Nếu bạn thấy báo hỏng/load chậm vui lòng chờ trong giây lát , chọn lại tập vài lần hoặc chọn các server khác nếu có.
Thể Loại:
Quốc Gia:
Diễn Viên:
Loading...
Trạng Thái


[stt/Tập 16/16 Vietsub ]
[info] [+] Cuộc Sống Trong Tù - Wise Prison Life [+] [+] Cuộc Sống Trong Tù, Wise Prison Life 2017 Phim Cuộc Sống Trong Tù kể về những câu chuyện của những tù nhân và đội ngũ ở trại giam. [+] Phim tâm lý, Phim hành động [+] Hàn Quốc [+] Sung Dong Il, Jung Woong In, Choi Moo-Sung, Jung Kyoung-Ho, Park Hae-Soo [/info] [link] [Tập 1|http://banhtv.com/xem-phim/cuoc-song-trong-tu-tap-1-wise-prison-life-2017-ep-1-6148-e51795.html&img=https://4.bp.blogspot.com/-Bgt0QVA3EIA/Wiqqodu23bI/AAAAAAAAHIk/S0D91mVLpaoYfEhHwRE2ATIswf1F29PYQCLcBGAs/s320/the-punisher-season-1-2017-netflix-poster-201712737.jpg] [Tập 2|http://banhtv.com/xem-phim/cuoc-song-trong-tu-tap-2-wise-prison-life-2017-ep-2-6148-e51842.html&img=https://4.bp.blogspot.com/-Bgt0QVA3EIA/Wiqqodu23bI/AAAAAAAAHIk/S0D91mVLpaoYfEhHwRE2ATIswf1F29PYQCLcBGAs/s320/the-punisher-season-1-2017-netflix-poster-201712737.jpg] [Tập 3|http://banhtv.com/xem-phim/cuoc-song-trong-tu-tap-3-wise-prison-life-2017-ep-3-6148-e52075.html&img=https://4.bp.blogspot.com/-Bgt0QVA3EIA/Wiqqodu23bI/AAAAAAAAHIk/S0D91mVLpaoYfEhHwRE2ATIswf1F29PYQCLcBGAs/s320/the-punisher-season-1-2017-netflix-poster-201712737.jpg] [Tập 4|http://banhtv.com/xem-phim/cuoc-song-trong-tu-tap-4-wise-prison-life-2017-ep-4-6148-e52148.html&img=https://4.bp.blogspot.com/-Bgt0QVA3EIA/Wiqqodu23bI/AAAAAAAAHIk/S0D91mVLpaoYfEhHwRE2ATIswf1F29PYQCLcBGAs/s320/the-punisher-season-1-2017-netflix-poster-201712737.jpg] [Tập 5|http://banhtv.com/xem-phim/cuoc-song-trong-tu-tap-5-wise-prison-life-2017-ep-5-6148-e52451.html&img=https://4.bp.blogspot.com/-Bgt0QVA3EIA/Wiqqodu23bI/AAAAAAAAHIk/S0D91mVLpaoYfEhHwRE2ATIswf1F29PYQCLcBGAs/s320/the-punisher-season-1-2017-netflix-poster-201712737.jpg] [Tập 6|http://banhtv.com/xem-phim/cuoc-song-trong-tu-tap-6-wise-prison-life-2017-ep-6-6148-e52489.html&img=https://4.bp.blogspot.com/-Bgt0QVA3EIA/Wiqqodu23bI/AAAAAAAAHIk/S0D91mVLpaoYfEhHwRE2ATIswf1F29PYQCLcBGAs/s320/the-punisher-season-1-2017-netflix-poster-201712737.jpg] [Tập 7|http://banhtv.com/xem-phim/cuoc-song-trong-tu-tap-7-wise-prison-life-2017-ep-7-6148-e52954.html&img=https://4.bp.blogspot.com/-Bgt0QVA3EIA/Wiqqodu23bI/AAAAAAAAHIk/S0D91mVLpaoYfEhHwRE2ATIswf1F29PYQCLcBGAs/s320/the-punisher-season-1-2017-netflix-poster-201712737.jpg] [Tập 8|http://banhtv.com/xem-phim/cuoc-song-trong-tu-tap-8-wise-prison-life-2017-ep-8-6148-e53001.html&img=https://4.bp.blogspot.com/-Bgt0QVA3EIA/Wiqqodu23bI/AAAAAAAAHIk/S0D91mVLpaoYfEhHwRE2ATIswf1F29PYQCLcBGAs/s320/the-punisher-season-1-2017-netflix-poster-201712737.jpg] [Tập 9|http://banhtv.com/xem-phim/cuoc-song-trong-tu-tap-9-wise-prison-life-2017-ep-9-6148-e53312.html&img=https://4.bp.blogspot.com/-Bgt0QVA3EIA/Wiqqodu23bI/AAAAAAAAHIk/S0D91mVLpaoYfEhHwRE2ATIswf1F29PYQCLcBGAs/s320/the-punisher-season-1-2017-netflix-poster-201712737.jpg] [Tập 