Nếu bạn thấy báo hỏng/load chậm vui lòng chờ trong giây lát , chọn lại tập vài lần hoặc chọn các server khác nếu có.
Thể Loại:
Quốc Gia:
Diễn Viên:
Loading...
Trạng Thái


[stt/Tập 16/16 Vietsub]
[info] [+]CÔNG TỐ VIÊN PHÙ THỦY - Witch’s Court [+] [+] Witch's Court xoay quanh Ma Yi Deum (Jung Ryeo Won) thực dụng, không ngại sử dụng việc công kích cá nhân, ngụy tạo chứng cứ và khuyến khích khai man trước tòa, tất cả chỉ để có thể giành chiến thắng trong vụ án của mình. Sau 7 năm làm công tố viên, Jung Ryeo Won được chuyển đến đội đặc nhiệm chuyên giải quyết các vụ án về tội phạm tình dục, hợp tác cùng Yeo Jin Wook (Yoon Hyun Min), người mà cô ghét cay ghét đắng. Yoon Hyun Min là ngôi sao phim hình sự Tunnel gây sốt đầu năm nay. [+] Phim tình cảm [+] Hàn Quốc [+] 2017 [/info] [link]

Server Quốc Tế #1 (Vietsub)


[Tập 1|http://bilutv.com/xem-phim/toa-an-cua-ma-nu-witchs-court-2017-tap-1-6007_e70024.html&img=https://3.bp.blogspot.com/-C-NnIZLXS-8/WggBGNEfWRI/AAAAAAAAEmA/VO238JntlksxCb3EKn8pxxUnkrH_Jwd7ACLcBGAs/s1600/59df402b70eee.jpg] [Tập 2|http://bilutv.com/xem-phim/toa-an-cua-ma-nu-witchs-court-2017-tap-2-6007_e70073.html&img=https://3.bp.blogspot.com/-C-NnIZLXS-8/WggBGNEfWRI/AAAAAAAAEmA/VO238JntlksxCb3EKn8pxxUnkrH_Jwd7ACLcBGAs/s1600/59df402b70eee.jpg] [Tập 3|http://bilutv.com/xem-phim/toa-an-cua-ma-nu-witchs-court-2017-tap-3-6007_e70335.html&img=https://3.bp.blogspot.com/-C-NnIZLXS-8/WggBGNEfWRI/AAAAAAAAEmA/VO238JntlksxCb3EKn8pxxUnkrH_Jwd7ACLcBGAs/s1600/59df402b70eee.jpg] [Tập 4|http://bilutv.com/xem-phim/toa-an-cua-ma-nu-witchs-court-2017-tap-4-6007_e70365.html&img=https://3.bp.blogspot.com/-C-NnIZLXS-8/WggBGNEfWRI/AAAAAAAAEmA/VO238JntlksxCb3EKn8pxxUnkrH_Jwd7ACLcBGAs/s1600/59df402b70eee.jpg] [Tập 5|http://bilutv.com/xem-phim/toa-an-cua-ma-nu-witchs-court-2017-tap-5-6007_e70701.html&img=https://3.bp.blogspot.com/-C-NnIZLXS-8/WggBGNEfWRI/AAAAAAAAEmA/VO238JntlksxCb3EKn8pxxUnkrH_Jwd7ACLcBGAs/s1600/59df402b70eee.jpg] [Tập 6|http://bilutv.com/xem-phim/toa-an-cua-ma-nu-witchs-court-2017-tap-6-6007_e70755.html&img=https://3.bp.blogspot.com/-C-NnIZLXS-8/WggBGNEfWRI/AAAAAAAAEmA/VO238JntlksxCb3EKn8pxxUnkrH_Jwd7ACLcBGAs/s1600/59df402b70eee.jpg] [Tập 