Nếu bạn thấy báo hỏng/load chậm vui lòng chờ trong giây lát , chọn lại tập vài lần hoặc chọn các server khác nếu có.
Thể Loại:
Quốc Gia:
Diễn Viên:
Loading...
Trạng Thái


[stt/Tập 67/67 Vietsub]
[info] [+] Đặc Công Hoàng Phi Sở Kiều Truyện - Princess Agents [+] [+] Đặc Công Hoàng Phi Sở Kiều Truyện là câu chuyện xảy ra vào thời Tây Ngụy. Nữ chính của tác phẩm là Sở Kiều. Từ một nữ nô bị coi thường, Sở Kiều đã vươn lên thành nữ tướng mạnh mẽ, góp phần xóa bỏ chính sách nô lệ tàn bạo. Triệu Lệ Dĩnh đã thay đổi hình tượng ngọt ngào, đáng yêu quen thuộc để hóa thân thành "nữ cường nhân" của thời cổ đại. Đây cũng được đánh giá là vai diễn đột phá của Triệu Lệ Dĩnh. [+]Phim bộ [+] Trung Quốc [+]Triệu Lệ Dĩnh, Lâm Canh Tân, Lý Thẩm [/info] [link] [Tập 1|http://banhtv.com/xem-phim/so-kieu-truyen-tap-1-princess-agents-2017-ep-1-5090-e39906.html&img=https://1.bp.blogspot.com/-Pp8IYTHrP50/WiqUTDgCu-I/AAAAAAAAHII/MAmeOgW9yjMYpMYaDAjl-87JYWtOYVDBQCLcBGAs/s1600/capture-201706563.jpg] [Tập 2|http://banhtv.com/xem-phim/so-kieu-truyen-tap-2-princess-agents-2017-ep-2-5090-e42547.html&img=https://1.bp.blogspot.com/-Pp8IYTHrP50/WiqUTDgCu-I/AAAAAAAAHII/MAmeOgW9yjMYpMYaDAjl-87JYWtOYVDBQCLcBGAs/s1600/capture-201706563.jpg] [Tập 3|http://banhtv.com/xem-phim/so-kieu-truyen-tap-3-princess-agents-2017-ep-3-5090-e42555.html&img=https://1.bp.blogspot.com/-Pp8IYTHrP50/WiqUTDgCu-I/AAAAAAAAHII/MAmeOgW9yjMYpMYaDAjl-87JYWtOYVDBQCLcBGAs/s1600/capture-201706563.jpg] [Tập 4|http://banhtv.com/xem-phim/so-kieu-truyen-tap-4-princess-agents-2017-ep-4-5090-e42556.html&img=https://1.bp.blogspot.com/-Pp8IYTHrP50/WiqUTDgCu-I/AAAAAAAAHII/MAmeOgW9yjMYpMYaDAjl-87JYWtOYVDBQCLcBGAs/s1600/capture-201706563.jpg] [Tập 5|http://banhtv.com/xem-phim/so-kieu-truyen-tap-5-princess-agents-2017-ep-5-5090-e42557.html&img=https://1.bp.blogspot.com/-Pp8IYTHrP50/WiqUTDgCu-I/AAAAAAAAHII/MAmeOgW9yjMYpMYaDAjl-87JYWtOYVDBQCLcBGAs/s1600/capture-201706563.jpg] [Tập 6|http://banhtv.com/xem-phim/so-kieu-truyen-tap-6-princess-agents-2017-ep-6-5090-e42651.html&img=https://1.bp.blogspot.com/-Pp8IYTHrP50/WiqUTDgCu-I/AAAAAAAAHII/MAmeOgW9yjMYpMYaDAjl-87JYWtOYVDBQCLcBGAs/s1600/capture-201706563.jpg] [Tập 7|http://banhtv.com/xem-phim/so-kieu-truyen-tap-7-princess-agents-2017-ep-7-5090-e42662.html&img=https://1.bp.blogspot.com/-Pp8IYTHrP50/WiqUTDgCu-I/AAAAAAAAHII/MAmeOgW9yjMYpMYaDAjl-87JYWtOYVDBQCLcBGAs/s1600/capture-201706563.jpg] [Tập 8|http://banhtv.com/xem-phim/so-kieu-truyen-tap-8-princess-agents-2017-ep-8-5090-e42701.html&img=https://1.bp.blogspot.com/-Pp8IYTHrP50/WiqUTDgCu-I/AAAAAAAAHII/MAmeOgW9yjMYpMYaDAjl-87JYWtOYVDBQCLcBGAs/s1600/capture-201706563.jpg] [Tập 9|http://banhtv.com/xem-phim/so-kieu-truyen-tap-9-princess-agents-2017-ep-9-5090-e42664.html&img=https://1.bp.blogspot.com/-Pp8IYTHrP50/WiqUTDgCu-I/AAAAAAAAHII/MAmeOgW9yjMYpMYaDAjl-87JYWtOYVDBQCLcBGAs/s1600/capture-201706563.jpg] [Tập 10|http://banhtv.com/xem-phim/so-kieu-truyen-tap-10-princess-agents-2017-ep-10-5090-e42937.html&img=https://1.bp.blogspot.com/-Pp8IYTHrP50/WiqUTDgCu-I/AAAAAAAAHII/MAmeOgW9yjMYpMYaDAjl-87JYWtOYVDBQCLcBGAs/s1600/capture-201706563.jpg] [Tập 