Nếu bạn thấy báo hỏng/load chậm vui lòng chờ trong giây lát , chọn lại tập vài lần hoặc chọn các server khác nếu có.
Thể Loại:
Quốc Gia:
Diễn Viên:
Loading...
Trạng Thái


[stt/Tập 40 Vietsub]
[info] [+] THẮNG LỢI MƠ HỒ - Doubtful Victory [+] [+] Oh Il-Seung (Yoon Gyun-Sang) là một thám tử giả mạo, luôn đối đầu với những điều xấu xa và đấu tranh đòi lại cuộc sống hiện tại của mình. Kim Jong-Sam bị buộc tội giết người và nhận án tử hình. Anh ta đã ở trong tù 10 năm, nhưng đã trốn khỏi nhà tù. Sau rất nhiều chuyện, anh ta đã dùng danh tính của thám tử Oh Il-Seung và tham gia một nhóm thám tử bao gồm cả Jin Jin Young (Jung Hye Sung). [+] Phim hình sự, Phim tâm lý, Phim tình cảm-Lãng mạn, Phim bộ Hàn Quốc, Phim bộ [+] Hàn Quốc [+] Kim Hee-Won, Yoon Gyun-Sang, Jung Hye Sung, Do Ki-Seok, Kang Shin-Hyo [/info] [link] [Tập 01*http://banhtv.com/xem-phim/thang-loi-mo-ho-tap-1-doubtful-victory-2017-ep-1-6165-e51993.html&img=https://1.bp.blogspot.com/-hspKDaGXbMk/Wh0NrvvUlwI/AAAAAAAAG3I/Jic1JXqXfs4tdKw_Yiw6fYN-XI59T_9dgCLcBGAs/s1600/2-201711325.jpg] [Tập 02*http://banhtv.com/xem-phim/thang-loi-mo-ho-tap-2-doubtful-victory-2017-ep-2-6165-e51995.html&img=https://1.bp.blogspot.com/-hspKDaGXbMk/Wh0NrvvUlwI/AAAAAAAAG3I/Jic1JXqXfs4tdKw_Yiw6fYN-XI59T_9dgCLcBGAs/s1600/2-201711325.jpg] [Tập 03*http://banhtv.com/xem-phim/thang-loi-mo-ho-tap-3-doubtful-victory-2017-ep-3-6165-e52041.html&img=https://1.bp.blogspot.com/-hspKDaGXbMk/Wh0NrvvUlwI/AAAAAAAAG3I/Jic1JXqXfs4tdKw_Yiw6fYN-XI59T_9dgCLcBGAs/s1600/2-201711325.jpg] [Tập 04*http://banhtv.com/xem-phim/thang-loi-mo-ho-tap-4-doubtful-victory-2017-ep-4-6165-e52049.html&img=https://1.bp.blogspot.com/-hspKDaGXbMk/Wh0NrvvUlwI/AAAAAAAAG3I/Jic1JXqXfs4tdKw_Yiw6fYN-XI59T_9dgCLcBGAs/s1600/2-201711325.jpg] [Tập 05*http://banhtv.com/xem-phim/thang-loi-mo-ho-tap-5-doubtful-victory-2017-ep-5-6165-e52297.html&img=https://1.bp.blogspot.com/-hspKDaGXbMk/Wh0NrvvUlwI/AAAAAAAAG3I/Jic1JXqXfs4tdKw_Yiw6fYN-XI59T_9dgCLcBGAs/s1600/2-201711325.jpg] [Tập 06*http://banhtv.com/xem-phim/thang-loi-mo-ho-tap-6-doubtful-victory-2017-ep-6-6165-e52304.html&img=https://1.bp.blogspot.com/-hspKDaGXbMk/Wh0NrvvUlwI/AAAAAAAAG3I/Jic1JXqXfs4tdKw_Yiw6fYN-XI59T_9dgCLcBGAs/s1600/2-201711325.jpg] [Tập 