10|http://banhtv.com/xem-phim/cuoc-song-trong-tu-tap-10-wise-prison-life-2017-ep-10-6148-e53358.html&img=https://4.bp.blogspot.com/-Bgt0QVA3EIA/Wiqqodu23bI/AAAAAAAAHIk/S0D91mVLpaoYfEhHwRE2ATIswf1F29PYQCLcBGAs/s320/the-punisher-season-1-2017-netflix-poster-201712737.jpg] [Tập 11|http://banhtv.com/xem-phim/cuoc-song-trong-tu-tap-11-wise-prison-life-2017-ep-11-6148-e53904.html&img=https://4.bp.blogspot.com/-Bgt0QVA3EIA/Wiqqodu23bI/AAAAAAAAHIk/S0D91mVLpaoYfEhHwRE2ATIswf1F29PYQCLcBGAs/s320/the-punisher-season-1-2017-netflix-poster-201712737.jpg] [Tập 12|http://banhtv.com/xem-phim/cuoc-song-trong-tu-tap-12-wise-prison-life-2017-ep-12-6148-e53965.html&img=https://4.bp.blogspot.com/-Bgt0QVA3EIA/Wiqqodu23bI/AAAAAAAAHIk/S0D91mVLpaoYfEhHwRE2ATIswf1F29PYQCLcBGAs/s320/the-punisher-season-1-2017-netflix-poster-201712737.jpg] [Tập 13|http://banhtv.com/xem-phim/cuoc-song-trong-tu-tap-13-wise-prison-life-2017-ep-13-6148-e54249.html&img=https://4.bp.blogspot.com/-Bgt0QVA3EIA/Wiqqodu23bI/AAAAAAAAHIk/S0D91mVLpaoYfEhHwRE2ATIswf1F29PYQCLcBGAs/s320/the-punisher-season-1-2017-netflix-poster-201712737.jpg] [Tập 14|http://banhtv.com/xem-phim/cuoc-song-trong-tu-tap-14-wise-prison-life-2017-ep-14-6148-e54296.html&img=https://4.bp.blogspot.com/-Bgt0QVA3EIA/Wiqqodu23bI/AAAAAAAAHIk/S0D91mVLpaoYfEhHwRE2ATIswf1F29PYQCLcBGAs/s320/the-punisher-season-1-2017-netflix-poster-201712737.jpg] [Tập 15a|http://bilutv.com/xem-phim/cuoc-song-trong-tu-wise-prison-life-2017-tap-15-6201_e74776.html&img=https://4.bp.blogspot.com/-Bgt0QVA3EIA/Wiqqodu23bI/AAAAAAAAHIk/S0D91mVLpaoYfEhHwRE2ATIswf1F29PYQCLcBGAs/s320/the-punisher-season-1-2017-netflix-poster-201712737.jpg] [Tập 15b|http://bilutv.com/xem-phim/cuoc-song-trong-tu-wise-prison-life-2017-tap-15-b-6201_e74840.html&img=https://4.bp.blogspot.com/-Bgt0QVA3EIA/Wiqqodu23bI/AAAAAAAAHIk/S0D91mVLpaoYfEhHwRE2ATIswf1F29PYQCLcBGAs/s320/the-punisher-season-1-2017-netflix-poster-201712737.jpg] [Tập 15c|http://bilutv.com/xem-phim/cuoc-song-trong-tu-wise-prison-life-2017-tap-15-c-6201_e74841.html&img=https://4.bp.blogspot.com/-Bgt0QVA3EIA/Wiqqodu23bI/AAAAAAAAHIk/S0D91mVLpaoYfEhHwRE2ATIswf1F29PYQCLcBGAs/s320/the-punisher-season-1-2017-netflix-poster-201712737.jpg] [Tập 16a|http://bilutv.com/xem-phim/cuoc-song-trong-tu-wise-prison-life-2017-tap-16-6201_e74870.html&img=https://4.bp.blogspot.com/-Bgt0QVA3EIA/Wiqqodu23bI/AAAAAAAAHIk/S0D91mVLpaoYfEhHwRE2ATIswf1F29PYQCLcBGAs/s320/the-punisher-season-1-2017-netflix-poster-201712737.jpg] [Tập 16b|http://banhtv.com/xem-phim/cuoc-song-trong-tu-tap-16-b-wise-prison-life-2017-ep-16-b-6148-e54720.html&img=https://4.bp.blogspot.com/-Bgt0QVA3EIA/Wiqqodu23bI/AAAAAAAAHIk/S0D91mVLpaoYfEhHwRE2ATIswf1F29PYQCLcBGAs/s320/the-punisher-season-1-2017-netflix-poster-201712737.jpg] [Tập 16c|http://bilutv.com/xem-phim/cuoc-song-trong-tu-wise-prison-life-2017-tap-16-c-6201_e74891.html&img=https://4.bp.blogspot.com/-Bgt0QVA3EIA/Wiqqodu23bI/AAAAAAAAHIk/S0D91mVLpaoYfEhHwRE2ATIswf1F29PYQCLcBGAs/s320/the-punisher-season-1-2017-netflix-poster-201712737.jpg] [/link]
loading...
Loading...