Loading...
Thể Loại:
Quốc Gia:
Diễn Viên:
Loading...
Trạng Thái


[stt/ Tập 28 Vietsub ]
[info] [+] Xin Chào Ngày Xưa Ấy - My Huckleberry Friends 2017 [+] [+] Phim Xin Chào Ngày Xưa Ấy được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của Bát Nguyệt Trường An, phim cũng được xem như là phần hai của Điều Tuyệt Vời Nhất Của Chúng Ta khi kể về câu chuyện đáng yêu thời thanh xuân, là tình thầy trò, tình bạn cũng như những tình cảm chân thành tuổi mới lớn trong bối cảnh tại trường trung học Chấn Hoa, cùng dàn giáo viên thân thuộc với khán giả [+] Phim Tình Cảm [+] Trung Quốc [+] 2017 [/info] [link] [Tập 1 *http://banhtv.com/xem-phim/xin-chao-ngay-xua-ay-tap-1-my-huckleberry-friends-2017-ep-1-6062-e50791.html&img=https://3.bp.blogspot.com/-9sW3Dbyw6MQ/WgxLKJ8hXjI/AAAAAAAAE1Y/zXb5RUx_ZOkpk1IGycI8MBVNsZYMvKCLACLcBGAs/s1600/xin-chao-ngay-xua-ay-2017-201711415.jpg] [Tập 2*http://banhtv.com/xem-phim/xin-chao-ngay-xua-ay-tap-2-my-huckleberry-friends-2017-ep-2-6062-e51137.html&img=https://3.bp.blogspot.com/-9sW3Dbyw6MQ/WgxLKJ8hXjI/AAAAAAAAE1Y/zXb5RUx_ZOkpk1IGycI8MBVNsZYMvKCLACLcBGAs/s1600/xin-chao-ngay-xua-ay-2017-201711415.jpg] [Tập 3*http://banhtv.com/xem-phim/xin-chao-ngay-xua-ay-tap-3-my-huckleberry-friends-2017-ep-3-6062-e51138.html&img=https://3.bp.blogspot.com/-9sW3Dbyw6MQ/WgxLKJ8hXjI/AAAAAAAAE1Y/zXb5RUx_ZOkpk1IGycI8MBVNsZYMvKCLACLcBGAs/s1600/xin-chao-ngay-xua-ay-2017-201711415.jpg] [Tập 4*http://banhtv.com/xem-phim/xin-chao-ngay-xua-ay-tap-4-my-huckleberry-friends-2017-ep-4-6062-e51140.html&img=https://3.bp.blogspot.com/-9sW3Dbyw6MQ/WgxLKJ8hXjI/AAAAAAAAE1Y/zXb5RUx_ZOkpk1IGycI8MBVNsZYMvKCLACLcBGAs/s1600/xin-chao-ngay-xua-ay-2017-201711415.jpg] [Tập 5*http://banhtv.com/xem-phim/xin-chao-ngay-xua-ay-tap-5-my-huckleberry-friends-2017-ep-5-6062-e51383.html&img=https://3.bp.blogspot.com/-9sW3Dbyw6MQ/WgxLKJ8hXjI/AAAAAAAAE1Y/zXb5RUx_ZOkpk1IGycI8MBVNsZYMvKCLACLcBGAs/s1600/xin-chao-ngay-xua-ay-2017-201711415.jpg] [Tập 6*http://banhtv.com/xem-phim/xin-chao-ngay-xua-ay-tap-6-my-huckleberry-friends-2017-ep-6-6062-e51491.html&img=https://3.bp.blogspot.com/-9sW3Dbyw6MQ/WgxLKJ8hXjI/AAAAAAAAE1Y/zXb5RUx_ZOkpk1IGycI8MBVNsZYMvKCLACLcBGAs/s1600/xin-chao-ngay-xua-ay-2017-201711415.jpg] [Tập 7*http://banhtv.com/xem-phim/xin-chao-ngay-xua-ay-tap-7-my-huckleberry-friends-2017-ep-7-6062-e51492.html&img=https://3.bp.blogspot.com/-9sW3Dbyw6MQ/WgxLKJ8hXjI/AAAAAAAAE1Y/zXb5RUx_ZOkpk1IGycI8MBVNsZYMvKCLACLcBGAs/s1600/xin-chao-ngay-xua-ay-2017-201711415.jpg] [Tập 8*http://banhtv.com/xem-phim/xin-chao-ngay-xua-ay-tap-8-my-huckleberry-friends-2017-ep-8-6062-e51579.html&img=https://3.bp.blogspot.com/-9sW3Dbyw6MQ/WgxLKJ8hXjI/AAAAAAAAE1Y/zXb5RUx_ZOkpk1IGycI8MBVNsZYMvKCLACLcBGAs/s1600/xin-chao-ngay-xua-ay-2017-201711415.jpg] [Tập 