Loading...
Thể Loại:
Quốc Gia:
Diễn Viên:
Loading...
Trạng Thái


[stt/Tập 24/24 Vietsub]
[info] [+] Hoa Tiền - Money Flower [+] [+] Bộ phim "Hoa Tiền" kể về những con người bị tham vọng điều khiển. Kang Pil Joo (Jang Hyuk) lớn lên ở 1 trại mồ côi nhưng hiện đang giữ chức giám đốc điều hành của đội pháp lý ở một tập đoàn. Anh được công nhận bởi sự hiểu biết và năng suất làm việc mẫu mực của mình. Một số người làm việc quanh anh luôn ganh tị với anh. Na Mo Hyun (Park Se Young) là một nhà hoạt động vì môi trường và là giáo viên dạy môn Khoa học ở một ngôi trường cấp 2. Cô là người giỏi lắng nghe và cười rất nhiều. Cô mơ ước có được một tình yêu do định mệnh đưa đến. [+] Phim Tình Cảm, Phim Hình Sự [+] Hàn Quốc [+] 2017 [/info] [link]

Server Quốc Tế


[Tập 1|http://bilutv.com/xem-phim/hoa-tien-money-flower-2017-tap-1-6167_e71471.html&img=https://2.bp.blogspot.com/-ET9RsTUnghI/Wgf9Hw1GfcI/AAAAAAAAElk/xGzxvnzwaboxy9iAHJ5P0wQ_LCHaJUxbQCLcBGAs/s1600/2-201711474.jpg] [Tập 2|http://bilutv.com/xem-phim/hoa-tien-money-flower-2017-tap-2-6167_e71474.html&img=https://2.bp.blogspot.com/-ET9RsTUnghI/Wgf9Hw1GfcI/AAAAAAAAElk/xGzxvnzwaboxy9iAHJ5P0wQ_LCHaJUxbQCLcBGAs/s1600/2-201711474.jpg] [Tập 3|http://bilutv.com/xem-phim/hoa-tien-money-flower-2017-tap-3-6167_e71764.html&img=https://2.bp.blogspot.com/-ET9RsTUnghI/Wgf9Hw1GfcI/AAAAAAAAElk/xGzxvnzwaboxy9iAHJ5P0wQ_LCHaJUxbQCLcBGAs/s1600/2-201711474.jpg] [Tập 4|http://bilutv.com/xem-phim/hoa-tien-money-flower-2017-tap-4-6167_e71794.html&img=https://2.bp.blogspot.com/-ET9RsTUnghI/Wgf9Hw1GfcI/AAAAAAAAElk/xGzxvnzwaboxy9iAHJ5P0wQ_LCHaJUxbQCLcBGAs/s1600/2-201711474.jpg] [Tập 5|http://bilutv.com/xem-phim/hoa-tien-money-flower-2017-tap-5-6167_e72058.html&img=https://2.bp.blogspot.com/-ET9RsTUnghI/Wgf9Hw1GfcI/AAAAAAAAElk/xGzxvnzwaboxy9iAHJ5P0wQ_LCHaJUxbQCLcBGAs/s1600/2-201711474.jpg] [Tập 6|http://bilutv.com/xem-phim/hoa-tien-money-flower-2017-tap-6-6167_e72065.html&img=https://2.bp.blogspot.com/-ET9RsTUnghI/Wgf9Hw1GfcI/AAAAAAAAElk/xGzxvnzwaboxy9iAHJ5P0wQ_LCHaJUxbQCLcBGAs/s1600/2-201711474.jpg] [Tập 7|http://bilutv.com/xem-phim/hoa-tien-money-flower-2017-tap-7-6167_e72346.html&img=https://2.bp.blogspot.com/-ET9RsTUnghI/Wgf9Hw1GfcI/AAAAAAAAElk/xGzxvnzwaboxy9iAHJ5P0wQ_LCHaJUxbQCLcBGAs/s1600/2-201711474.jpg] [Tập 8|http://bilutv.com/xem-phim/hoa-tien-money-flower-2017-tap-8-6167_e72357.html&img=https://2.bp.blogspot.com/-ET9RsTUnghI/Wgf9Hw1GfcI/AAAAAAAAElk/xGzxvnzwaboxy9iAHJ5P0wQ_LCHaJUxbQCLcBGAs/s1600/2-201711474.jpg] [Tập 