Loading...
Thể Loại:
Quốc Gia:
Diễn Viên:
Loading...
Trạng Thái


[stt/8/8 Vietsub ]
[info] [+] Nhật Ký Trưởng Thành Của Hot Face - Pet Idol (2017) [+] [+] Nhật Ký Trưởng Thành Của Hot Face - Pet Idol (2017) [+] Tâm Lý - Tình Cảm, Hài Hước [+] Thái Lan [+] 2017 [/info] [link] [Tập 1*http://banhtv.com/xem-phim/nhat-ky-truong-thanh-cua-hot-face-tap-1-pet-idol-2017-ep-1-5368-e42902.html&img=https://4.bp.blogspot.com/-Fk9mZt5a1qI/Wg1W9IP0WCI/AAAAAAAAE3c/rVRVl94ptlosoX0kLpUiALEbDr67tGz-ACLcBGAs/s1600/s1563907805-201706333.jpg] [Tập 2*http://banhtv.com/xem-phim/nhat-ky-truong-thanh-cua-hot-face-tap-2-pet-idol-2017-ep-2-5368-e42963.html&img=https://4.bp.blogspot.com/-Fk9mZt5a1qI/Wg1W9IP0WCI/AAAAAAAAE3c/rVRVl94ptlosoX0kLpUiALEbDr67tGz-ACLcBGAs/s1600/s1563907805-201706333.jpg] [Tập 3*http://banhtv.com/xem-phim/nhat-ky-truong-thanh-cua-hot-face-tap-3-pet-idol-2017-ep-3-5368-e43059.html&img=https://4.bp.blogspot.com/-Fk9mZt5a1qI/Wg1W9IP0WCI/AAAAAAAAE3c/rVRVl94ptlosoX0kLpUiALEbDr67tGz-ACLcBGAs/s1600/s1563907805-201706333.jpg] [Tập 4*http://banhtv.com/xem-phim/nhat-ky-truong-thanh-cua-hot-face-tap-4-pet-idol-2017-ep-4-5368-e43093.html&img=https://4.bp.blogspot.com/-Fk9mZt5a1qI/Wg1W9IP0WCI/AAAAAAAAE3c/rVRVl94ptlosoX0kLpUiALEbDr67tGz-ACLcBGAs/s1600/s1563907805-201706333.jpg] [Tập 5*http://banhtv.com/xem-phim/nhat-ky-truong-thanh-cua-hot-face-tap-5-pet-idol-2017-ep-5-5368-e43144.html&img=https://4.bp.blogspot.com/-Fk9mZt5a1qI/Wg1W9IP0WCI/AAAAAAAAE3c/rVRVl94ptlosoX0kLpUiALEbDr67tGz-ACLcBGAs/s1600/s1563907805-201706333.jpg] [Tập 6*http://banhtv.com/xem-phim/nhat-ky-truong-thanh-cua-hot-face-tap-6-pet-idol-2017-ep-6-5368-e43181.html&img=https://4.bp.blogspot.com/-Fk9mZt5a1qI/Wg1W9IP0WCI/AAAAAAAAE3c/rVRVl94ptlosoX0kLpUiALEbDr67tGz-ACLcBGAs/s1600/s1563907805-201706333.jpg] [Tập 7*http://banhtv.com/xem-phim/nhat-ky-truong-thanh-cua-hot-face-tap-7-pet-idol-2017-ep-7-5368-e43252.html&img=https://4.bp.blogspot.com/-Fk9mZt5a1qI/Wg1W9IP0WCI/AAAAAAAAE3c/rVRVl94ptlosoX0kLpUiALEbDr67tGz-ACLcBGAs/s1600/s1563907805-201706333.jpg] [Tập 8 End*http://banhtv.com/xem-phim/nhat-ky-truong-thanh-cua-hot-face-tap-8-pet-idol-2017-ep-8-5368-e43348.html&img=https://4.bp.blogspot.com/-Fk9mZt5a1qI/Wg1W9IP0WCI/AAAAAAAAE3c/rVRVl94ptlosoX0kLpUiALEbDr67tGz-ACLcBGAs/s1600/s1563907805-201706333.jpg] [/link]
loading...
Nếu bạn thấy báo hỏng/load chậm vui lòng chờ trong giây lát , chọn lại tập vài lần hoặc chọn các server khác nếu có.
Search phim: Tên phim + nghienphimhd: Khi CLICK quảng cáo bạn đã ủng hộ website cập nhật những bộ phim mới nhanh nhất. Cảm ơn bạn đã luôn ủng hộ!