Nếu bạn thấy báo hỏng/load chậm vui lòng chờ trong giây lát , chọn lại tập vài lần hoặc chọn các server khác nếu có.
Thể Loại:
Quốc Gia:
Diễn Viên:
Loading...
Trạng Thái


[stt/Tập 20/20 Vietsub]
[info] [+] HỒI ỨC - Remember [+] [+] Jin-Woo (Yoo Seung Ho), chàng trai mắc hội chứng Hyperthymesia “siêu trí nhớ”, nó giúp cho anh ấy nhớ hầu hết các chi tiết xảy ra mỗi ngày một cách hoàn hảo. Để chứng minh cha mình vô tội, Jin-Woo đã thi lấy bằng luật sư. Anh cố gắng chứng minh cha mình vô tội, nhưng anh lại gặp éo le là bắt đầu bị chứng Alzheimer - "bệnh mất trí nhớ"... [+] Phim tâm lý, Phim tình cảm-Lãng mạn, Phim bộ Hàn Quốc, Phim bộ [+] Hàn Quốc [+] Yoo Seung Ho, Park Sung Woong, Park Min Young, Namgung Min [/info] [link]

Server Quốc Tế #1 (Vietsub)


[Tập 01*https://phimbathu.com/xem-phim/ky-uc-remember-2015-tap-1-2233_e10160.html&img=https://3.bp.blogspot.com/-JNE_1cjgV3s/Wh16wvSRsXI/AAAAAAAAG4k/LD4V2DIQjWoPFjRv2pODK9CGMFkruet4gCLcBGAs/s1600/1045669-969777-0554.jpg] [Tập 02*https://phimbathu.com/xem-phim/ky-uc-remember-2015-tap-2-2233_e10742.html&img=https://3.bp.blogspot.com/-JNE_1cjgV3s/Wh16wvSRsXI/AAAAAAAAG4k/LD4V2DIQjWoPFjRv2pODK9CGMFkruet4gCLcBGAs/s1600/1045669-969777-0554.jpg] [Tập 03*https://phimbathu.com/xem-phim/ky-uc-remember-2015-tap-3-2233_e11076.html&img=https://3.bp.blogspot.com/-JNE_1cjgV3s/Wh16wvSRsXI/AAAAAAAAG4k/LD4V2DIQjWoPFjRv2pODK9CGMFkruet4gCLcBGAs/s1600/1045669-969777-0554.jpg] [Tập 04*https://phimbathu.com/xem-phim/ky-uc-remember-2015-tap-4-2233_e11729.html&img=https://3.bp.blogspot.com/-JNE_1cjgV3s/Wh16wvSRsXI/AAAAAAAAG4k/LD4V2DIQjWoPFjRv2pODK9CGMFkruet4gCLcBGAs/s1600/1045669-969777-0554.jpg] [Tập 05*https://phimbathu.com/xem-phim/ky-uc-remember-2015-tap-5-2233_e12467.html&img=https://3.bp.blogspot.com/-JNE_1cjgV3s/Wh16wvSRsXI/AAAAAAAAG4k/LD4V2DIQjWoPFjRv2pODK9CGMFkruet4gCLcBGAs/s1600/1045669-969777-0554.jpg] [Tập 06*https://phimbathu.com/xem-phim/ky-uc-remember-2015-tap-6-2233_e12468.html&img=https://3.bp.blogspot.com/-JNE_1cjgV3s/Wh16wvSRsXI/AAAAAAAAG4k/LD4V2DIQjWoPFjRv2pODK9CGMFkruet4gCLcBGAs/s1600/1045669-969777-0554.jpg] [Tập 07*https://phimbathu.com/xem-phim/ky-uc-remember-2015-tap-7-2233_e12780.html&img=https://3.bp.blogspot.com/-JNE_1cjgV3s/Wh16wvSRsXI/AAAAAAAAG4k/LD4V2DIQjWoPFjRv2pODK9CGMFkruet4gCLcBGAs/s1600/1045669-969777-0554.jpg] [Tập 