9|http://bilutv.com/xem-phim/hoa-tien-money-flower-2017-tap-9-6167_e72745.html&img=https://2.bp.blogspot.com/-ET9RsTUnghI/Wgf9Hw1GfcI/AAAAAAAAElk/xGzxvnzwaboxy9iAHJ5P0wQ_LCHaJUxbQCLcBGAs/s1600/2-201711474.jpg] [Tập 10|http://bilutv.com/xem-phim/hoa-tien-money-flower-2017-tap-10-6167_e72753.html&img=https://2.bp.blogspot.com/-ET9RsTUnghI/Wgf9Hw1GfcI/AAAAAAAAElk/xGzxvnzwaboxy9iAHJ5P0wQ_LCHaJUxbQCLcBGAs/s1600/2-201711474.jpg] [Tập 11|http://bilutv.com/xem-phim/hoa-tien-money-flower-2017-tap-11-6167_e73225.html&img=https://2.bp.blogspot.com/-ET9RsTUnghI/Wgf9Hw1GfcI/AAAAAAAAElk/xGzxvnzwaboxy9iAHJ5P0wQ_LCHaJUxbQCLcBGAs/s1600/2-201711474.jpg] [Tập 12|http://bilutv.com/xem-phim/hoa-tien-money-flower-2017-tap-12-6167_e73239.html&img=https://2.bp.blogspot.com/-ET9RsTUnghI/Wgf9Hw1GfcI/AAAAAAAAElk/xGzxvnzwaboxy9iAHJ5P0wQ_LCHaJUxbQCLcBGAs/s1600/2-201711474.jpg] [Tập 13|http://bilutv.com/xem-phim/hoa-tien-money-flower-2017-tap-13-6167_e73571.html&img=https://2.bp.blogspot.com/-ET9RsTUnghI/Wgf9Hw1GfcI/AAAAAAAAElk/xGzxvnzwaboxy9iAHJ5P0wQ_LCHaJUxbQCLcBGAs/s1600/2-201711474.jpg] [Tập 14|http://bilutv.com/xem-phim/hoa-tien-money-flower-2017-tap-14-6167_e73581.html&img=https://2.bp.blogspot.com/-ET9RsTUnghI/Wgf9Hw1GfcI/AAAAAAAAElk/xGzxvnzwaboxy9iAHJ5P0wQ_LCHaJUxbQCLcBGAs/s1600/2-201711474.jpg] [Tập 15|http://bilutv.com/xem-phim/hoa-tien-money-flower-2017-tap-15-6167_e74172.html&img=https://2.bp.blogspot.com/-ET9RsTUnghI/Wgf9Hw1GfcI/AAAAAAAAElk/xGzxvnzwaboxy9iAHJ5P0wQ_LCHaJUxbQCLcBGAs/s1600/2-201711474.jpg] [Tập 16|http://bilutv.com/xem-phim/hoa-tien-money-flower-2017-tap-16-6167_e74180.html&img=https://2.bp.blogspot.com/-ET9RsTUnghI/Wgf9Hw1GfcI/AAAAAAAAElk/xGzxvnzwaboxy9iAHJ5P0wQ_LCHaJUxbQCLcBGAs/s1600/2-201711474.jpg] [Tập 17|http://banhtv.com/xem-phim/hoa-tien-tap-17-money-flower-2017-ep-17-6105-e54377.html&img=https://2.bp.blogspot.com/-ET9RsTUnghI/Wgf9Hw1GfcI/AAAAAAAAElk/xGzxvnzwaboxy9iAHJ5P0wQ_LCHaJUxbQCLcBGAs/s1600/2-201711474.jpg] [Tập 18|http://banhtv.com/xem-phim/hoa-tien-tap-18-money-flower-2017-ep-18-6105-e54386.html&img=https://2.bp.blogspot.com/-ET9RsTUnghI/Wgf9Hw1GfcI/AAAAAAAAElk/xGzxvnzwaboxy9iAHJ5P0wQ_LCHaJUxbQCLcBGAs/s1600/2-201711474.jpg] [Tập 18|http://banhtv.com/xem-phim/hoa-tien-tap-18-money-flower-2017-ep-18-6105-e54386.html&img=https://2.bp.blogspot.com/-ET9RsTUnghI/Wgf9Hw1GfcI/AAAAAAAAElk/xGzxvnzwaboxy9iAHJ5P0wQ_LCHaJUxbQCLcBGAs/s1600/2-201711474.jpg] [Tập 