Loading...
Thể Loại:
Quốc Gia:
Diễn Viên:
Loading...
Trạng Thái


[stt/Tập 20/20 Vietsub + Thuyết Minh]
[info] [+] 49 Ngày - 49 Days [+] [+] Phim 49 Ngày kể câu chuyện một cô gái bị tai nạn giao thông hôn mê bất tỉnh. Trong 49 ngày, phải có ba người (ngoài người thân) rơi lệ vì cô, cô mới có thể sống lại. Cũng nhờ trong 49 ngày đó mà cô biết người chồng sắp cưới mình đã lừa gạp cô, chỉ muốn kết hôn để chiếm đoạt tài sản gia đình cô. [+] Giả tưởng, Lãng mạn, Tâm lý [+] Hàn Quốc [+] Lee Yo-won, Jung Il-woo, Jo Hyeon-jae, Bae Su-bin, Nam Gyu-ri [/info] [link]

Server Quốc Tế #1 (Vietsub)


[Tập 1^https://www.fembed.com/v/80oe3j8k79j] [Tập 2^https://www.fembed.com/v/zyvnlw1g8o1] [Tập 3^https://www.fembed.com/v/05ollwrgno6] [Tập 4^https://www.fembed.com/v/p6ogkz4yx9j] [Tập 5^https://www.fembed.com/v/mz9klz0w1vq] [Tập 6^https://www.fembed.com/v/1lo6dezll95] [Tập 7^https://www.fembed.com/v/7qv70em6w9g] [Tập 8^https://www.fembed.com/v/7zo-r14d2ox] [Tập 9^https://www.fembed.com/v/6mv235rkdor] [Tập 10^https://www.fembed.com/v/yx9340pwqvl] [Tập 11^https://www.fembed.com/v/549yq-1yxvl] [Tập 12^https://www.fembed.com/v/zyvnl4je8o1] [Tập 13^https://www.fembed.com/v/5j946ed0xo0] [Tập 14^https://www.fembed.com/v/yxv34l7dqol] [Tập 15^https://www.fembed.com/v/7z9-r-2l29x] [Tập 16^https://www.fembed.com/v/1l96dkrplv5] [Tập 17^https://www.fembed.com/v/dwvrl37wpvg] [Tập 18^https://www.fembed.com/v/3qo1zl4d29y] [Tập 19^https://www.fembed.com/v/p69gkpj-xvj] [Tập 20 - End^https://www.fembed.com/v/4lv0kx27x9q] [/link] [link]

Server Quốc Tế #2 (Vietsub)