08*https://phimbathu.com/xem-phim/ky-uc-remember-2015-tap-8-2233_e12781.html&img=https://3.bp.blogspot.com/-JNE_1cjgV3s/Wh16wvSRsXI/AAAAAAAAG4k/LD4V2DIQjWoPFjRv2pODK9CGMFkruet4gCLcBGAs/s1600/1045669-969777-0554.jpg] [Tập 09*https://phimbathu.com/xem-phim/ky-uc-remember-2015-tap-9-2233_e13018.html&img=https://3.bp.blogspot.com/-JNE_1cjgV3s/Wh16wvSRsXI/AAAAAAAAG4k/LD4V2DIQjWoPFjRv2pODK9CGMFkruet4gCLcBGAs/s1600/1045669-969777-0554.jpg] [Tập 10*https://phimbathu.com/xem-phim/ky-uc-remember-2015-tap-10-2233_e13019.html&img=https://3.bp.blogspot.com/-JNE_1cjgV3s/Wh16wvSRsXI/AAAAAAAAG4k/LD4V2DIQjWoPFjRv2pODK9CGMFkruet4gCLcBGAs/s1600/1045669-969777-0554.jpg] [Tập 11*https://phimbathu.com/xem-phim/ky-uc-remember-2015-tap-11-2233_e13020.html&img=https://3.bp.blogspot.com/-JNE_1cjgV3s/Wh16wvSRsXI/AAAAAAAAG4k/LD4V2DIQjWoPFjRv2pODK9CGMFkruet4gCLcBGAs/s1600/1045669-969777-0554.jpg] [Tập 12*https://phimbathu.com/xem-phim/ky-uc-remember-2015-tap-12-2233_e14264.html&img=https://3.bp.blogspot.com/-JNE_1cjgV3s/Wh16wvSRsXI/AAAAAAAAG4k/LD4V2DIQjWoPFjRv2pODK9CGMFkruet4gCLcBGAs/s1600/1045669-969777-0554.jpg] [Tập 13*https://phimbathu.com/xem-phim/ky-uc-remember-2015-tap-13-2233_e14489.html&img=https://3.bp.blogspot.com/-JNE_1cjgV3s/Wh16wvSRsXI/AAAAAAAAG4k/LD4V2DIQjWoPFjRv2pODK9CGMFkruet4gCLcBGAs/s1600/1045669-969777-0554.jpg] [Tập 14*https://phimbathu.com/xem-phim/ky-uc-remember-2015-tap-14-2233_e14491.html&img=https://3.bp.blogspot.com/-JNE_1cjgV3s/Wh16wvSRsXI/AAAAAAAAG4k/LD4V2DIQjWoPFjRv2pODK9CGMFkruet4gCLcBGAs/s1600/1045669-969777-0554.jpg] [Tập 15*https://phimbathu.com/xem-phim/ky-uc-remember-2015-tap-15-2233_e14972.html&img=https://3.bp.blogspot.com/-JNE_1cjgV3s/Wh16wvSRsXI/AAAAAAAAG4k/LD4V2DIQjWoPFjRv2pODK9CGMFkruet4gCLcBGAs/s1600/1045669-969777-0554.jpg] [Tập 16*https://phimbathu.com/xem-phim/ky-uc-remember-2015-tap-16-2233_e14973.html&img=https://3.bp.blogspot.com/-JNE_1cjgV3s/Wh16wvSRsXI/AAAAAAAAG4k/LD4V2DIQjWoPFjRv2pODK9CGMFkruet4gCLcBGAs/s1600/1045669-969777-0554.jpg] [Tập 17*https://phimbathu.com/xem-phim/ky-uc-remember-2015-tap-17-2233_e15351.html&img=https://3.bp.blogspot.com/-JNE_1cjgV3s/Wh16wvSRsXI/AAAAAAAAG4k/LD4V2DIQjWoPFjRv2pODK9CGMFkruet4gCLcBGAs/s1600/1045669-969777-0554.jpg] [Tập 18*https://phimbathu.com/xem-phim/ky-uc-remember-2015-tap-18-2233_e15367.html&img=https://3.bp.blogspot.com/-JNE_1cjgV3s/Wh16wvSRsXI/AAAAAAAAG4k/LD4V2DIQjWoPFjRv2pODK9CGMFkruet4gCLcBGAs/s1600/1045669-969777-0554.jpg] [Tập 