Nếu bạn thấy báo hỏng/load chậm vui lòng chờ trong giây lát , chọn lại tập vài lần hoặc chọn các server khác nếu có.
Thể Loại:
Quốc Gia:
Diễn Viên:
Loading...
Trạng Thái


[stt/Tập 12/12 Vietsub ]
[info] [+] Chủ Nhiệm Hắc Ám - Nightmare Teacher [+] [+] Tại trường cấp 2 dân lập Yo San, giáo viên chủ nhiệm lớp 3-2 Han Bong Gu (Uhm Ki Joon đóng) gần đây đã dẫn dắt các học sinh hướng tới thế giới ảo tưởng kì lạ. Kang Ye Rim (Kim So Hyun đóng) và Seo Sang Woo (Lee Min Hyuk đóng) đang cố gắng để khám phá những bí ẩn của thầy Han Bong Gu. [+] Phim bộ, Phim Lãng Mạn [+] Hàn Quốc [+] Kim So Hyun, Uhm Ki Joon [/info] [link]

Server Quốc Tế #1 (Vietsub)


[Tập 1|https://storage.googleapis.com/infinite-alcove-184114.appspot.com/N/NightmareTeacherEP01_2016720pHDTV_KVN_VUNG_KP_NEW_CRAP_D4B5AF7F87INDMMLMMK_000022.mp4&img=https://1.bp.blogspot.com/-_phwUQIx2Rc/Wis6wT_wWXI/AAAAAAAAHJI/QIeE7vV0Bw4oRIbldw3JHQ9BJ2pI7MDfQCLcBGAs/s1600/1-201610776.jpg] [Tập 2|https://storage.googleapis.com/infinite-alcove-184114.appspot.com/N/NightmareTeacherEP02_2016720pHDTV_KVN_VUNG_KP_NEW_CRAP_73869A2E86OIENFKFAJ_000023.mp4&img=https://1.bp.blogspot.com/-_phwUQIx2Rc/Wis6wT_wWXI/AAAAAAAAHJI/QIeE7vV0Bw4oRIbldw3JHQ9BJ2pI7MDfQCLcBGAs/s1600/1-201610776.jpg] [Tập 3|https://storage.googleapis.com/infinite-alcove-184114.appspot.com/N/NightmareTeacherEP03_2016720pHDTV_KVN_VUNG_KP_NEW_CRAP_BD9CC043D2CIFHGDMGM_000024.mp4&img=https://1.bp.blogspot.com/-_phwUQIx2Rc/Wis6wT_wWXI/AAAAAAAAHJI/QIeE7vV0Bw4oRIbldw3JHQ9BJ2pI7MDfQCLcBGAs/s1600/1-201610776.jpg] [Tập 4|https://storage.googleapis.com/infinite-alcove-184114.appspot.com/N/NightmareTeacherEP04_2016720pHDTV_KVN_VUNG_KP_NEW_CRAP_9ABCC87F2DEMBCMNLAK_000025.mp4&img=https://1.bp.blogspot.com/-_phwUQIx2Rc/Wis6wT_wWXI/AAAAAAAAHJI/QIeE7vV0Bw4oRIbldw3JHQ9BJ2pI7MDfQCLcBGAs/s1600/1-201610776.jpg] [Tập 5|https://storage.googleapis.com/infinite-alcove-184114.appspot.com/N/NightmareTeacherEP05_2016720pHDTV_KVN_VUNG_KP_NEW_CRAP_958BEBA602MHGBMJJHD_000061.mp4&img=https://1.bp.blogspot.com/-_phwUQIx2Rc/Wis6wT_wWXI/AAAAAAAAHJI/QIeE7vV0Bw4oRIbldw3JHQ9BJ2pI7MDfQCLcBGAs/s1600/1-201610776.jpg] [Tập 