[Tập 1|http://lh3.qoogleusercontent.com/videos/5a286f4aedae1378f419c27b.mp4&img=https://2.bp.blogspot.com/-DYz3TuuRt34/Wier-MO9WyI/AAAAAAAAHEc/KIkEpjhXgewgNIWZzbx70icMljRR1w2YACLcBGAs/s1600/bg_01_xxl1355728301.jpg] [Tập 2|https://drive.google.com/file/d/1TdSBAVqiJdc53afTq-ftv2ZSZEZ9d_Dt/view&img=https://2.bp.blogspot.com/-DYz3TuuRt34/Wier-MO9WyI/AAAAAAAAHEc/KIkEpjhXgewgNIWZzbx70icMljRR1w2YACLcBGAs/s1600/bg_01_xxl1355728301.jpg] [Tập 3|https://drive.google.com/file/d/1SkirDWrEvcpi2RauxMPoVzDm4jYmc3A0/view&img=https://2.bp.blogspot.com/-DYz3TuuRt34/Wier-MO9WyI/AAAAAAAAHEc/KIkEpjhXgewgNIWZzbx70icMljRR1w2YACLcBGAs/s1600/bg_01_xxl1355728301.jpg] [Tập 4|https://drive.google.com/file/d/1EWSCE7X5evwuoX78tTeGh1BVQbPsaf4Q/view&img=https://2.bp.blogspot.com/-DYz3TuuRt34/Wier-MO9WyI/AAAAAAAAHEc/KIkEpjhXgewgNIWZzbx70icMljRR1w2YACLcBGAs/s1600/bg_01_xxl1355728301.jpg] [Tập 5|http://vkool.net/watch/49-days-866038.html&img=https://2.bp.blogspot.com/-DYz3TuuRt34/Wier-MO9WyI/AAAAAAAAHEc/KIkEpjhXgewgNIWZzbx70icMljRR1w2YACLcBGAs/s1600/bg_01_xxl1355728301.jpg] [Tập 6|http://vkool.net/watch/49-days-868896.html&img=https://2.bp.blogspot.com/-DYz3TuuRt34/Wier-MO9WyI/AAAAAAAAHEc/KIkEpjhXgewgNIWZzbx70icMljRR1w2YACLcBGAs/s1600/bg_01_xxl1355728301.jpg] [Tập 7|http://vkool.net/watch/49-days-868897.html&img=https://2.bp.blogspot.com/-DYz3TuuRt34/Wier-MO9WyI/AAAAAAAAHEc/KIkEpjhXgewgNIWZzbx70icMljRR1w2YACLcBGAs/s1600/bg_01_xxl1355728301.jpg] [Tập 8|http://vkool.net/watch/49-days-868898.html&img=https://2.bp.blogspot.com/-DYz3TuuRt34/Wier-MO9WyI/AAAAAAAAHEc/KIkEpjhXgewgNIWZzbx70icMljRR1w2YACLcBGAs/s1600/bg_01_xxl1355728301.jpg] [Tập 9|http://vkool.net/watch/49-days-868899.html&img=https://2.bp.blogspot.com/-DYz3TuuRt34/Wier-MO9WyI/AAAAAAAAHEc/KIkEpjhXgewgNIWZzbx70icMljRR1w2YACLcBGAs/s1600/bg_01_xxl1355728301.jpg] [Tập 10|http://vkool.net/watch/49-days-868881.html&img=https://2.bp.blogspot.com/-DYz3TuuRt34/Wier-MO9WyI/AAAAAAAAHEc/KIkEpjhXgewgNIWZzbx70icMljRR1w2YACLcBGAs/s1600/bg_01_xxl1355728301.jpg] [Tập 11|http://vkool.net/watch/49-days-868882.html&img=https://2.bp.blogspot.com/-DYz3TuuRt34/Wier-MO9WyI/AAAAAAAAHEc/KIkEpjhXgewgNIWZzbx70icMljRR1w2YACLcBGAs/s1600/bg_01_xxl1355728301.jpg] [Tập 12|http://vkool.net/watch/49-days-868900.html&img=https://2.bp.blogspot.com/-DYz3TuuRt34/Wier-MO9WyI/AAAAAAAAHEc/KIkEpjhXgewgNIWZzbx70icMljRR1w2YACLcBGAs/s1600/bg_01_xxl1355728301.jpg] [Tập 13|http://vkool.net/watch/49-days-868883.html&img=https://2.bp.blogspot.com/-DYz3TuuRt34/Wier-MO9WyI/AAAAAAAAHEc/KIkEpjhXgewgNIWZzbx70icMljRR1w2YACLcBGAs/s1600/bg_01_xxl1355728301.jpg] [Tập 14|http://vkool.net/watch/49-days-868884.html&img=https://2.bp.blogspot.com/-DYz3TuuRt34/Wier-MO9WyI/AAAAAAAAHEc/KIkEpjhXgewgNIWZzbx70icMljRR1w2YACLcBGAs/s1600/bg_01_xxl1355728301.jpg] [Tập 15|http://vkool.net/watch/49-days-868885.html&img=https://2.bp.blogspot.com/-DYz3TuuRt34/Wier-MO9WyI/AAAAAAAAHEc/KIkEpjhXgewgNIWZzbx70icMljRR1w2YACLcBGAs/s1600/bg_01_xxl1355728301.jpg] [Tập 16|http://vkool.net/watch/49-days-868886.html&img=https://2.bp.blogspot.com/-DYz3TuuRt34/Wier-MO9WyI/AAAAAAAAHEc/KIkEpjhXgewgNIWZzbx70icMljRR1w2YACLcBGAs/s1600/bg_01_xxl1355728301.jpg] [Tập 17|http://vkool.net/watch/49-days-868887.html&img=https://2.bp.blogspot.com/-DYz3TuuRt34/Wier-MO9WyI/AAAAAAAAHEc/KIkEpjhXgewgNIWZzbx70icMljRR1w2YACLcBGAs/s1600/bg_01_xxl1355728301.jpg] [Tập 18|http://vkool.net/watch/49-days-868888.html&img=https://2.bp.blogspot.com/-DYz3TuuRt34/Wier-MO9WyI/AAAAAAAAHEc/KIkEpjhXgewgNIWZzbx70icMljRR1w2YACLcBGAs/s1600/bg_01_xxl1355728301.jpg] [Tập 19|http://vkool.net/watch/49-days-868889.html&img=https://2.bp.blogspot.com/-DYz3TuuRt34/Wier-MO9WyI/AAAAAAAAHEc/KIkEpjhXgewgNIWZzbx70icMljRR1w2YACLcBGAs/s1600/bg_01_xxl1355728301.jpg] [Tập 20 - End|http://vkool.net/watch/49-days-868891.html&img=https://2.bp.blogspot.com/-DYz3TuuRt34/Wier-MO9WyI/AAAAAAAAHEc/KIkEpjhXgewgNIWZzbx70icMljRR1w2YACLcBGAs/s1600/bg_01_xxl1355728301.jpg] [/link] [link]