07*http://banhtv.com/xem-phim/thang-loi-mo-ho-tap-7-doubtful-victory-2017-ep-7-6165-e52402.html&img=https://1.bp.blogspot.com/-hspKDaGXbMk/Wh0NrvvUlwI/AAAAAAAAG3I/Jic1JXqXfs4tdKw_Yiw6fYN-XI59T_9dgCLcBGAs/s1600/2-201711325.jpg] [Tập 08*http://banhtv.com/xem-phim/thang-loi-mo-ho-tap-8-doubtful-victory-2017-ep-8-6165-e52404.html&img=https://1.bp.blogspot.com/-hspKDaGXbMk/Wh0NrvvUlwI/AAAAAAAAG3I/Jic1JXqXfs4tdKw_Yiw6fYN-XI59T_9dgCLcBGAs/s1600/2-201711325.jpg] [Tập 09*http://banhtv.com/xem-phim/thang-loi-mo-ho-tap-9-doubtful-victory-2017-ep-9-6165-e52827.html&img=https://1.bp.blogspot.com/-hspKDaGXbMk/Wh0NrvvUlwI/AAAAAAAAG3I/Jic1JXqXfs4tdKw_Yiw6fYN-XI59T_9dgCLcBGAs/s1600/2-201711325.jpg] [Tập 10*http://banhtv.com/xem-phim/thang-loi-mo-ho-tap-10-doubtful-victory-2017-ep-10-6165-e52846.html&img=https://1.bp.blogspot.com/-hspKDaGXbMk/Wh0NrvvUlwI/AAAAAAAAG3I/Jic1JXqXfs4tdKw_Yiw6fYN-XI59T_9dgCLcBGAs/s1600/2-201711325.jpg] [Tập 11*http://banhtv.com/xem-phim/thang-loi-mo-ho-tap-11-doubtful-victory-2017-ep-11-6165-e52891.html&img=https://1.bp.blogspot.com/-hspKDaGXbMk/Wh0NrvvUlwI/AAAAAAAAG3I/Jic1JXqXfs4tdKw_Yiw6fYN-XI59T_9dgCLcBGAs/s1600/2-201711325.jpg] [Tập 12*http://banhtv.com/xem-phim/thang-loi-mo-ho-tap-12-doubtful-victory-2017-ep-12-6165-e52896.html&img=https://1.bp.blogspot.com/-hspKDaGXbMk/Wh0NrvvUlwI/AAAAAAAAG3I/Jic1JXqXfs4tdKw_Yiw6fYN-XI59T_9dgCLcBGAs/s1600/2-201711325.jpg] [Tập 13*http://banhtv.com/xem-phim/thang-loi-mo-ho-tap-13-doubtful-victory-2017-ep-13-6165-e53198.html&img=https://1.bp.blogspot.com/-hspKDaGXbMk/Wh0NrvvUlwI/AAAAAAAAG3I/Jic1JXqXfs4tdKw_Yiw6fYN-XI59T_9dgCLcBGAs/s1600/2-201711325.jpg] [Tập 14*http://banhtv.com/xem-phim/thang-loi-mo-ho-tap-14-doubtful-victory-2017-ep-14-6165-e53202.html&img=https://1.bp.blogspot.com/-hspKDaGXbMk/Wh0NrvvUlwI/AAAAAAAAG3I/Jic1JXqXfs4tdKw_Yiw6fYN-XI59T_9dgCLcBGAs/s1600/2-201711325.jpg] [Tập 15|http://banhtv.com/xem-phim/thang-loi-mo-ho-tap-15-doubtful-victory-2017-ep-15-6165-e53244.html&img=https://1.bp.blogspot.com/-hspKDaGXbMk/Wh0NrvvUlwI/AAAAAAAAG3I/Jic1JXqXfs4tdKw_Yiw6fYN-XI59T_9dgCLcBGAs/s1600/2-201711325.jpg] [Tập 