Nếu bạn thấy báo hỏng/load chậm vui lòng chờ trong giây lát , chọn lại tập vài lần hoặc chọn các server khác nếu có.
Thể Loại:
Quốc Gia:
Diễn Viên:
Loading...
Trạng Thái


[stt/Tập 16/16 Vietsub]
[info] [+] LỜI CẦU CỨU - Save Me [+] [+] Save Me” là bộ phim được chuyển thể từ truyện tranh trên mạng "Out of the World". Nội dung phim lấy bối cảnh thành phố Muji xoay quanh 4 người đàn ông thất nghiệp, đã ra tay cứu giúp một phụ nữ khỏi một giáo phái nguy hiểm từ trong hẻm vắng rồi từ đó cả 4 người dính vào rắc rối với trong suốt mạch phim... [+] Phim hành động, Phim hồi hộp-Gây cấn, Phim bộ Hàn Quốc, Phim bộ [+] Hàn Quốc [+] Ok Taecyeon, Seo Ye Ji, Cho Seung Ha, Woo Do Hwan, Jo Jae Yoon, Park Ji Young [/info] [link] [Tập 01*http://phim14.net/xem-phim/loi-cau-cuu_save-me.8862.262512.html&img=https://1.bp.blogspot.com/-8SBd6BWO6G4/Wh0iWTm-mjI/AAAAAAAAG4A/CFozUgb7eRYVMJM9ZjsAmC99tHRgjPYYgCLcBGAs/s1600/just-for-laughs-gags-asia-ep-box-cover-mcbc0170217007030184-20170228154059-201708464.jpg] [Tập 02*http://phim14.net/xem-phim/loi-cau-cuu_save-me.8862.262526.html&img=https://1.bp.blogspot.com/-8SBd6BWO6G4/Wh0iWTm-mjI/AAAAAAAAG4A/CFozUgb7eRYVMJM9ZjsAmC99tHRgjPYYgCLcBGAs/s1600/just-for-laughs-gags-asia-ep-box-cover-mcbc0170217007030184-20170228154059-201708464.jpg] [Tập 03*http://phim14.net/xem-phim/loi-cau-cuu_save-me.8862.263302.html&img=https://1.bp.blogspot.com/-8SBd6BWO6G4/Wh0iWTm-mjI/AAAAAAAAG4A/CFozUgb7eRYVMJM9ZjsAmC99tHRgjPYYgCLcBGAs/s1600/just-for-laughs-gags-asia-ep-box-cover-mcbc0170217007030184-20170228154059-201708464.jpg] [Tập 04*http://phim14.net/xem-phim/loi-cau-cuu_save-me.8862.263303.html&img=https://1.bp.blogspot.com/-8SBd6BWO6G4/Wh0iWTm-mjI/AAAAAAAAG4A/CFozUgb7eRYVMJM9ZjsAmC99tHRgjPYYgCLcBGAs/s1600/just-for-laughs-gags-asia-ep-box-cover-mcbc0170217007030184-20170228154059-201708464.jpg] [Tập 05*http://phim14.net/xem-phim/loi-cau-cuu_save-me.8862.267171.html&img=https://1.bp.blogspot.com/-8SBd6BWO6G4/Wh0iWTm-mjI/AAAAAAAAG4A/CFozUgb7eRYVMJM9ZjsAmC99tHRgjPYYgCLcBGAs/s1600/just-for-laughs-gags-asia-ep-box-cover-mcbc0170217007030184-20170228154059-201708464.jpg] [Tập 06*http://phim14.net/xem-phim/loi-cau-cuu_save-me.8862.267172.html&img=https://1.bp.blogspot.com/-8SBd6BWO6G4/Wh0iWTm-mjI/AAAAAAAAG4A/CFozUgb7eRYVMJM9ZjsAmC99tHRgjPYYgCLcBGAs/s1600/just-for-laughs-gags-asia-ep-box-cover-mcbc0170217007030184-20170228154059-201708464.jpg] [Tập 07*http://phim14.net/xem-phim/loi-cau-cuu_save-me.8862.267173.html&img=https://1.bp.blogspot.com/-8SBd6BWO6G4/Wh0iWTm-mjI/AAAAAAAAG4A/CFozUgb7eRYVMJM9ZjsAmC99tHRgjPYYgCLcBGAs/s1600/just-for-laughs-gags-asia-ep-box-cover-mcbc0170217007030184-20170228154059-201708464.jpg] [Tập 