7|http://bilutv.com/xem-phim/toa-an-cua-ma-nu-witchs-court-2017-tap-7-6007_e70976.html&img=https://3.bp.blogspot.com/-C-NnIZLXS-8/WggBGNEfWRI/AAAAAAAAEmA/VO238JntlksxCb3EKn8pxxUnkrH_Jwd7ACLcBGAs/s1600/59df402b70eee.jpg] [Tập 8|http://bilutv.com/xem-phim/toa-an-cua-ma-nu-witchs-court-2017-tap-8-6007_e71007.html&img=https://3.bp.blogspot.com/-C-NnIZLXS-8/WggBGNEfWRI/AAAAAAAAEmA/VO238JntlksxCb3EKn8pxxUnkrH_Jwd7ACLcBGAs/s1600/59df402b70eee.jpg] [Tập 9|http://bilutv.com/xem-phim/toa-an-cua-ma-nu-witchs-court-2017-tap-9-6007_e71235.html&img=https://3.bp.blogspot.com/-C-NnIZLXS-8/WggBGNEfWRI/AAAAAAAAEmA/VO238JntlksxCb3EKn8pxxUnkrH_Jwd7ACLcBGAs/s1600/59df402b70eee.jpg] [Tập 10|http://bilutv.com/xem-phim/toa-an-cua-ma-nu-witchs-court-2017-tap-10-6007_e71288.html&img=https://3.bp.blogspot.com/-C-NnIZLXS-8/WggBGNEfWRI/AAAAAAAAEmA/VO238JntlksxCb3EKn8pxxUnkrH_Jwd7ACLcBGAs/s1600/59df402b70eee.jpg] [Tập 11|http://bilutv.com/xem-phim/toa-an-cua-ma-nu-witchs-court-2017-tap-11-6007_e71549.html&img=https://3.bp.blogspot.com/-C-NnIZLXS-8/WggBGNEfWRI/AAAAAAAAEmA/VO238JntlksxCb3EKn8pxxUnkrH_Jwd7ACLcBGAs/s1600/59df402b70eee.jpg] [Tập 12|http://bilutv.com/xem-phim/toa-an-cua-ma-nu-witchs-court-2017-tap-12-6007_e71599.html&img=https://3.bp.blogspot.com/-C-NnIZLXS-8/WggBGNEfWRI/AAAAAAAAEmA/VO238JntlksxCb3EKn8pxxUnkrH_Jwd7ACLcBGAs/s1600/59df402b70eee.jpg] [Tập 13|http://bilutv.com/xem-phim/toa-an-cua-ma-nu-witchs-court-2017-tap-13-6007_e71865.html&img=https://3.bp.blogspot.com/-C-NnIZLXS-8/WggBGNEfWRI/AAAAAAAAEmA/VO238JntlksxCb3EKn8pxxUnkrH_Jwd7ACLcBGAs/s1600/59df402b70eee.jpg] [Tập 14|http://bilutv.com/xem-phim/toa-an-cua-ma-nu-witchs-court-2017-tap-14-6007_e71915.html&img=https://3.bp.blogspot.com/-C-NnIZLXS-8/WggBGNEfWRI/AAAAAAAAEmA/VO238JntlksxCb3EKn8pxxUnkrH_Jwd7ACLcBGAs/s1600/59df402b70eee.jpg] [Tập 15|http://bilutv.com/xem-phim/toa-an-cua-ma-nu-witchs-court-2017-tap-15-6007_e72130.html&img=https://3.bp.blogspot.com/-C-NnIZLXS-8/WggBGNEfWRI/AAAAAAAAEmA/VO238JntlksxCb3EKn8pxxUnkrH_Jwd7ACLcBGAs/s1600/59df402b70eee.jpg] [Tập 16 - End|http://bilutv.com/xem-phim/toa-an-cua-ma-nu-witchs-court-2017-tap-16-6007_e72193.html&img=https://3.bp.blogspot.com/-C-NnIZLXS-8/WggBGNEfWRI/AAAAAAAAEmA/VO238JntlksxCb3EKn8pxxUnkrH_Jwd7ACLcBGAs/s1600/59df402b70eee.jpg] [/link] [link]