19*https://phimbathu.com/xem-phim/ky-uc-remember-2015-tap-19-2233_e15594.html&img=https://3.bp.blogspot.com/-JNE_1cjgV3s/Wh16wvSRsXI/AAAAAAAAG4k/LD4V2DIQjWoPFjRv2pODK9CGMFkruet4gCLcBGAs/s1600/1045669-969777-0554.jpg] [Tập 20-End*https://phimbathu.com/xem-phim/ky-uc-remember-2015-tap-20-2233_e15595.html&img=https://3.bp.blogspot.com/-JNE_1cjgV3s/Wh16wvSRsXI/AAAAAAAAG4k/LD4V2DIQjWoPFjRv2pODK9CGMFkruet4gCLcBGAs/s1600/1045669-969777-0554.jpg] [/link] [link]

Server Quốc Tế #2 (Vietsub)


[Tập 01*http://www.phimmoi.net/phim/hoi-uc-remember-3468/tap-1-63430.html&img=https://3.bp.blogspot.com/-JNE_1cjgV3s/Wh16wvSRsXI/AAAAAAAAG4k/LD4V2DIQjWoPFjRv2pODK9CGMFkruet4gCLcBGAs/s1600/1045669-969777-0554.jpg] [Tập 02*http://www.phimmoi.net/phim/hoi-uc-remember-3468/tap-2-63912.html&img=https://3.bp.blogspot.com/-JNE_1cjgV3s/Wh16wvSRsXI/AAAAAAAAG4k/LD4V2DIQjWoPFjRv2pODK9CGMFkruet4gCLcBGAs/s1600/1045669-969777-0554.jpg] [Tập 03*http://www.phimmoi.net/phim/hoi-uc-remember-3468/tap-3-63450.html&img=https://3.bp.blogspot.com/-JNE_1cjgV3s/Wh16wvSRsXI/AAAAAAAAG4k/LD4V2DIQjWoPFjRv2pODK9CGMFkruet4gCLcBGAs/s1600/1045669-969777-0554.jpg] [Tập 04*http://banhtv.com/xem-phim/ky-uc-tap-4-remember-2015-ep-4-1648-e16475.html&img=https://3.bp.blogspot.com/-JNE_1cjgV3s/Wh16wvSRsXI/AAAAAAAAG4k/LD4V2DIQjWoPFjRv2pODK9CGMFkruet4gCLcBGAs/s1600/1045669-969777-0554.jpg] [Tập 05*http://www.phimmoi.net/phim/hoi-uc-remember-3468/tap-5-63427.html&img=https://3.bp.blogspot.com/-JNE_1cjgV3s/Wh16wvSRsXI/AAAAAAAAG4k/LD4V2DIQjWoPFjRv2pODK9CGMFkruet4gCLcBGAs/s1600/1045669-969777-0554.jpg] [Tập 06*http://www.phimmoi.net/phim/hoi-uc-remember-3468/tap-6-63431.html&img=https://3.bp.blogspot.com/-JNE_1cjgV3s/Wh16wvSRsXI/AAAAAAAAG4k/LD4V2DIQjWoPFjRv2pODK9CGMFkruet4gCLcBGAs/s1600/1045669-969777-0554.jpg] [Tập 07*http://www.phimmoi.net/phim/hoi-uc-remember-3468/tap-7-63432.html&img=https://3.bp.blogspot.com/-JNE_1cjgV3s/Wh16wvSRsXI/AAAAAAAAG4k/LD4V2DIQjWoPFjRv2pODK9CGMFkruet4gCLcBGAs/s1600/1045669-969777-0554.jpg] [Tập 08*http://www.phimmoi.net/phim/hoi-uc-remember-3468/tap-8-63433.html&img=https://3.bp.blogspot.com/-JNE_1cjgV3s/Wh16wvSRsXI/AAAAAAAAG4k/LD4V2DIQjWoPFjRv2pODK9CGMFkruet4gCLcBGAs/s1600/1045669-969777-0554.jpg] [Tập 09*http://www.phimmoi.net/phim/hoi-uc-remember-3468/tap-9-63437.html&img=https://3.bp.blogspot.com/-JNE_1cjgV3s/Wh16wvSRsXI/AAAAAAAAG4k/LD4V2DIQjWoPFjRv2pODK9CGMFkruet4gCLcBGAs/s1600/1045669-969777-0554.jpg] [Tập 