Loading...
Thể Loại:
Quốc Gia:
Diễn Viên:
Loading...
Trạng Thái


[stt/20/20 Vietsub + Thuyết Minh]
[info] [+] Cô Bé Người Gỗ - Pinocchio [+] [+] Bộ phim phác hoạ hành trình tìm kiếm công lý đầy tham vọng của những phóng viên tin tức trẻ tuổi trước những vấn nạn của xã hội. "Pinocchio" là câu chuyện kể về một chàng trai sống dưới một thân phận giả và một cô gái không biết nói dối. [+] Phim tâm lý, Phim gia đình, Phim thuyết minh, Phim bộ Hàn Quốc, Phim bộ [+]Hàn Quốc [+] Park Shin Hye, Lee Jong Suk, Nam Da Reum [/info] [link] [Tập 1|http://banhtv.com/xem-phim/co-be-nguoi-go-tap-1-pinocchio-2014-ep-1-676-e10194.html&img=http://banhtv.com/uploads/2016/10/500/pino-201610617.jpg] [Tập 2|http://banhtv.com/xem-phim/co-be-nguoi-go-tap-2-pinocchio-2014-ep-2-676-e10196.html&img=http://banhtv.com/uploads/2016/10/500/pino-201610617.jpg] [Tập 3|http://banhtv.com/xem-phim/co-be-nguoi-go-tap-3-pinocchio-2014-ep-3-676-e10197.html&img=http://banhtv.com/uploads/2016/10/500/pino-201610617.jpg] [Tập 4|http://banhtv.com/xem-phim/co-be-nguoi-go-tap-4-pinocchio-2014-ep-4-676-e10198.html&img=http://banhtv.com/uploads/2016/10/500/pino-201610617.jpg] [Tập 5|http://banhtv.com/xem-phim/co-be-nguoi-go-tap-5-pinocchio-2014-ep-5-676-e10199.html&img=http://banhtv.com/uploads/2016/10/500/pino-201610617.jpg] [Tập 6|http://banhtv.com/xem-phim/co-be-nguoi-go-tap-6-pinocchio-2014-ep-6-676-e10203.html&img=http://banhtv.com/uploads/2016/10/500/pino-201610617.jpg] [Tập 7|http://banhtv.com/xem-phim/co-be-nguoi-go-tap-7-pinocchio-2014-ep-7-676-e10204.html&img=http://banhtv.com/uploads/2016/10/500/pino-201610617.jpg] [Tập 8|http://banhtv.com/xem-phim/co-be-nguoi-go-tap-8-pinocchio-2014-ep-8-676-e10205.html&img=http://banhtv.com/uploads/2016/10/500/pino-201610617.jpg] [Tập 9|http://banhtv.com/xem-phim/co-be-nguoi-go-tap-9-pinocchio-2014-ep-9-676-e10206.html&img=http://banhtv.com/uploads/2016/10/500/pino-201610617.jpg] [Tập 10|http://banhtv.com/xem-phim/co-be-nguoi-go-tap-10-pinocchio-2014-ep-10-676-e10207.html&img=http://banhtv.com/uploads/2016/10/500/pino-201610617.jpg] [Tập 11|http://banhtv.com/xem-phim/co-be-nguoi-go-tap-11-pinocchio-2014-ep-11-676-e10208.html&img=http://banhtv.com/uploads/2016/10/500/pino-201610617.jpg] [Tập 12|http://banhtv.com/xem-phim/co-be-nguoi-go-tap-12-pinocchio-2014-ep-12-676-e10209.html&img=http://banhtv.com/uploads/2016/10/500/pino-201610617.jpg] [Tập 13|http://banhtv.com/xem-phim/co-be-nguoi-go-tap-13-pinocchio-2014-ep-13-676-e10210.html&img=http://banhtv.com/uploads/2016/10/500/pino-201610617.jpg] [Tập 14|http://banhtv.com/xem-phim/co-be-nguoi-go-tap-14-pinocchio-2014-ep-14-676-e10211.html&img=http://banhtv.com/uploads/2016/10/500/pino-201610617.jpg] [Tập 15|http://banhtv.com/xem-phim/co-be-nguoi-go-tap-15-pinocchio-2014-ep-15-676-e10212.html&img=http://banhtv.com/uploads/2016/10/500/pino-201610617.jpg] [Tập 16|http://banhtv.com/xem-phim/co-be-nguoi-go-tap-16-pinocchio-2014-ep-16-676-e10213.html&img=http://banhtv.com/uploads/2016/10/500/pino-201610617.jpg] [Tập 17|http://banhtv.com/xem-phim/co-be-nguoi-go-tap-17-pinocchio-2014-ep-17-676-e10215.html&img=http://banhtv.com/uploads/2016/10/500/pino-201610617.jpg] [Tập 18|http://banhtv.com/xem-phim/co-be-nguoi-go-tap-18-pinocchio-2014-ep-18-676-e10216.html&img=http://banhtv.com/uploads/2016/10/500/pino-201610617.jpg] [Tập 19|http://banhtv.com/xem-phim/co-be-nguoi-go-tap-19-pinocchio-2014-ep-19-676-e10217.html&img=http://banhtv.com/uploads/2016/10/500/pino-201610617.jpg] [Tập 20 - End|http://banhtv.com/xem-phim/co-be-nguoi-go-tap-20-pinocchio-2014-ep-20-676-e10218.html&img=http://banhtv.com/uploads/2016/10/500/pino-201610617.jpg] [/link]
loading...
Nếu bạn thấy báo hỏng/load chậm vui lòng chờ trong giây lát , chọn lại tập vài lần hoặc chọn các server khác nếu có.
Search phim: Tên phim + nghienphimhd: Khi CLICK quảng cáo bạn đã ủng hộ website cập nhật những bộ phim mới nhanh nhất. Cảm ơn bạn đã luôn ủng hộ!