Server Quốc Tế #2 (Vietsub)


[Tập 1*http://banhtv.com/xem-phim/toa-an-cua-ma-nu-tap-1-witchs-court-2017-ep-1-5942-e49784.html&img=https://3.bp.blogspot.com/-C-NnIZLXS-8/WggBGNEfWRI/AAAAAAAAEmA/VO238JntlksxCb3EKn8pxxUnkrH_Jwd7ACLcBGAs/s1600/59df402b70eee.jpg] [Tập 2*http://banhtv.com/xem-phim/toa-an-cua-ma-nu-tap-2-witchs-court-2017-ep-2-5942-e49869.html&img=https://3.bp.blogspot.com/-C-NnIZLXS-8/WggBGNEfWRI/AAAAAAAAEmA/VO238JntlksxCb3EKn8pxxUnkrH_Jwd7ACLcBGAs/s1600/59df402b70eee.jpg] [Tập 3*http://banhtv.com/xem-phim/toa-an-cua-ma-nu-tap-3-witchs-court-2017-ep-3-5942-e50138.html&img=https://3.bp.blogspot.com/-C-NnIZLXS-8/WggBGNEfWRI/AAAAAAAAEmA/VO238JntlksxCb3EKn8pxxUnkrH_Jwd7ACLcBGAs/s1600/59df402b70eee.jpg] [Tập 4*http://banhtv.com/xem-phim/toa-an-cua-ma-nu-tap-4-witchs-court-2017-ep-4-5942-e50166.html&img=https://3.bp.blogspot.com/-C-NnIZLXS-8/WggBGNEfWRI/AAAAAAAAEmA/VO238JntlksxCb3EKn8pxxUnkrH_Jwd7ACLcBGAs/s1600/59df402b70eee.jpg] [Tập 5*http://banhtv.com/xem-phim/toa-an-cua-ma-nu-tap-5-witchs-court-2017-ep-5-5942-e50497.html&img=https://3.bp.blogspot.com/-C-NnIZLXS-8/WggBGNEfWRI/AAAAAAAAEmA/VO238JntlksxCb3EKn8pxxUnkrH_Jwd7ACLcBGAs/s1600/59df402b70eee.jpg] [Tập 6*http://banhtv.com/xem-phim/toa-an-cua-ma-nu-tap-6-witchs-court-2017-ep-6-5942-e50544.html&img=https://3.bp.blogspot.com/-C-NnIZLXS-8/WggBGNEfWRI/AAAAAAAAEmA/VO238JntlksxCb3EKn8pxxUnkrH_Jwd7ACLcBGAs/s1600/59df402b70eee.jpg] [Tập 7*http://banhtv.com/xem-phim/toa-an-cua-ma-nu-tap-7-witchs-court-2017-ep-7-5942-e50781.html&img=https://3.bp.blogspot.com/-C-NnIZLXS-8/WggBGNEfWRI/AAAAAAAAEmA/VO238JntlksxCb3EKn8pxxUnkrH_Jwd7ACLcBGAs/s1600/59df402b70eee.jpg] [Tập 8*http://banhtv.com/xem-phim/toa-an-cua-ma-nu-tap-8-witchs-court-2017-ep-8-5942-e50801.html&img=https://3.bp.blogspot.com/-C-NnIZLXS-8/WggBGNEfWRI/AAAAAAAAEmA/VO238JntlksxCb3EKn8pxxUnkrH_Jwd7ACLcBGAs/s1600/59df402b70eee.jpg] [Tập 9*http://banhtv.com/xem-phim/toa-an-cua-ma-nu-tap-9-witchs-court-2017-ep-9-5942-e51042.html&img=https://3.bp.blogspot.com/-C-NnIZLXS-8/WggBGNEfWRI/AAAAAAAAEmA/VO238JntlksxCb3EKn8pxxUnkrH_Jwd7ACLcBGAs/s1600/59df402b70eee.jpg] [Tập 10*http://banhtv.com/xem-phim/toa-an-cua-ma-nu-tap-10-witchs-court-2017-ep-10-5942-e51090.html&img=https://3.bp.blogspot.com/-C-NnIZLXS-8/WggBGNEfWRI/AAAAAAAAEmA/VO238JntlksxCb3EKn8pxxUnkrH_Jwd7ACLcBGAs/s1600/59df402b70eee.jpg] [Tập 11*http://banhtv.com/xem-phim/toa-an-cua-ma-nu-tap-11-witchs-court-2017-ep-11-5942-e51352.html&img=https://3.bp.blogspot.com/-C-NnIZLXS-8/WggBGNEfWRI/AAAAAAAAEmA/VO238JntlksxCb3EKn8pxxUnkrH_Jwd7ACLcBGAs/s1600/59df402b70eee.jpg] [Tập 12*http://banhtv.com/xem-phim/toa-an-cua-ma-nu-tap-12-witchs-court-2017-ep-12-5942-e51404.html&img=https://3.bp.blogspot.com/-C-NnIZLXS-8/WggBGNEfWRI/AAAAAAAAEmA/VO238JntlksxCb3EKn8pxxUnkrH_Jwd7ACLcBGAs/s1600/59df402b70eee.jpg] [Tập 13*http://banhtv.com/xem-phim/toa-an-cua-ma-nu-tap-13-witchs-court-2017-ep-13-5942-e51701.html&img=https://3.bp.blogspot.com/-C-NnIZLXS-8/WggBGNEfWRI/AAAAAAAAEmA/VO238JntlksxCb3EKn8pxxUnkrH_Jwd7ACLcBGAs/s1600/59df402b70eee.jpg] [Tập 14*http://banhtv.com/xem-phim/toa-an-cua-ma-nu-tap-14-witchs-court-2017-ep-14-5942-e51757.html&img=https://3.bp.blogspot.com/-C-NnIZLXS-8/WggBGNEfWRI/AAAAAAAAEmA/VO238JntlksxCb3EKn8pxxUnkrH_Jwd7ACLcBGAs/s1600/59df402b70eee.jpg] [Tập 15*http://banhtv.com/xem-phim/toa-an-cua-ma-nu-tap-15-witchs-court-2017-ep-15-5942-e52000.html&img=https://3.bp.blogspot.com/-C-NnIZLXS-8/WggBGNEfWRI/AAAAAAAAEmA/VO238JntlksxCb3EKn8pxxUnkrH_Jwd7ACLcBGAs/s1600/59df402b70eee.jpg] [Tập 16 - End*http://banhtv.com/xem-phim/toa-an-cua-ma-nu-tap-16-witchs-court-2017-ep-16-5942-e52051.html&img=https://3.bp.blogspot.com/-C-NnIZLXS-8/WggBGNEfWRI/AAAAAAAAEmA/VO238JntlksxCb3EKn8pxxUnkrH_Jwd7ACLcBGAs/s1600/59df402b70eee.jpg] [/link]
loading...
Loading...