Nếu bạn thấy báo hỏng/load chậm vui lòng chờ trong giây lát , chọn lại tập vài lần hoặc chọn các server khác nếu có.
Thể Loại:
Quốc Gia:
Diễn Viên:
Loading...
Trạng Thái


[stt/Tập 21/21 Vietsub + Thuyết Minh]
[info] [+] Anh Nhớ Em - I Miss You [+] [+] Phim Anh Nhớ Em là bộ phim tình cảm mang ý hướng cổ điển, miêu tả về câu chuyện tình yêu của hai người gặp lại nhau sau một thời gian xa cách. Sự gặp gỡ này đưa họ trở về với mối tình đầu với những kỷ niệm đẹp năm 15 tuổi. Như một trò chơi trốn tìm của đôi nam nữ bị đánh mất ký ức về sự rung động của mối tình đầu mà họ luôn sống và ôm trong tim những tổn thương sâu sắc. [+] Phim tình cảm-Lãng mạn, Phim chính kịch - Drama, Phim bộ Hàn Quốc, Phim bộ [+] Hàn Quốc [+] Park Yoo Chun, Yoo Seung Ho, Yoon Eun Hye [/info] [link]

Server Quốc Tế (Vietsub)


[Tập 1|http://bilutv.com/xem-phim/anh-nho-em-i-miss-you-2013-tap-1-782_e10057.html&img=https://4.bp.blogspot.com/-feZfJlDTPCg/WijK6102ulI/AAAAAAAAHGM/f5pwJe4CQvAll9VRUCnMbHTnNfe7qm2kQCLcBGAs/s1600/1-201611886.jpg] [Tập 2|http://bilutv.com/xem-phim/anh-nho-em-i-miss-you-2013-tap-2-782_e10058.html&img=https://4.bp.blogspot.com/-feZfJlDTPCg/WijK6102ulI/AAAAAAAAHGM/f5pwJe4CQvAll9VRUCnMbHTnNfe7qm2kQCLcBGAs/s1600/1-201611886.jpg] [Tập 3|http://bilutv.com/xem-phim/anh-nho-em-i-miss-you-2013-tap-3-782_e10059.html&img=https://4.bp.blogspot.com/-feZfJlDTPCg/WijK6102ulI/AAAAAAAAHGM/f5pwJe4CQvAll9VRUCnMbHTnNfe7qm2kQCLcBGAs/s1600/1-201611886.jpg] [Tập 4|http://bilutv.com/xem-phim/anh-nho-em-i-miss-you-2013-tap-4-782_e10060.html&img=https://4.bp.blogspot.com/-feZfJlDTPCg/WijK6102ulI/AAAAAAAAHGM/f5pwJe4CQvAll9VRUCnMbHTnNfe7qm2kQCLcBGAs/s1600/1-201611886.jpg] [Tập 5|http://bilutv.com/xem-phim/anh-nho-em-i-miss-you-2013-tap-5-782_e10061.html&img=https://4.bp.blogspot.com/-feZfJlDTPCg/WijK6102ulI/AAAAAAAAHGM/f5pwJe4CQvAll9VRUCnMbHTnNfe7qm2kQCLcBGAs/s1600/1-201611886.jpg] [Tập 6|http://bilutv.com/xem-phim/anh-nho-em-i-miss-you-2013-tap-6-782_e10062.html&img=https://4.bp.blogspot.com/-feZfJlDTPCg/WijK6102ulI/AAAAAAAAHGM/f5pwJe4CQvAll9VRUCnMbHTnNfe7qm2kQCLcBGAs/s1600/1-201611886.jpg] [Tập 7|http://bilutv.com/xem-phim/anh-nho-em-i-miss-you-2013-tap-7-782_e10063.html&img=https://4.bp.blogspot.com/-feZfJlDTPCg/WijK6102ulI/AAAAAAAAHGM/f5pwJe4CQvAll9VRUCnMbHTnNfe7qm2kQCLcBGAs/s1600/1-201611886.jpg] [Tập 8|http://bilutv.com/xem-phim/anh-nho-em-i-miss-you-2013-tap-8-782_e10064.html&img=https://4.bp.blogspot.com/-feZfJlDTPCg/WijK6102ulI/AAAAAAAAHGM/f5pwJe4CQvAll9VRUCnMbHTnNfe7qm2kQCLcBGAs/s1600/1-201611886.jpg] [Tập 