Loading...
Thể Loại:
Quốc Gia:
Diễn Viên:
Loading...
Trạng Thái


[stt/ Tập 28 Vietsub ]
[info] [+] Xin Chào Ngày Xưa Ấy - My Huckleberry Friends 2017 [+] [+] Phim Xin Chào Ngày Xưa Ấy được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của Bát Nguyệt Trường An, phim cũng được xem như là phần hai của Điều Tuyệt Vời Nhất Của Chúng Ta khi kể về câu chuyện đáng yêu thời thanh xuân, là tình thầy trò, tình bạn cũng như những tình cảm chân thành tuổi mới lớn trong bối cảnh tại trường trung học Chấn Hoa, cùng dàn giáo viên thân thuộc với khán giả [+] Phim Tình Cảm [+] Trung Quốc [+] 2017 [/info] [link] [Tập 1 *http://banhtv.com/xem-phim/xin-chao-ngay-xua-ay-tap-1-my-huckleberry-friends-2017-ep-1-6062-e50791.html&img=https://3.bp.blogspot.com/-9sW3Dbyw6MQ/WgxLKJ8hXjI/AAAAAAAAE1Y/zXb5RUx_ZOkpk1IGycI8MBVNsZYMvKCLACLcBGAs/s1600/xin-chao-ngay-xua-ay-2017-201711415.jpg] [Tập 2*http://banhtv.com/xem-phim/xin-chao-ngay-xua-ay-tap-2-my-huckleberry-friends-2017-ep-2-6062-e51137.html&img=https://3.bp.blogspot.com/-9sW3Dbyw6MQ/WgxLKJ8hXjI/AAAAAAAAE1Y/zXb5RUx_ZOkpk1IGycI8MBVNsZYMvKCLACLcBGAs/s1600/xin-chao-ngay-xua-ay-2017-201711415.jpg] [Tập 3*http://banhtv.com/xem-phim/xin-chao-ngay-xua-ay-tap-3-my-huckleberry-friends-2017-ep-3-6062-e51138.html&img=https://3.bp.blogspot.com/-9sW3Dbyw6MQ/WgxLKJ8hXjI/AAAAAAAAE1Y/zXb5RUx_ZOkpk1IGycI8MBVNsZYMvKCLACLcBGAs/s1600/xin-chao-ngay-xua-ay-2017-201711415.jpg] [Tập 4*http://banhtv.com/xem-phim/xin-chao-ngay-xua-ay-tap-4-my-huckleberry-friends-2017-ep-4-6062-e51140.html&img=https://3.bp.blogspot.com/-9sW3Dbyw6MQ/WgxLKJ8hXjI/AAAAAAAAE1Y/zXb5RUx_ZOkpk1IGycI8MBVNsZYMvKCLACLcBGAs/s1600/xin-chao-ngay-xua-ay-2017-201711415.jpg] [Tập 5*http://banhtv.com/xem-phim/xin-chao-ngay-xua-ay-tap-5-my-huckleberry-friends-2017-ep-5-6062-e51383.html&img=https://3.bp.blogspot.com/-9sW3Dbyw6MQ/WgxLKJ8hXjI/AAAAAAAAE1Y/zXb5RUx_ZOkpk1IGycI8MBVNsZYMvKCLACLcBGAs/s1600/xin-chao-ngay-xua-ay-2017-201711415.jpg] [Tập 6*http://banhtv.com/xem-phim/xin-chao-ngay-xua-ay-tap-6-my-huckleberry-friends-2017-ep-6-6062-e51491.html&img=https://3.bp.blogspot.com/-9sW3Dbyw6MQ/WgxLKJ8hXjI/AAAAAAAAE1Y/zXb5RUx_ZOkpk1IGycI8MBVNsZYMvKCLACLcBGAs/s1600/xin-chao-ngay-xua-ay-2017-201711415.jpg] [Tập 7*http://banhtv.com/xem-phim/xin-chao-ngay-xua-ay-tap-7-my-huckleberry-friends-2017-ep-7-6062-e51492.html&img=https://3.bp.blogspot.com/-9sW3Dbyw6MQ/WgxLKJ8hXjI/AAAAAAAAE1Y/zXb5RUx_ZOkpk1IGycI8MBVNsZYMvKCLACLcBGAs/s1600/xin-chao-ngay-xua-ay-2017-201711415.jpg] [Tập 8*http://banhtv.com/xem-phim/xin-chao-ngay-xua-ay-tap-8-my-huckleberry-friends-2017-ep-8-6062-e51579.html&img=https://3.bp.blogspot.com/-9sW3Dbyw6MQ/WgxLKJ8hXjI/AAAAAAAAE1Y/zXb5RUx_ZOkpk1IGycI8MBVNsZYMvKCLACLcBGAs/s1600/xin-chao-ngay-xua-ay-2017-201711415.jpg] [Tập 