Loading...
Thể Loại:
Quốc Gia:
Diễn Viên:
Loading...
Trạng Thái


[stt/Tập 16/16]
[info] [+] LANG Y LỪNG DANH - Deserving of the Name [+] [+] Lang Y Lừng Danh: Một bộ phim truyền hình viễn tưởng về y học tập trung vào một người đàn ông đến từ triều đại Joseon có tài châm cứu xuất sắc nhưng phải sống cuộc đời thấp hèn vì là con của vợ lẽ. Sau đó anh ta xuyên không tới 400 năm sau, nơi anh gặp một bác sĩ hiện đại lạnh lùng. [+] Phim tâm lý, Phim tình cảm-Lãng mạn, Phim bộ Hàn Quốc, Phim bộ [+] Hàn Quốc [+] 2017 [/info] [link]

Server Vip


[Tập 1|http://bilutv.com/xem-phim/lang-y-lung-danh-deserving-of-the-name-2017-tap-1-5684_e66005.html&img=https://2.bp.blogspot.com/-SK1skyuREOk/WgxT1XXN-RI/AAAAAAAAGm0/X5JSuYsa7nMiWm8fxYNdpKDi3I2A6d-EgCLcBGAs/s1600/2-201708194.jpg] [Tập 2|http://bilutv.com/xem-phim/lang-y-lung-danh-deserving-of-the-name-2017-tap-2-5684_e66804.html&img=https://2.bp.blogspot.com/-SK1skyuREOk/WgxT1XXN-RI/AAAAAAAAGm0/X5JSuYsa7nMiWm8fxYNdpKDi3I2A6d-EgCLcBGAs/s1600/2-201708194.jpg] [Tập 3|http://bilutv.com/xem-phim/lang-y-lung-danh-deserving-of-the-name-2017-tap-3-5684_e67251.html&img=https://2.bp.blogspot.com/-SK1skyuREOk/WgxT1XXN-RI/AAAAAAAAGm0/X5JSuYsa7nMiWm8fxYNdpKDi3I2A6d-EgCLcBGAs/s1600/2-201708194.jpg] [Tập 4|http://bilutv.com/xem-phim/lang-y-lung-danh-deserving-of-the-name-2017-tap-4-5684_e67318.html&img=https://2.bp.blogspot.com/-SK1skyuREOk/WgxT1XXN-RI/AAAAAAAAGm0/X5JSuYsa7nMiWm8fxYNdpKDi3I2A6d-EgCLcBGAs/s1600/2-201708194.jpg] [Tập 5|http://bilutv.com/xem-phim/lang-y-lung-danh-deserving-of-the-name-2017-tap-5-5684_e67736.html&img=https://2.bp.blogspot.com/-SK1skyuREOk/WgxT1XXN-RI/AAAAAAAAGm0/X5JSuYsa7nMiWm8fxYNdpKDi3I2A6d-EgCLcBGAs/s1600/2-201708194.jpg] [Tập 6|http://bilutv.com/xem-phim/lang-y-lung-danh-deserving-of-the-name-2017-tap-6-5684_e67805.html&img=https://2.bp.blogspot.com/-SK1skyuREOk/WgxT1XXN-RI/AAAAAAAAGm0/X5JSuYsa7nMiWm8fxYNdpKDi3I2A6d-EgCLcBGAs/s1600/2-201708194.jpg] [Tập 7|http://bilutv.com/xem-phim/lang-y-lung-danh-deserving-of-the-name-2017-tap-7-5684_e68136.html&img=https://2.bp.blogspot.com/-SK1skyuREOk/WgxT1XXN-RI/AAAAAAAAGm0/X5JSuYsa7nMiWm8fxYNdpKDi3I2A6d-EgCLcBGAs/s1600/2-201708194.jpg] [Tập 