Nếu bạn thấy báo hỏng/load chậm vui lòng chờ trong giây lát , chọn lại tập vài lần hoặc chọn các server khác nếu có.
Thể Loại:
Quốc Gia:
Diễn Viên:
Loading...
Trạng Thái


[stt/ Tập 20/20 Vietsub]
[info] [+] Bác Sĩ Ma Cà Rồng/Bác Sĩ Khát Máu - Blood [+] [+] Phim Bác Sĩ Ma Cà Rồng Là một bộ phim y khoa về ma cà rồng. Lấy bối cảnh tại một bệnh viện. Ma cà rồng làm việc như một bác sỹ. Diễn ra cuộc chiến giữa cái thiện và cái ác cũng như một câu chuyện về tình yêu bất tử. Park Ji Sang là Bác sỹ phẫu thuật tại Bệnh viện Ung thư Taemin. Anh luôn nghiên cứu cách để trở thành một con người bình thường. Đẹp trai, thông minh, giàu có, tốt bụng - anh là người hùng luôn dùng năng lực siêu nhiên của ma cà rồng để giúp đỡ mọi người. [+] Tâm lý, Lãng mạn [+] Hàn Quốc [+]Ahn Jae Hyeon, Ku Hye Sun, Ji Jin Hee [/info] [link] [Tập 1|http://banhtv.com/xem-phim/bac-si-ma-ca-rong-tap-1-bac-si-khat-mau-blood-2015-ep-1-705-e11040.html&img=https://2.bp.blogspot.com/-GAhVOGXFqIQ/WigHHUfGgxI/AAAAAAAAHFA/tDS-buSl6RI5MBngmU-WUYwr8QziyQ5eACLcBGAs/s1600/bg_01_sgu98085.jpg] [Tập 2|http://banhtv.com/xem-phim/bac-si-ma-ca-rong-tap-2-bac-si-khat-mau-blood-2015-ep-2-705-e11041.html&img=https://2.bp.blogspot.com/-GAhVOGXFqIQ/WigHHUfGgxI/AAAAAAAAHFA/tDS-buSl6RI5MBngmU-WUYwr8QziyQ5eACLcBGAs/s1600/bg_01_sgu98085.jpg] [Tập 3|http://banhtv.com/xem-phim/bac-si-ma-ca-rong-tap-3-bac-si-khat-mau-blood-2015-ep-3-705-e11042.html&img=https://2.bp.blogspot.com/-GAhVOGXFqIQ/WigHHUfGgxI/AAAAAAAAHFA/tDS-buSl6RI5MBngmU-WUYwr8QziyQ5eACLcBGAs/s1600/bg_01_sgu98085.jpg] [Tập 4|http://banhtv.com/xem-phim/bac-si-ma-ca-rong-tap-4-bac-si-khat-mau-blood-2015-ep-4-705-e11043.html&img=https://2.bp.blogspot.com/-GAhVOGXFqIQ/WigHHUfGgxI/AAAAAAAAHFA/tDS-buSl6RI5MBngmU-WUYwr8QziyQ5eACLcBGAs/s1600/bg_01_sgu98085.jpg] [Tập 5|http://banhtv.com/xem-phim/bac-si-ma-ca-rong-tap-5-bac-si-khat-mau-blood-2015-ep-5-705-e11044.html&img=https://2.bp.blogspot.com/-GAhVOGXFqIQ/WigHHUfGgxI/AAAAAAAAHFA/tDS-buSl6RI5MBngmU-WUYwr8QziyQ5eACLcBGAs/s1600/bg_01_sgu98085.jpg] [Tập 6|http://banhtv.com/xem-phim/bac-si-ma-ca-rong-tap-6-bac-si-khat-mau-blood-2015-ep-6-705-e11045.html&img=https://2.bp.blogspot.com/-GAhVOGXFqIQ/WigHHUfGgxI/AAAAAAAAHFA/tDS-buSl6RI5MBngmU-WUYwr8QziyQ5eACLcBGAs/s1600/bg_01_sgu98085.jpg] [Tập 7|http://banhtv.com/xem-phim/bac-si-ma-ca-rong-tap-7-bac-si-khat-mau-blood-2015-ep-7-705-e11046.html&img=https://2.bp.blogspot.com/-GAhVOGXFqIQ/WigHHUfGgxI/AAAAAAAAHFA/tDS-buSl6RI5MBngmU-WUYwr8QziyQ5eACLcBGAs/s1600/bg_01_sgu98085.jpg] [Tập 8|http://banhtv.com/xem-phim/bac-si-ma-ca-rong-tap-8-bac-si-khat-mau-blood-2015-ep-8-705-e11047.html&img=https://2.bp.blogspot.com/-GAhVOGXFqIQ/WigHHUfGgxI/AAAAAAAAHFA/tDS-buSl6RI5MBngmU-WUYwr8QziyQ5eACLcBGAs/s1600/bg_01_sgu98085.jpg] [Tập 