6|https://storage.googleapis.com/infinite-alcove-184114.appspot.com/N/NightmareTeacherEP06_2016720pHDTV_KVN_VUNG_KP_NEW_CRAP_F39036768AJDKFBBMBJ_000066.mp4&img=https://1.bp.blogspot.com/-_phwUQIx2Rc/Wis6wT_wWXI/AAAAAAAAHJI/QIeE7vV0Bw4oRIbldw3JHQ9BJ2pI7MDfQCLcBGAs/s1600/1-201610776.jpg] [Tập 7|https://storage.googleapis.com/infinite-alcove-184114.appspot.com/N/NightmareTeacherEP07_2016720pHDTV_KVN_VUNG_KP_NEW_CRAP_59640AFE9ACDNABBFGD_000077.mp4&img=https://1.bp.blogspot.com/-_phwUQIx2Rc/Wis6wT_wWXI/AAAAAAAAHJI/QIeE7vV0Bw4oRIbldw3JHQ9BJ2pI7MDfQCLcBGAs/s1600/1-201610776.jpg] [Tập 8|https://storage.googleapis.com/infinite-alcove-184114.appspot.com/N/NightmareTeacherEP08_2016720pHDTV_KVN_VUNG_KP_NEW_CRAP_4539B771A5CEBHLJIBE_000105.mp4&img=https://1.bp.blogspot.com/-_phwUQIx2Rc/Wis6wT_wWXI/AAAAAAAAHJI/QIeE7vV0Bw4oRIbldw3JHQ9BJ2pI7MDfQCLcBGAs/s1600/1-201610776.jpg] [Tập 9|https://storage.googleapis.com/infinite-alcove-184114.appspot.com/N/NightmareTeacherEP09_2016720pHDTV_KVN_VUNG_KP_NEW_CRAP_D793942BEFDDLDLIGHH_000102.mp4&img=https://1.bp.blogspot.com/-_phwUQIx2Rc/Wis6wT_wWXI/AAAAAAAAHJI/QIeE7vV0Bw4oRIbldw3JHQ9BJ2pI7MDfQCLcBGAs/s1600/1-201610776.jpg] [Tập 10|https://storage.googleapis.com/infinite-alcove-184114.appspot.com/N/NightmareTeacherEP10_2016720pHDTV_KVN_VUNG_KP_NEW_CRAP_2C81286395OKFLLOFEF_000128.mp4&img=https://1.bp.blogspot.com/-_phwUQIx2Rc/Wis6wT_wWXI/AAAAAAAAHJI/QIeE7vV0Bw4oRIbldw3JHQ9BJ2pI7MDfQCLcBGAs/s1600/1-201610776.jpg] [Tập 11|https://storage.googleapis.com/infinite-alcove-184114.appspot.com/N/NightmareTeacherEP11_2016720pHDTV_KVN_VUNG_KP_NEW_CRAP_6E2CA0F2F3FDEGLBDML_000129.mp4&img=https://1.bp.blogspot.com/-_phwUQIx2Rc/Wis6wT_wWXI/AAAAAAAAHJI/QIeE7vV0Bw4oRIbldw3JHQ9BJ2pI7MDfQCLcBGAs/s1600/1-201610776.jpg] [Tập 12 - End|https://storage.googleapis.com/infinite-alcove-184114.appspot.com/N/NightmareTeacherFINAL_EP12_2016720pHDTV_KVN_VUNG_KP_NEW_CRAP_4A07F8C795DHGGEACML_000034.mp4&img=https://1.bp.blogspot.com/-_phwUQIx2Rc/Wis6wT_wWXI/AAAAAAAAHJI/QIeE7vV0Bw4oRIbldw3JHQ9BJ2pI7MDfQCLcBGAs/s1600/1-201610776.jpg] [/link] [link]