8|http://bilutv.com/xem-phim/lang-y-lung-danh-deserving-of-the-name-2017-tap-8-5684_e68181.html&img=https://2.bp.blogspot.com/-SK1skyuREOk/WgxT1XXN-RI/AAAAAAAAGm0/X5JSuYsa7nMiWm8fxYNdpKDi3I2A6d-EgCLcBGAs/s1600/2-201708194.jpg] [Tập 9|http://bilutv.com/xem-phim/lang-y-lung-danh-deserving-of-the-name-2017-tap-9-5684_e68478.html&img=https://2.bp.blogspot.com/-SK1skyuREOk/WgxT1XXN-RI/AAAAAAAAGm0/X5JSuYsa7nMiWm8fxYNdpKDi3I2A6d-EgCLcBGAs/s1600/2-201708194.jpg] [Tập 10|http://bilutv.com/xem-phim/lang-y-lung-danh-deserving-of-the-name-2017-tap-10-5684_e68541.html&img=https://2.bp.blogspot.com/-SK1skyuREOk/WgxT1XXN-RI/AAAAAAAAGm0/X5JSuYsa7nMiWm8fxYNdpKDi3I2A6d-EgCLcBGAs/s1600/2-201708194.jpg] [Tập 11|http://bilutv.com/xem-phim/lang-y-lung-danh-deserving-of-the-name-2017-tap-11-5684_e68877.html&img=https://2.bp.blogspot.com/-SK1skyuREOk/WgxT1XXN-RI/AAAAAAAAGm0/X5JSuYsa7nMiWm8fxYNdpKDi3I2A6d-EgCLcBGAs/s1600/2-201708194.jpg] [Tập 12|http://bilutv.com/xem-phim/lang-y-lung-danh-deserving-of-the-name-2017-tap-12-5684_e68934.html&img=https://2.bp.blogspot.com/-SK1skyuREOk/WgxT1XXN-RI/AAAAAAAAGm0/X5JSuYsa7nMiWm8fxYNdpKDi3I2A6d-EgCLcBGAs/s1600/2-201708194.jpg] [Tập 13|http://bilutv.com/xem-phim/lang-y-lung-danh-deserving-of-the-name-2017-tap-13-5684_e69249.html&img=https://2.bp.blogspot.com/-SK1skyuREOk/WgxT1XXN-RI/AAAAAAAAGm0/X5JSuYsa7nMiWm8fxYNdpKDi3I2A6d-EgCLcBGAs/s1600/2-201708194.jpg] [Tập 14|http://bilutv.com/xem-phim/lang-y-lung-danh-deserving-of-the-name-2017-tap-14-5684_e69299.html&img=https://2.bp.blogspot.com/-SK1skyuREOk/WgxT1XXN-RI/AAAAAAAAGm0/X5JSuYsa7nMiWm8fxYNdpKDi3I2A6d-EgCLcBGAs/s1600/2-201708194.jpg] [Tập 15|http://bilutv.com/xem-phim/lang-y-lung-danh-deserving-of-the-name-2017-tap-15-5684_e69638.html&img=https://2.bp.blogspot.com/-SK1skyuREOk/WgxT1XXN-RI/AAAAAAAAGm0/X5JSuYsa7nMiWm8fxYNdpKDi3I2A6d-EgCLcBGAs/s1600/2-201708194.jpg] [Tập 16 - End|http://bilutv.com/xem-phim/lang-y-lung-danh-deserving-of-the-name-2017-tap-16-5684_e69692.html&img=https://2.bp.blogspot.com/-SK1skyuREOk/WgxT1XXN-RI/AAAAAAAAGm0/X5JSuYsa7nMiWm8fxYNdpKDi3I2A6d-EgCLcBGAs/s1600/2-201708194.jpg] [/link] [link]

Server Vip