9|http://banhtv.com/xem-phim/bac-si-ma-ca-rong-tap-9-bac-si-khat-mau-blood-2015-ep-9-705-e11048.html&img=https://2.bp.blogspot.com/-GAhVOGXFqIQ/WigHHUfGgxI/AAAAAAAAHFA/tDS-buSl6RI5MBngmU-WUYwr8QziyQ5eACLcBGAs/s1600/bg_01_sgu98085.jpg] [Tập 10|http://banhtv.com/xem-phim/bac-si-ma-ca-rong-tap-10-bac-si-khat-mau-blood-2015-ep-10-705-e11049.html&img=https://2.bp.blogspot.com/-GAhVOGXFqIQ/WigHHUfGgxI/AAAAAAAAHFA/tDS-buSl6RI5MBngmU-WUYwr8QziyQ5eACLcBGAs/s1600/bg_01_sgu98085.jpg] [Tập 11|http://banhtv.com/xem-phim/bac-si-ma-ca-rong-tap-11-bac-si-khat-mau-blood-2015-ep-11-705-e11050.html&img=https://2.bp.blogspot.com/-GAhVOGXFqIQ/WigHHUfGgxI/AAAAAAAAHFA/tDS-buSl6RI5MBngmU-WUYwr8QziyQ5eACLcBGAs/s1600/bg_01_sgu98085.jpg] [Tập 12|http://banhtv.com/xem-phim/bac-si-ma-ca-rong-tap-12-bac-si-khat-mau-blood-2015-ep-12-705-e11051.html&img=https://2.bp.blogspot.com/-GAhVOGXFqIQ/WigHHUfGgxI/AAAAAAAAHFA/tDS-buSl6RI5MBngmU-WUYwr8QziyQ5eACLcBGAs/s1600/bg_01_sgu98085.jpg] [Tập 13|http://banhtv.com/xem-phim/bac-si-ma-ca-rong-tap-13-bac-si-khat-mau-blood-2015-ep-13-705-e11052.html&img=https://2.bp.blogspot.com/-GAhVOGXFqIQ/WigHHUfGgxI/AAAAAAAAHFA/tDS-buSl6RI5MBngmU-WUYwr8QziyQ5eACLcBGAs/s1600/bg_01_sgu98085.jpg] [Tập 14|http://banhtv.com/xem-phim/bac-si-ma-ca-rong-tap-14-bac-si-khat-mau-blood-2015-ep-14-705-e11053.html&img=https://2.bp.blogspot.com/-GAhVOGXFqIQ/WigHHUfGgxI/AAAAAAAAHFA/tDS-buSl6RI5MBngmU-WUYwr8QziyQ5eACLcBGAs/s1600/bg_01_sgu98085.jpg] [Tập 15|http://banhtv.com/xem-phim/bac-si-ma-ca-rong-tap-15-bac-si-khat-mau-blood-2015-ep-15-705-e11054.html&img=https://2.bp.blogspot.com/-GAhVOGXFqIQ/WigHHUfGgxI/AAAAAAAAHFA/tDS-buSl6RI5MBngmU-WUYwr8QziyQ5eACLcBGAs/s1600/bg_01_sgu98085.jpg] [Tập 16|http://banhtv.com/xem-phim/bac-si-ma-ca-rong-tap-16-bac-si-khat-mau-blood-2015-ep-16-705-e11055.html&img=https://2.bp.blogspot.com/-GAhVOGXFqIQ/WigHHUfGgxI/AAAAAAAAHFA/tDS-buSl6RI5MBngmU-WUYwr8QziyQ5eACLcBGAs/s1600/bg_01_sgu98085.jpg] [Tập 17|http://banhtv.com/xem-phim/bac-si-ma-ca-rong-tap-17-bac-si-khat-mau-blood-2015-ep-17-705-e11056.html&img=https://2.bp.blogspot.com/-GAhVOGXFqIQ/WigHHUfGgxI/AAAAAAAAHFA/tDS-buSl6RI5MBngmU-WUYwr8QziyQ5eACLcBGAs/s1600/bg_01_sgu98085.jpg] [Tập 18|http://banhtv.com/xem-phim/bac-si-ma-ca-rong-tap-18-bac-si-khat-mau-blood-2015-ep-18-705-e11057.html&img=https://2.bp.blogspot.com/-GAhVOGXFqIQ/WigHHUfGgxI/AAAAAAAAHFA/tDS-buSl6RI5MBngmU-WUYwr8QziyQ5eACLcBGAs/s1600/bg_01_sgu98085.jpg] [Tập 19|http://banhtv.com/xem-phim/bac-si-ma-ca-rong-tap-19-bac-si-khat-mau-blood-2015-ep-19-705-e11058.html&img=https://2.bp.blogspot.com/-GAhVOGXFqIQ/WigHHUfGgxI/AAAAAAAAHFA/tDS-buSl6RI5MBngmU-WUYwr8QziyQ5eACLcBGAs/s1600/bg_01_sgu98085.jpg] [Tập 20 - End|http://banhtv.com/xem-phim/bac-si-ma-ca-rong-tap-20-bac-si-khat-mau-blood-2015-ep-20-705-e11059.html&img=https://2.bp.blogspot.com/-GAhVOGXFqIQ/WigHHUfGgxI/AAAAAAAAHFA/tDS-buSl6RI5MBngmU-WUYwr8QziyQ5eACLcBGAs/s1600/bg_01_sgu98085.jpg] [/link]
loading...
Loading...