19|http://banhtv.com/xem-phim/hoa-tien-tap-19-money-flower-2017-ep-19-6105-e54786.html&img=https://2.bp.blogspot.com/-ET9RsTUnghI/Wgf9Hw1GfcI/AAAAAAAAElk/xGzxvnzwaboxy9iAHJ5P0wQ_LCHaJUxbQCLcBGAs/s1600/2-201711474.jpg] [Tập 20|http://banhtv.com/xem-phim/hoa-tien-tap-20-money-flower-2017-ep-20-6105-e54789.html&img=https://2.bp.blogspot.com/-ET9RsTUnghI/Wgf9Hw1GfcI/AAAAAAAAElk/xGzxvnzwaboxy9iAHJ5P0wQ_LCHaJUxbQCLcBGAs/s1600/2-201711474.jpg] [Tập 21|http://banhtv.com/xem-phim/hoa-tien-tap-21-money-flower-2017-ep-21-6105-e55156.html&img=https://2.bp.blogspot.com/-ET9RsTUnghI/Wgf9Hw1GfcI/AAAAAAAAElk/xGzxvnzwaboxy9iAHJ5P0wQ_LCHaJUxbQCLcBGAs/s1600/2-201711474.jpg] [Tập 22|http://banhtv.com/xem-phim/hoa-tien-tap-22-money-flower-2017-ep-22-6105-e55177.html&img=https://2.bp.blogspot.com/-ET9RsTUnghI/Wgf9Hw1GfcI/AAAAAAAAElk/xGzxvnzwaboxy9iAHJ5P0wQ_LCHaJUxbQCLcBGAs/s1600/2-201711474.jpg] [Tập 23a|http://banhtv.com/xem-phim/hoa-tien-tap-23-money-flower-2017-ep-23-6105-e55486.html&img=https://2.bp.blogspot.com/-ET9RsTUnghI/Wgf9Hw1GfcI/AAAAAAAAElk/xGzxvnzwaboxy9iAHJ5P0wQ_LCHaJUxbQCLcBGAs/s1600/2-201711474.jpg] [Tập 23b|http://banhtv.com/xem-phim/hoa-tien-tap-23-b-money-flower-2017-ep-23-b-6105-e55487.html&img=https://2.bp.blogspot.com/-ET9RsTUnghI/Wgf9Hw1GfcI/AAAAAAAAElk/xGzxvnzwaboxy9iAHJ5P0wQ_LCHaJUxbQCLcBGAs/s1600/2-201711474.jpg] [Tập 23c|http://banhtv.com/xem-phim/hoa-tien-tap-23-c-money-flower-2017-ep-23-c-6105-e55488.html&img=https://2.bp.blogspot.com/-ET9RsTUnghI/Wgf9Hw1GfcI/AAAAAAAAElk/xGzxvnzwaboxy9iAHJ5P0wQ_LCHaJUxbQCLcBGAs/s1600/2-201711474.jpg] [Tập 24a|http://banhtv.com/xem-phim/hoa-tien-tap-24-money-flower-2017-ep-24-6105-e55501.html&img=https://2.bp.blogspot.com/-ET9RsTUnghI/Wgf9Hw1GfcI/AAAAAAAAElk/xGzxvnzwaboxy9iAHJ5P0wQ_LCHaJUxbQCLcBGAs/s1600/2-201711474.jpg] [Tập 24b|http://banhtv.com/xem-phim/hoa-tien-tap-24-b-money-flower-2017-ep-24-b-6105-e55502.html&img=https://2.bp.blogspot.com/-ET9RsTUnghI/Wgf9Hw1GfcI/AAAAAAAAElk/xGzxvnzwaboxy9iAHJ5P0wQ_LCHaJUxbQCLcBGAs/s1600/2-201711474.jpg] [Tập 24c - End|http://banhtv.com/xem-phim/hoa-tien-tap-24-c-money-flower-2017-ep-24-c-6105-e55503.html&img=https://2.bp.blogspot.com/-ET9RsTUnghI/Wgf9Hw1GfcI/AAAAAAAAElk/xGzxvnzwaboxy9iAHJ5P0wQ_LCHaJUxbQCLcBGAs/s1600/2-201711474.jpg] [/link] [link]

Server Quốc Tế (Vietsub)


