.html&img=https://4.bp.blogspot.com/-xXgpu1R0xiE/Wh0LGp-zRuI/AAAAAAAAG24/fZPLFYvZErcd9FJNUvoLJXwBuZ6WmUOwwCLcBGAs/s1600/2-201711246.jpg] [Tập 8|https://phimbathu.com/xem-phim/hai-canh-sat-two-cops-2017-tap-8-9033_e96344.html&img=https://4.bp.blogspot.com/-xXgpu1R0xiE/Wh0LGp-zRuI/AAAAAAAAG24/fZPLFYvZErcd9FJNUvoLJXwBuZ6WmUOwwCLcBGAs/s1600/2-201711246.jpg] [Tập 9|https://phimbathu.com/xem-phim/hai-canh-sat-two-cops-2017-tap-9-9033_e96417.html&img=https://4.bp.blogspot.com/-xXgpu1R0xiE/Wh0LGp-zRuI/AAAAAAAAG24/fZPLFYvZErcd9FJNUvoLJXwBuZ6WmUOwwCLcBGAs/s1600/2-201711246.jpg] [Tập 10|https://phimbathu.com/xem-phim/hai-canh-sat-two-cops-2017-tap-10-9033_e96419.html&img=https://4.bp.blogspot.com/-xXgpu1R0xiE/Wh0LGp-zRuI/AAAAAAAAG24/fZPLFYvZErcd9FJNUvoLJXwBuZ6WmUOwwCLcBGAs/s1600/2-201711246.jpg] [Tập 11|https://phimbathu.com/xem-phim/hai-canh-sat-two-cops-2017-tap-11-9033_e96895.html&img=https://4.bp.blogspot.com/-xXgpu1R0xiE/Wh0LGp-zRuI/AAAAAAAAG24/fZPLFYvZErcd9FJNUvoLJXwBuZ6WmUOwwCLcBGAs/s1600/2-201711246.jpg] [Tập 12|https://phimbathu.com/xem-phim/hai-canh-sat-two-cops-2017-tap-12-9033_e96896.html&img=https://4.bp.blogspot.com/-xXgpu1R0xiE/Wh0LGp-zRuI/AAAAAAAAG24/fZPLFYvZErcd9FJNUvoLJXwBuZ6WmUOwwCLcBGAs/s1600/2-201711246.jpg] [Tập 13|https://phimbathu.com/xem-phim/hai-canh-sat-two-cops-2017-tap-13-9033_e96951.html&img=https://4.bp.blogspot.com/-xXgpu1R0xiE/Wh0LGp-zRuI/AAAAAAAAG24/fZPLFYvZErcd9FJNUvoLJXwBuZ6WmUOwwCLcBGAs/s1600/2-201711246.jpg] [Tập 14|https://phimbathu.com/xem-phim/hai-canh-sat-two-cops-2017-tap-14-9033_e96953.html&img=https://4.bp.blogspot.com/-xXgpu1R0xiE/Wh0LGp-zRuI/AAAAAAAAG24/fZPLFYvZErcd9FJNUvoLJXwBuZ6WmUOwwCLcBGAs/s1600/2-201711246.jpg] [Tập 15|https://phimbathu.com/xem-phim/hai-canh-sat-two-cops-2017-tap-15-9033_e97355.html&img=https://4.bp.blogspot.com/-xXgpu1R0xiE/Wh0LGp-zRuI/AAAAAAAAG24/fZPLFYvZErcd9FJNUvoLJXwBuZ6WmUOwwCLcBGAs/s1600/2-201711246.jpg] [Tập 16|https://phimbathu.com/xem-phim/hai-canh-sat-two-cops-2017-tap-16-9033_e97356.html&img=https://4.bp.blogspot.com/-xXgpu1R0xiE/Wh0LGp-zRuI/AAAAAAAAG24/fZPLFYvZErcd9FJNUvoLJXwBuZ6WmUOwwCLcBGAs/s1600/2-201711246.jpg] [Tập 