9*http://banhtv.com/xem-phim/xin-chao-ngay-xua-ay-tap-9-my-huckleberry-friends-2017-ep-9-6062-e51631.html&img=https://3.bp.blogspot.com/-9sW3Dbyw6MQ/WgxLKJ8hXjI/AAAAAAAAE1Y/zXb5RUx_ZOkpk1IGycI8MBVNsZYMvKCLACLcBGAs/s1600/xin-chao-ngay-xua-ay-2017-201711415.jpg] [Tập 10*http://banhtv.com/xem-phim/xin-chao-ngay-xua-ay-tap-10-my-huckleberry-friends-2017-ep-10-6062-e51733.html&img=https://3.bp.blogspot.com/-9sW3Dbyw6MQ/WgxLKJ8hXjI/AAAAAAAAE1Y/zXb5RUx_ZOkpk1IGycI8MBVNsZYMvKCLACLcBGAs/s1600/xin-chao-ngay-xua-ay-2017-201711415.jpg] [Tập 11*http://banhtv.com/xem-phim/xin-chao-ngay-xua-ay-tap-11-my-huckleberry-friends-2017-ep-11-6062-e51764.html&img=https://3.bp.blogspot.com/-9sW3Dbyw6MQ/WgxLKJ8hXjI/AAAAAAAAE1Y/zXb5RUx_ZOkpk1IGycI8MBVNsZYMvKCLACLcBGAs/s1600/xin-chao-ngay-xua-ay-2017-201711415.jpg] [Tập 12*http://banhtv.com/xem-phim/xin-chao-ngay-xua-ay-tap-12-my-huckleberry-friends-2017-ep-12-6062-e51895.html&img=https://3.bp.blogspot.com/-9sW3Dbyw6MQ/WgxLKJ8hXjI/AAAAAAAAE1Y/zXb5RUx_ZOkpk1IGycI8MBVNsZYMvKCLACLcBGAs/s1600/xin-chao-ngay-xua-ay-2017-201711415.jpg] [Tập 13*http://banhtv.com/xem-phim/xin-chao-ngay-xua-ay-tap-13-my-huckleberry-friends-2017-ep-13-6062-e52120.html&img=https://3.bp.blogspot.com/-9sW3Dbyw6MQ/WgxLKJ8hXjI/AAAAAAAAE1Y/zXb5RUx_ZOkpk1IGycI8MBVNsZYMvKCLACLcBGAs/s1600/xin-chao-ngay-xua-ay-2017-201711415.jpg] [Tập 14*http://banhtv.com/xem-phim/xin-chao-ngay-xua-ay-tap-14-my-huckleberry-friends-2017-ep-14-6062-e52146.html&img=https://3.bp.blogspot.com/-9sW3Dbyw6MQ/WgxLKJ8hXjI/AAAAAAAAE1Y/zXb5RUx_ZOkpk1IGycI8MBVNsZYMvKCLACLcBGAs/s1600/xin-chao-ngay-xua-ay-2017-201711415.jpg] [Tập 15*http://banhtv.com/xem-phim/xin-chao-ngay-xua-ay-tap-15-my-huckleberry-friends-2017-ep-15-6062-e52147.html&img=https://3.bp.blogspot.com/-9sW3Dbyw6MQ/WgxLKJ8hXjI/AAAAAAAAE1Y/zXb5RUx_ZOkpk1IGycI8MBVNsZYMvKCLACLcBGAs/s1600/xin-chao-ngay-xua-ay-2017-201711415.jpg] [Tập 16*http://banhtv.com/xem-phim/xin-chao-ngay-xua-ay-tap-16-my-huckleberry-friends-2017-ep-16-6062-e52456.html&img=https://3.bp.blogspot.com/-9sW3Dbyw6MQ/WgxLKJ8hXjI/AAAAAAAAE1Y/zXb5RUx_ZOkpk1IGycI8MBVNsZYMvKCLACLcBGAs/s1600/xin-chao-ngay-xua-ay-2017-201711415.jpg] [Tập 17*http://banhtv.com/xem-phim/xin-chao-ngay-xua-ay-tap-17-my-huckleberry-friends-2017-ep-17-6062-e52509.html&img=https://3.bp.blogspot.com/-9sW3Dbyw6MQ/WgxLKJ8hXjI/AAAAAAAAE1Y/zXb5RUx_ZOkpk1IGycI8MBVNsZYMvKCLACLcBGAs/s1600/xin-chao-ngay-xua-ay-2017-201711415.jpg] [Tập 18*http://banhtv.com/xem-phim/xin-chao-ngay-xua-ay-tap-18-my-huckleberry-friends-2017-ep-18-6062-e52541.html&img=https://3.bp.blogspot.com/-9sW3Dbyw6MQ/WgxLKJ8hXjI/AAAAAAAAE1Y/zXb5RUx_ZOkpk1IGycI8MBVNsZYMvKCLACLcBGAs/s1600/xin-chao-ngay-xua-ay-2017-201711415.jpg] [Tập 19|http://banhtv.com/xem-phim/xin-chao-ngay-xua-ay-tap-19-my-huckleberry-friends-2017-ep-19-6062-e52947.html&img=https://3.bp.blogspot.com/-9sW3Dbyw6MQ/WgxLKJ8hXjI/AAAAAAAAE1Y/zXb5RUx_ZOkpk1IGycI8MBVNsZYMvKCLACLcBGAs/s1600/xin-chao-ngay-xua-ay-2017-201711415.jpg] [Tập 