Server Quốc Tế (Thuyết Minh)


[Tập 1|http://banhtv.com/xem-phim/49-ngay-tap-1-49-days-2013-ep-1-2838-e22519.html&img=https://2.bp.blogspot.com/-DYz3TuuRt34/Wier-MO9WyI/AAAAAAAAHEc/KIkEpjhXgewgNIWZzbx70icMljRR1w2YACLcBGAs/s1600/bg_01_xxl1355728301.jpg] [Tập 2|http://banhtv.com/xem-phim/49-ngay-tap-2-49-days-2013-ep-2-2838-e22520.html&img=https://2.bp.blogspot.com/-DYz3TuuRt34/Wier-MO9WyI/AAAAAAAAHEc/KIkEpjhXgewgNIWZzbx70icMljRR1w2YACLcBGAs/s1600/bg_01_xxl1355728301.jpg] [Tập 3|http://banhtv.com/xem-phim/49-ngay-tap-3-49-days-2013-ep-3-2838-e22521.html&img=https://2.bp.blogspot.com/-DYz3TuuRt34/Wier-MO9WyI/AAAAAAAAHEc/KIkEpjhXgewgNIWZzbx70icMljRR1w2YACLcBGAs/s1600/bg_01_xxl1355728301.jpg] [Tập 4|http://banhtv.com/xem-phim/49-ngay-tap-4-49-days-2013-ep-4-2838-e22522.html&img=https://2.bp.blogspot.com/-DYz3TuuRt34/Wier-MO9WyI/AAAAAAAAHEc/KIkEpjhXgewgNIWZzbx70icMljRR1w2YACLcBGAs/s1600/bg_01_xxl1355728301.jpg] [Tập 5|http://banhtv.com/xem-phim/49-ngay-tap-5-49-days-2013-ep-5-2838-e22523.html&img=https://2.bp.blogspot.com/-DYz3TuuRt34/Wier-MO9WyI/AAAAAAAAHEc/KIkEpjhXgewgNIWZzbx70icMljRR1w2YACLcBGAs/s1600/bg_01_xxl1355728301.jpg] [Tập 6|http://banhtv.com/xem-phim/49-ngay-tap-6-49-days-2013-ep-6-2838-e22524.html&img=https://2.bp.blogspot.com/-DYz3TuuRt34/Wier-MO9WyI/AAAAAAAAHEc/KIkEpjhXgewgNIWZzbx70icMljRR1w2YACLcBGAs/s1600/bg_01_xxl1355728301.jpg] [Tập 7|http://banhtv.com/xem-phim/49-ngay-tap-7-49-days-2013-ep-7-2838-e22525.html&img=https://2.bp.blogspot.com/-DYz3TuuRt34/Wier-MO9WyI/AAAAAAAAHEc/KIkEpjhXgewgNIWZzbx70icMljRR1w2YACLcBGAs/s1600/bg_01_xxl1355728301.jpg] [Tập 8|http://banhtv.com/xem-phim/49-ngay-tap-8-49-days-2013-ep-8-2838-e22526.html&img=https://2.bp.blogspot.com/-DYz3TuuRt34/Wier-MO9WyI/AAAAAAAAHEc/KIkEpjhXgewgNIWZzbx70icMljRR1w2YACLcBGAs/s1600/bg_01_xxl1355728301.jpg] [Tập 9|http://banhtv.com/xem-phim/49-ngay-tap-9-49-days-2013-ep-9-2838-e22527.html&img=https://2.bp.blogspot.com/-DYz3TuuRt34/Wier-MO9WyI/AAAAAAAAHEc/KIkEpjhXgewgNIWZzbx70icMljRR1w2YACLcBGAs/s1600/bg_01_xxl1355728301.jpg] [Tập 10|http://banhtv.com/xem-phim/49-ngay-tap-10-49-days-2013-ep-10-2838-e22528.html&img=https://2.bp.blogspot.com/-DYz3TuuRt34/Wier-MO9WyI/AAAAAAAAHEc/KIkEpjhXgewgNIWZzbx70icMljRR1w2YACLcBGAs/s1600/bg_01_xxl1355728301.jpg] [Tập 