[Tập 1|http://banhtv.com/xem-phim/hoa-tien-tap-1-money-flower-2017-ep-1-6105-e51236.html&img=https://2.bp.blogspot.com/-ET9RsTUnghI/Wgf9Hw1GfcI/AAAAAAAAElk/xGzxvnzwaboxy9iAHJ5P0wQ_LCHaJUxbQCLcBGAs/s1600/2-201711474.jpg] [Tập 2|http://banhtv.com/xem-phim/hoa-tien-tap-2-money-flower-2017-ep-2-6105-e51239.html&img=https://2.bp.blogspot.com/-ET9RsTUnghI/Wgf9Hw1GfcI/AAAAAAAAElk/xGzxvnzwaboxy9iAHJ5P0wQ_LCHaJUxbQCLcBGAs/s1600/2-201711474.jpg] [Tập 3|http://banhtv.com/xem-phim/hoa-tien-tap-3-money-flower-2017-ep-3-6105-e51599.html&img=https://2.bp.blogspot.com/-ET9RsTUnghI/Wgf9Hw1GfcI/AAAAAAAAElk/xGzxvnzwaboxy9iAHJ5P0wQ_LCHaJUxbQCLcBGAs/s1600/2-201711474.jpg] [Tập 4 |http://banhtv.com/xem-phim/hoa-tien-tap-4-money-flower-2017-ep-4-6105-e51602.html&img=https://2.bp.blogspot.com/-ET9RsTUnghI/Wgf9Hw1GfcI/AAAAAAAAElk/xGzxvnzwaboxy9iAHJ5P0wQ_LCHaJUxbQCLcBGAs/s1600/2-201711474.jpg] [Tập 5|http://banhtv.com/xem-phim/hoa-tien-tap-5-money-flower-2017-ep-5-6105-e51907.html&img=https://2.bp.blogspot.com/-ET9RsTUnghI/Wgf9Hw1GfcI/AAAAAAAAElk/xGzxvnzwaboxy9iAHJ5P0wQ_LCHaJUxbQCLcBGAs/s1600/2-201711474.jpg] [Tập 6|http://banhtv.com/xem-phim/hoa-tien-tap-6-money-flower-2017-ep-6-6105-e51914.html&img=https://2.bp.blogspot.com/-ET9RsTUnghI/Wgf9Hw1GfcI/AAAAAAAAElk/xGzxvnzwaboxy9iAHJ5P0wQ_LCHaJUxbQCLcBGAs/s1600/2-201711474.jpg] [Tập 7|http://banhtv.com/xem-phim/hoa-tien-tap-7-money-flower-2017-ep-7-6105-e52194.html&img=https://2.bp.blogspot.com/-ET9RsTUnghI/Wgf9Hw1GfcI/AAAAAAAAElk/xGzxvnzwaboxy9iAHJ5P0wQ_LCHaJUxbQCLcBGAs/s1600/2-201711474.jpg] [Tập 8|http://banhtv.com/xem-phim/hoa-tien-tap-8-money-flower-2017-ep-8-6105-e52202.html&img=https://2.bp.blogspot.com/-ET9RsTUnghI/Wgf9Hw1GfcI/AAAAAAAAElk/xGzxvnzwaboxy9iAHJ5P0wQ_LCHaJUxbQCLcBGAs/s1600/2-201711474.jpg] [Tập 9|http://banhtv.com/xem-phim/hoa-tien-tap-9-money-flower-2017-ep-9-6105-e52606.html&img=https://2.bp.blogspot.com/-ET9RsTUnghI/Wgf9Hw1GfcI/AAAAAAAAElk/xGzxvnzwaboxy9iAHJ5P0wQ_LCHaJUxbQCLcBGAs/s1600/2-201711474.jpg] [Tập 10|http://banhtv.com/xem-phim/hoa-tien-tap-10-money-flower-2017-ep-10-6105-e52609.html&img=https://2.bp.blogspot.com/-ET9RsTUnghI/Wgf9Hw1GfcI/AAAAAAAAElk/xGzxvnzwaboxy9iAHJ5P0wQ_LCHaJUxbQCLcBGAs/s1600/2-201711474.jpg] [Tập 11|http://banhtv.com/xem-phim/hoa-tien-tap-11-money-flower-2017-ep-11-6105-e53089.html&img=https://2.bp.blogspot.com/-ET9RsTUnghI/Wgf9Hw1GfcI/AAAAAAAAElk/xGzxvnzwaboxy9iAHJ5P0wQ_LCHaJUxbQCLcBGAs/s1600/2-201711474.jpg] [Tập 12|http://banhtv.com/xem-phim/hoa-tien-tap-12-money-flower-2017-ep-12-6105-e53107.html&img=https://2.bp.blogspot.com/-ET9RsTUnghI/Wgf9Hw1GfcI/AAAAAAAAElk/xGzxvnzwaboxy9iAHJ5P0wQ_LCHaJUxbQCLcBGAs/s1600/2-201711474.jpg] [Tập 