Nếu bạn thấy báo hỏng/load chậm vui lòng chờ trong giây lát , chọn lại tập vài lần hoặc chọn các server khác nếu có.
Thể Loại:
Quốc Gia:
Diễn Viên:
Loading...
Trạng Thái


[stt/20/20 Vietsub ]
[info] [+]LẠI LÀ OH HAE YOUNG - Another Miss Oh [+] [+]Đây là câu chuyện về hai cô gái cùng mang tên Oh Hae Young và một người đàn ông có khả năng nhìn thấy tương lai, đang cố gắng tránh xa cả hai cô nàng Oh Hae Young này. [+] LẠI LÀ OH HAE YOUNG - Another Miss Oh [+] Hàn Quốc [+] Seo Hyun Jin, Eric, Jeon Hye-Bin [/info] [link] [Tập 1*http://www.phimmoi.net/phim/lai-la-oh-hae-young-3825/tap-1-76945.html&img=https://2.bp.blogspot.com/-M7QkdzxZDwE/WhoQeYwS77I/AAAAAAAAFFs/QUehpFR-y6wgfcdOHgUs37XfM_XukMIPwCLcBGAs/s1600/27032186300b673247d31o-201610490.jpg] [Tập 2*http://www.phimmoi.net/phim/lai-la-oh-hae-young-3825/tap-2-76973.html&img=https://2.bp.blogspot.com/-M7QkdzxZDwE/WhoQeYwS77I/AAAAAAAAFFs/QUehpFR-y6wgfcdOHgUs37XfM_XukMIPwCLcBGAs/s1600/27032186300b673247d31o-201610490.jpg] [Tập 3*http://www.phimmoi.net/phim/lai-la-oh-hae-young-3825/tap-3-77197.html&img=https://2.bp.blogspot.com/-M7QkdzxZDwE/WhoQeYwS77I/AAAAAAAAFFs/QUehpFR-y6wgfcdOHgUs37XfM_XukMIPwCLcBGAs/s1600/27032186300b673247d31o-201610490.jpg] [Tập 4*http://www.phimmoi.net/phim/lai-la-oh-hae-young-3825/tap-4-77218.html&img=https://2.bp.blogspot.com/-M7QkdzxZDwE/WhoQeYwS77I/AAAAAAAAFFs/QUehpFR-y6wgfcdOHgUs37XfM_XukMIPwCLcBGAs/s1600/27032186300b673247d31o-201610490.jpg] [Tập 5*http://banhtv.com/xem-phim/lai-la-em-oh-hae-young-tap-5-another-miss-oh-2016-ep-5-312-e11424.html&img=https://2.bp.blogspot.com/-M7QkdzxZDwE/WhoQeYwS77I/AAAAAAAAFFs/QUehpFR-y6wgfcdOHgUs37XfM_XukMIPwCLcBGAs/s1600/27032186300b673247d31o-201610490.jpg] [Tập 6*http://www.phimmoi.net/phim/lai-la-oh-hae-young-3825/tap-6-77424.html&img=https://2.bp.blogspot.com/-M7QkdzxZDwE/WhoQeYwS77I/AAAAAAAAFFs/QUehpFR-y6wgfcdOHgUs37XfM_XukMIPwCLcBGAs/s1600/27032186300b673247d31o-201610490.jpg] [Tập 7*http://banhtv.com/xem-phim/lai-la-em-oh-hae-young-tap-7-another-miss-oh-2016-ep-7-312-e11426.html&img=https://2.bp.blogspot.com/-M7QkdzxZDwE/WhoQeYwS77I/AAAAAAAAFFs/QUehpFR-y6wgfcdOHgUs37XfM_XukMIPwCLcBGAs/s1600/27032186300b673247d31o-201610490.jpg] [Tập 8*http://www.phimmoi.net/phim/lai-la-oh-hae-young-3825/tap-8-77700.html&img=https://2.bp.blogspot.com/-M7QkdzxZDwE/WhoQeYwS77I/AAAAAAAAFFs/QUehpFR-y6wgfcdOHgUs37XfM_XukMIPwCLcBGAs/s1600/27032186300b673247d31o-201610490.jpg] [Tập 9*http://banhtv.com/xem-phim/lai-la-em-oh-hae-young-tap-9-another-miss-oh-2016-ep-9-312-e11428.html&img=https://2.bp.blogspot.com/-M7QkdzxZDwE/WhoQeYwS77I/AAAAAAAAFFs/QUehpFR-y6wgfcdOHgUs37XfM_XukMIPwCLcBGAs/s1600/27032186300b673247d31o-201610490.jpg] [Tập 