Nếu bạn thấy báo hỏng/load chậm vui lòng chờ trong giây lát , chọn lại tập vài lần hoặc chọn các server khác nếu có.
Thể Loại:
Quốc Gia:
Diễn Viên:
Loading...
Trạng Thái


[stt/16/16 Vietsub ]
[info] [+] Thiên Hạ Đệ Nhất Shipper - Strongest Deliveryman 2017 [+] [+] Không chỉ là bác sĩ, luật sư, tài phiệt, công tố viên, nam nữ chính phim Hàn giờ đây còn là những nhân viên giao hàng cạnh tranh khốc liệt để giành được nhiều khách hàng nhất về cho mình. Trong Strongest Deliveryman, Choi Kang Soo (Go Kyung Pyo) được coi là huyền thoại giao hàng dù mới vào nghề được 5 năm. Anh ta chỉ có một nguyên tắc duy nhất: không làm việc cho một nơi quá 2 tháng. Bộ phim sẽ là quá trình Choi Kang Soo từ một anh shipper đường phố trở thành CEO của công ty do chính mình sáng lập. Trong khi đó, nữ chính Lee Dan Ah (Choi Soo Bin) cũng là một cô nhân viên giao hàng hoạt bát, năng động, biết nhìn trước, ngó sau. Đây là một nữ anh hùng thực sự với 15 năm theo học môn võ Hapkido. [+]Phim Tình Cảm, Phim Tâm Lý [+] Hàn Quốc [+]2017 [/info] [link]

Server Quốc Tế (Vietsub)


[Tập 1*http://bilutv.com/xem-phim/thien-ha-de-nhat-shipper-strongest-deliveryman-2017-tap-1-5594_e64443.html&img=https://3.bp.blogspot.com/-hfXIJx7TJOw/Wg2MBsQDnNI/AAAAAAAAE3w/sOSLS9N-pLcpmf3HehVn49VC-O_ggR4GACLcBGAs/s1600/thien-ha-denhat-shipper-cover.jpg] [Tập 2*http://bilutv.com/xem-phim/thien-ha-de-nhat-shipper-strongest-deliveryman-2017-tap-2-5594_e66358.html&img=https://3.bp.blogspot.com/-hfXIJx7TJOw/Wg2MBsQDnNI/AAAAAAAAE3w/sOSLS9N-pLcpmf3HehVn49VC-O_ggR4GACLcBGAs/s1600/thien-ha-denhat-shipper-cover.jpg] [Tập 3*http://bilutv.com/xem-phim/thien-ha-de-nhat-shipper-strongest-deliveryman-2017-tap-3-5594_e66690.html&img=https://3.bp.blogspot.com/-hfXIJx7TJOw/Wg2MBsQDnNI/AAAAAAAAE3w/sOSLS9N-pLcpmf3HehVn49VC-O_ggR4GACLcBGAs/s1600/thien-ha-denhat-shipper-cover.jpg] [Tập 4*http://bilutv.com/xem-phim/thien-ha-de-nhat-shipper-strongest-deliveryman-2017-tap-4-5594_e66769.html&img=https://3.bp.blogspot.com/-hfXIJx7TJOw/Wg2MBsQDnNI/AAAAAAAAE3w/sOSLS9N-pLcpmf3HehVn49VC-O_ggR4GACLcBGAs/s1600/thien-ha-denhat-shipper-cover.jpg] [Tập 5*http://bilutv.com/xem-phim/thien-ha-de-nhat-shipper-strongest-deliveryman-2017-tap-5-5594_e67197.html&img=https://3.bp.blogspot.com/-hfXIJx7TJOw/Wg2MBsQDnNI/AAAAAAAAE3w/sOSLS9N-pLcpmf3HehVn49VC-O_ggR4GACLcBGAs/s1600/thien-ha-denhat-shipper-cover.jpg] [Tập 