13|http://banhtv.com/xem-phim/hoa-tien-tap-13-money-flower-2017-ep-13-6105-e53432.html&img=https://2.bp.blogspot.com/-ET9RsTUnghI/Wgf9Hw1GfcI/AAAAAAAAElk/xGzxvnzwaboxy9iAHJ5P0wQ_LCHaJUxbQCLcBGAs/s1600/2-201711474.jpg] [Tập 14|http://banhtv.com/xem-phim/hoa-tien-tap-14-money-flower-2017-ep-14-6105-e53443.html&img=https://2.bp.blogspot.com/-ET9RsTUnghI/Wgf9Hw1GfcI/AAAAAAAAElk/xGzxvnzwaboxy9iAHJ5P0wQ_LCHaJUxbQCLcBGAs/s1600/2-201711474.jpg] [Tập 15|http://banhtv.com/xem-phim/hoa-tien-tap-15-money-flower-2017-ep-15-6105-e54010.html&img=https://2.bp.blogspot.com/-ET9RsTUnghI/Wgf9Hw1GfcI/AAAAAAAAElk/xGzxvnzwaboxy9iAHJ5P0wQ_LCHaJUxbQCLcBGAs/s1600/2-201711474.jpg] [Tập 16|http://banhtv.com/xem-phim/hoa-tien-tap-16-money-flower-2017-ep-16-6105-e54023.html&img=https://2.bp.blogspot.com/-ET9RsTUnghI/Wgf9Hw1GfcI/AAAAAAAAElk/xGzxvnzwaboxy9iAHJ5P0wQ_LCHaJUxbQCLcBGAs/s1600/2-201711474.jpg] [Tập 17a|http://banhtv.com/xem-phim/hoa-tien-tap-17-money-flower-2017-ep-17-6105-e54377.html&img=https://2.bp.blogspot.com/-ET9RsTUnghI/Wgf9Hw1GfcI/AAAAAAAAElk/xGzxvnzwaboxy9iAHJ5P0wQ_LCHaJUxbQCLcBGAs/s1600/2-201711474.jpg] [Tập 17b|http://banhtv.com/xem-phim/hoa-tien-tap-17-b-money-flower-2017-ep-17-b-6105-e54378.html&img=https://2.bp.blogspot.com/-ET9RsTUnghI/Wgf9Hw1GfcI/AAAAAAAAElk/xGzxvnzwaboxy9iAHJ5P0wQ_LCHaJUxbQCLcBGAs/s1600/2-201711474.jpg] [Tập 17c|http://banhtv.com/xem-phim/hoa-tien-tap-17-c-money-flower-2017-ep-17-c-6105-e54379.html&img=https://2.bp.blogspot.com/-ET9RsTUnghI/Wgf9Hw1GfcI/AAAAAAAAElk/xGzxvnzwaboxy9iAHJ5P0wQ_LCHaJUxbQCLcBGAs/s1600/2-201711474.jpg] [Tập 18a|http://banhtv.com/xem-phim/hoa-tien-tap-18-money-flower-2017-ep-18-6105-e54386.html&img=https://2.bp.blogspot.com/-ET9RsTUnghI/Wgf9Hw1GfcI/AAAAAAAAElk/xGzxvnzwaboxy9iAHJ5P0wQ_LCHaJUxbQCLcBGAs/s1600/2-201711474.jpg] [Tập 18b|http://banhtv.com/xem-phim/hoa-tien-tap-18-b-money-flower-2017-ep-18-b-6105-e54387.html&img=https://2.bp.blogspot.com/-ET9RsTUnghI/Wgf9Hw1GfcI/AAAAAAAAElk/xGzxvnzwaboxy9iAHJ5P0wQ_LCHaJUxbQCLcBGAs/s1600/2-201711474.jpg] [Tập 18c|http://banhtv.com/xem-phim/hoa-tien-tap-18-c-money-flower-2017-ep-18-c-6105-e54388.html&img=https://2.bp.blogspot.com/-ET9RsTUnghI/Wgf9Hw1GfcI/AAAAAAAAElk/xGzxvnzwaboxy9iAHJ5P0wQ_LCHaJUxbQCLcBGAs/s1600/2-201711474.jpg] [/link]
loading...
Nếu bạn thấy báo hỏng/load chậm vui lòng chờ trong giây lát , chọn lại tập vài lần hoặc chọn các server khác nếu có.
Search phim: Tên phim + nghienphimhd: Khi CLICK quảng cáo bạn đã ủng hộ website cập nhật những bộ phim mới nhanh nhất. Cảm ơn bạn đã luôn ủng hộ!