9|http://bilutv.com/xem-phim/anh-nho-em-i-miss-you-2013-tap-9-782_e10065.html&img=https://4.bp.blogspot.com/-feZfJlDTPCg/WijK6102ulI/AAAAAAAAHGM/f5pwJe4CQvAll9VRUCnMbHTnNfe7qm2kQCLcBGAs/s1600/1-201611886.jpg] [Tập 10|http://bilutv.com/xem-phim/anh-nho-em-i-miss-you-2013-tap-10-782_e10066.html&img=https://4.bp.blogspot.com/-feZfJlDTPCg/WijK6102ulI/AAAAAAAAHGM/f5pwJe4CQvAll9VRUCnMbHTnNfe7qm2kQCLcBGAs/s1600/1-201611886.jpg] [Tập 11|http://bilutv.com/xem-phim/anh-nho-em-i-miss-you-2013-tap-11-782_e10067.html&img=https://4.bp.blogspot.com/-feZfJlDTPCg/WijK6102ulI/AAAAAAAAHGM/f5pwJe4CQvAll9VRUCnMbHTnNfe7qm2kQCLcBGAs/s1600/1-201611886.jpg] [Tập 12|http://bilutv.com/xem-phim/anh-nho-em-i-miss-you-2013-tap-12-782_e10068.html&img=https://4.bp.blogspot.com/-feZfJlDTPCg/WijK6102ulI/AAAAAAAAHGM/f5pwJe4CQvAll9VRUCnMbHTnNfe7qm2kQCLcBGAs/s1600/1-201611886.jpg] [Tập 13|http://bilutv.com/xem-phim/anh-nho-em-i-miss-you-2013-tap-13-782_e10069.html&img=https://4.bp.blogspot.com/-feZfJlDTPCg/WijK6102ulI/AAAAAAAAHGM/f5pwJe4CQvAll9VRUCnMbHTnNfe7qm2kQCLcBGAs/s1600/1-201611886.jpg] [Tập 14|http://bilutv.com/xem-phim/anh-nho-em-i-miss-you-2013-tap-14-782_e10070.html&img=https://4.bp.blogspot.com/-feZfJlDTPCg/WijK6102ulI/AAAAAAAAHGM/f5pwJe4CQvAll9VRUCnMbHTnNfe7qm2kQCLcBGAs/s1600/1-201611886.jpg] [Tập 15|http://bilutv.com/xem-phim/anh-nho-em-i-miss-you-2013-tap-15-782_e10071.html&img=https://4.bp.blogspot.com/-feZfJlDTPCg/WijK6102ulI/AAAAAAAAHGM/f5pwJe4CQvAll9VRUCnMbHTnNfe7qm2kQCLcBGAs/s1600/1-201611886.jpg] [Tập 16|http://bilutv.com/xem-phim/anh-nho-em-i-miss-you-2013-tap-16-782_e10072.html&img=https://4.bp.blogspot.com/-feZfJlDTPCg/WijK6102ulI/AAAAAAAAHGM/f5pwJe4CQvAll9VRUCnMbHTnNfe7qm2kQCLcBGAs/s1600/1-201611886.jpg] [Tập 17|http://bilutv.com/xem-phim/anh-nho-em-i-miss-you-2013-tap-17-782_e10073.html&img=https://4.bp.blogspot.com/-feZfJlDTPCg/WijK6102ulI/AAAAAAAAHGM/f5pwJe4CQvAll9VRUCnMbHTnNfe7qm2kQCLcBGAs/s1600/1-201611886.jpg] [Tập 18|http://bilutv.com/xem-phim/anh-nho-em-i-miss-you-2013-tap-18-782_e10074.html&img=https://4.bp.blogspot.com/-feZfJlDTPCg/WijK6102ulI/AAAAAAAAHGM/f5pwJe4CQvAll9VRUCnMbHTnNfe7qm2kQCLcBGAs/s1600/1-201611886.jpg] [Tập 19|http://bilutv.com/xem-phim/anh-nho-em-i-miss-you-2013-tap-19-782_e10075.html&img=https://4.bp.blogspot.com/-feZfJlDTPCg/WijK6102ulI/AAAAAAAAHGM/f5pwJe4CQvAll9VRUCnMbHTnNfe7qm2kQCLcBGAs/s1600/1-201611886.jpg] [Tập 20|http://bilutv.com/xem-phim/anh-nho-em-i-miss-you-2013-tap-20-782_e10076.html&img=https://4.bp.blogspot.com/-feZfJlDTPCg/WijK6102ulI/AAAAAAAAHGM/f5pwJe4CQvAll9VRUCnMbHTnNfe7qm2kQCLcBGAs/s1600/1-201611886.jpg] [Tập 21 - End|http://bilutv.com/xem-phim/anh-nho-em-i-miss-you-2013-tap-21-782_e10077.html&img=https://4.bp.blogspot.com/-feZfJlDTPCg/WijK6102ulI/AAAAAAAAHGM/f5pwJe4CQvAll9VRUCnMbHTnNfe7qm2kQCLcBGAs/s1600/1-201611886.jpg] [/link] [link]