16|http://banhtv.com/xem-phim/thang-loi-mo-ho-tap-16-doubtful-victory-2017-ep-16-6165-e53250.html&img=https://1.bp.blogspot.com/-hspKDaGXbMk/Wh0NrvvUlwI/AAAAAAAAG3I/Jic1JXqXfs4tdKw_Yiw6fYN-XI59T_9dgCLcBGAs/s1600/2-201711325.jpg] [Tập 17|http://banhtv.com/xem-phim/thang-loi-mo-ho-tap-17-doubtful-victory-2017-ep-17-6165-e53529.html&img=https://1.bp.blogspot.com/-hspKDaGXbMk/Wh0NrvvUlwI/AAAAAAAAG3I/Jic1JXqXfs4tdKw_Yiw6fYN-XI59T_9dgCLcBGAs/s1600/2-201711325.jpg] [Tập 18|http://banhtv.com/xem-phim/thang-loi-mo-ho-tap-18-doubtful-victory-2017-ep-18-6165-e53534.html&img=https://1.bp.blogspot.com/-hspKDaGXbMk/Wh0NrvvUlwI/AAAAAAAAG3I/Jic1JXqXfs4tdKw_Yiw6fYN-XI59T_9dgCLcBGAs/s1600/2-201711325.jpg] [Tập 19|http://banhtv.com/xem-phim/thang-loi-mo-ho-tap-19-doubtful-victory-2017-ep-19-6165-e53570.html&img=https://1.bp.blogspot.com/-hspKDaGXbMk/Wh0NrvvUlwI/AAAAAAAAG3I/Jic1JXqXfs4tdKw_Yiw6fYN-XI59T_9dgCLcBGAs/s1600/2-201711325.jpg] [Tập 20|http://banhtv.com/xem-phim/thang-loi-mo-ho-tap-20-doubtful-victory-2017-ep-20-6165-e53572.html&img=https://1.bp.blogspot.com/-hspKDaGXbMk/Wh0NrvvUlwI/AAAAAAAAG3I/Jic1JXqXfs4tdKw_Yiw6fYN-XI59T_9dgCLcBGAs/s1600/2-201711325.jpg] [Tập 21|http://banhtv.com/xem-phim/thang-loi-mo-ho-tap-21-doubtful-victory-2017-ep-21-6165-e53797.html&img=https://1.bp.blogspot.com/-hspKDaGXbMk/Wh0NrvvUlwI/AAAAAAAAG3I/Jic1JXqXfs4tdKw_Yiw6fYN-XI59T_9dgCLcBGAs/s1600/2-201711325.jpg] [Tập 22|http://banhtv.com/xem-phim/thang-loi-mo-ho-tap-22-doubtful-victory-2017-ep-22-6165-e53805.html&img=https://1.bp.blogspot.com/-hspKDaGXbMk/Wh0NrvvUlwI/AAAAAAAAG3I/Jic1JXqXfs4tdKw_Yiw6fYN-XI59T_9dgCLcBGAs/s1600/2-201711325.jpg] [Tập 23|http://banhtv.com/xem-phim/thang-loi-mo-ho-tap-23-doubtful-victory-2017-ep-23-6165-e53830.html&img=https://1.bp.blogspot.com/-hspKDaGXbMk/Wh0NrvvUlwI/AAAAAAAAG3I/Jic1JXqXfs4tdKw_Yiw6fYN-XI59T_9dgCLcBGAs/s1600/2-201711325.jpg] [Tập 24|http://banhtv.com/xem-phim/thang-loi-mo-ho-tap-24-doubtful-victory-2017-ep-24-6165-e53836.html&img=https://1.bp.blogspot.com/-hspKDaGXbMk/Wh0NrvvUlwI/AAAAAAAAG3I/Jic1JXqXfs4tdKw_Yiw6fYN-XI59T_9dgCLcBGAs/s1600/2-201711325.jpg] [Tập 