08*http://phim14.net/xem-phim/loi-cau-cuu_save-me.8862.267174.html&img=https://1.bp.blogspot.com/-8SBd6BWO6G4/Wh0iWTm-mjI/AAAAAAAAG4A/CFozUgb7eRYVMJM9ZjsAmC99tHRgjPYYgCLcBGAs/s1600/just-for-laughs-gags-asia-ep-box-cover-mcbc0170217007030184-20170228154059-201708464.jpg] [Tập 09*http://phim14.net/xem-phim/loi-cau-cuu_save-me.8862.267175.html&img=https://1.bp.blogspot.com/-8SBd6BWO6G4/Wh0iWTm-mjI/AAAAAAAAG4A/CFozUgb7eRYVMJM9ZjsAmC99tHRgjPYYgCLcBGAs/s1600/just-for-laughs-gags-asia-ep-box-cover-mcbc0170217007030184-20170228154059-201708464.jpg] [Tập 10*http://phim14.net/xem-phim/loi-cau-cuu_save-me.8862.267176.html&img=https://1.bp.blogspot.com/-8SBd6BWO6G4/Wh0iWTm-mjI/AAAAAAAAG4A/CFozUgb7eRYVMJM9ZjsAmC99tHRgjPYYgCLcBGAs/s1600/just-for-laughs-gags-asia-ep-box-cover-mcbc0170217007030184-20170228154059-201708464.jpg] [Tập 11*http://phim14.net/xem-phim/loi-cau-cuu_save-me.8862.267177.html&img=https://1.bp.blogspot.com/-8SBd6BWO6G4/Wh0iWTm-mjI/AAAAAAAAG4A/CFozUgb7eRYVMJM9ZjsAmC99tHRgjPYYgCLcBGAs/s1600/just-for-laughs-gags-asia-ep-box-cover-mcbc0170217007030184-20170228154059-201708464.jpg] [Tập 12*http://phim14.net/xem-phim/loi-cau-cuu_save-me.8862.267178.html&img=https://1.bp.blogspot.com/-8SBd6BWO6G4/Wh0iWTm-mjI/AAAAAAAAG4A/CFozUgb7eRYVMJM9ZjsAmC99tHRgjPYYgCLcBGAs/s1600/just-for-laughs-gags-asia-ep-box-cover-mcbc0170217007030184-20170228154059-201708464.jpg] [Tập 13*http://phim14.net/xem-phim/loi-cau-cuu_save-me.8862.267179.html&img=https://1.bp.blogspot.com/-8SBd6BWO6G4/Wh0iWTm-mjI/AAAAAAAAG4A/CFozUgb7eRYVMJM9ZjsAmC99tHRgjPYYgCLcBGAs/s1600/just-for-laughs-gags-asia-ep-box-cover-mcbc0170217007030184-20170228154059-201708464.jpg] [Tập 14*http://phim14.net/xem-phim/loi-cau-cuu_save-me.8862.267180.html&img=https://1.bp.blogspot.com/-8SBd6BWO6G4/Wh0iWTm-mjI/AAAAAAAAG4A/CFozUgb7eRYVMJM9ZjsAmC99tHRgjPYYgCLcBGAs/s1600/just-for-laughs-gags-asia-ep-box-cover-mcbc0170217007030184-20170228154059-201708464.jpg] [Tập 15*http://phim14.net/xem-phim/loi-cau-cuu_save-me.8862.267536.html&img=https://1.bp.blogspot.com/-8SBd6BWO6G4/Wh0iWTm-mjI/AAAAAAAAG4A/CFozUgb7eRYVMJM9ZjsAmC99tHRgjPYYgCLcBGAs/s1600/just-for-laughs-gags-asia-ep-box-cover-mcbc0170217007030184-20170228154059-201708464.jpg] [Tập 16-End*http://phim14.net/xem-phim/loi-cau-cuu_save-me.8862.267537.html&img=https://1.bp.blogspot.com/-8SBd6BWO6G4/Wh0iWTm-mjI/AAAAAAAAG4A/CFozUgb7eRYVMJM9ZjsAmC99tHRgjPYYgCLcBGAs/s1600/just-for-laughs-gags-asia-ep-box-cover-mcbc0170217007030184-20170228154059-201708464.jpg] [/link]
loading...
Loading...