Server Quốc Tế #2 (Vietsub)


[Tập 1|http://banhtv.com/xem-phim/chu-nhiem-hac-am-tap-1-nightmare-teacher-2016-ep-1-1846-e17303.html&img=https://1.bp.blogspot.com/-_phwUQIx2Rc/Wis6wT_wWXI/AAAAAAAAHJI/QIeE7vV0Bw4oRIbldw3JHQ9BJ2pI7MDfQCLcBGAs/s1600/1-201610776.jpg] [Tập 2|http://banhtv.com/xem-phim/chu-nhiem-hac-am-tap-2-nightmare-teacher-2016-ep-2-1846-e17304.html&img=https://1.bp.blogspot.com/-_phwUQIx2Rc/Wis6wT_wWXI/AAAAAAAAHJI/QIeE7vV0Bw4oRIbldw3JHQ9BJ2pI7MDfQCLcBGAs/s1600/1-201610776.jpg] [Tập 3|http://banhtv.com/xem-phim/chu-nhiem-hac-am-tap-3-nightmare-teacher-2016-ep-3-1846-e17305.html&img=https://1.bp.blogspot.com/-_phwUQIx2Rc/Wis6wT_wWXI/AAAAAAAAHJI/QIeE7vV0Bw4oRIbldw3JHQ9BJ2pI7MDfQCLcBGAs/s1600/1-201610776.jpg] [Tập 4|http://banhtv.com/xem-phim/chu-nhiem-hac-am-tap-4-nightmare-teacher-2016-ep-4-1846-e17306.html&img=https://1.bp.blogspot.com/-_phwUQIx2Rc/Wis6wT_wWXI/AAAAAAAAHJI/QIeE7vV0Bw4oRIbldw3JHQ9BJ2pI7MDfQCLcBGAs/s1600/1-201610776.jpg] [Tập 5|http://banhtv.com/xem-phim/chu-nhiem-hac-am-tap-5-nightmare-teacher-2016-ep-5-1846-e17307.html&img=https://1.bp.blogspot.com/-_phwUQIx2Rc/Wis6wT_wWXI/AAAAAAAAHJI/QIeE7vV0Bw4oRIbldw3JHQ9BJ2pI7MDfQCLcBGAs/s1600/1-201610776.jpg] [Tập 6|http://banhtv.com/xem-phim/chu-nhiem-hac-am-tap-6-nightmare-teacher-2016-ep-6-1846-e17308.html&img=https://1.bp.blogspot.com/-_phwUQIx2Rc/Wis6wT_wWXI/AAAAAAAAHJI/QIeE7vV0Bw4oRIbldw3JHQ9BJ2pI7MDfQCLcBGAs/s1600/1-201610776.jpg] [Tập 7|http://banhtv.com/xem-phim/chu-nhiem-hac-am-tap-7-nightmare-teacher-2016-ep-7-1846-e17309.html&img=https://1.bp.blogspot.com/-_phwUQIx2Rc/Wis6wT_wWXI/AAAAAAAAHJI/QIeE7vV0Bw4oRIbldw3JHQ9BJ2pI7MDfQCLcBGAs/s1600/1-201610776.jpg] [Tập 8|http://banhtv.com/xem-phim/chu-nhiem-hac-am-tap-8-nightmare-teacher-2016-ep-8-1846-e17310.html&img=https://1.bp.blogspot.com/-_phwUQIx2Rc/Wis6wT_wWXI/AAAAAAAAHJI/QIeE7vV0Bw4oRIbldw3JHQ9BJ2pI7MDfQCLcBGAs/s1600/1-201610776.jpg] [Tập 9|http://banhtv.com/xem-phim/chu-nhiem-hac-am-tap-9-nightmare-teacher-2016-ep-9-1846-e17311.html&img=https://1.bp.blogspot.com/-_phwUQIx2Rc/Wis6wT_wWXI/AAAAAAAAHJI/QIeE7vV0Bw4oRIbldw3JHQ9BJ2pI7MDfQCLcBGAs/s1600/1-201610776.jpg] [Tập 10|http://banhtv.com/xem-phim/chu-nhiem-hac-am-tap-10-nightmare-teacher-2016-ep-10-1846-e17312.html&img=https://1.bp.blogspot.com/-_phwUQIx2Rc/Wis6wT_wWXI/AAAAAAAAHJI/QIeE7vV0Bw4oRIbldw3JHQ9BJ2pI7MDfQCLcBGAs/s1600/1-201610776.jpg] [Tập 11|http://banhtv.com/xem-phim/chu-nhiem-hac-am-tap-11-nightmare-teacher-2016-ep-11-1846-e17313.html&img=https://1.bp.blogspot.com/-_phwUQIx2Rc/Wis6wT_wWXI/AAAAAAAAHJI/QIeE7vV0Bw4oRIbldw3JHQ9BJ2pI7MDfQCLcBGAs/s1600/1-201610776.jpg] [Tập 12 - End|http://banhtv.com/xem-phim/chu-nhiem-hac-am-tap-12-nightmare-teacher-2016-ep-12-1846-e17314.html&img=https://1.bp.blogspot.com/-_phwUQIx2Rc/Wis6wT_wWXI/AAAAAAAAHJI/QIeE7vV0Bw4oRIbldw3JHQ9BJ2pI7MDfQCLcBGAs/s1600/1-201610776.jpg] [/link]
loading...
Loading...