17|https://phimbathu.com/xem-phim/hai-canh-sat-two-cops-2017-tap-17-9033_e97439.html&img=https://4.bp.blogspot.com/-xXgpu1R0xiE/Wh0LGp-zRuI/AAAAAAAAG24/fZPLFYvZErcd9FJNUvoLJXwBuZ6WmUOwwCLcBGAs/s1600/2-201711246.jpg] [Tập 18|https://phimbathu.com/xem-phim/hai-canh-sat-two-cops-2017-tap-18-9033_e97441.html&img=https://4.bp.blogspot.com/-xXgpu1R0xiE/Wh0LGp-zRuI/AAAAAAAAG24/fZPLFYvZErcd9FJNUvoLJXwBuZ6WmUOwwCLcBGAs/s1600/2-201711246.jpg] [Tập 19|https://phimbathu.com/xem-phim/hai-canh-sat-two-cops-2017-tap-19-9033_e97809.html&img=https://4.bp.blogspot.com/-xXgpu1R0xiE/Wh0LGp-zRuI/AAAAAAAAG24/fZPLFYvZErcd9FJNUvoLJXwBuZ6WmUOwwCLcBGAs/s1600/2-201711246.jpg] [Tập 20|https://phimbathu.com/xem-phim/hai-canh-sat-two-cops-2017-tap-20-9033_e97810.html&img=https://4.bp.blogspot.com/-xXgpu1R0xiE/Wh0LGp-zRuI/AAAAAAAAG24/fZPLFYvZErcd9FJNUvoLJXwBuZ6WmUOwwCLcBGAs/s1600/2-201711246.jpg] [Tập 21|https://phimbathu.com/xem-phim/hai-canh-sat-two-cops-2017-tap-21-9033_e97861.html&img=https://4.bp.blogspot.com/-xXgpu1R0xiE/Wh0LGp-zRuI/AAAAAAAAG24/fZPLFYvZErcd9FJNUvoLJXwBuZ6WmUOwwCLcBGAs/s1600/2-201711246.jpg] [Tập 22|https://phimbathu.com/xem-phim/hai-canh-sat-two-cops-2017-tap-22-9033_e97863.html&img=https://4.bp.blogspot.com/-xXgpu1R0xiE/Wh0LGp-zRuI/AAAAAAAAG24/fZPLFYvZErcd9FJNUvoLJXwBuZ6WmUOwwCLcBGAs/s1600/2-201711246.jpg] [Tập 23|https://phimbathu.com/xem-phim/hai-canh-sat-two-cops-2017-tap-23-9033_e98169.html&img=https://4.bp.blogspot.com/-xXgpu1R0xiE/Wh0LGp-zRuI/AAAAAAAAG24/fZPLFYvZErcd9FJNUvoLJXwBuZ6WmUOwwCLcBGAs/s1600/2-201711246.jpg] [Tập 24|https://phimbathu.com/xem-phim/hai-canh-sat-two-cops-2017-tap-24-9033_e98171.html&img=https://4.bp.blogspot.com/-xXgpu1R0xiE/Wh0LGp-zRuI/AAAAAAAAG24/fZPLFYvZErcd9FJNUvoLJXwBuZ6WmUOwwCLcBGAs/s1600/2-201711246.jpg] [Tập 25|https://phimbathu.com/xem-phim/hai-canh-sat-two-cops-2017-tap-25-9033_e98219.html&img=https://4.bp.blogspot.com/-xXgpu1R0xiE/Wh0LGp-zRuI/AAAAAAAAG24/fZPLFYvZErcd9FJNUvoLJXwBuZ6WmUOwwCLcBGAs/s1600/2-201711246.jpg] [Tập 26|https://phimbathu.com/xem-phim/hai-canh-sat-two-cops-2017-tap-26-9033_e98220.html&img=https://4.bp.blogspot.com/-xXgpu1R0xiE/Wh0LGp-zRuI/AAAAAAAAG24/fZPLFYvZErcd9FJNUvoLJXwBuZ6WmUOwwCLcBGAs/s1600/2-201711246.jpg] [Tập 