Server Quốc Tế (Thuyết Minh)


[Tập 1|http://banhtv.com/xem-phim/anh-nho-em-tap-1-i-miss-you-2012-ep-1-2847-e22539.html&img=https://4.bp.blogspot.com/-feZfJlDTPCg/WijK6102ulI/AAAAAAAAHGM/f5pwJe4CQvAll9VRUCnMbHTnNfe7qm2kQCLcBGAs/s1600/1-201611886.jpg] [Tập 2|http://banhtv.com/xem-phim/anh-nho-em-tap-2-i-miss-you-2012-ep-2-2847-e22540.html&img=https://4.bp.blogspot.com/-feZfJlDTPCg/WijK6102ulI/AAAAAAAAHGM/f5pwJe4CQvAll9VRUCnMbHTnNfe7qm2kQCLcBGAs/s1600/1-201611886.jpg] [Tập 3|http://banhtv.com/xem-phim/anh-nho-em-tap-3-i-miss-you-2012-ep-3-2847-e22541.html&img=https://4.bp.blogspot.com/-feZfJlDTPCg/WijK6102ulI/AAAAAAAAHGM/f5pwJe4CQvAll9VRUCnMbHTnNfe7qm2kQCLcBGAs/s1600/1-201611886.jpg] [Tập 4|http://banhtv.com/xem-phim/anh-nho-em-tap-4-i-miss-you-2012-ep-4-2847-e22542.html&img=https://4.bp.blogspot.com/-feZfJlDTPCg/WijK6102ulI/AAAAAAAAHGM/f5pwJe4CQvAll9VRUCnMbHTnNfe7qm2kQCLcBGAs/s1600/1-201611886.jpg] [Tập 5|http://banhtv.com/xem-phim/anh-nho-em-tap-5-i-miss-you-2012-ep-5-2847-e22543.html&img=https://4.bp.blogspot.com/-feZfJlDTPCg/WijK6102ulI/AAAAAAAAHGM/f5pwJe4CQvAll9VRUCnMbHTnNfe7qm2kQCLcBGAs/s1600/1-201611886.jpg] [Tập 6|http://banhtv.com/xem-phim/anh-nho-em-tap-6-i-miss-you-2012-ep-6-2847-e22544.html&img=https://4.bp.blogspot.com/-feZfJlDTPCg/WijK6102ulI/AAAAAAAAHGM/f5pwJe4CQvAll9VRUCnMbHTnNfe7qm2kQCLcBGAs/s1600/1-201611886.jpg] [Tập 7|http://banhtv.com/xem-phim/anh-nho-em-tap-7-i-miss-you-2012-ep-7-2847-e22545.html&img=https://4.bp.blogspot.com/-feZfJlDTPCg/WijK6102ulI/AAAAAAAAHGM/f5pwJe4CQvAll9VRUCnMbHTnNfe7qm2kQCLcBGAs/s1600/1-201611886.jpg] [Tập 8|http://banhtv.com/xem-phim/anh-nho-em-tap-8-i-miss-you-2012-ep-8-2847-e22546.html&img=https://4.bp.blogspot.com/-feZfJlDTPCg/WijK6102ulI/AAAAAAAAHGM/f5pwJe4CQvAll9VRUCnMbHTnNfe7qm2kQCLcBGAs/s1600/1-201611886.jpg] [Tập 9|http://banhtv.com/xem-phim/anh-nho-em-tap-9-i-miss-you-2012-ep-9-2847-e22547.html&img=https://4.bp.blogspot.com/-feZfJlDTPCg/WijK6102ulI/AAAAAAAAHGM/f5pwJe4CQvAll9VRUCnMbHTnNfe7qm2kQCLcBGAs/s1600/1-201611886.jpg] [Tập 10|http://banhtv.com/xem-phim/anh-nho-em-tap-10-i-miss-you-2012-ep-10-2847-e22548.html&img=https://4.bp.blogspot.com/-feZfJlDTPCg/WijK6102ulI/AAAAAAAAHGM/f5pwJe4CQvAll9VRUCnMbHTnNfe7qm2kQCLcBGAs/s1600/1-201611886.jpg] [Tập 