Nếu bạn thấy báo hỏng/load chậm vui lòng chờ trong giây lát , chọn lại tập vài lần hoặc chọn các server khác nếu có.
Thể Loại:
Quốc Gia:
Diễn Viên:
Loading...
Trạng Thái


[stt/17/17 Vietsub - Thuyết Minh]
[info] [+] MẶT TRỜI CỦA CHÀNG JOO - Master's Sun [+] [+] Bộ phim là một câu chuyện với các yếu tố kinh dị và lãng mạn đan xen nhau. Xoay quanh một người phụ nữ có thể nhìn thấy hồn ma và một người đàn ông cố gắng để bảo vệ cô. So Ji Sub đóng vai Giám đốc điều hành Joo Joong Won, một người keo kiệt, tham lam, kiêu ngạo và là người xử lý tất cả các mối quan hệ thông qua tiền. Gong Hyo Jin đóng vai trợ lý Tae Công Shil buồn bã và đầy nước mắt, là người có thể nhìn thấy hồn ma sau một tai nạn và vì vậy mà bị chứng mất ngủ. Cô cô sống ẩn dật và khép kín vì khả năng của mình. Những câu chuyện trong bộ phim tập hợp những loại người rất khác nhau: một người có thể nhìn, nghe thấy những điều mà không ai trên thế giới có thể và một người chỉ nghe và nhìn thấy những gì anh ta muốn. Khi Joo Joong Won bắt đầu tuyên bố là tin về khả năng có thể nhìn thấy hồn ma của Tae Công Shil, mối quan hệ của hai người sẽ được phát triển [+] Phim hài hước, Phim tâm lý, Phim thuyết minh, Phim bộ Hàn Quốc, Phim bộ [+] Hàn Quốc [+] [/info] [link]

Server Quốc Tế #1 (Vietsub)


[Tập 1 *https://www.facebook.com/nguoibenhthankinh/videos/346025482406874/&img=https://2.bp.blogspot.com/-q0gbFMeHKD4/WiKpxOkFm4I/AAAAAAAAG8Q/PHNHvZh5W8Q1_fxPa6rg1_NxpLb7KJTmQCLcBGAs/s1600/masters-sun-mat-troi-cua-chang-joo-117451.jpg] [Tập 2 *https://www.facebook.com/nguoibenhthankinh/videos/346067492402673/&img=https://2.bp.blogspot.com/-q0gbFMeHKD4/WiKpxOkFm4I/AAAAAAAAG8Q/PHNHvZh5W8Q1_fxPa6rg1_NxpLb7KJTmQCLcBGAs/s1600/masters-sun-mat-troi-cua-chang-joo-117451.jpg] [Tập 3 *https://www.facebook.com/nguoibenhthankinh/videos/346088059067283/&img=https://2.bp.blogspot.com/-q0gbFMeHKD4/WiKpxOkFm4I/AAAAAAAAG8Q/PHNHvZh5W8Q1_fxPa6rg1_NxpLb7KJTmQCLcBGAs/s1600/masters-sun-mat-troi-cua-chang-joo-117451.jpg] [Tập 4 *https://www.facebook.com/nguoibenhthankinh/videos/346105082398914/&img=https://2.bp.blogspot.com/-q0gbFMeHKD4/WiKpxOkFm4I/AAAAAAAAG8Q/PHNHvZh5W8Q1_fxPa6rg1_NxpLb7KJTmQCLcBGAs/s1600/masters-sun-mat-troi-cua-chang-joo-117451.jpg] [Tập 5 *https://www.facebook.com/nguoibenhthankinh/videos/346125472396875/&img=https://2.bp.blogspot.com/-q0gbFMeHKD4/WiKpxOkFm4I/AAAAAAAAG8Q/PHNHvZh5W8Q1_fxPa6rg1_NxpLb7KJTmQCLcBGAs/s1600/masters-sun-mat-troi-cua-chang-joo-117451.jpg] [Tập 6 *https://www.facebook.com/nguoibenhthankinh/videos/346135425729213/&img=https://2.bp.blogspot.com/-q0gbFMeHKD4/WiKpxOkFm4I/AAAAAAAAG8Q/PHNHvZh5W8Q1_fxPa6rg1_NxpLb7KJTmQCLcBGAs/s1600/masters-sun-mat-troi-cua-chang-joo-117451.jpg] [Tập 7 *https://www.facebook.com/nguoibenhthankinh/videos/346141569061932/&img=https://2.bp.blogspot.com/-q0gbFMeHKD4/WiKpxOkFm4I/AAAAAAAAG8Q/PHNHvZh5W8Q1_fxPa6rg1_NxpLb7KJTmQCLcBGAs/s1600/masters-sun-mat-troi-cua-chang-joo-117451.jpg] [Tập 8 *https://www.facebook.com/nguoibenhthankinh/videos/346148039061285/&img=https://2.bp.blogspot.com/-q0gbFMeHKD4/WiKpxOkFm4I/AAAAAAAAG8Q/PHNHvZh5W8Q1_fxPa6rg1_NxpLb7KJTmQCLcBGAs/s1600/masters-sun-mat-troi-cua-chang-joo-117451.jpg] [Tập 9 *https://www.facebook.com/nguoibenhthankinh/videos/346485462360876/&img=https://2.bp.blogspot.com/-q0gbFMeHKD4/WiKpxOkFm4I/AAAAAAAAG8Q/PHNHvZh5W8Q1_fxPa6rg1_NxpLb7KJTmQCLcBGAs/s1600/masters-sun-mat-troi-cua-chang-joo-117451.jpg] [Tập 10 *https://www.facebook.com/nguoibenhthankinh/videos/346487429027346/&img=https://2.bp.blogspot.com/-q0gbFMeHKD4/WiKpxOkFm4I/AAAAAAAAG8Q/PHNHvZh5W8Q1_fxPa6rg1_NxpLb7KJTmQCLcBGAs/s1600/masters-sun-mat-troi-cua-chang-joo-117451.jpg] [Tập 11 *https://www.facebook.com/nguoibenhthankinh/videos/346489502360472/&img=https://2.bp.blogspot.com/-q0gbFMeHKD4/WiKpxOkFm4I/AAAAAAAAG8Q/PHNHvZh5W8Q1_fxPa6rg1_NxpLb7KJTmQCLcBGAs/s1600/masters-sun-mat-troi-cua-chang-joo-117451.jpg] [Tập 12 *https://www.facebook.com/nguoibenhthankinh/videos/346497682359654/&img=https://2.bp.blogspot.com/-q0gbFMeHKD4/WiKpxOkFm4I/AAAAAAAAG8Q/PHNHvZh5W8Q1_fxPa6rg1_NxpLb7KJTmQCLcBGAs/s1600/masters-sun-mat-troi-cua-chang-joo-117451.jpg] [Tập 13 *https://www.facebook.com/nguoibenhthankinh/videos/346501295692626/&img=https://2.bp.blogspot.com/-q0gbFMeHKD4/WiKpxOkFm4I/AAAAAAAAG8Q/PHNHvZh5W8Q1_fxPa6rg1_NxpLb7KJTmQCLcBGAs/s1600/masters-sun-mat-troi-cua-chang-joo-117451.jpg] [Tập 14 *https://www.facebook.com/nguoibenhthankinh/videos/346514639024625/&img=https://2.bp.blogspot.com/-q0gbFMeHKD4/WiKpxOkFm4I/AAAAAAAAG8Q/PHNHvZh5W8Q1_fxPa6rg1_NxpLb7KJTmQCLcBGAs/s1600/masters-sun-mat-troi-cua-chang-joo-117451.jpg] [Tập 15 *https://www.facebook.com/tuephuongvanphan/videos/332764457069498/&img=https://2.bp.blogspot.com/-q0gbFMeHKD4/WiKpxOkFm4I/AAAAAAAAG8Q/PHNHvZh5W8Q1_fxPa6rg1_NxpLb7KJTmQCLcBGAs/s1600/masters-sun-mat-troi-cua-chang-joo-117451.jpg] [Tập 16 *https://www.facebook.com/tuephuongvanphan/videos/332766580402619/&img=https://2.bp.blogspot.com/-q0gbFMeHKD4/WiKpxOkFm4I/AAAAAAAAG8Q/PHNHvZh5W8Q1_fxPa6rg1_NxpLb7KJTmQCLcBGAs/s1600/masters-sun-mat-troi-cua-chang-joo-117451.jpg] [Tập 17 End*https://www.facebook.com/tuephuongvanphan/videos/332774293735181/&img=https://2.bp.blogspot.com/-q0gbFMeHKD4/WiKpxOkFm4I/AAAAAAAAG8Q/PHNHvZh5W8Q1_fxPa6rg1_NxpLb7KJTmQCLcBGAs/s1600/masters-sun-mat-troi-cua-chang-joo-117451.jpg] [/link] [link]

Server Quốc Tế #2 (Vietsub)


[Tập 1 *http://www.phimmoi.net/phim/mat-troi-cua-chang-joo-850/tap-1-88769.html&img=https://2.bp.blogspot.com/-q0gbFMeHKD4/WiKpxOkFm4I/AAAAAAAAG8Q/PHNHvZh5W8Q1_fxPa6rg1_NxpLb7KJTmQCLcBGAs/s1600/masters-sun-mat-troi-cua-chang-joo-117451.jpg] [Tập 2 *http://www.phimmoi.net/phim/mat-troi-cua-chang-joo-850/tap-2-88775.html&img=https://2.bp.blogspot.com/-q0gbFMeHKD4/WiKpxOkFm4I/AAAAAAAAG8Q/PHNHvZh5W8Q1_fxPa6rg1_NxpLb7KJTmQCLcBGAs/s1600/masters-sun-mat-troi-cua-chang-joo-117451.jpg] [Tập 3 *http://www.phimmoi.net/phim/mat-troi-cua-chang-joo-850/tap-3-88782.html&img=https://2.bp.blogspot.com/-q0gbFMeHKD4/WiKpxOkFm4I/AAAAAAAAG8Q/PHNHvZh5W8Q1_fxPa6rg1_NxpLb7KJTmQCLcBGAs/s1600/masters-sun-mat-troi-cua-chang-joo-117451.jpg] [Tập 4 *http://www.phimmoi.net/phim/mat-troi-cua-chang-joo-850/tap-4-88790.html&img=https://2.bp.blogspot.com/-q0gbFMeHKD4/WiKpxOkFm4I/AAAAAAAAG8Q/PHNHvZh5W8Q1_fxPa6rg1_NxpLb7KJTmQCLcBGAs/s1600/masters-sun-mat-troi-cua-chang-joo-117451.jpg] [Tập 5 *http://www.phimmoi.net/phim/mat-troi-cua-chang-joo-850/tap-5-88774.html&img=https://2.bp.blogspot.com/-q0gbFMeHKD4/WiKpxOkFm4I/AAAAAAAAG8Q/PHNHvZh5W8Q1_fxPa6rg1_NxpLb7KJTmQCLcBGAs/s1600/masters-sun-mat-troi-cua-chang-joo-117451.jpg] [Tập 6 *http://www.phimmoi.net/phim/mat-troi-cua-chang-joo-850/tap-6-88766.html&img=https://2.bp.blogspot.com/-q0gbFMeHKD4/WiKpxOkFm4I/AAAAAAAAG8Q/PHNHvZh5W8Q1_fxPa6rg1_NxpLb7KJTmQCLcBGAs/s1600/masters-sun-mat-troi-cua-chang-joo-117451.jpg] [Tập 7 *http://www.phimmoi.net/phim/mat-troi-cua-chang-joo-850/tap-7-88767.html&img=https://2.bp.blogspot.com/-q0gbFMeHKD4/WiKpxOkFm4I/AAAAAAAAG8Q/PHNHvZh5W8Q1_fxPa6rg1_NxpLb7KJTmQCLcBGAs/s1600/masters-sun-mat-troi-cua-chang-joo-117451.jpg] [Tập 