27|https://phimbathu.com/xem-phim/hai-canh-sat-two-cops-2017-tap-27-9033_e98649.html&img=https://4.bp.blogspot.com/-xXgpu1R0xiE/Wh0LGp-zRuI/AAAAAAAAG24/fZPLFYvZErcd9FJNUvoLJXwBuZ6WmUOwwCLcBGAs/s1600/2-201711246.jpg] [Tập 28|https://phimbathu.com/xem-phim/hai-canh-sat-two-cops-2017-tap-28-9033_e98650.html&img=https://4.bp.blogspot.com/-xXgpu1R0xiE/Wh0LGp-zRuI/AAAAAAAAG24/fZPLFYvZErcd9FJNUvoLJXwBuZ6WmUOwwCLcBGAs/s1600/2-201711246.jpg] [Tập 29a|https://phimbathu.com/xem-phim/hai-canh-sat-two-cops-2017-tap-29-9033_e98705.html&img=https://4.bp.blogspot.com/-xXgpu1R0xiE/Wh0LGp-zRuI/AAAAAAAAG24/fZPLFYvZErcd9FJNUvoLJXwBuZ6WmUOwwCLcBGAs/s1600/2-201711246.jpg] [Tập 29b|https://phimbathu.com/xem-phim/hai-canh-sat-two-cops-2017-tap-29---b-9033_e99120.html&img=https://4.bp.blogspot.com/-xXgpu1R0xiE/Wh0LGp-zRuI/AAAAAAAAG24/fZPLFYvZErcd9FJNUvoLJXwBuZ6WmUOwwCLcBGAs/s1600/2-201711246.jpg] [Tập 30a|https://phimbathu.com/xem-phim/hai-canh-sat-two-cops-2017-tap-30-9033_e98707.html&img=https://4.bp.blogspot.com/-xXgpu1R0xiE/Wh0LGp-zRuI/AAAAAAAAG24/fZPLFYvZErcd9FJNUvoLJXwBuZ6WmUOwwCLcBGAs/s1600/2-201711246.jpg] [Tập 30b|https://phimbathu.com/xem-phim/hai-canh-sat-two-cops-2017-tap-30---b-9033_e99134.html&img=https://4.bp.blogspot.com/-xXgpu1R0xiE/Wh0LGp-zRuI/AAAAAAAAG24/fZPLFYvZErcd9FJNUvoLJXwBuZ6WmUOwwCLcBGAs/s1600/2-201711246.jpg] [/link] [link]

Server Quốc Tế #3 (Vietsub)


[Tập 01*http://banhtv.com/xem-phim/hai-canh-sat-tap-1-two-cops-2017-ep-1-6164-e51989.html&img=https://4.bp.blogspot.com/-xXgpu1R0xiE/Wh0LGp-zRuI/AAAAAAAAG24/fZPLFYvZErcd9FJNUvoLJXwBuZ6WmUOwwCLcBGAs/s1600/2-201711246.jpg] [Tập 02*http://banhtv.com/xem-phim/hai-canh-sat-tap-2-two-cops-2017-ep-2-6164-e51991.html&img=https://4.bp.blogspot.com/-xXgpu1R0xiE/Wh0LGp-zRuI/AAAAAAAAG24/fZPLFYvZErcd9FJNUvoLJXwBuZ6WmUOwwCLcBGAs/s1600/2-201711246.jpg] [Tập 03*http://banhtv.com/xem-phim/hai-canh-sat-tap-3-two-cops-2017-ep-3-6164-e52039.html&img=https://4.bp.blogspot.com/-xXgpu1R0xiE/Wh0LGp-zRuI/AAAAAAAAG24/fZPLFYvZErcd9FJNUvoLJXwBuZ6WmUOwwCLcBGAs/s1600/2-201711246.jpg] [Tập 