6*http://bilutv.com/xem-phim/thien-ha-de-nhat-shipper-strongest-deliveryman-2017-tap-6-5594_e67273.html&img=https://3.bp.blogspot.com/-hfXIJx7TJOw/Wg2MBsQDnNI/AAAAAAAAE3w/sOSLS9N-pLcpmf3HehVn49VC-O_ggR4GACLcBGAs/s1600/thien-ha-denhat-shipper-cover.jpg] [Tập 7*http://bilutv.com/xem-phim/thien-ha-de-nhat-shipper-strongest-deliveryman-2017-tap-7-5594_e67696.html&img=https://3.bp.blogspot.com/-hfXIJx7TJOw/Wg2MBsQDnNI/AAAAAAAAE3w/sOSLS9N-pLcpmf3HehVn49VC-O_ggR4GACLcBGAs/s1600/thien-ha-denhat-shipper-cover.jpg] [Tập 8*http://bilutv.com/xem-phim/thien-ha-de-nhat-shipper-strongest-deliveryman-2017-tap-8-5594_e67763.html&img=https://3.bp.blogspot.com/-hfXIJx7TJOw/Wg2MBsQDnNI/AAAAAAAAE3w/sOSLS9N-pLcpmf3HehVn49VC-O_ggR4GACLcBGAs/s1600/thien-ha-denhat-shipper-cover.jpg] [Tập 9*http://bilutv.com/xem-phim/thien-ha-de-nhat-shipper-strongest-deliveryman-2017-tap-9-5594_e68105.html&img=https://3.bp.blogspot.com/-hfXIJx7TJOw/Wg2MBsQDnNI/AAAAAAAAE3w/sOSLS9N-pLcpmf3HehVn49VC-O_ggR4GACLcBGAs/s1600/thien-ha-denhat-shipper-cover.jpg] [Tập 10*http://bilutv.com/xem-phim/thien-ha-de-nhat-shipper-strongest-deliveryman-2017-tap-10-5594_e68151.html&img=https://3.bp.blogspot.com/-hfXIJx7TJOw/Wg2MBsQDnNI/AAAAAAAAE3w/sOSLS9N-pLcpmf3HehVn49VC-O_ggR4GACLcBGAs/s1600/thien-ha-denhat-shipper-cover.jpg] [Tập 11*http://bilutv.com/xem-phim/thien-ha-de-nhat-shipper-strongest-deliveryman-2017-tap-11-5594_e68449.html&img=https://3.bp.blogspot.com/-hfXIJx7TJOw/Wg2MBsQDnNI/AAAAAAAAE3w/sOSLS9N-pLcpmf3HehVn49VC-O_ggR4GACLcBGAs/s1600/thien-ha-denhat-shipper-cover.jpg] [Tập 12*http://bilutv.com/xem-phim/thien-ha-de-nhat-shipper-strongest-deliveryman-2017-tap-12-5594_e68501.html&img=https://3.bp.blogspot.com/-hfXIJx7TJOw/Wg2MBsQDnNI/AAAAAAAAE3w/sOSLS9N-pLcpmf3HehVn49VC-O_ggR4GACLcBGAs/s1600/thien-ha-denhat-shipper-cover.jpg] [Tập 13*http://bilutv.com/xem-phim/thien-ha-de-nhat-shipper-strongest-deliveryman-2017-tap-13-5594_e68833.html&img=https://3.bp.blogspot.com/-hfXIJx7TJOw/Wg2MBsQDnNI/AAAAAAAAE3w/sOSLS9N-pLcpmf3HehVn49VC-O_ggR4GACLcBGAs/s1600/thien-ha-denhat-shipper-cover.jpg] [Tập 14*http://bilutv.com/xem-phim/thien-ha-de-nhat-shipper-strongest-deliveryman-2017-tap-14-5594_e68897.html&img=https://3.bp.blogspot.com/-hfXIJx7TJOw/Wg2MBsQDnNI/AAAAAAAAE3w/sOSLS9N-pLcpmf3HehVn49VC-O_ggR4GACLcBGAs/s1600/thien-ha-denhat-shipper-cover.jpg] [Tập 