Loading...
Thể Loại:
Quốc Gia:
Diễn Viên:
Loading...
Trạng Thái


[stt/ Tập 40/40 Thuyết Minh]
[info] [+] Bộ Bộ Kinh Tâm - Scarlet Heart [+] [+] Bộ Bộ Kinh Tâm kể về câu chuyện của một nữ nhân viên văn phòng ở thành phố lớn. Một lần do bị tai nạn đã làm cho sóng điện não nhảy khỏi cơ thể và nhập vào xác của một bé gái mười ba tuổi Mã Nhĩ Thái Nhược Hy ở triều đại nhà Thanh những năm cuối thời Khang Hy. Mặc dù cô biết mình không nên tham gia vào âm mưu tranh ngôi báu trong cung đình, cô vô tình trở thành một con rối trong cuộc đấu tranh bởi vì không thể không yêu một ai đó và những người khác đến với tình yêu của cô. [+] Phim bộ [+] Trung quốc [+] [/info] [link] [Tập 1|http://banhtv.com/xem-phim/bo-bo-kinh-tam-tap-1-scarlet-heart-2011-ep-1-277-e6582.html&img=https://1.bp.blogspot.com/-F_1DTJPewvk/Wjsua0iEABI/AAAAAAAAHW4/iwUH2KUduKYtJyhMHkIjX-HnsN3rpSXgwCLcBGAs/s1600/bo-bo-201609933.jpg] [Tập 2|http://banhtv.com/xem-phim/bo-bo-kinh-tam-tap-2-scarlet-heart-2011-ep-2-277-e6584.html&img=https://1.bp.blogspot.com/-F_1DTJPewvk/Wjsua0iEABI/AAAAAAAAHW4/iwUH2KUduKYtJyhMHkIjX-HnsN3rpSXgwCLcBGAs/s1600/bo-bo-201609933.jpg] [Tập 3|http://banhtv.com/xem-phim/bo-bo-kinh-tam-tap-3-scarlet-heart-2011-ep-3-277-e6586.html&img=https://1.bp.blogspot.com/-F_1DTJPewvk/Wjsua0iEABI/AAAAAAAAHW4/iwUH2KUduKYtJyhMHkIjX-HnsN3rpSXgwCLcBGAs/s1600/bo-bo-201609933.jpg] [Tập 4|http://banhtv.com/xem-phim/bo-bo-kinh-tam-tap-4-scarlet-heart-2011-ep-4-277-e6587.html&img=https://1.bp.blogspot.com/-F_1DTJPewvk/Wjsua0iEABI/AAAAAAAAHW4/iwUH2KUduKYtJyhMHkIjX-HnsN3rpSXgwCLcBGAs/s1600/bo-bo-201609933.jpg] [Tập 5|http://banhtv.com/xem-phim/bo-bo-kinh-tam-tap-5-scarlet-heart-2011-ep-5-277-e6589.html&img=https://1.bp.blogspot.com/-F_1DTJPewvk/Wjsua0iEABI/AAAAAAAAHW4/iwUH2KUduKYtJyhMHkIjX-HnsN3rpSXgwCLcBGAs/s1600/bo-bo-201609933.jpg] [Tập 6|http://banhtv.com/xem-phim/bo-bo-kinh-tam-tap-6-scarlet-heart-2011-ep-6-277-e6591.html&img=https://1.bp.blogspot.com/-F_1DTJPewvk/Wjsua0iEABI/AAAAAAAAHW4/iwUH2KUduKYtJyhMHkIjX-HnsN3rpSXgwCLcBGAs/s1600/bo-bo-201609933.jpg] [Tập 7|http://banhtv.com/xem-phim/bo-bo-kinh-tam-tap-7-scarlet-heart-2011-ep-7-277-e6593.html&img=https://1.bp.blogspot.com/-F_1DTJPewvk/Wjsua0iEABI/AAAAAAAAHW4/iwUH2KUduKYtJyhMHkIjX-HnsN3rpSXgwCLcBGAs/s1600/bo-bo-201609933.jpg] [Tập 8|http://banhtv.com/xem-phim/bo-bo-kinh-tam-tap-8-scarlet-heart-2011-ep-8-277-e6595.html&img=https://1.bp.blogspot.com/-F_1DTJPewvk/Wjsua0iEABI/AAAAAAAAHW4/iwUH2KUduKYtJyhMHkIjX-HnsN3rpSXgwCLcBGAs/s1600/bo-bo-201609933.jpg] [Tập 9|http://banhtv.com/xem-phim/bo-bo-kinh-tam-tap-9-scarlet-heart-2011-ep-9-277-e6598.html&img=https://1.bp.blogspot.com/-F_1DTJPewvk/Wjsua0iEABI/AAAAAAAAHW4/iwUH2KUduKYtJyhMHkIjX-HnsN3rpSXgwCLcBGAs/s1600/bo-bo-201609933.jpg] [Tập 10|http://banhtv.com/xem-phim/bo-bo-kinh-tam-tap-10-scarlet-heart-2011-ep-10-277-e6599.html&img=https://1.bp.blogspot.com/-F_1DTJPewvk/Wjsua0iEABI/AAAAAAAAHW4/iwUH2KUduKYtJyhMHkIjX-HnsN3rpSXgwCLcBGAs/s1600/bo-bo-201609933.jpg] [Tập 11|http://banhtv.com/xem-phim/bo-bo-kinh-tam-tap-11-scarlet-heart-2011-ep-11-277-e6601.html] [Tập 