11|http://banhtv.com/xem-phim/anh-nho-em-tap-11-i-miss-you-2012-ep-11-2847-e22549.html&img=https://4.bp.blogspot.com/-feZfJlDTPCg/WijK6102ulI/AAAAAAAAHGM/f5pwJe4CQvAll9VRUCnMbHTnNfe7qm2kQCLcBGAs/s1600/1-201611886.jpg] [Tập 12|http://banhtv.com/xem-phim/anh-nho-em-tap-12-i-miss-you-2012-ep-12-2847-e22550.html&img=https://4.bp.blogspot.com/-feZfJlDTPCg/WijK6102ulI/AAAAAAAAHGM/f5pwJe4CQvAll9VRUCnMbHTnNfe7qm2kQCLcBGAs/s1600/1-201611886.jpg] [Tập 13|http://banhtv.com/xem-phim/anh-nho-em-tap-13-i-miss-you-2012-ep-13-2847-e22551.html&img=https://4.bp.blogspot.com/-feZfJlDTPCg/WijK6102ulI/AAAAAAAAHGM/f5pwJe4CQvAll9VRUCnMbHTnNfe7qm2kQCLcBGAs/s1600/1-201611886.jpg] [Tập 14|http://banhtv.com/xem-phim/anh-nho-em-tap-14-i-miss-you-2012-ep-14-2847-e22552.html&img=https://4.bp.blogspot.com/-feZfJlDTPCg/WijK6102ulI/AAAAAAAAHGM/f5pwJe4CQvAll9VRUCnMbHTnNfe7qm2kQCLcBGAs/s1600/1-201611886.jpg] [Tập 15|http://banhtv.com/xem-phim/anh-nho-em-tap-15-i-miss-you-2012-ep-15-2847-e22553.html&img=https://4.bp.blogspot.com/-feZfJlDTPCg/WijK6102ulI/AAAAAAAAHGM/f5pwJe4CQvAll9VRUCnMbHTnNfe7qm2kQCLcBGAs/s1600/1-201611886.jpg] [Tập 16|http://banhtv.com/xem-phim/anh-nho-em-tap-16-i-miss-you-2012-ep-16-2847-e22554.html&img=https://4.bp.blogspot.com/-feZfJlDTPCg/WijK6102ulI/AAAAAAAAHGM/f5pwJe4CQvAll9VRUCnMbHTnNfe7qm2kQCLcBGAs/s1600/1-201611886.jpg] [Tập 17|http://banhtv.com/xem-phim/anh-nho-em-tap-17-i-miss-you-2012-ep-17-2847-e22555.html&img=https://4.bp.blogspot.com/-feZfJlDTPCg/WijK6102ulI/AAAAAAAAHGM/f5pwJe4CQvAll9VRUCnMbHTnNfe7qm2kQCLcBGAs/s1600/1-201611886.jpg] [Tập 18|http://banhtv.com/xem-phim/anh-nho-em-tap-18-i-miss-you-2012-ep-18-2847-e22556.html&img=https://4.bp.blogspot.com/-feZfJlDTPCg/WijK6102ulI/AAAAAAAAHGM/f5pwJe4CQvAll9VRUCnMbHTnNfe7qm2kQCLcBGAs/s1600/1-201611886.jpg] [Tập 19|http://banhtv.com/xem-phim/anh-nho-em-tap-19-i-miss-you-2012-ep-19-2847-e22557.html&img=https://4.bp.blogspot.com/-feZfJlDTPCg/WijK6102ulI/AAAAAAAAHGM/f5pwJe4CQvAll9VRUCnMbHTnNfe7qm2kQCLcBGAs/s1600/1-201611886.jpg] [Tập 20|http://banhtv.com/xem-phim/anh-nho-em-tap-20-i-miss-you-2012-ep-20-2847-e22558.html&img=https://4.bp.blogspot.com/-feZfJlDTPCg/WijK6102ulI/AAAAAAAAHGM/f5pwJe4CQvAll9VRUCnMbHTnNfe7qm2kQCLcBGAs/s1600/1-201611886.jpg] [Tập 21 - End|http://banhtv.com/xem-phim/anh-nho-em-tap-21-i-miss-you-2012-ep-21-2847-e22559.html&img=https://4.bp.blogspot.com/-feZfJlDTPCg/WijK6102ulI/AAAAAAAAHGM/f5pwJe4CQvAll9VRUCnMbHTnNfe7qm2kQCLcBGAs/s1600/1-201611886.jpg] [/link]
loading...
Loading...