[Tập 01*http://www.phimmoi.net/phim/lang-y-lung-danh-5865/tap-1-132894.html&img=https://2.bp.blogspot.com/-SK1skyuREOk/WgxT1XXN-RI/AAAAAAAAGm0/X5JSuYsa7nMiWm8fxYNdpKDi3I2A6d-EgCLcBGAs/s1600/2-201708194.jpg] [Tập 02*http://phim14.net/xem-phim/lang-y-lung-danh_deserving-of-the-name.8882.263262.html&img=https://2.bp.blogspot.com/-SK1skyuREOk/WgxT1XXN-RI/AAAAAAAAGm0/X5JSuYsa7nMiWm8fxYNdpKDi3I2A6d-EgCLcBGAs/s1600/2-201708194.jpg] [Tập 03*http://phim14.net/xem-phim/lang-y-lung-danh_deserving-of-the-name.8882.263565.html&img=https://2.bp.blogspot.com/-SK1skyuREOk/WgxT1XXN-RI/AAAAAAAAGm0/X5JSuYsa7nMiWm8fxYNdpKDi3I2A6d-EgCLcBGAs/s1600/2-201708194.jpg] [Tập 04*http://phim14.net/xem-phim/lang-y-lung-danh_deserving-of-the-name.8882.265151.html&img=https://2.bp.blogspot.com/-SK1skyuREOk/WgxT1XXN-RI/AAAAAAAAGm0/X5JSuYsa7nMiWm8fxYNdpKDi3I2A6d-EgCLcBGAs/s1600/2-201708194.jpg] [Tập 05*https://drive.google.com/file/d/0Bw58LvSKu-otOGZfTmE1X0RZZWM/view&img=https://2.bp.blogspot.com/-SK1skyuREOk/WgxT1XXN-RI/AAAAAAAAGm0/X5JSuYsa7nMiWm8fxYNdpKDi3I2A6d-EgCLcBGAs/s1600/2-201708194.jpg] [Tập 06*https://drive.google.com/file/d/0Bw58LvSKu-otY2xZSnpFanBwNWM/view&img=https://2.bp.blogspot.com/-SK1skyuREOk/WgxT1XXN-RI/AAAAAAAAGm0/X5JSuYsa7nMiWm8fxYNdpKDi3I2A6d-EgCLcBGAs/s1600/2-201708194.jpg] [Tập 07*http://phim14.net/xem-phim/lang-y-lung-danh_deserving-of-the-name.8882.264542.html&img=https://2.bp.blogspot.com/-SK1skyuREOk/WgxT1XXN-RI/AAAAAAAAGm0/X5JSuYsa7nMiWm8fxYNdpKDi3I2A6d-EgCLcBGAs/s1600/2-201708194.jpg] [Tập 08*http://phim14.net/xem-phim/lang-y-lung-danh_deserving-of-the-name.8882.264561.html&img=https://2.bp.blogspot.com/-SK1skyuREOk/WgxT1XXN-RI/AAAAAAAAGm0/X5JSuYsa7nMiWm8fxYNdpKDi3I2A6d-EgCLcBGAs/s1600/2-201708194.jpg] [Tập 09*https://drive.google.com/file/d/0Bw58LvSKu-otMy1vNVUzZ29aMms/view&img=https://2.bp.blogspot.com/-SK1skyuREOk/WgxT1XXN-RI/AAAAAAAAGm0/X5JSuYsa7nMiWm8fxYNdpKDi3I2A6d-EgCLcBGAs/s1600/2-201708194.jpg] [Tập 10*http://phim14.net/xem-phim/lang-y-lung-danh_deserving-of-the-name.8882.267297.html&img=https://2.bp.blogspot.com/-SK1skyuREOk/WgxT1XXN-RI/AAAAAAAAGm0/X5JSuYsa7nMiWm8fxYNdpKDi3I2A6d-EgCLcBGAs/s1600/2-201708194.jpg] [Tập 11*http://phim14.net/xem-phim/lang-y-lung-danh_deserving-of-the-name.8882.267298.html&img=https://2.bp.blogspot.com/-SK1skyuREOk/WgxT1XXN-RI/AAAAAAAAGm0/X5JSuYsa7nMiWm8fxYNdpKDi3I2A6d-EgCLcBGAs/s1600/2-201708194.jpg] [Tập 12*http://phim14.net/xem-phim/lang-y-lung-danh_deserving-of-the-name.8882.267299.html&img=https://2.bp.blogspot.com/-SK1skyuREOk/WgxT1XXN-RI/AAAAAAAAGm0/X5JSuYsa7nMiWm8fxYNdpKDi3I2A6d-EgCLcBGAs/s1600/2-201708194.jpg] [Tập 