11|http://banhtv.com/xem-phim/49-ngay-tap-11-49-days-2013-ep-11-2838-e22529.html&img=https://2.bp.blogspot.com/-DYz3TuuRt34/Wier-MO9WyI/AAAAAAAAHEc/KIkEpjhXgewgNIWZzbx70icMljRR1w2YACLcBGAs/s1600/bg_01_xxl1355728301.jpg] [Tập 12|http://banhtv.com/xem-phim/49-ngay-tap-12-49-days-2013-ep-12-2838-e22530.html&img=https://2.bp.blogspot.com/-DYz3TuuRt34/Wier-MO9WyI/AAAAAAAAHEc/KIkEpjhXgewgNIWZzbx70icMljRR1w2YACLcBGAs/s1600/bg_01_xxl1355728301.jpg] [Tập 13|http://banhtv.com/xem-phim/49-ngay-tap-13-49-days-2013-ep-13-2838-e22531.html&img=https://2.bp.blogspot.com/-DYz3TuuRt34/Wier-MO9WyI/AAAAAAAAHEc/KIkEpjhXgewgNIWZzbx70icMljRR1w2YACLcBGAs/s1600/bg_01_xxl1355728301.jpg] [Tập 14|http://banhtv.com/xem-phim/49-ngay-tap-14-49-days-2013-ep-14-2838-e22532.html&img=https://2.bp.blogspot.com/-DYz3TuuRt34/Wier-MO9WyI/AAAAAAAAHEc/KIkEpjhXgewgNIWZzbx70icMljRR1w2YACLcBGAs/s1600/bg_01_xxl1355728301.jpg] [Tập 15|http://banhtv.com/xem-phim/49-ngay-tap-15-49-days-2013-ep-15-2838-e22533.html&img=https://2.bp.blogspot.com/-DYz3TuuRt34/Wier-MO9WyI/AAAAAAAAHEc/KIkEpjhXgewgNIWZzbx70icMljRR1w2YACLcBGAs/s1600/bg_01_xxl1355728301.jpg] [Tập 16|http://banhtv.com/xem-phim/49-ngay-tap-16-49-days-2013-ep-16-2838-e22534.html&img=https://2.bp.blogspot.com/-DYz3TuuRt34/Wier-MO9WyI/AAAAAAAAHEc/KIkEpjhXgewgNIWZzbx70icMljRR1w2YACLcBGAs/s1600/bg_01_xxl1355728301.jpg] [Tập 17|http://banhtv.com/xem-phim/49-ngay-tap-17-49-days-2013-ep-17-2838-e22535.html&img=https://2.bp.blogspot.com/-DYz3TuuRt34/Wier-MO9WyI/AAAAAAAAHEc/KIkEpjhXgewgNIWZzbx70icMljRR1w2YACLcBGAs/s1600/bg_01_xxl1355728301.jpg] [Tập 18|http://banhtv.com/xem-phim/49-ngay-tap-18-49-days-2013-ep-18-2838-e22536.html&img=https://2.bp.blogspot.com/-DYz3TuuRt34/Wier-MO9WyI/AAAAAAAAHEc/KIkEpjhXgewgNIWZzbx70icMljRR1w2YACLcBGAs/s1600/bg_01_xxl1355728301.jpg] [Tập 19|http://banhtv.com/xem-phim/49-ngay-tap-19-49-days-2013-ep-19-2838-e22537.html&img=https://2.bp.blogspot.com/-DYz3TuuRt34/Wier-MO9WyI/AAAAAAAAHEc/KIkEpjhXgewgNIWZzbx70icMljRR1w2YACLcBGAs/s1600/bg_01_xxl1355728301.jpg] [Tập 20 - End|http://banhtv.com/xem-phim/49-ngay-tap-20-49-days-2013-ep-20-2838-e22538.html&img=https://2.bp.blogspot.com/-DYz3TuuRt34/Wier-MO9WyI/AAAAAAAAHEc/KIkEpjhXgewgNIWZzbx70icMljRR1w2YACLcBGAs/s1600/bg_01_xxl1355728301.jpg] [/link]
loading...
HÀNH ĐỘNG NHỎ: Khi bạn CLICK quảng cáo trên website, bạn đã góp phần giúp NghienPhimHD duy trì và phát triển. Cảm ơn bạn đã ủng hộ!