Nếu bạn thấy báo hỏng/load chậm vui lòng chờ trong giây lát , chọn lại tập vài lần hoặc chọn các server khác nếu có.
Thể Loại:
Quốc Gia:
Diễn Viên:
Loading...
Trạng Thái


[stt/ Tập 18/18 Vietsub ]
[info] [+] Thần Chết - Black [+] [+] Thần Chết, Black
Phim Thần Chết đưa diễn viên Song Seung Hun vào vai một Thần chết chuyên đi thu thập các linh hồn, là một thần chết sống trong cơ thể của một thám tử. Trong khi Go Ara vào vai một cô gái có khả năng nhìn thấy trước cái chết. Thần chết lạnh lùng Song Seung Hun cuối cùng lại phải lòng cô gái phàm trần có năng lực đặc biệt Go Ara và chuyện tình của họ đã phá vỡ mọi luật lệ của vũ trụ. [+] Khoa Học - Viễn Tưởng, Kinh Dị - Ma [+] Hàn Quốc [+] [/info] [link]

Server Quốc Tế #2 (Vietsub)


[Tập 1*http://bilutv.com/xem-phim/than-chet-black-2017-tap-1-6039_e70248.html&img=https://1.bp.blogspot.com/-W5jXqNbKZ1w/WglAf5Keb7I/AAAAAAAAErg/hq6OEzQNxuwB7mDv9QNuOG7knUR7Xq6qgCLcBGAs/s1600/1-201710556.jpg] [Tập 2*http://bilutv.com/xem-phim/than-chet-black-2017-tap-2-6039_e70249.html&img=https://1.bp.blogspot.com/-W5jXqNbKZ1w/WglAf5Keb7I/AAAAAAAAErg/hq6OEzQNxuwB7mDv9QNuOG7knUR7Xq6qgCLcBGAs/s1600/1-201710556.jpg] [Tập 3|http://banhtv.com/xem-phim/than-chet-tap-3-black-2017-ep-3-5972-e50374.html&img=https://1.bp.blogspot.com/-W5jXqNbKZ1w/WglAf5Keb7I/AAAAAAAAErg/hq6OEzQNxuwB7mDv9QNuOG7knUR7Xq6qgCLcBGAs/s1600/1-201710556.jpg] [Tập 4|http://banhtv.com/xem-phim/than-chet-tap-4-black-2017-ep-4-5972-e50449.html&img=https://1.bp.blogspot.com/-W5jXqNbKZ1w/WglAf5Keb7I/AAAAAAAAErg/hq6OEzQNxuwB7mDv9QNuOG7knUR7Xq6qgCLcBGAs/s1600/1-201710556.jpg] [Tập 5|http://banhtv.com/xem-phim/than-chet-tap-5-black-2017-ep-5-5972-e50708.html&img=https://1.bp.blogspot.com/-W5jXqNbKZ1w/WglAf5Keb7I/AAAAAAAAErg/hq6OEzQNxuwB7mDv9QNuOG7knUR7Xq6qgCLcBGAs/s1600/1-201710556.jpg] [Tập 6|http://banhtv.com/xem-phim/than-chet-tap-6-black-2017-ep-6-5972-e50737.html&img=https://1.bp.blogspot.com/-W5jXqNbKZ1w/WglAf5Keb7I/AAAAAAAAErg/hq6OEzQNxuwB7mDv9QNuOG7knUR7Xq6qgCLcBGAs/s1600/1-201710556.jpg] [Tập 7|http://banhtv.com/xem-phim/than-chet-tap-7-black-2017-ep-7-5972-e50962.html&img=https://1.bp.blogspot.com/-W5jXqNbKZ1w/WglAf5Keb7I/AAAAAAAAErg/hq6OEzQNxuwB7mDv9QNuOG7knUR7Xq6qgCLcBGAs/s1600/1-201710556.jpg] [Tập 