12|http://banhtv.com/xem-phim/bo-bo-kinh-tam-tap-12-scarlet-heart-2011-ep-12-277-e6603.html] [Tập 13|http://banhtv.com/xem-phim/bo-bo-kinh-tam-tap-13-scarlet-heart-2011-ep-13-277-e6605.html] [Tập 14|http://banhtv.com/xem-phim/bo-bo-kinh-tam-tap-14-scarlet-heart-2011-ep-14-277-e6607.html] [Tập 15|http://banhtv.com/xem-phim/bo-bo-kinh-tam-tap-15-scarlet-heart-2011-ep-15-277-e6608.html] [Tập 16|http://banhtv.com/xem-phim/bo-bo-kinh-tam-tap-16-scarlet-heart-2011-ep-16-277-e6611.html] [Tập 17|http://banhtv.com/xem-phim/bo-bo-kinh-tam-tap-17-scarlet-heart-2011-ep-17-277-e6612.html] [Tập 18|http://banhtv.com/xem-phim/bo-bo-kinh-tam-tap-18-scarlet-heart-2011-ep-18-277-e6613.html] [Tập 19|http://banhtv.com/xem-phim/bo-bo-kinh-tam-tap-19-scarlet-heart-2011-ep-19-277-e6614.html] [Tập 20|http://banhtv.com/xem-phim/bo-bo-kinh-tam-tap-20-scarlet-heart-2011-ep-20-277-e6616.html] [Tập 21|http://banhtv.com/xem-phim/bo-bo-kinh-tam-tap-21-scarlet-heart-2011-ep-21-277-e6618.html] [Tập 22|http://banhtv.com/xem-phim/bo-bo-kinh-tam-tap-22-scarlet-heart-2011-ep-22-277-e6619.html] [Tập 23|http://banhtv.com/xem-phim/bo-bo-kinh-tam-tap-23-scarlet-heart-2011-ep-23-277-e6621.html] [Tập 24|http://banhtv.com/xem-phim/bo-bo-kinh-tam-tap-24-scarlet-heart-2011-ep-24-277-e6622.html] [Tập 25|http://banhtv.com/xem-phim/bo-bo-kinh-tam-tap-25-scarlet-heart-2011-ep-25-277-e6624.html] [Tập 26|http://banhtv.com/xem-phim/bo-bo-kinh-tam-tap-26-scarlet-heart-2011-ep-26-277-e6626.html] [Tập 27|http://banhtv.com/xem-phim/bo-bo-kinh-tam-tap-27-scarlet-heart-2011-ep-27-277-e6627.html] [Tập 28|http://banhtv.com/xem-phim/bo-bo-kinh-tam-tap-28-scarlet-heart-2011-ep-28-277-e6629.html] [Tập 29|http://banhtv.com/xem-phim/bo-bo-kinh-tam-tap-29-scarlet-heart-2011-ep-29-277-e6631.html] [Tập 30|http://banhtv.com/xem-phim/bo-bo-kinh-tam-tap-30-scarlet-heart-2011-ep-30-277-e6634.html] [Tập 31|http://banhtv.com/xem-phim/bo-bo-kinh-tam-tap-31-scarlet-heart-2011-ep-31-277-e6640.html] [Tập 32|http://banhtv.com/xem-phim/bo-bo-kinh-tam-tap-32-scarlet-heart-2011-ep-32-277-e6641.html] [Tập 33|http://banhtv.com/xem-phim/bo-bo-kinh-tam-tap-33-scarlet-heart-2011-ep-33-277-e6642.html] [Tập 34|http://banhtv.com/xem-phim/bo-bo-kinh-tam-tap-34-scarlet-heart-2011-ep-34-277-e6643.html] [Tập 35|http://banhtv.com/xem-phim/bo-bo-kinh-tam-tap-35-scarlet-heart-2011-ep-35-277-e6644.html] [Tập 36|http://banhtv.com/xem-phim/bo-bo-kinh-tam-tap-36-scarlet-heart-2011-ep-36-277-e6645.html] [Tập 37|http://banhtv.com/xem-phim/bo-bo-kinh-tam-tap-37-scarlet-heart-2011-ep-37-277-e6646.html] [Tập 38|http://banhtv.com/xem-phim/bo-bo-kinh-tam-tap-38-scarlet-heart-2011-ep-38-277-e6647.html] [Tập 39|http://banhtv.com/xem-phim/bo-bo-kinh-tam-tap-39-scarlet-heart-2011-ep-39-277-e6648.html] [Tập 40 - End|http://banhtv.com/xem-phim/bo-bo-kinh-tam-tap-40-scarlet-heart-2011-ep-40-277-e6649.html] [/link]
loading...
Nếu bạn thấy báo hỏng/load chậm vui lòng chờ trong giây lát , chọn lại tập vài lần hoặc chọn các server khác nếu có.
Search phim: Tên phim + nghienphimhd: Khi CLICK quảng cáo bạn đã ủng hộ website cập nhật những bộ phim mới nhanh nhất. Cảm ơn bạn đã luôn ủng hộ!