9*http://banhtv.com/xem-phim/xin-chao-ngay-xua-ay-tap-9-my-huckleberry-friends-2017-ep-9-6062-e51631.html&img=https://3.bp.blogspot.com/-9sW3Dbyw6MQ/WgxLKJ8hXjI/AAAAAAAAE1Y/zXb5RUx_ZOkpk1IGycI8MBVNsZYMvKCLACLcBGAs/s1600/xin-chao-ngay-xua-ay-2017-201711415.jpg] [Tập 10*http://banhtv.com/xem-phim/xin-chao-ngay-xua-ay-tap-10-my-huckleberry-friends-2017-ep-10-6062-e51733.html&img=https://3.bp.blogspot.com/-9sW3Dbyw6MQ/WgxLKJ8hXjI/AAAAAAAAE1Y/zXb5RUx_ZOkpk1IGycI8MBVNsZYMvKCLACLcBGAs/s1600/xin-chao-ngay-xua-ay-2017-201711415.jpg] [Tập 11*http://banhtv.com/xem-phim/xin-chao-ngay-xua-ay-tap-11-my-huckleberry-friends-2017-ep-11-6062-e51764.html&img=https://3.bp.blogspot.com/-9sW3Dbyw6MQ/WgxLKJ8hXjI/AAAAAAAAE1Y/zXb5RUx_ZOkpk1IGycI8MBVNsZYMvKCLACLcBGAs/s1600/xin-chao-ngay-xua-ay-2017-201711415.jpg] [Tập 12*http://banhtv.com/xem-phim/xin-chao-ngay-xua-ay-tap-12-my-huckleberry-friends-2017-ep-12-6062-e51895.html&img=https://3.bp.blogspot.com/-9sW3Dbyw6MQ/WgxLKJ8hXjI/AAAAAAAAE1Y/zXb5RUx_ZOkpk1IGycI8MBVNsZYMvKCLACLcBGAs/s1600/xin-chao-ngay-xua-ay-2017-201711415.jpg] [Tập 13*http://banhtv.com/xem-phim/xin-chao-ngay-xua-ay-tap-13-my-huckleberry-friends-2017-ep-13-6062-e52120.html&img=https://3.bp.blogspot.com/-9sW3Dbyw6MQ/WgxLKJ8hXjI/AAAAAAAAE1Y/zXb5RUx_ZOkpk1IGycI8MBVNsZYMvKCLACLcBGAs/s1600/xin-chao-ngay-xua-ay-2017-201711415.jpg] [Tập 14*http://banhtv.com/xem-phim/xin-chao-ngay-xua-ay-tap-14-my-huckleberry-friends-2017-ep-14-6062-e52146.html&img=https://3.bp.blogspot.com/-9sW3Dbyw6MQ/WgxLKJ8hXjI/AAAAAAAAE1Y/zXb5RUx_ZOkpk1IGycI8MBVNsZYMvKCLACLcBGAs/s1600/xin-chao-ngay-xua-ay-2017-201711415.jpg] [Tập 15*http://banhtv.com/xem-phim/xin-chao-ngay-xua-ay-tap-15-my-huckleberry-friends-2017-ep-15-6062-e52147.html&img=https://3.bp.blogspot.com/-9sW3Dbyw6MQ/WgxLKJ8hXjI/AAAAAAAAE1Y/zXb5RUx_ZOkpk1IGycI8MBVNsZYMvKCLACLcBGAs/s1600/xin-chao-ngay-xua-ay-2017-201711415.jpg] [Tập 16*http://banhtv.com/xem-phim/xin-chao-ngay-xua-ay-tap-16-my-huckleberry-friends-2017-ep-16-6062-e52456.html&img=https://3.bp.blogspot.com/-9sW3Dbyw6MQ/WgxLKJ8hXjI/AAAAAAAAE1Y/zXb5RUx_ZOkpk1IGycI8MBVNsZYMvKCLACLcBGAs/s1600/xin-chao-ngay-xua-ay-2017-201711415.jpg] [Tập 17*http://banhtv.com/xem-phim/xin-chao-ngay-xua-ay-tap-17-my-huckleberry-friends-2017-ep-17-6062-e52509.html&img=https://3.bp.blogspot.com/-9sW3Dbyw6MQ/WgxLKJ8hXjI/AAAAAAAAE1Y/zXb5RUx_ZOkpk1IGycI8MBVNsZYMvKCLACLcBGAs/s1600/xin-chao-ngay-xua-ay-2017-201711415.jpg] [Tập 18*http://banhtv.com/xem-phim/xin-chao-ngay-xua-ay-tap-18-my-huckleberry-friends-2017-ep-18-6062-e52541.html&img=https://3.bp.blogspot.com/-9sW3Dbyw6MQ/WgxLKJ8hXjI/AAAAAAAAE1Y/zXb5RUx_ZOkpk1IGycI8MBVNsZYMvKCLACLcBGAs/s1600/xin-chao-ngay-xua-ay-2017-201711415.jpg] [Tập 