15*http://bilutv.com/xem-phim/thien-ha-de-nhat-shipper-strongest-deliveryman-2017-tap-15-5594_e69218.html&img=https://3.bp.blogspot.com/-hfXIJx7TJOw/Wg2MBsQDnNI/AAAAAAAAE3w/sOSLS9N-pLcpmf3HehVn49VC-O_ggR4GACLcBGAs/s1600/thien-ha-denhat-shipper-cover.jpg] [Tập 16 - End*http://bilutv.com/xem-phim/thien-ha-de-nhat-shipper-strongest-deliveryman-2017-tap-16-5594_e69264.html&img=https://3.bp.blogspot.com/-hfXIJx7TJOw/Wg2MBsQDnNI/AAAAAAAAE3w/sOSLS9N-pLcpmf3HehVn49VC-O_ggR4GACLcBGAs/s1600/thien-ha-denhat-shipper-cover.jpg] [/link] [link]

Server Quốc Tế (Vietsub)


[Tập 1 *http://phim14.net/xem-phim/thien-ha-de-nhat-shipper_strongest-deliveryman.8861.267227.html&img=https://3.bp.blogspot.com/-hfXIJx7TJOw/Wg2MBsQDnNI/AAAAAAAAE3w/sOSLS9N-pLcpmf3HehVn49VC-O_ggR4GACLcBGAs/s1600/thien-ha-denhat-shipper-cover.jpg] [Tập 2 *http://phim14.net/xem-phim/thien-ha-de-nhat-shipper_strongest-deliveryman.8861.267228.html&img=https://3.bp.blogspot.com/-hfXIJx7TJOw/Wg2MBsQDnNI/AAAAAAAAE3w/sOSLS9N-pLcpmf3HehVn49VC-O_ggR4GACLcBGAs/s1600/thien-ha-denhat-shipper-cover.jpg] [Tập 3*http://phim14.net/xem-phim/thien-ha-de-nhat-shipper_strongest-deliveryman.8861.267229.html&img=https://3.bp.blogspot.com/-hfXIJx7TJOw/Wg2MBsQDnNI/AAAAAAAAE3w/sOSLS9N-pLcpmf3HehVn49VC-O_ggR4GACLcBGAs/s1600/thien-ha-denhat-shipper-cover.jpg] [Tập 4 *http://phim14.net/xem-phim/thien-ha-de-nhat-shipper_strongest-deliveryman.8861.267230.html&img=https://3.bp.blogspot.com/-hfXIJx7TJOw/Wg2MBsQDnNI/AAAAAAAAE3w/sOSLS9N-pLcpmf3HehVn49VC-O_ggR4GACLcBGAs/s1600/thien-ha-denhat-shipper-cover.jpg] [Tập 5 *http://phim14.net/xem-phim/thien-ha-de-nhat-shipper_strongest-deliveryman.8861.267231.html&img=https://3.bp.blogspot.com/-hfXIJx7TJOw/Wg2MBsQDnNI/AAAAAAAAE3w/sOSLS9N-pLcpmf3HehVn49VC-O_ggR4GACLcBGAs/s1600/thien-ha-denhat-shipper-cover.jpg] [Tập 6 *http://www.phimmoi.net/phim/thien-ha-de-nhat-shipper-5708/tap-6-138410.html&img=https://3.bp.blogspot.com/-hfXIJx7TJOw/Wg2MBsQDnNI/AAAAAAAAE3w/sOSLS9N-pLcpmf3HehVn49VC-O_ggR4GACLcBGAs/s1600/thien-ha-denhat-shipper-cover.jpg] [Tập 7 *http://www.phimmoi.net/phim/thien-ha-de-nhat-shipper-5708/tap-7-136287.html&img=https://3.bp.blogspot.com/-hfXIJx7TJOw/Wg2MBsQDnNI/AAAAAAAAE3w/sOSLS9N-pLcpmf3HehVn49VC-O_ggR4GACLcBGAs/s1600/thien-ha-denhat-shipper-cover.jpg] [Tập 