04*http://banhtv.com/xem-phim/hai-canh-sat-tap-4-two-cops-2017-ep-4-6164-e52047.html&img=https://4.bp.blogspot.com/-xXgpu1R0xiE/Wh0LGp-zRuI/AAAAAAAAG24/fZPLFYvZErcd9FJNUvoLJXwBuZ6WmUOwwCLcBGAs/s1600/2-201711246.jpg] [Tập 05*http://banhtv.com/xem-phim/hai-canh-sat-tap-5-two-cops-2017-ep-5-6164-e52299.html&img=https://4.bp.blogspot.com/-xXgpu1R0xiE/Wh0LGp-zRuI/AAAAAAAAG24/fZPLFYvZErcd9FJNUvoLJXwBuZ6WmUOwwCLcBGAs/s1600/2-201711246.jpg] [Tập 06*http://banhtv.com/xem-phim/hai-canh-sat-tap-6-two-cops-2017-ep-6-6164-e52302.html&img=https://4.bp.blogspot.com/-xXgpu1R0xiE/Wh0LGp-zRuI/AAAAAAAAG24/fZPLFYvZErcd9FJNUvoLJXwBuZ6WmUOwwCLcBGAs/s1600/2-201711246.jpg] [Tập 07*http://banhtv.com/xem-phim/hai-canh-sat-tap-7-two-cops-2017-ep-7-6164-e52398.html&img=https://4.bp.blogspot.com/-xXgpu1R0xiE/Wh0LGp-zRuI/AAAAAAAAG24/fZPLFYvZErcd9FJNUvoLJXwBuZ6WmUOwwCLcBGAs/s1600/2-201711246.jpg] [Tập 08*http://banhtv.com/xem-phim/hai-canh-sat-tap-8-two-cops-2017-ep-8-6164-e52400.html&img=https://4.bp.blogspot.com/-xXgpu1R0xiE/Wh0LGp-zRuI/AAAAAAAAG24/fZPLFYvZErcd9FJNUvoLJXwBuZ6WmUOwwCLcBGAs/s1600/2-201711246.jpg] [Tập 09*http://banhtv.com/xem-phim/hai-canh-sat-tap-9-two-cops-2017-ep-9-6164-e52818.html&img=https://4.bp.blogspot.com/-xXgpu1R0xiE/Wh0LGp-zRuI/AAAAAAAAG24/fZPLFYvZErcd9FJNUvoLJXwBuZ6WmUOwwCLcBGAs/s1600/2-201711246.jpg] [Tập 10*http://banhtv.com/xem-phim/hai-canh-sat-tap-10-two-cops-2017-ep-10-6164-e52841.html&img=https://4.bp.blogspot.com/-xXgpu1R0xiE/Wh0LGp-zRuI/AAAAAAAAG24/fZPLFYvZErcd9FJNUvoLJXwBuZ6WmUOwwCLcBGAs/s1600/2-201711246.jpg] [Tập 11*http://banhtv.com/xem-phim/hai-canh-sat-tap-11-two-cops-2017-ep-11-6164-e52889.html&img=https://4.bp.blogspot.com/-xXgpu1R0xiE/Wh0LGp-zRuI/AAAAAAAAG24/fZPLFYvZErcd9FJNUvoLJXwBuZ6WmUOwwCLcBGAs/s1600/2-201711246.jpg] [Tập 12*http://banhtv.com/xem-phim/hai-canh-sat-tap-12-two-cops-2017-ep-12-6164-e52894.html&img=https://4.bp.blogspot.com/-xXgpu1R0xiE/Wh0LGp-zRuI/AAAAAAAAG24/fZPLFYvZErcd9FJNUvoLJXwBuZ6WmUOwwCLcBGAs/s1600/2-201711246.jpg] [Tập 13*http://banhtv.com/xem-phim/hai-canh-sat-tap-13-two-cops-2017-ep-13-6164-e53196.html&img=https://4.bp.blogspot.com/-xXgpu1R0xiE/Wh0LGp-zRuI/AAAAAAAAG24/fZPLFYvZErcd9FJNUvoLJXwBuZ6WmUOwwCLcBGAs/s1600/2-201711246.jpg] [Tập 