8|http://banhtv.com/xem-phim/than-chet-tap-8-black-2017-ep-8-5972-e50999.html&img=https://1.bp.blogspot.com/-W5jXqNbKZ1w/WglAf5Keb7I/AAAAAAAAErg/hq6OEzQNxuwB7mDv9QNuOG7knUR7Xq6qgCLcBGAs/s1600/1-201710556.jpg] [Tập 9|http://banhtv.com/xem-phim/than-chet-tap-9-black-2017-ep-9-5972-e51245.html&img=https://1.bp.blogspot.com/-W5jXqNbKZ1w/WglAf5Keb7I/AAAAAAAAErg/hq6OEzQNxuwB7mDv9QNuOG7knUR7Xq6qgCLcBGAs/s1600/1-201710556.jpg] [Tập 10|http://banhtv.com/xem-phim/than-chet-tap-10-black-2017-ep-10-5972-e51323.html&img=https://1.bp.blogspot.com/-W5jXqNbKZ1w/WglAf5Keb7I/AAAAAAAAErg/hq6OEzQNxuwB7mDv9QNuOG7knUR7Xq6qgCLcBGAs/s1600/1-201710556.jpg] [Tập 11|http://banhtv.com/xem-phim/than-chet-tap-11-black-2017-ep-11-5972-e51605.html&img=https://1.bp.blogspot.com/-W5jXqNbKZ1w/WglAf5Keb7I/AAAAAAAAErg/hq6OEzQNxuwB7mDv9QNuOG7knUR7Xq6qgCLcBGAs/s1600/1-201710556.jpg] [Tập 12|http://banhtv.com/xem-phim/than-chet-tap-12-black-2017-ep-12-5972-e51661.html&img=https://1.bp.blogspot.com/-W5jXqNbKZ1w/WglAf5Keb7I/AAAAAAAAErg/hq6OEzQNxuwB7mDv9QNuOG7knUR7Xq6qgCLcBGAs/s1600/1-201710556.jpg] [Tập 13|http://banhtv.com/xem-phim/than-chet-tap-13-black-2017-ep-13-5972-e51917.html&img=https://1.bp.blogspot.com/-W5jXqNbKZ1w/WglAf5Keb7I/AAAAAAAAErg/hq6OEzQNxuwB7mDv9QNuOG7knUR7Xq6qgCLcBGAs/s1600/1-201710556.jpg] [Tập 14|http://banhtv.com/xem-phim/than-chet-tap-14-black-2017-ep-14-5972-e51964.html&img=https://1.bp.blogspot.com/-W5jXqNbKZ1w/WglAf5Keb7I/AAAAAAAAErg/hq6OEzQNxuwB7mDv9QNuOG7knUR7Xq6qgCLcBGAs/s1600/1-201710556.jpg] [Tập 15|http://banhtv.com/xem-phim/than-chet-tap-15-black-2017-ep-15-5972-e52211.html&img=https://1.bp.blogspot.com/-W5jXqNbKZ1w/WglAf5Keb7I/AAAAAAAAErg/hq6OEzQNxuwB7mDv9QNuOG7knUR7Xq6qgCLcBGAs/s1600/1-201710556.jpg] [Tập 16|http://banhtv.com/xem-phim/than-chet-tap-16-black-2017-ep-16-5972-e52278.html&img=https://1.bp.blogspot.com/-W5jXqNbKZ1w/WglAf5Keb7I/AAAAAAAAErg/hq6OEzQNxuwB7mDv9QNuOG7knUR7Xq6qgCLcBGAs/s1600/1-201710556.jpg] [Tập 17|http://banhtv.com/xem-phim/than-chet-tap-17-black-2017-ep-17-5972-e52681.html&img=https://1.bp.blogspot.com/-W5jXqNbKZ1w/WglAf5Keb7I/AAAAAAAAErg/hq6OEzQNxuwB7mDv9QNuOG7knUR7Xq6qgCLcBGAs/s1600/1-201710556.jpg] [Tập 18-End|http://banhtv.com/xem-phim/than-chet-tap-18-black-2017-ep-18-5972-e52752.html&img=https://1.bp.blogspot.com/-W5jXqNbKZ1w/WglAf5Keb7I/AAAAAAAAErg/hq6OEzQNxuwB7mDv9QNuOG7knUR7Xq6qgCLcBGAs/s1600/1-201710556.jpg] [/link] [link]