19|http://banhtv.com/xem-phim/xin-chao-ngay-xua-ay-tap-19-my-huckleberry-friends-2017-ep-19-6062-e52947.html&img=https://3.bp.blogspot.com/-9sW3Dbyw6MQ/WgxLKJ8hXjI/AAAAAAAAE1Y/zXb5RUx_ZOkpk1IGycI8MBVNsZYMvKCLACLcBGAs/s1600/xin-chao-ngay-xua-ay-2017-201711415.jpg] [Tập 20|http://banhtv.com/xem-phim/xin-chao-ngay-xua-ay-tap-20-my-huckleberry-friends-2017-ep-20-6062-e52990.html&img=https://3.bp.blogspot.com/-9sW3Dbyw6MQ/WgxLKJ8hXjI/AAAAAAAAE1Y/zXb5RUx_ZOkpk1IGycI8MBVNsZYMvKCLACLcBGAs/s1600/xin-chao-ngay-xua-ay-2017-201711415.jpg] [Tập 21|http://banhtv.com/xem-phim/xin-chao-ngay-xua-ay-tap-21-my-huckleberry-friends-2017-ep-21-6062-e53055.html&img=https://3.bp.blogspot.com/-9sW3Dbyw6MQ/WgxLKJ8hXjI/AAAAAAAAE1Y/zXb5RUx_ZOkpk1IGycI8MBVNsZYMvKCLACLcBGAs/s1600/xin-chao-ngay-xua-ay-2017-201711415.jpg] [Tập 22|http://banhtv.com/xem-phim/xin-chao-ngay-xua-ay-tap-22-my-huckleberry-friends-2017-ep-22-6062-e53303.html&img=https://3.bp.blogspot.com/-9sW3Dbyw6MQ/WgxLKJ8hXjI/AAAAAAAAE1Y/zXb5RUx_ZOkpk1IGycI8MBVNsZYMvKCLACLcBGAs/s1600/xin-chao-ngay-xua-ay-2017-201711415.jpg] [Tập 23|http://banhtv.com/xem-phim/xin-chao-ngay-xua-ay-tap-23-my-huckleberry-friends-2017-ep-23-6062-e53354.html&img=https://3.bp.blogspot.com/-9sW3Dbyw6MQ/WgxLKJ8hXjI/AAAAAAAAE1Y/zXb5RUx_ZOkpk1IGycI8MBVNsZYMvKCLACLcBGAs/s1600/xin-chao-ngay-xua-ay-2017-201711415.jpg] [Tập 24|http://banhtv.com/xem-phim/xin-chao-ngay-xua-ay-tap-24-my-huckleberry-friends-2017-ep-24-6062-e53398.html&img=https://3.bp.blogspot.com/-9sW3Dbyw6MQ/WgxLKJ8hXjI/AAAAAAAAE1Y/zXb5RUx_ZOkpk1IGycI8MBVNsZYMvKCLACLcBGAs/s1600/xin-chao-ngay-xua-ay-2017-201711415.jpg] [Tập 25|http://banhtv.com/xem-phim/xin-chao-ngay-xua-ay-tap-25-my-huckleberry-friends-2017-ep-25-6062-e53607.html&img=https://3.bp.blogspot.com/-9sW3Dbyw6MQ/WgxLKJ8hXjI/AAAAAAAAE1Y/zXb5RUx_ZOkpk1IGycI8MBVNsZYMvKCLACLcBGAs/s1600/xin-chao-ngay-xua-ay-2017-201711415.jpg] [Tập 26|http://banhtv.com/xem-phim/xin-chao-ngay-xua-ay-tap-26-my-huckleberry-friends-2017-ep-26-6062-e53665.html&img=https://3.bp.blogspot.com/-9sW3Dbyw6MQ/WgxLKJ8hXjI/AAAAAAAAE1Y/zXb5RUx_ZOkpk1IGycI8MBVNsZYMvKCLACLcBGAs/s1600/xin-chao-ngay-xua-ay-2017-201711415.jpg] [Tập 27|http://banhtv.com/xem-phim/xin-chao-ngay-xua-ay-tap-27-my-huckleberry-friends-2017-ep-27-6062-e53707.html&img=https://3.bp.blogspot.com/-9sW3Dbyw6MQ/WgxLKJ8hXjI/AAAAAAAAE1Y/zXb5RUx_ZOkpk1IGycI8MBVNsZYMvKCLACLcBGAs/s1600/xin-chao-ngay-xua-ay-2017-201711415.jpg] [Tập 28|http://banhtv.com/xem-phim/xin-chao-ngay-xua-ay-tap-28-my-huckleberry-friends-2017-ep-28-6062-e53888.html&img=https://3.bp.blogspot.com/-9sW3Dbyw6MQ/WgxLKJ8hXjI/AAAAAAAAE1Y/zXb5RUx_ZOkpk1IGycI8MBVNsZYMvKCLACLcBGAs/s1600/xin-chao-ngay-xua-ay-2017-201711415.jpg] [/link]
loading...
HÀNH ĐỘNG NHỎ: Khi bạn CLICK quảng cáo trên website, bạn đã góp phần giúp NghienPhimHD duy trì và phát triển. Cảm ơn bạn đã ủng hộ!