8 *http://www.phimmoi.net/phim/mat-troi-cua-chang-joo-850/tap-8-88768.html&img=https://2.bp.blogspot.com/-q0gbFMeHKD4/WiKpxOkFm4I/AAAAAAAAG8Q/PHNHvZh5W8Q1_fxPa6rg1_NxpLb7KJTmQCLcBGAs/s1600/masters-sun-mat-troi-cua-chang-joo-117451.jpg] [Tập 9 *http://www.phimmoi.net/phim/mat-troi-cua-chang-joo-850/tap-9-88776.html&img=https://2.bp.blogspot.com/-q0gbFMeHKD4/WiKpxOkFm4I/AAAAAAAAG8Q/PHNHvZh5W8Q1_fxPa6rg1_NxpLb7KJTmQCLcBGAs/s1600/masters-sun-mat-troi-cua-chang-joo-117451.jpg] [Tập 10 *http://www.phimmoi.net/phim/mat-troi-cua-chang-joo-850/tap-10-88783.html&img=https://2.bp.blogspot.com/-q0gbFMeHKD4/WiKpxOkFm4I/AAAAAAAAG8Q/PHNHvZh5W8Q1_fxPa6rg1_NxpLb7KJTmQCLcBGAs/s1600/masters-sun-mat-troi-cua-chang-joo-117451.jpg] [Tập 11 *http://www.phimmoi.net/phim/mat-troi-cua-chang-joo-850/tap-11-88779.html&img=https://2.bp.blogspot.com/-q0gbFMeHKD4/WiKpxOkFm4I/AAAAAAAAG8Q/PHNHvZh5W8Q1_fxPa6rg1_NxpLb7KJTmQCLcBGAs/s1600/masters-sun-mat-troi-cua-chang-joo-117451.jpg] [Tập 12 *http://www.phimmoi.net/phim/mat-troi-cua-chang-joo-850/tap-11-88779.html&img=https://2.bp.blogspot.com/-q0gbFMeHKD4/WiKpxOkFm4I/AAAAAAAAG8Q/PHNHvZh5W8Q1_fxPa6rg1_NxpLb7KJTmQCLcBGAs/s1600/masters-sun-mat-troi-cua-chang-joo-117451.jpg] [Tập 13 *http://www.phimmoi.net/phim/mat-troi-cua-chang-joo-850/tap-13-88784.html&img=https://2.bp.blogspot.com/-q0gbFMeHKD4/WiKpxOkFm4I/AAAAAAAAG8Q/PHNHvZh5W8Q1_fxPa6rg1_NxpLb7KJTmQCLcBGAs/s1600/masters-sun-mat-troi-cua-chang-joo-117451.jpg] [Tập 14 *http://www.phimmoi.net/phim/mat-troi-cua-chang-joo-850/tap-14-88785.html&img=https://2.bp.blogspot.com/-q0gbFMeHKD4/WiKpxOkFm4I/AAAAAAAAG8Q/PHNHvZh5W8Q1_fxPa6rg1_NxpLb7KJTmQCLcBGAs/s1600/masters-sun-mat-troi-cua-chang-joo-117451.jpg] [Tập 15 *http://www.phimmoi.net/phim/mat-troi-cua-chang-joo-850/tap-15-88786.html&img=https://2.bp.blogspot.com/-q0gbFMeHKD4/WiKpxOkFm4I/AAAAAAAAG8Q/PHNHvZh5W8Q1_fxPa6rg1_NxpLb7KJTmQCLcBGAs/s1600/masters-sun-mat-troi-cua-chang-joo-117451.jpg] [Tập 16 *http://www.phimmoi.net/phim/mat-troi-cua-chang-joo-850/tap-16-88787.html&img=https://2.bp.blogspot.com/-q0gbFMeHKD4/WiKpxOkFm4I/AAAAAAAAG8Q/PHNHvZh5W8Q1_fxPa6rg1_NxpLb7KJTmQCLcBGAs/s1600/masters-sun-mat-troi-cua-chang-joo-117451.jpg] [Tập 17 End*http://www.phimmoi.net/phim/mat-troi-cua-chang-joo-850/tap-17-88791.html&img=https://2.bp.blogspot.com/-q0gbFMeHKD4/WiKpxOkFm4I/AAAAAAAAG8Q/PHNHvZh5W8Q1_fxPa6rg1_NxpLb7KJTmQCLcBGAs/s1600/masters-sun-mat-troi-cua-chang-joo-117451.jpg] [/link] [link]