Server Quốc Tế (Thuyết Minh)


[Tập 1|https://phimbathu.com/xem-phim/than-chet-black-2017-tap-1-8664_e92144.html&img=https://1.bp.blogspot.com/-W5jXqNbKZ1w/WglAf5Keb7I/AAAAAAAAErg/hq6OEzQNxuwB7mDv9QNuOG7knUR7Xq6qgCLcBGAs/s1600/1-201710556.jpg] [Tập 2|https://phimbathu.com/xem-phim/than-chet-black-2017-tap-2-8664_e95005.html&img=https://1.bp.blogspot.com/-W5jXqNbKZ1w/WglAf5Keb7I/AAAAAAAAErg/hq6OEzQNxuwB7mDv9QNuOG7knUR7Xq6qgCLcBGAs/s1600/1-201710556.jpg] [Tập 3|https://phimbathu.com/xem-phim/than-chet-black-2017-tap-3-8664_e95006.html&img=https://1.bp.blogspot.com/-W5jXqNbKZ1w/WglAf5Keb7I/AAAAAAAAErg/hq6OEzQNxuwB7mDv9QNuOG7knUR7Xq6qgCLcBGAs/s1600/1-201710556.jpg] [Tập 4|https://phimbathu.com/xem-phim/than-chet-black-2017-tap-4-8664_e95008.html&img=https://1.bp.blogspot.com/-W5jXqNbKZ1w/WglAf5Keb7I/AAAAAAAAErg/hq6OEzQNxuwB7mDv9QNuOG7knUR7Xq6qgCLcBGAs/s1600/1-201710556.jpg] [Tập 5|https://phimbathu.com/xem-phim/than-chet-black-2017-tap-5-8664_e95009.html&img=https://1.bp.blogspot.com/-W5jXqNbKZ1w/WglAf5Keb7I/AAAAAAAAErg/hq6OEzQNxuwB7mDv9QNuOG7knUR7Xq6qgCLcBGAs/s1600/1-201710556.jpg] [Tập 6|https://phimbathu.com/xem-phim/than-chet-black-2017-tap-6-8664_e95011.html&img=https://1.bp.blogspot.com/-W5jXqNbKZ1w/WglAf5Keb7I/AAAAAAAAErg/hq6OEzQNxuwB7mDv9QNuOG7knUR7Xq6qgCLcBGAs/s1600/1-201710556.jpg] [Tập 7|https://phimbathu.com/xem-phim/than-chet-black-2017-tap-7-8664_e95013.html&img=https://1.bp.blogspot.com/-W5jXqNbKZ1w/WglAf5Keb7I/AAAAAAAAErg/hq6OEzQNxuwB7mDv9QNuOG7knUR7Xq6qgCLcBGAs/s1600/1-201710556.jpg] [Tập 8|https://phimbathu.com/xem-phim/than-chet-black-2017-tap-8-8664_e95015.html&img=https://1.bp.blogspot.com/-W5jXqNbKZ1w/WglAf5Keb7I/AAAAAAAAErg/hq6OEzQNxuwB7mDv9QNuOG7knUR7Xq6qgCLcBGAs/s1600/1-201710556.jpg] [Tập 9|https://phimbathu.com/xem-phim/than-chet-black-2017-tap-9-8664_e95017.html&img=https://1.bp.blogspot.com/-W5jXqNbKZ1w/WglAf5Keb7I/AAAAAAAAErg/hq6OEzQNxuwB7mDv9QNuOG7knUR7Xq6qgCLcBGAs/s1600/1-201710556.jpg] [Tập 10|https://phimbathu.com/xem-phim/than-chet-black-2017-tap-10-8664_e95018.html&img=https://1.bp.blogspot.com/-W5jXqNbKZ1w/WglAf5Keb7I/AAAAAAAAErg/hq6OEzQNxuwB7mDv9QNuOG7knUR7Xq6qgCLcBGAs/s1600/1-201710556.jpg] [Tập 11|https://phimbathu.com/xem-phim/than-chet-black-2017-tap-11-8664_e95708.html&img=https://1.bp.blogspot.com/-W5jXqNbKZ1w/WglAf5Keb7I/AAAAAAAAErg/hq6OEzQNxuwB7mDv9QNuOG7knUR7Xq6qgCLcBGAs/s1600/1-201710556.jpg] [Tập 12|https://phimbathu.com/xem-phim/than-chet-black-2017-tap-12-8664_e95709.html&img=https://1.bp.blogspot.com/-W5jXqNbKZ1w/WglAf5Keb7I/AAAAAAAAErg/hq6OEzQNxuwB7mDv9QNuOG7knUR7Xq6qgCLcBGAs/s1600/1-201710556.jpg] [Tập 13|https://phimbathu.com/xem-phim/than-chet-black-2017-tap-13-8664_e96238.html&img=https://1.bp.blogspot.com/-W5jXqNbKZ1w/WglAf5Keb7I/AAAAAAAAErg/hq6OEzQNxuwB7mDv9QNuOG7knUR7Xq6qgCLcBGAs/s1600/1-201710556.jpg] [Tập 14|https://phimbathu.com/xem-phim/than-chet-black-2017-tap-14-8664_e96294.html&img=https://1.bp.blogspot.com/-W5jXqNbKZ1w/WglAf5Keb7I/AAAAAAAAErg/hq6OEzQNxuwB7mDv9QNuOG7knUR7Xq6qgCLcBGAs/s1600/1-201710556.jpg] [Tập 15|https://phimbathu.com/xem-phim/than-chet-black-2017-tap-15-8664_e96410.html&img=https://1.bp.blogspot.com/-W5jXqNbKZ1w/WglAf5Keb7I/AAAAAAAAErg/hq6OEzQNxuwB7mDv9QNuOG7knUR7Xq6qgCLcBGAs/s1600/1-201710556.jpg] [Tập 16|https://phimbathu.com/xem-phim/than-chet-black-2017-tap-16-8664_e96681.html&img=https://1.bp.blogspot.com/-W5jXqNbKZ1w/WglAf5Keb7I/AAAAAAAAErg/hq6OEzQNxuwB7mDv9QNuOG7knUR7Xq6qgCLcBGAs/s1600/1-201710556.jpg] [Tập 17|https://phimbathu.com/xem-phim/than-chet-black-2017-tap-17-8664_e96966.html&img=https://1.bp.blogspot.com/-W5jXqNbKZ1w/WglAf5Keb7I/AAAAAAAAErg/hq6OEzQNxuwB7mDv9QNuOG7knUR7Xq6qgCLcBGAs/s1600/1-201710556.jpg] [Tập 18 - End|https://phimbathu.com/xem-phim/than-chet-black-2017-tap-18-8664_e96967.html&img=https://1.bp.blogspot.com/-W5jXqNbKZ1w/WglAf5Keb7I/AAAAAAAAErg/hq6OEzQNxuwB7mDv9QNuOG7knUR7Xq6qgCLcBGAs/s1600/1-201710556.jpg] [/link]
loading...
Loading...