8 *http://www.phimmoi.net/phim/thien-ha-de-nhat-shipper-5708/tap-8-136694.html&img=https://3.bp.blogspot.com/-hfXIJx7TJOw/Wg2MBsQDnNI/AAAAAAAAE3w/sOSLS9N-pLcpmf3HehVn49VC-O_ggR4GACLcBGAs/s1600/thien-ha-denhat-shipper-cover.jpg] [Tập 9 *http://phim14.net/xem-phim/thien-ha-de-nhat-shipper_strongest-deliveryman.8861.267235.html&img=https://3.bp.blogspot.com/-hfXIJx7TJOw/Wg2MBsQDnNI/AAAAAAAAE3w/sOSLS9N-pLcpmf3HehVn49VC-O_ggR4GACLcBGAs/s1600/thien-ha-denhat-shipper-cover.jpg] [Tập 10 *http://phim14.net/xem-phim/thien-ha-de-nhat-shipper_strongest-deliveryman.8861.267236.html&img=https://3.bp.blogspot.com/-hfXIJx7TJOw/Wg2MBsQDnNI/AAAAAAAAE3w/sOSLS9N-pLcpmf3HehVn49VC-O_ggR4GACLcBGAs/s1600/thien-ha-denhat-shipper-cover.jpg] [Tập 11 *http://phim14.net/xem-phim/thien-ha-de-nhat-shipper_strongest-deliveryman.8861.267237.html&img=https://3.bp.blogspot.com/-hfXIJx7TJOw/Wg2MBsQDnNI/AAAAAAAAE3w/sOSLS9N-pLcpmf3HehVn49VC-O_ggR4GACLcBGAs/s1600/thien-ha-denhat-shipper-cover.jpg] [Tập 12 *http://phim14.net/xem-phim/thien-ha-de-nhat-shipper_strongest-deliveryman.8861.267238.html&img=https://3.bp.blogspot.com/-hfXIJx7TJOw/Wg2MBsQDnNI/AAAAAAAAE3w/sOSLS9N-pLcpmf3HehVn49VC-O_ggR4GACLcBGAs/s1600/thien-ha-denhat-shipper-cover.jpg] [Tập 13 *http://phim14.net/xem-phim/thien-ha-de-nhat-shipper_strongest-deliveryman.8861.267239.htmlm&img=https://3.bp.blogspot.com/-hfXIJx7TJOw/Wg2MBsQDnNI/AAAAAAAAE3w/sOSLS9N-pLcpmf3HehVn49VC-O_ggR4GACLcBGAs/s1600/thien-ha-denhat-shipper-cover.jpg] [Tập 14 *http://phim14.net/xem-phim/thien-ha-de-nhat-shipper_strongest-deliveryman.8861.267240.html&img=https://3.bp.blogspot.com/-hfXIJx7TJOw/Wg2MBsQDnNI/AAAAAAAAE3w/sOSLS9N-pLcpmf3HehVn49VC-O_ggR4GACLcBGAs/s1600/thien-ha-denhat-shipper-cover.jpg] [Tập 15 *http://phim14.net/xem-phim/thien-ha-de-nhat-shipper_strongest-deliveryman.8861.267241.html&img=https://3.bp.blogspot.com/-hfXIJx7TJOw/Wg2MBsQDnNI/AAAAAAAAE3w/sOSLS9N-pLcpmf3HehVn49VC-O_ggR4GACLcBGAs/s1600/thien-ha-denhat-shipper-cover.jpg] [Tập 16 End *http://phim14.net/xem-phim/thien-ha-de-nhat-shipper_strongest-deliveryman.8861.267294.html&img=https://3.bp.blogspot.com/-hfXIJx7TJOw/Wg2MBsQDnNI/AAAAAAAAE3w/sOSLS9N-pLcpmf3HehVn49VC-O_ggR4GACLcBGAs/s1600/thien-ha-denhat-shipper-cover.jpg] [/link]
loading...
Loading...