Nếu bạn thấy báo hỏng/load chậm vui lòng chờ trong giây lát , chọn lại tập vài lần hoặc chọn các server khác nếu có.
Thể Loại:
Quốc Gia:
Diễn Viên:
Loading...
Trạng Thái


[stt/Tập 20/20 Vietsub + Thuyết Minh]
[info] [+] Đấng Cứu Thế - Healer [+] [+]Phim Đấng cứu thế (Healer) nói về những người trẻ tuổi vốn sống tách biệt với những vấn đề gọi là chính trị hay xã hội nhưng cuối cùng cũng phải đứng lên để đối mặt với cái thế giới buồn tẻ mà các bậc cha mẹ đã để lại cho họ. Bộ phim được viết kịch bản bởi Song Ji Na và đạo diễn bởi Lee Jung Sup, những người mà được dự đoán nếu kết hợp lại thì sẽ tạo nên tỷ lệ người xem trung bình là 115.3%. [+] Phim gia đình, Phim thuyết minh, Phim bộ Hàn Quốc, Phim bộ [+] Hàn Quốc [+] Ji Chang Wook, Yoo Ji Tae, Park Min Young [/info] [link] [Tập 1|http://banhtv.com/xem-phim/dang-cuu-the-tap-1-healer-2014-ep-1-2087-e19013.html&img=http://banhtv.com/uploads/2016/10/500/1-201610908.jpg] [Tập 2|http://banhtv.com/xem-phim/dang-cuu-the-tap-2-healer-2014-ep-2-2087-e19014.html&img=http://banhtv.com/uploads/2016/10/500/1-201610908.jpg] [Tập 3|http://banhtv.com/xem-phim/dang-cuu-the-tap-3-healer-2014-ep-3-2087-e19015.html&img=http://banhtv.com/uploads/2016/10/500/1-201610908.jpg] [Tập 4|http://banhtv.com/xem-phim/dang-cuu-the-tap-4-healer-2014-ep-4-2087-e19016.html&img=http://banhtv.com/uploads/2016/10/500/1-201610908.jpg] [Tập 5|http://banhtv.com/xem-phim/dang-cuu-the-tap-5-healer-2014-ep-5-2087-e19017.html&img=http://banhtv.com/uploads/2016/10/500/1-201610908.jpg] [Tập 6|http://banhtv.com/xem-phim/dang-cuu-the-tap-6-healer-2014-ep-6-2087-e19018.html&img=http://banhtv.com/uploads/2016/10/500/1-201610908.jpg] [Tập 7|http://banhtv.com/xem-phim/dang-cuu-the-tap-7-healer-2014-ep-7-2087-e19020.html&img=http://banhtv.com/uploads/2016/10/500/1-201610908.jpg] [Tập 8|http://banhtv.com/xem-phim/dang-cuu-the-tap-8-healer-2014-ep-8-2087-e19021.html&img=http://banhtv.com/uploads/2016/10/500/1-201610908.jpg] [Tập 9|http://banhtv.com/xem-phim/dang-cuu-the-tap-9-healer-2014-ep-9-2087-e19022.html&img=http://banhtv.com/uploads/2016/10/500/1-201610908.jpg] [Tập 10|http://banhtv.com/xem-phim/dang-cuu-the-tap-10-healer-2014-ep-10-2087-e19023.html&img=http://banhtv.com/uploads/2016/10/500/1-201610908.jpg] [Tập 11|http://banhtv.com/xem-phim/dang-cuu-the-tap-11-healer-2014-ep-11-2087-e19024.html&img=http://banhtv.com/uploads/2016/10/500/1-201610908.jpg] [Tập 12|http://banhtv.com/xem-phim/dang-cuu-the-tap-12-healer-2014-ep-12-2087-e19025.html&img=http://banhtv.com/uploads/2016/10/500/1-201610908.jpg] [Tập 13|http://banhtv.com/xem-phim/dang-cuu-the-tap-13-healer-2014-ep-13-2087-e19026.html&img=http://banhtv.com/uploads/2016/10/500/1-201610908.jpg] [Tập 14|http://banhtv.com/xem-phim/dang-cuu-the-tap-14-healer-2014-ep-14-2087-e19027.html&img=http://banhtv.com/uploads/2016/10/500/1-201610908.jpg] [Tập 15|http://banhtv.com/xem-phim/dang-cuu-the-tap-15-healer-2014-ep-15-2087-e19028.html&img=http://banhtv.com/uploads/2016/10/500/1-201610908.jpg] [Tập 16|http://banhtv.com/xem-phim/dang-cuu-the-tap-16-healer-2014-ep-16-2087-e19029.html&img=http://banhtv.com/uploads/2016/10/500/1-201610908.jpg] [Tập 17|http://banhtv.com/xem-phim/dang-cuu-the-tap-17-healer-2014-ep-17-2087-e19030.html&img=http://banhtv.com/uploads/2016/10/500/1-201610908.jpg] [Tập 18|http://banhtv.com/xem-phim/dang-cuu-the-tap-18-healer-2014-ep-18-2087-e19031.html&img=http://banhtv.com/uploads/2016/10/500/1-201610908.jpg] [Tập 19|http://banhtv.com/xem-phim/dang-cuu-the-tap-19-healer-2014-ep-19-2087-e19032.html&img=http://banhtv.com/uploads/2016/10/500/1-201610908.jpg] [Tập 20 - End|http://banhtv.com/xem-phim/dang-cuu-the-tap-20-healer-2014-ep-20-2087-e19033.html] [/link]
loading...
Loading...