13*http://phim14.net/xem-phim/lang-y-lung-danh_deserving-of-the-name.8882.267300.html&img=https://2.bp.blogspot.com/-SK1skyuREOk/WgxT1XXN-RI/AAAAAAAAGm0/X5JSuYsa7nMiWm8fxYNdpKDi3I2A6d-EgCLcBGAs/s1600/2-201708194.jpg] [Tập 14*http://phim14.net/xem-phim/lang-y-lung-danh_deserving-of-the-name.8882.267426.html&img=https://2.bp.blogspot.com/-SK1skyuREOk/WgxT1XXN-RI/AAAAAAAAGm0/X5JSuYsa7nMiWm8fxYNdpKDi3I2A6d-EgCLcBGAs/s1600/2-201708194.jpg] [Tập 15*http://phim14.net/xem-phim/lang-y-lung-danh_deserving-of-the-name.8882.268359.html&img=https://2.bp.blogspot.com/-SK1skyuREOk/WgxT1XXN-RI/AAAAAAAAGm0/X5JSuYsa7nMiWm8fxYNdpKDi3I2A6d-EgCLcBGAs/s1600/2-201708194.jpg] [Tập 16-End*http://phim14.net/xem-phim/lang-y-lung-danh_deserving-of-the-name.8882.268529.html&img=https://2.bp.blogspot.com/-SK1skyuREOk/WgxT1XXN-RI/AAAAAAAAGm0/X5JSuYsa7nMiWm8fxYNdpKDi3I2A6d-EgCLcBGAs/s1600/2-201708194.jpg] [/link] [link]

Server Quốc Tế


[Tập 01*http://phim14.net/xem-phim/lang-y-lung-danh_deserving-of-the-name.8882.263261.html&img=https://2.bp.blogspot.com/-SK1skyuREOk/WgxT1XXN-RI/AAAAAAAAGm0/X5JSuYsa7nMiWm8fxYNdpKDi3I2A6d-EgCLcBGAs/s1600/2-201708194.jpg] [Tập 02*http://www.phimmoi.net/phim/lang-y-lung-danh-5865/tap-2-132932.html&img=https://2.bp.blogspot.com/-SK1skyuREOk/WgxT1XXN-RI/AAAAAAAAGm0/X5JSuYsa7nMiWm8fxYNdpKDi3I2A6d-EgCLcBGAs/s1600/2-201708194.jpg] [Tập 03*http://www.phimmoi.net/phim/lang-y-lung-danh-5865/tap-3-134494.html&img=https://2.bp.blogspot.com/-SK1skyuREOk/WgxT1XXN-RI/AAAAAAAAGm0/X5JSuYsa7nMiWm8fxYNdpKDi3I2A6d-EgCLcBGAs/s1600/2-201708194.jpg] [Tập 04*http://www.phimmoi.net/phim/lang-y-lung-danh-5865/tap-4-134551.html&img=https://2.bp.blogspot.com/-SK1skyuREOk/WgxT1XXN-RI/AAAAAAAAGm0/X5JSuYsa7nMiWm8fxYNdpKDi3I2A6d-EgCLcBGAs/s1600/2-201708194.jpg] [Tập 05*http://www.phimmoi.net/phim/lang-y-lung-danh-5865/tap-5-136701.html&img=https://2.bp.blogspot.com/-SK1skyuREOk/WgxT1XXN-RI/AAAAAAAAGm0/X5JSuYsa7nMiWm8fxYNdpKDi3I2A6d-EgCLcBGAs/s1600/2-201708194.jpg] [Tập 06*http://www.phimmoi.net/phim/lang-y-lung-danh-5865/tap-6-136762.html&img=https://2.bp.blogspot.com/-SK1skyuREOk/WgxT1XXN-RI/AAAAAAAAGm0/X5JSuYsa7nMiWm8fxYNdpKDi3I2A6d-EgCLcBGAs/s1600/2-201708194.jpg] [Tập 