Server Quốc Tế (Thuyết Minh)


[Tập 1 *http://bilutv.com/xem-phim/mat-troi-cua-chang-joo-masters-sun-2013-tap-1-1344_e14069.html&img=https://2.bp.blogspot.com/-q0gbFMeHKD4/WiKpxOkFm4I/AAAAAAAAG8Q/PHNHvZh5W8Q1_fxPa6rg1_NxpLb7KJTmQCLcBGAs/s1600/masters-sun-mat-troi-cua-chang-joo-117451.jpg] [Tập 2 *http://bilutv.com/xem-phim/mat-troi-cua-chang-joo-masters-sun-2013-tap-2-1344_e14070.html&img=https://2.bp.blogspot.com/-q0gbFMeHKD4/WiKpxOkFm4I/AAAAAAAAG8Q/PHNHvZh5W8Q1_fxPa6rg1_NxpLb7KJTmQCLcBGAs/s1600/masters-sun-mat-troi-cua-chang-joo-117451.jpg] [Tập 3 *http://bilutv.com/xem-phim/mat-troi-cua-chang-joo-masters-sun-2013-tap-3-1344_e14071.html&img=https://2.bp.blogspot.com/-q0gbFMeHKD4/WiKpxOkFm4I/AAAAAAAAG8Q/PHNHvZh5W8Q1_fxPa6rg1_NxpLb7KJTmQCLcBGAs/s1600/masters-sun-mat-troi-cua-chang-joo-117451.jpg] [Tập 4 *http://bilutv.com/xem-phim/mat-troi-cua-chang-joo-masters-sun-2013-tap-4-1344_e14072.html&img=https://2.bp.blogspot.com/-q0gbFMeHKD4/WiKpxOkFm4I/AAAAAAAAG8Q/PHNHvZh5W8Q1_fxPa6rg1_NxpLb7KJTmQCLcBGAs/s1600/masters-sun-mat-troi-cua-chang-joo-117451.jpg] [Tập 5 *http://bilutv.com/xem-phim/mat-troi-cua-chang-joo-masters-sun-2013-tap-5-1344_e14073.html&img=https://2.bp.blogspot.com/-q0gbFMeHKD4/WiKpxOkFm4I/AAAAAAAAG8Q/PHNHvZh5W8Q1_fxPa6rg1_NxpLb7KJTmQCLcBGAs/s1600/masters-sun-mat-troi-cua-chang-joo-117451.jpg] [Tập 6 *http://bilutv.com/xem-phim/mat-troi-cua-chang-joo-masters-sun-2013-tap-6-1344_e14074.html&img=https://2.bp.blogspot.com/-q0gbFMeHKD4/WiKpxOkFm4I/AAAAAAAAG8Q/PHNHvZh5W8Q1_fxPa6rg1_NxpLb7KJTmQCLcBGAs/s1600/masters-sun-mat-troi-cua-chang-joo-117451.jpg] [Tập 7 *http://bilutv.com/xem-phim/mat-troi-cua-chang-joo-masters-sun-2013-tap-7-1344_e14075.html&img=https://2.bp.blogspot.com/-q0gbFMeHKD4/WiKpxOkFm4I/AAAAAAAAG8Q/PHNHvZh5W8Q1_fxPa6rg1_NxpLb7KJTmQCLcBGAs/s1600/masters-sun-mat-troi-cua-chang-joo-117451.jpg] [Tập 8 *http://bilutv.com/xem-phim/mat-troi-cua-chang-joo-masters-sun-2013-tap-8-1344_e14076.html&img=https://2.bp.blogspot.com/-q0gbFMeHKD4/WiKpxOkFm4I/AAAAAAAAG8Q/PHNHvZh5W8Q1_fxPa6rg1_NxpLb7KJTmQCLcBGAs/s1600/masters-sun-mat-troi-cua-chang-joo-117451.jpg] [Tập 9 *http://bilutv.com/xem-phim/mat-troi-cua-chang-joo-masters-sun-2013-tap-9-1344_e14077.html&img=https://2.bp.blogspot.com/-q0gbFMeHKD4/WiKpxOkFm4I/AAAAAAAAG8Q/PHNHvZh5W8Q1_fxPa6rg1_NxpLb7KJTmQCLcBGAs/s1600/masters-sun-mat-troi-cua-chang-joo-117451.jpg] [Tập 10 *http://bilutv.com/xem-phim/mat-troi-cua-chang-joo-masters-sun-2013-tap-10-1344_e14078.html&img=https://2.bp.blogspot.com/-q0gbFMeHKD4/WiKpxOkFm4I/AAAAAAAAG8Q/PHNHvZh5W8Q1_fxPa6rg1_NxpLb7KJTmQCLcBGAs/s1600/masters-sun-mat-troi-cua-chang-joo-117451.jpg] [Tập 11 *http://bilutv.com/xem-phim/mat-troi-cua-chang-joo-masters-sun-2013-tap-11-1344_e14079.html&img=https://2.bp.blogspot.com/-q0gbFMeHKD4/WiKpxOkFm4I/AAAAAAAAG8Q/PHNHvZh5W8Q1_fxPa6rg1_NxpLb7KJTmQCLcBGAs/s1600/masters-sun-mat-troi-cua-chang-joo-117451.jpg] [Tập 12 *http://bilutv.com/xem-phim/mat-troi-cua-chang-joo-masters-sun-2013-tap-12-1344_e14080.html&img=https://2.bp.blogspot.com/-q0gbFMeHKD4/WiKpxOkFm4I/AAAAAAAAG8Q/PHNHvZh5W8Q1_fxPa6rg1_NxpLb7KJTmQCLcBGAs/s1600/masters-sun-mat-troi-cua-chang-joo-117451.jpg] [Tập 13 *http://bilutv.com/xem-phim/mat-troi-cua-chang-joo-masters-sun-2013-tap-13-1344_e14081.html&img=https://2.bp.blogspot.com/-q0gbFMeHKD4/WiKpxOkFm4I/AAAAAAAAG8Q/PHNHvZh5W8Q1_fxPa6rg1_NxpLb7KJTmQCLcBGAs/s1600/masters-sun-mat-troi-cua-chang-joo-117451.jpg] [Tập 14 *http://bilutv.com/xem-phim/mat-troi-cua-chang-joo-masters-sun-2013-tap-15-1344_e14083.html&img=https://2.bp.blogspot.com/-q0gbFMeHKD4/WiKpxOkFm4I/AAAAAAAAG8Q/PHNHvZh5W8Q1_fxPa6rg1_NxpLb7KJTmQCLcBGAs/s1600/masters-sun-mat-troi-cua-chang-joo-117451.jpg] [Tập 15 *http://bilutv.com/xem-phim/mat-troi-cua-chang-joo-masters-sun-2013-tap-15-1344_e14083.html&img=https://2.bp.blogspot.com/-q0gbFMeHKD4/WiKpxOkFm4I/AAAAAAAAG8Q/PHNHvZh5W8Q1_fxPa6rg1_NxpLb7KJTmQCLcBGAs/s1600/masters-sun-mat-troi-cua-chang-joo-117451.jpg] [Tập 16 *http://bilutv.com/xem-phim/mat-troi-cua-chang-joo-masters-sun-2013-tap-16-1344_e14084.html&img=https://2.bp.blogspot.com/-q0gbFMeHKD4/WiKpxOkFm4I/AAAAAAAAG8Q/PHNHvZh5W8Q1_fxPa6rg1_NxpLb7KJTmQCLcBGAs/s1600/masters-sun-mat-troi-cua-chang-joo-117451.jpg] [Tập 17 End *http://bilutv.com/xem-phim/mat-troi-cua-chang-joo-masters-sun-2013-tap-17-1344_e14085.html&img=https://2.bp.blogspot.com/-q0gbFMeHKD4/WiKpxOkFm4I/AAAAAAAAG8Q/PHNHvZh5W8Q1_fxPa6rg1_NxpLb7KJTmQCLcBGAs/s1600/masters-sun-mat-troi-cua-chang-joo-117451.jpg] [/link]
loading...
Loading...