14*http://banhtv.com/xem-phim/hai-canh-sat-tap-14-two-cops-2017-ep-14-6164-e53200.html&img=https://4.bp.blogspot.com/-xXgpu1R0xiE/Wh0LGp-zRuI/AAAAAAAAG24/fZPLFYvZErcd9FJNUvoLJXwBuZ6WmUOwwCLcBGAs/s1600/2-201711246.jpg] [Tập 15|http://banhtv.com/xem-phim/hai-canh-sat-tap-15-two-cops-2017-ep-15-6164-e53241.html&img=https://4.bp.blogspot.com/-xXgpu1R0xiE/Wh0LGp-zRuI/AAAAAAAAG24/fZPLFYvZErcd9FJNUvoLJXwBuZ6WmUOwwCLcBGAs/s1600/2-201711246.jpg] [Tập 16|http://banhtv.com/xem-phim/hai-canh-sat-tap-16-two-cops-2017-ep-16-6164-e53248.html&img=https://4.bp.blogspot.com/-xXgpu1R0xiE/Wh0LGp-zRuI/AAAAAAAAG24/fZPLFYvZErcd9FJNUvoLJXwBuZ6WmUOwwCLcBGAs/s1600/2-201711246.jpg] [Tập 17|http://banhtv.com/xem-phim/hai-canh-sat-tap-17-two-cops-2017-ep-17-6164-e53525.html&img=https://4.bp.blogspot.com/-xXgpu1R0xiE/Wh0LGp-zRuI/AAAAAAAAG24/fZPLFYvZErcd9FJNUvoLJXwBuZ6WmUOwwCLcBGAs/s1600/2-201711246.jpg] [Tập 18|http://banhtv.com/xem-phim/hai-canh-sat-tap-18-two-cops-2017-ep-18-6164-e53532.html&img=https://4.bp.blogspot.com/-xXgpu1R0xiE/Wh0LGp-zRuI/AAAAAAAAG24/fZPLFYvZErcd9FJNUvoLJXwBuZ6WmUOwwCLcBGAs/s1600/2-201711246.jpg] [Tập 19|http://banhtv.com/xem-phim/hai-canh-sat-tap-19-two-cops-2017-ep-19-6164-e53566.html&img=https://4.bp.blogspot.com/-xXgpu1R0xiE/Wh0LGp-zRuI/AAAAAAAAG24/fZPLFYvZErcd9FJNUvoLJXwBuZ6WmUOwwCLcBGAs/s1600/2-201711246.jpg] [Tập 20|http://banhtv.com/xem-phim/hai-canh-sat-tap-20-two-cops-2017-ep-20-6164-e53568.html&img=https://4.bp.blogspot.com/-xXgpu1R0xiE/Wh0LGp-zRuI/AAAAAAAAG24/fZPLFYvZErcd9FJNUvoLJXwBuZ6WmUOwwCLcBGAs/s1600/2-201711246.jpg] [Tập 21|http://banhtv.com/xem-phim/hai-canh-sat-tap-21-two-cops-2017-ep-21-6164-e53795.html&img=https://4.bp.blogspot.com/-xXgpu1R0xiE/Wh0LGp-zRuI/AAAAAAAAG24/fZPLFYvZErcd9FJNUvoLJXwBuZ6WmUOwwCLcBGAs/s1600/2-201711246.jpg] [Tập 22|http://banhtv.com/xem-phim/hai-canh-sat-tap-22-two-cops-2017-ep-22-6164-e53799.html&img=https://4.bp.blogspot.com/-xXgpu1R0xiE/Wh0LGp-zRuI/AAAAAAAAG24/fZPLFYvZErcd9FJNUvoLJXwBuZ6WmUOwwCLcBGAs/s1600/2-201711246.jpg] [Tập 23|http://banhtv.com/xem-phim/hai-canh-sat-tap-23-two-cops-2017-ep-23-6164-e53832.html&img=https://4.bp.blogspot.com/-xXgpu1R0xiE/Wh0LGp-zRuI/AAAAAAAAG24/fZPLFYvZErcd9FJNUvoLJXwBuZ6WmUOwwCLcBGAs/s1600/2-201711246.jpg] [Tập 