07*http://www.phimmoi.net/phim/lang-y-lung-danh-5865/tap-7-137465.html&img=https://2.bp.blogspot.com/-SK1skyuREOk/WgxT1XXN-RI/AAAAAAAAGm0/X5JSuYsa7nMiWm8fxYNdpKDi3I2A6d-EgCLcBGAs/s1600/2-201708194.jpg] [Tập 08*http://www.phimmoi.net/phim/lang-y-lung-danh-5865/tap-8-137694.html&img=https://2.bp.blogspot.com/-SK1skyuREOk/WgxT1XXN-RI/AAAAAAAAGm0/X5JSuYsa7nMiWm8fxYNdpKDi3I2A6d-EgCLcBGAs/s1600/2-201708194.jpg] [Tập 09*http://www.phimmoi.net/phim/lang-y-lung-danh-5865/tap-9-138279.html&img=https://2.bp.blogspot.com/-SK1skyuREOk/WgxT1XXN-RI/AAAAAAAAGm0/X5JSuYsa7nMiWm8fxYNdpKDi3I2A6d-EgCLcBGAs/s1600/2-201708194.jpg] [Tập 10*http://www.phimmoi.net/phim/lang-y-lung-danh-5865/tap-10-138323.html&img=https://2.bp.blogspot.com/-SK1skyuREOk/WgxT1XXN-RI/AAAAAAAAGm0/X5JSuYsa7nMiWm8fxYNdpKDi3I2A6d-EgCLcBGAs/s1600/2-201708194.jpg] [Tập 11*http://www.phimmoi.net/phim/lang-y-lung-danh-5865/tap-11-139062.html&img=https://2.bp.blogspot.com/-SK1skyuREOk/WgxT1XXN-RI/AAAAAAAAGm0/X5JSuYsa7nMiWm8fxYNdpKDi3I2A6d-EgCLcBGAs/s1600/2-201708194.jpg] [Tập 12*http://www.phimmoi.net/phim/lang-y-lung-danh-5865/tap-12-139133.html&img=https://2.bp.blogspot.com/-SK1skyuREOk/WgxT1XXN-RI/AAAAAAAAGm0/X5JSuYsa7nMiWm8fxYNdpKDi3I2A6d-EgCLcBGAs/s1600/2-201708194.jpg] [Tập 13*http://www.phimmoi.net/phim/lang-y-lung-danh-5865/tap-13-140020.html&img=https://2.bp.blogspot.com/-SK1skyuREOk/WgxT1XXN-RI/AAAAAAAAGm0/X5JSuYsa7nMiWm8fxYNdpKDi3I2A6d-EgCLcBGAs/s1600/2-201708194.jpg] [Tập 14*http://www.phimmoi.net/phim/lang-y-lung-danh-5865/tap-14-140047.html&img=https://2.bp.blogspot.com/-SK1skyuREOk/WgxT1XXN-RI/AAAAAAAAGm0/X5JSuYsa7nMiWm8fxYNdpKDi3I2A6d-EgCLcBGAs/s1600/2-201708194.jpg] [Tập 15*http://www.phimmoi.net/phim/lang-y-lung-danh-5865/tap-15-141137.html&img=https://2.bp.blogspot.com/-SK1skyuREOk/WgxT1XXN-RI/AAAAAAAAGm0/X5JSuYsa7nMiWm8fxYNdpKDi3I2A6d-EgCLcBGAs/s1600/2-201708194.jpg] [Tập 16-End*http://www.phimmoi.net/phim/lang-y-lung-danh-5865/tap-16-141203.html&img=https://2.bp.blogspot.com/-SK1skyuREOk/WgxT1XXN-RI/AAAAAAAAGm0/X5JSuYsa7nMiWm8fxYNdpKDi3I2A6d-EgCLcBGAs/s1600/2-201708194.jpg]
loading...
Nếu bạn thấy báo hỏng/load chậm vui lòng chờ trong giây lát , chọn lại tập vài lần hoặc chọn các server khác nếu có.
Search phim: Tên phim + nghienphimhd: Khi CLICK quảng cáo bạn đã ủng hộ website cập nhật những bộ phim mới nhanh nhất. Cảm ơn bạn đã luôn ủng hộ!