Nếu bạn thấy báo hỏng/load chậm vui lòng chờ trong giây lát , chọn lại tập vài lần hoặc chọn các server khác nếu có.
Thể Loại:
Quốc Gia:
Diễn Viên:
Loading...
Trạng Thái


[stt/20/20 Vietsub + Thuyết Minh]
[info] [+]Bác Sĩ Xứ Lạ - Doctor Stranger [+] [+] Phim Bác Sĩ Xứ Lạ Là một bộ phim về một thiên tài bác sĩ phẫu thuật Park Hoon (Lee Jong Suk), lớn lên ở Bắc Triều Tiên sau khi cha anh và anh đã bị bắt cóc đưa đến Bắc Triều Tiên. Anh chạy trốn sang Hàn Quốc và làm việc tại một bệnh viện uy tín. Sau đó, anh gặp giáo sư Đại học Harvard, Tiến sĩ Han Jae Joon (Park Hae Jin), một bác sĩ phẫu thuật ngực thiên tài. Vì Park Hoon là người nước ngoài, anh không được công nhận là một bác sĩ và đời sống chính thức như một người tại Hàn Quốc.Anh làm việc chăm chỉ để kiếm tiền để anh có thể được gặp lại tình yêu đầu Song Jae Hee (Jin Se Yeon), người anh đã bỏ lại ở Bắc Triều Tiên. Mời các bạn đón xem diễn biến của bộ phim Tâm Lý - Hàn Quốc - Bác Sĩ Xứ Lạ...! [+]Phim tâm lý, Phim hành động, Phim phiêu lưu [+] Hàn Quốc [+] Lee Jong Suk, Park Hae Jin, Kang So Ra, Jin Se-Yeon, CHEON HO JIN, Jeon Kuk-Hwan, Kim Yong Geon [/info] [link]

Server Quốc Tế (Vietsub)


[Tập 1|http://banhtv.com/xem-phim/bac-si-xu-la-tap-1-doctor-stranger-2014-ep-1-3137-e24811.html&img=http://banhtv.com/uploads/2016/11/500/1-201611948.jpg] [Tập 2|http://banhtv.com/xem-phim/bac-si-xu-la-tap-2-doctor-stranger-2014-ep-2-3137-e24812.html&img=http://banhtv.com/uploads/2016/11/500/1-201611948.jpg] [Tập 3|http://banhtv.com/xem-phim/bac-si-xu-la-tap-3-doctor-stranger-2014-ep-3-3137-e24813.html&img=http://banhtv.com/uploads/2016/11/500/1-201611948.jpg] [Tập 4|http://banhtv.com/xem-phim/bac-si-xu-la-tap-4-doctor-stranger-2014-ep-4-3137-e24814.html&img=http://banhtv.com/uploads/2016/11/500/1-201611948.jpg] [Tập 5|http://banhtv.com/xem-phim/bac-si-xu-la-tap-5-doctor-stranger-2014-ep-5-3137-e24815.html&img=http://banhtv.com/uploads/2016/11/500/1-201611948.jpg] [Tập 6|http://banhtv.com/xem-phim/bac-si-xu-la-tap-6-doctor-stranger-2014-ep-6-3137-e24816.html&img=http://banhtv.com/uploads/2016/11/500/1-201611948.jpg] [Tập 7|http://banhtv.com/xem-phim/bac-si-xu-la-tap-7-doctor-stranger-2014-ep-7-3137-e24817.html&img=http://banhtv.com/uploads/2016/11/500/1-201611948.jpg] [Tập 8|http://banhtv.com/xem-phim/bac-si-xu-la-tap-8-doctor-stranger-2014-ep-8-3137-e24818.html&img=http://banhtv.com/uploads/2016/11/500/1-201611948.jpg] [Tập 9|http://banhtv.com/xem-phim/bac-si-xu-la-tap-9-doctor-stranger-2014-ep-9-3137-e24819.html&img=http://banhtv.com/uploads/2016/11/500/1-201611948.jpg] [Tập 10|http://banhtv.com/xem-phim/bac-si-xu-la-tap-10-doctor-stranger-2014-ep-10-3137-e24820.html&img=http://banhtv.com/uploads/2016/11/500/1-201611948.jpg] [Tập 11|http://banhtv.com/xem-phim/bac-si-xu-la-tap-11-doctor-stranger-2014-ep-11-3137-e24821.html&img=http://banhtv.com/uploads/2016/11/500/1-201611948.jpg] [Tập 12|http://banhtv.com/xem-phim/bac-si-xu-la-tap-12-doctor-stranger-2014-ep-12-3137-e24822.html&img=http://banhtv.com/uploads/2016/11/500/1-201611948.jpg] [Tập 13|http://banhtv.com/xem-phim/bac-si-xu-la-tap-13-doctor-stranger-2014-ep-13-3137-e24823.html&img=http://banhtv.com/uploads/2016/11/500/1-201611948.jpg] [Tập 14|http://banhtv.com/xem-phim/bac-si-xu-la-tap-14-doctor-stranger-2014-ep-14-3137-e24824.html&img=http://banhtv.com/uploads/2016/11/500/1-201611948.jpg] [Tập 15|http://banhtv.com/xem-phim/bac-si-xu-la-tap-15-doctor-stranger-2014-ep-15-3137-e24825.html&img=http://banhtv.com/uploads/2016/11/500/1-201611948.jpg] [Tập 16|http://banhtv.com/xem-phim/bac-si-xu-la-tap-16-doctor-stranger-2014-ep-16-3137-e24826.html&img=http://banhtv.com/uploads/2016/11/500/1-201611948.jpg] [Tập 17|http://banhtv.com/xem-phim/bac-si-xu-la-tap-17-doctor-stranger-2014-ep-17-3137-e24827.html&img=http://banhtv.com/uploads/2016/11/500/1-201611948.jpg] [Tập 18|http://banhtv.com/xem-phim/bac-si-xu-la-tap-18-doctor-stranger-2014-ep-18-3137-e24828.html&img=http://banhtv.com/uploads/2016/11/500/1-201611948.jpg] [Tập 19|http://banhtv.com/xem-phim/bac-si-xu-la-tap-19-doctor-stranger-2014-ep-19-3137-e24829.html&img=http://banhtv.com/uploads/2016/11/500/1-201611948.jpg] [Tập 20 - End|http://banhtv.com/xem-phim/bac-si-xu-la-tap-20-doctor-stranger-2014-ep-20-3137-e24830.html&img=http://banhtv.com/uploads/2016/11/500/1-201611948.jpg] [/link] [link]