25|http://banhtv.com/xem-phim/thang-loi-mo-ho-tap-25-doubtful-victory-2017-ep-25-6165-e54124.html&img=https://1.bp.blogspot.com/-hspKDaGXbMk/Wh0NrvvUlwI/AAAAAAAAG3I/Jic1JXqXfs4tdKw_Yiw6fYN-XI59T_9dgCLcBGAs/s1600/2-201711325.jpg] [Tập 26|http://banhtv.com/xem-phim/thang-loi-mo-ho-tap-26-doubtful-victory-2017-ep-26-6165-e54129.html&img=https://1.bp.blogspot.com/-hspKDaGXbMk/Wh0NrvvUlwI/AAAAAAAAG3I/Jic1JXqXfs4tdKw_Yiw6fYN-XI59T_9dgCLcBGAs/s1600/2-201711325.jpg] [Tập 27|http://banhtv.com/xem-phim/thang-loi-mo-ho-tap-27-doubtful-victory-2017-ep-27-6165-e54179.html&img=https://1.bp.blogspot.com/-hspKDaGXbMk/Wh0NrvvUlwI/AAAAAAAAG3I/Jic1JXqXfs4tdKw_Yiw6fYN-XI59T_9dgCLcBGAs/s1600/2-201711325.jpg] [Tập 28|http://banhtv.com/xem-phim/thang-loi-mo-ho-tap-28-doubtful-victory-2017-ep-28-6165-e54185.html&img=https://1.bp.blogspot.com/-hspKDaGXbMk/Wh0NrvvUlwI/AAAAAAAAG3I/Jic1JXqXfs4tdKw_Yiw6fYN-XI59T_9dgCLcBGAs/s1600/2-201711325.jpg] [Tập 29|http://banhtv.com/xem-phim/thang-loi-mo-ho-tap-29-doubtful-victory-2017-ep-29-6165-e54480.html&img=https://1.bp.blogspot.com/-hspKDaGXbMk/Wh0NrvvUlwI/AAAAAAAAG3I/Jic1JXqXfs4tdKw_Yiw6fYN-XI59T_9dgCLcBGAs/s1600/2-201711325.jpg] [Tập 30|http://banhtv.com/xem-phim/thang-loi-mo-ho-tap-30-doubtful-victory-2017-ep-30-6165-e54500.html&img=https://1.bp.blogspot.com/-hspKDaGXbMk/Wh0NrvvUlwI/AAAAAAAAG3I/Jic1JXqXfs4tdKw_Yiw6fYN-XI59T_9dgCLcBGAs/s1600/2-201711325.jpg] [Tập 31|http://banhtv.com/xem-phim/thang-loi-mo-ho-tap-31-doubtful-victory-2017-ep-31-6165-e54541.html&img=https://1.bp.blogspot.com/-hspKDaGXbMk/Wh0NrvvUlwI/AAAAAAAAG3I/Jic1JXqXfs4tdKw_Yiw6fYN-XI59T_9dgCLcBGAs/s1600/2-201711325.jpg] [Tập 32|http://banhtv.com/xem-phim/thang-loi-mo-ho-tap-32-doubtful-victory-2017-ep-32-6165-e54546.html&img=https://1.bp.blogspot.com/-hspKDaGXbMk/Wh0NrvvUlwI/AAAAAAAAG3I/Jic1JXqXfs4tdKw_Yiw6fYN-XI59T_9dgCLcBGAs/s1600/2-201711325.jpg] [Tập 33|http://banhtv.com/xem-phim/thang-loi-mo-ho-tap-33-doubtful-victory-2017-ep-33-6165-e54882.html&img=https://1.bp.blogspot.com/-hspKDaGXbMk/Wh0NrvvUlwI/AAAAAAAAG3I/Jic1JXqXfs4tdKw_Yiw6fYN-XI59T_9dgCLcBGAs/s1600/2-201711325.jpg] [Tập 