10*http://www.phimmoi.net/phim/lai-la-oh-hae-young-3825/tap-10-77903.html&img=https://2.bp.blogspot.com/-M7QkdzxZDwE/WhoQeYwS77I/AAAAAAAAFFs/QUehpFR-y6wgfcdOHgUs37XfM_XukMIPwCLcBGAs/s1600/27032186300b673247d31o-201610490.jpg] [Tập 11*http://www.phimmoi.net/phim/lai-la-oh-hae-young-3825/tap-11-78061.html&img=https://2.bp.blogspot.com/-M7QkdzxZDwE/WhoQeYwS77I/AAAAAAAAFFs/QUehpFR-y6wgfcdOHgUs37XfM_XukMIPwCLcBGAs/s1600/27032186300b673247d31o-201610490.jpg] [Tập 12*http://www.phimmoi.net/phim/lai-la-oh-hae-young-3825/tap-12-78087.html&img=https://2.bp.blogspot.com/-M7QkdzxZDwE/WhoQeYwS77I/AAAAAAAAFFs/QUehpFR-y6wgfcdOHgUs37XfM_XukMIPwCLcBGAs/s1600/27032186300b673247d31o-201610490.jpg] [Tập 13*http://www.phimmoi.net/phim/lai-la-oh-hae-young-3825/tap-13-78200.html&img=https://2.bp.blogspot.com/-M7QkdzxZDwE/WhoQeYwS77I/AAAAAAAAFFs/QUehpFR-y6wgfcdOHgUs37XfM_XukMIPwCLcBGAs/s1600/27032186300b673247d31o-201610490.jpg] [Tập 14*http://banhtv.com/xem-phim/lai-la-em-oh-hae-young-tap-14-another-miss-oh-2016-ep-14-312-e11433.html&img=https://2.bp.blogspot.com/-M7QkdzxZDwE/WhoQeYwS77I/AAAAAAAAFFs/QUehpFR-y6wgfcdOHgUs37XfM_XukMIPwCLcBGAs/s1600/27032186300b673247d31o-201610490.jpg] [Tập 15*http://www.phimmoi.net/phim/lai-la-oh-hae-young-3825/tap-15-78385.html&img=https://2.bp.blogspot.com/-M7QkdzxZDwE/WhoQeYwS77I/AAAAAAAAFFs/QUehpFR-y6wgfcdOHgUs37XfM_XukMIPwCLcBGAs/s1600/27032186300b673247d31o-201610490.jpg] [Tập 16*http://www.phimmoi.net/phim/lai-la-oh-hae-young-3825/tap-16-78405.html&img=https://2.bp.blogspot.com/-M7QkdzxZDwE/WhoQeYwS77I/AAAAAAAAFFs/QUehpFR-y6wgfcdOHgUs37XfM_XukMIPwCLcBGAs/s1600/27032186300b673247d31o-201610490.jpg] [Tập 17*http://www.phimmoi.net/phim/lai-la-oh-hae-young-3825/tap-17-79988.html&img=https://2.bp.blogspot.com/-M7QkdzxZDwE/WhoQeYwS77I/AAAAAAAAFFs/QUehpFR-y6wgfcdOHgUs37XfM_XukMIPwCLcBGAs/s1600/27032186300b673247d31o-201610490.jpg] [Tập 18*v&img=https://2.bp.blogspot.com/-M7QkdzxZDwE/WhoQeYwS77I/AAAAAAAAFFs/QUehpFR-y6wgfcdOHgUs37XfM_XukMIPwCLcBGAs/s1600/27032186300b673247d31o-201610490.jpg] [Tập 19*http://www.phimmoi.net/phim/lai-la-oh-hae-young-3825/tap-19-81519.html&img=https://2.bp.blogspot.com/-M7QkdzxZDwE/WhoQeYwS77I/AAAAAAAAFFs/QUehpFR-y6wgfcdOHgUs37XfM_XukMIPwCLcBGAs/s1600/27032186300b673247d31o-201610490.jpg] [Tập 20 End*http://banhtv.com/xem-phim/lai-la-em-oh-hae-young-tap-20-another-miss-oh-2016-ep-20-312-e11439.html&img=https://2.bp.blogspot.com/-M7QkdzxZDwE/WhoQeYwS77I/AAAAAAAAFFs/QUehpFR-y6wgfcdOHgUs37XfM_XukMIPwCLcBGAs/s1600/27032186300b673247d31o-201610490.jpg] [/link]
loading...
Loading...