11|http://banhtv.com/xem-phim/so-kieu-truyen-tap-11-princess-agents-2017-ep-11-5090-e42721.html&img=https://1.bp.blogspot.com/-Pp8IYTHrP50/WiqUTDgCu-I/AAAAAAAAHII/MAmeOgW9yjMYpMYaDAjl-87JYWtOYVDBQCLcBGAs/s1600/capture-201706563.jpg] [Tập 12|http://banhtv.com/xem-phim/so-kieu-truyen-tap-12-princess-agents-2017-ep-12-5090-e42722.html&img=https://1.bp.blogspot.com/-Pp8IYTHrP50/WiqUTDgCu-I/AAAAAAAAHII/MAmeOgW9yjMYpMYaDAjl-87JYWtOYVDBQCLcBGAs/s1600/capture-201706563.jpg] [Tập 13|http://banhtv.com/xem-phim/so-kieu-truyen-tap-13-princess-agents-2017-ep-13-5090-e43003.html&img=https://1.bp.blogspot.com/-Pp8IYTHrP50/WiqUTDgCu-I/AAAAAAAAHII/MAmeOgW9yjMYpMYaDAjl-87JYWtOYVDBQCLcBGAs/s1600/capture-201706563.jpg] [Tập 14|http://banhtv.com/xem-phim/so-kieu-truyen-tap-14-princess-agents-2017-ep-14-5090-e42724.html&img=https://1.bp.blogspot.com/-Pp8IYTHrP50/WiqUTDgCu-I/AAAAAAAAHII/MAmeOgW9yjMYpMYaDAjl-87JYWtOYVDBQCLcBGAs/s1600/capture-201706563.jpg] [Tập 15|http://banhtv.com/xem-phim/so-kieu-truyen-tap-15-princess-agents-2017-ep-15-5090-e43071.html] [Tập 16|http://banhtv.com/xem-phim/so-kieu-truyen-tap-16-princess-agents-2017-ep-16-5090-e43072.html] [Tập 17|http://banhtv.com/xem-phim/so-kieu-truyen-tap-17-princess-agents-2017-ep-17-5090-e43073.html] [Tập 18|http://banhtv.com/xem-phim/so-kieu-truyen-tap-18-princess-agents-2017-ep-18-5090-e43074.html] [Tập 19|http://banhtv.com/xem-phim/so-kieu-truyen-tap-19-princess-agents-2017-ep-19-5090-e43075.html] [Tập 20|http://banhtv.com/xem-phim/so-kieu-truyen-tap-20-princess-agents-2017-ep-20-5090-e43076.html] [Tập 21|http://banhtv.com/xem-phim/so-kieu-truyen-tap-21-princess-agents-2017-ep-21-5090-e43077.html] [Tập 22|http://banhtv.com/xem-phim/so-kieu-truyen-tap-22-princess-agents-2017-ep-22-5090-e43078.html] [Tập 23|http://banhtv.com/xem-phim/so-kieu-truyen-tap-23-princess-agents-2017-ep-23-5090-e43079.html] [Tập 24|http://banhtv.com/xem-phim/so-kieu-truyen-tap-24-princess-agents-2017-ep-24-5090-e43292.html] [Tập 25|http://banhtv.com/xem-phim/so-kieu-truyen-tap-25-princess-agents-2017-ep-25-5090-e43293.html] [Tập 26|http://banhtv.com/xem-phim/so-kieu-truyen-tap-26-princess-agents-2017-ep-26-5090-e43740.html] [Tập 27|http://banhtv.com/xem-phim/so-kieu-truyen-tap-27-princess-agents-2017-ep-27-5090-e43295.html] [Tập 28|http://banhtv.com/xem-phim/so-kieu-truyen-tap-28-princess-agents-2017-ep-28-5090-e43296.html] [Tập 29|http://banhtv.com/xem-phim/so-kieu-truyen-tap-29-princess-agents-2017-ep-29-5090-e43297.html] [Tập 30|http://banhtv.com/xem-phim/so-kieu-truyen-tap-30-princess-agents-2017-ep-30-5090-e43819.html] [Tập 31|http://banhtv.com/xem-phim/so-kieu-truyen-tap-31-princess-agents-2017-ep-31-5090-e43832.html] [Tập 32|http://banhtv.com/xem-phim/so-kieu-truyen-tap-32-princess-agents-2017-ep-32-5090-e43833.html] [Tập 33|http://banhtv.com/xem-phim/so-kieu-truyen-tap-33-princess-agents-2017-ep-33-5090-e43834.html] [Tập 34|http://banhtv.com/xem-phim/so-kieu-truyen-tap-34-princess-agents-2017-ep-34-5090-e43835.html] [Tập 35|http://banhtv.com/xem-phim/so-kieu-truyen-tap-35-princess-agents-2017-ep-35-5090-e44137.html] [Tập 36|http://banhtv.com/xem-phim/so-kieu-truyen-tap-36-princess-agents-2017-ep-36-5090-e44138.html] [Tập 