Server Quốc Tế (Vietsub)


[ Tập1|https://phimbathu.com/xem-phim/bac-si-xu-la-doctor-stranger-2014-tap-1-3079_e21847.html&img=http://banhtv.com/uploads/2016/11/500/1-201611948.jpg] [ Tập2|https://phimbathu.com/xem-phim/bac-si-xu-la-doctor-stranger-2014-tap-2-3079_e21848.html&img=http://banhtv.com/uploads/2016/11/500/1-201611948.jpg] [ Tập3|https://phimbathu.com/xem-phim/bac-si-xu-la-doctor-stranger-2014-tap-3-3079_e21849.html&img=http://banhtv.com/uploads/2016/11/500/1-201611948.jpg] [ Tập4|https://phimbathu.com/xem-phim/bac-si-xu-la-doctor-stranger-2014-tap-4-3079_e21850.html&img=http://banhtv.com/uploads/2016/11/500/1-201611948.jpg] [ Tập5|https://phimbathu.com/xem-phim/bac-si-xu-la-doctor-stranger-2014-tap-5-3079_e21851.html&img=http://banhtv.com/uploads/2016/11/500/1-201611948.jpg] [ Tập6|https://phimbathu.com/xem-phim/bac-si-xu-la-doctor-stranger-2014-tap-6-3079_e21852.html&img=http://banhtv.com/uploads/2016/11/500/1-201611948.jpg] [ Tập7|https://phimbathu.com/xem-phim/bac-si-xu-la-doctor-stranger-2014-tap-7-3079_e21853.html&img=http://banhtv.com/uploads/2016/11/500/1-201611948.jpg] [ Tập8|https://phimbathu.com/xem-phim/bac-si-xu-la-doctor-stranger-2014-tap-8-3079_e21854.html&img=http://banhtv.com/uploads/2016/11/500/1-201611948.jpg] [ Tập9|https://phimbathu.com/xem-phim/bac-si-xu-la-doctor-stranger-2014-tap-9-3079_e21855.html&img=http://banhtv.com/uploads/2016/11/500/1-201611948.jpg] [ Tập10|https://phimbathu.com/xem-phim/bac-si-xu-la-doctor-stranger-2014-tap-10-3079_e21859.html&img=http://banhtv.com/uploads/2016/11/500/1-201611948.jpg] [ Tập11|https://phimbathu.com/xem-phim/bac-si-xu-la-doctor-stranger-2014-tap-11-3079_e21860.html&img=http://banhtv.com/uploads/2016/11/500/1-201611948.jpg] [ Tập12|https://phimbathu.com/xem-phim/bac-si-xu-la-doctor-stranger-2014-tap-12-3079_e21861.html&img=http://banhtv.com/uploads/2016/11/500/1-201611948.jpg] [ Tập13|https://phimbathu.com/xem-phim/bac-si-xu-la-doctor-stranger-2014-tap-13-3079_e21862.html&img=http://banhtv.com/uploads/2016/11/500/1-201611948.jpg] [ Tập14|https://phimbathu.com/xem-phim/bac-si-xu-la-doctor-stranger-2014-tap-14-3079_e21863.html&img=http://banhtv.com/uploads/2016/11/500/1-201611948.jpg] [ Tập15|https://phimbathu.com/xem-phim/bac-si-xu-la-doctor-stranger-2014-tap-15-3079_e21864.html&img=http://banhtv.com/uploads/2016/11/500/1-201611948.jpg] [ Tập16|https://phimbathu.com/xem-phim/bac-si-xu-la-doctor-stranger-2014-tap-16-3079_e21865.html&img=http://banhtv.com/uploads/2016/11/500/1-201611948.jpg] [ Tập17|https://phimbathu.com/xem-phim/bac-si-xu-la-doctor-stranger-2014-tap-17-3079_e21866.html&img=http://banhtv.com/uploads/2016/11/500/1-201611948.jpg] [ Tập18|https://phimbathu.com/xem-phim/bac-si-xu-la-doctor-stranger-2014-tap-18-3079_e21867.html&img=http://banhtv.com/uploads/2016/11/500/1-201611948.jpg] [ Tập19|https://phimbathu.com/xem-phim/bac-si-xu-la-doctor-stranger-2014-tap-19-3079_e21868.html&img=http://banhtv.com/uploads/2016/11/500/1-201611948.jpg] [ Tập20 - End|https://phimbathu.com/xem-phim/bac-si-xu-la-doctor-stranger-2014-tap-20-3079_e21869.html] [/link]
loading...
Loading...