10*http://www.phimmoi.net/phim/hoi-uc-remember-3468/tap-10-63434.html&img=https://3.bp.blogspot.com/-JNE_1cjgV3s/Wh16wvSRsXI/AAAAAAAAG4k/LD4V2DIQjWoPFjRv2pODK9CGMFkruet4gCLcBGAs/s1600/1045669-969777-0554.jpg] [Tập 11*http://banhtv.com/xem-phim/ky-uc-tap-11-remember-2015-ep-11-1648-e16482.html&img=https://3.bp.blogspot.com/-JNE_1cjgV3s/Wh16wvSRsXI/AAAAAAAAG4k/LD4V2DIQjWoPFjRv2pODK9CGMFkruet4gCLcBGAs/s1600/1045669-969777-0554.jpg] [Tập 12*http://www.phimmoi.net/phim/hoi-uc-remember-3468/tap-12-63438.html&img=https://3.bp.blogspot.com/-JNE_1cjgV3s/Wh16wvSRsXI/AAAAAAAAG4k/LD4V2DIQjWoPFjRv2pODK9CGMFkruet4gCLcBGAs/s1600/1045669-969777-0554.jpg] [Tập 13*http://www.phimmoi.net/phim/hoi-uc-remember-3468/tap-13-63439.html&img=https://3.bp.blogspot.com/-JNE_1cjgV3s/Wh16wvSRsXI/AAAAAAAAG4k/LD4V2DIQjWoPFjRv2pODK9CGMFkruet4gCLcBGAs/s1600/1045669-969777-0554.jpg] [Tập 14*http://www.phimmoi.net/phim/hoi-uc-remember-3468/tap-14-63440.html&img=https://3.bp.blogspot.com/-JNE_1cjgV3s/Wh16wvSRsXI/AAAAAAAAG4k/LD4V2DIQjWoPFjRv2pODK9CGMFkruet4gCLcBGAs/s1600/1045669-969777-0554.jpg] [Tập 15*http://www.phimmoi.net/phim/hoi-uc-remember-3468/tap-15-63441.html&img=https://3.bp.blogspot.com/-JNE_1cjgV3s/Wh16wvSRsXI/AAAAAAAAG4k/LD4V2DIQjWoPFjRv2pODK9CGMFkruet4gCLcBGAs/s1600/1045669-969777-0554.jpg] [Tập 16*http://www.phimmoi.net/phim/hoi-uc-remember-3468/tap-16-63487.html&img=https://3.bp.blogspot.com/-JNE_1cjgV3s/Wh16wvSRsXI/AAAAAAAAG4k/LD4V2DIQjWoPFjRv2pODK9CGMFkruet4gCLcBGAs/s1600/1045669-969777-0554.jpg] [Tập 17*http://www.phimmoi.net/phim/hoi-uc-remember-3468/tap-17-63445.html&img=https://3.bp.blogspot.com/-JNE_1cjgV3s/Wh16wvSRsXI/AAAAAAAAG4k/LD4V2DIQjWoPFjRv2pODK9CGMFkruet4gCLcBGAs/s1600/1045669-969777-0554.jpg] [Tập 18*http://www.phimmoi.net/phim/hoi-uc-remember-3468/tap-18-63444.html&img=https://3.bp.blogspot.com/-JNE_1cjgV3s/Wh16wvSRsXI/AAAAAAAAG4k/LD4V2DIQjWoPFjRv2pODK9CGMFkruet4gCLcBGAs/s1600/1045669-969777-0554.jpg] [Tập 19*http://banhtv.com/xem-phim/ky-uc-tap-19-remember-2015-ep-19-1648-e16490.html&img=https://3.bp.blogspot.com/-JNE_1cjgV3s/Wh16wvSRsXI/AAAAAAAAG4k/LD4V2DIQjWoPFjRv2pODK9CGMFkruet4gCLcBGAs/s1600/1045669-969777-0554.jpg] [Tập 20-End*http://www.phimmoi.net/phim/hoi-uc-remember-3468/tap-20-63452.html&img=https://3.bp.blogspot.com/-JNE_1cjgV3s/Wh16wvSRsXI/AAAAAAAAG4k/LD4V2DIQjWoPFjRv2pODK9CGMFkruet4gCLcBGAs/s1600/1045669-969777-0554.jpg] [/link]
loading...
Loading...