24|http://banhtv.com/xem-phim/hai-canh-sat-tap-24-two-cops-2017-ep-24-6164-e53838.html&img=https://4.bp.blogspot.com/-xXgpu1R0xiE/Wh0LGp-zRuI/AAAAAAAAG24/fZPLFYvZErcd9FJNUvoLJXwBuZ6WmUOwwCLcBGAs/s1600/2-201711246.jpg] [Tập 25|http://banhtv.com/xem-phim/hai-canh-sat-tap-25-two-cops-2017-ep-25-6164-e54122.html&img=https://4.bp.blogspot.com/-xXgpu1R0xiE/Wh0LGp-zRuI/AAAAAAAAG24/fZPLFYvZErcd9FJNUvoLJXwBuZ6WmUOwwCLcBGAs/s1600/2-201711246.jpg] [Tập 26|http://banhtv.com/xem-phim/hai-canh-sat-tap-26-two-cops-2017-ep-26-6164-e54133.html&img=https://4.bp.blogspot.com/-xXgpu1R0xiE/Wh0LGp-zRuI/AAAAAAAAG24/fZPLFYvZErcd9FJNUvoLJXwBuZ6WmUOwwCLcBGAs/s1600/2-201711246.jpg] [Tập 27|http://banhtv.com/xem-phim/hai-canh-sat-tap-27-two-cops-2017-ep-27-6164-e54176.html&img=https://4.bp.blogspot.com/-xXgpu1R0xiE/Wh0LGp-zRuI/AAAAAAAAG24/fZPLFYvZErcd9FJNUvoLJXwBuZ6WmUOwwCLcBGAs/s1600/2-201711246.jpg] [Tập 28|http://banhtv.com/xem-phim/hai-canh-sat-tap-28-two-cops-2017-ep-28-6164-e54183.html&img=https://4.bp.blogspot.com/-xXgpu1R0xiE/Wh0LGp-zRuI/AAAAAAAAG24/fZPLFYvZErcd9FJNUvoLJXwBuZ6WmUOwwCLcBGAs/s1600/2-201711246.jpg] [Tập 29a|http://banhtv.com/xem-phim/hai-canh-sat-tap-29-two-cops-2017-ep-29-6164-e54484.html&img=https://4.bp.blogspot.com/-xXgpu1R0xiE/Wh0LGp-zRuI/AAAAAAAAG24/fZPLFYvZErcd9FJNUvoLJXwBuZ6WmUOwwCLcBGAs/s1600/2-201711246.jpg] [Tập 29b|http://banhtv.com/xem-phim/hai-canh-sat-tap-29-b-two-cops-2017-ep-29-b-6164-e54485.html&img=https://4.bp.blogspot.com/-xXgpu1R0xiE/Wh0LGp-zRuI/AAAAAAAAG24/fZPLFYvZErcd9FJNUvoLJXwBuZ6WmUOwwCLcBGAs/s1600/2-201711246.jpg] [Tập 30a|http://banhtv.com/xem-phim/hai-canh-sat-tap-30-two-cops-2017-ep-30-6164-e54496.html&img=https://4.bp.blogspot.com/-xXgpu1R0xiE/Wh0LGp-zRuI/AAAAAAAAG24/fZPLFYvZErcd9FJNUvoLJXwBuZ6WmUOwwCLcBGAs/s1600/2-201711246.jpg] [Tập 30b|http://banhtv.com/xem-phim/hai-canh-sat-tap-30-b-two-cops-2017-ep-30-b-6164-e54497.html&img=https://4.bp.blogspot.com/-xXgpu1R0xiE/Wh0LGp-zRuI/AAAAAAAAG24/fZPLFYvZErcd9FJNUvoLJXwBuZ6WmUOwwCLcBGAs/s1600/2-201711246.jpg] [/link]
loading...
Loading...