20|http://banhtv.com/xem-phim/xin-chao-ngay-xua-ay-tap-20-my-huckleberry-friends-2017-ep-20-6062-e52990.html&img=https://3.bp.blogspot.com/-9sW3Dbyw6MQ/WgxLKJ8hXjI/AAAAAAAAE1Y/zXb5RUx_ZOkpk1IGycI8MBVNsZYMvKCLACLcBGAs/s1600/xin-chao-ngay-xua-ay-2017-201711415.jpg] [Tập 21|http://banhtv.com/xem-phim/xin-chao-ngay-xua-ay-tap-21-my-huckleberry-friends-2017-ep-21-6062-e53055.html&img=https://3.bp.blogspot.com/-9sW3Dbyw6MQ/WgxLKJ8hXjI/AAAAAAAAE1Y/zXb5RUx_ZOkpk1IGycI8MBVNsZYMvKCLACLcBGAs/s1600/xin-chao-ngay-xua-ay-2017-201711415.jpg] [Tập 22|http://banhtv.com/xem-phim/xin-chao-ngay-xua-ay-tap-22-my-huckleberry-friends-2017-ep-22-6062-e53303.html&img=https://3.bp.blogspot.com/-9sW3Dbyw6MQ/WgxLKJ8hXjI/AAAAAAAAE1Y/zXb5RUx_ZOkpk1IGycI8MBVNsZYMvKCLACLcBGAs/s1600/xin-chao-ngay-xua-ay-2017-201711415.jpg] [Tập 23|http://banhtv.com/xem-phim/xin-chao-ngay-xua-ay-tap-23-my-huckleberry-friends-2017-ep-23-6062-e53354.html&img=https://3.bp.blogspot.com/-9sW3Dbyw6MQ/WgxLKJ8hXjI/AAAAAAAAE1Y/zXb5RUx_ZOkpk1IGycI8MBVNsZYMvKCLACLcBGAs/s1600/xin-chao-ngay-xua-ay-2017-201711415.jpg] [Tập 24|http://banhtv.com/xem-phim/xin-chao-ngay-xua-ay-tap-24-my-huckleberry-friends-2017-ep-24-6062-e53398.html&img=https://3.bp.blogspot.com/-9sW3Dbyw6MQ/WgxLKJ8hXjI/AAAAAAAAE1Y/zXb5RUx_ZOkpk1IGycI8MBVNsZYMvKCLACLcBGAs/s1600/xin-chao-ngay-xua-ay-2017-201711415.jpg] [Tập 25|http://banhtv.com/xem-phim/xin-chao-ngay-xua-ay-tap-25-my-huckleberry-friends-2017-ep-25-6062-e53607.html&img=https://3.bp.blogspot.com/-9sW3Dbyw6MQ/WgxLKJ8hXjI/AAAAAAAAE1Y/zXb5RUx_ZOkpk1IGycI8MBVNsZYMvKCLACLcBGAs/s1600/xin-chao-ngay-xua-ay-2017-201711415.jpg] [Tập 26|http://banhtv.com/xem-phim/xin-chao-ngay-xua-ay-tap-26-my-huckleberry-friends-2017-ep-26-6062-e53665.html&img=https://3.bp.blogspot.com/-9sW3Dbyw6MQ/WgxLKJ8hXjI/AAAAAAAAE1Y/zXb5RUx_ZOkpk1IGycI8MBVNsZYMvKCLACLcBGAs/s1600/xin-chao-ngay-xua-ay-2017-201711415.jpg] [Tập 27|http://banhtv.com/xem-phim/xin-chao-ngay-xua-ay-tap-27-my-huckleberry-friends-2017-ep-27-6062-e53707.html&img=https://3.bp.blogspot.com/-9sW3Dbyw6MQ/WgxLKJ8hXjI/AAAAAAAAE1Y/zXb5RUx_ZOkpk1IGycI8MBVNsZYMvKCLACLcBGAs/s1600/xin-chao-ngay-xua-ay-2017-201711415.jpg] [Tập 28|http://banhtv.com/xem-phim/xin-chao-ngay-xua-ay-tap-28-my-huckleberry-friends-2017-ep-28-6062-e53888.html&img=https://3.bp.blogspot.com/-9sW3Dbyw6MQ/WgxLKJ8hXjI/AAAAAAAAE1Y/zXb5RUx_ZOkpk1IGycI8MBVNsZYMvKCLACLcBGAs/s1600/xin-chao-ngay-xua-ay-2017-201711415.jpg] [/link]
loading...
Nếu bạn thấy báo hỏng/load chậm vui lòng chờ trong giây lát , chọn lại tập vài lần hoặc chọn các server khác nếu có.
Search phim: Tên phim + nghienphimhd: Khi CLICK quảng cáo bạn đã ủng hộ website cập nhật những bộ phim mới nhanh nhất. Cảm ơn bạn đã luôn ủng hộ!