37|http://banhtv.com/xem-phim/so-kieu-truyen-tap-37-princess-agents-2017-ep-37-5090-e44222.html] [Tập 38|http://banhtv.com/xem-phim/so-kieu-truyen-tap-38-princess-agents-2017-ep-38-5090-e44243.html] [Tập 39|http://banhtv.com/xem-phim/so-kieu-truyen-tap-39-princess-agents-2017-ep-39-5090-e44274.html] [Tập 40|http://banhtv.com/xem-phim/so-kieu-truyen-tap-40-princess-agents-2017-ep-40-5090-e44293.html] [Tập 41|http://banhtv.com/xem-phim/so-kieu-truyen-tap-41-princess-agents-2017-ep-41-5090-e44294.html] [Tập 42|http://banhtv.com/xem-phim/so-kieu-truyen-tap-42-princess-agents-2017-ep-42-5090-e44295.html] [Tập 43|http://banhtv.com/xem-phim/so-kieu-truyen-tap-43-princess-agents-2017-ep-43-5090-e44627.html] [Tập 44|http://banhtv.com/xem-phim/so-kieu-truyen-tap-44-princess-agents-2017-ep-44-5090-e44628.html] [Tập 45|http://banhtv.com/xem-phim/so-kieu-truyen-tap-45-princess-agents-2017-ep-45-5090-e44689.html] [Tập 46|http://banhtv.com/xem-phim/so-kieu-truyen-tap-46-princess-agents-2017-ep-46-5090-e44690.html] [Tập 47|http://banhtv.com/xem-phim/so-kieu-truyen-tap-47-princess-agents-2017-ep-47-5090-e44749.html] [Tập 48|http://banhtv.com/xem-phim/so-kieu-truyen-tap-48-princess-agents-2017-ep-48-5090-e44750.html] [Tập 49|http://banhtv.com/xem-phim/so-kieu-truyen-tap-49-princess-agents-2017-ep-49-5090-e44824.html] [Tập 50|http://banhtv.com/xem-phim/so-kieu-truyen-tap-50-princess-agents-2017-ep-50-5090-e44825.html] [Tập 51|http://banhtv.com/xem-phim/so-kieu-truyen-tap-51-princess-agents-2017-ep-51-5090-e45015.html] [Tập 52|http://banhtv.com/xem-phim/so-kieu-truyen-tap-52-princess-agents-2017-ep-52-5090-e45016.html] [Tập 53|http://banhtv.com/xem-phim/so-kieu-truyen-tap-53-princess-agents-2017-ep-53-5090-e45320.html] [Tập 54|http://banhtv.com/xem-phim/so-kieu-truyen-tap-54-princess-agents-2017-ep-54-5090-e45334.html] [Tập 55|http://banhtv.com/xem-phim/so-kieu-truyen-tap-55-princess-agents-2017-ep-55-5090-e45370.html] [Tập 56|http://banhtv.com/xem-phim/so-kieu-truyen-tap-56-princess-agents-2017-ep-56-5090-e45385.html] [Tập 57|http://banhtv.com/xem-phim/so-kieu-truyen-tap-57-princess-agents-2017-ep-57-5090-e45404.html] [Tập 58|http://banhtv.com/xem-phim/so-kieu-truyen-tap-58-princess-agents-2017-ep-58-5090-e45405.html] [Tập 59|http://banhtv.com/xem-phim/so-kieu-truyen-tap-59-princess-agents-2017-ep-59-5090-e45562.html] [Tập 60|http://banhtv.com/xem-phim/so-kieu-truyen-tap-60-princess-agents-2017-ep-60-5090-e45583.html] [Tập 61|http://banhtv.com/xem-phim/so-kieu-truyen-tap-61-princess-agents-2017-ep-61-5090-e45626.html] [Tập 62|http://banhtv.com/xem-phim/so-kieu-truyen-tap-62-princess-agents-2017-ep-62-5090-e45642.html] [Tập 63|http://banhtv.com/xem-phim/so-kieu-truyen-tap-63-princess-agents-2017-ep-63-5090-e45734.html] [Tập 64|http://banhtv.com/xem-phim/so-kieu-truyen-tap-64-princess-agents-2017-ep-64-5090-e45752.html] [Tập 65|http://banhtv.com/xem-phim/so-kieu-truyen-tap-65-princess-agents-2017-ep-65-5090-e45866.html] [Tập 66|http://banhtv.com/xem-phim/so-kieu-truyen-tap-66-princess-agents-2017-ep-66-5090-e45907.html] [Tập 67 - End|http://banhtv.com/xem-phim/so-kieu-truyen-tap-67-princess-agents-2017-ep-67-5090-e45986.html] [/link]
loading...
Loading...