34|http://banhtv.com/xem-phim/thang-loi-mo-ho-tap-34-doubtful-victory-2017-ep-34-6165-e54887.html&img=https://1.bp.blogspot.com/-hspKDaGXbMk/Wh0NrvvUlwI/AAAAAAAAG3I/Jic1JXqXfs4tdKw_Yiw6fYN-XI59T_9dgCLcBGAs/s1600/2-201711325.jpg] [Tập 35|http://banhtv.com/xem-phim/thang-loi-mo-ho-tap-35-doubtful-victory-2017-ep-35-6165-e54953.html&img=https://1.bp.blogspot.com/-hspKDaGXbMk/Wh0NrvvUlwI/AAAAAAAAG3I/Jic1JXqXfs4tdKw_Yiw6fYN-XI59T_9dgCLcBGAs/s1600/2-201711325.jpg] [Tập 36|http://banhtv.com/xem-phim/thang-loi-mo-ho-tap-36-doubtful-victory-2017-ep-36-6165-e54968.html&img=https://1.bp.blogspot.com/-hspKDaGXbMk/Wh0NrvvUlwI/AAAAAAAAG3I/Jic1JXqXfs4tdKw_Yiw6fYN-XI59T_9dgCLcBGAs/s1600/2-201711325.jpg] [Tập 37|http://banhtv.com/xem-phim/thang-loi-mo-ho-tap-37-doubtful-victory-2017-ep-37-6165-e55284.html&img=https://1.bp.blogspot.com/-hspKDaGXbMk/Wh0NrvvUlwI/AAAAAAAAG3I/Jic1JXqXfs4tdKw_Yiw6fYN-XI59T_9dgCLcBGAs/s1600/2-201711325.jpg] [Tập 38|http://banhtv.com/xem-phim/thang-loi-mo-ho-tap-38-doubtful-victory-2017-ep-38-6165-e55287.html&img=https://1.bp.blogspot.com/-hspKDaGXbMk/Wh0NrvvUlwI/AAAAAAAAG3I/Jic1JXqXfs4tdKw_Yiw6fYN-XI59T_9dgCLcBGAs/s1600/2-201711325.jpg] [Tập 39a|http://banhtv.com/xem-phim/thang-loi-mo-ho-tap-39-doubtful-victory-2017-ep-39-6165-e55333.html&img=https://1.bp.blogspot.com/-hspKDaGXbMk/Wh0NrvvUlwI/AAAAAAAAG3I/Jic1JXqXfs4tdKw_Yiw6fYN-XI59T_9dgCLcBGAs/s1600/2-201711325.jpg] [Tập 39b|http://banhtv.com/xem-phim/thang-loi-mo-ho-tap-39-b-doubtful-victory-2017-ep-39-b-6165-e55334.html&img=https://1.bp.blogspot.com/-hspKDaGXbMk/Wh0NrvvUlwI/AAAAAAAAG3I/Jic1JXqXfs4tdKw_Yiw6fYN-XI59T_9dgCLcBGAs/s1600/2-201711325.jpg] [Tập 40a|http://banhtv.com/xem-phim/thang-loi-mo-ho-tap-40-doubtful-victory-2017-ep-40-6165-e55338.html&img=https://1.bp.blogspot.com/-hspKDaGXbMk/Wh0NrvvUlwI/AAAAAAAAG3I/Jic1JXqXfs4tdKw_Yiw6fYN-XI59T_9dgCLcBGAs/s1600/2-201711325.jpg] [Tập 40b|http://banhtv.com/xem-phim/thang-loi-mo-ho-tap-40-b-doubtful-victory-2017-ep-40-b-6165-e55339.html&img=https://1.bp.blogspot.com/-hspKDaGXbMk/Wh0NrvvUlwI/AAAAAAAAG3I/Jic1JXqXfs4tdKw_Yiw6fYN-XI59T_9dgCLcBGAs/s1600/2-201711325.jpg] [/link]
loading...
Loading...