Nếu bạn thấy báo hỏng/load chậm vui lòng chờ trong giây lát , chọn lại tập vài lần hoặc chọn các server khác nếu có.
Thể Loại:
Quốc Gia:
Diễn Viên:
Loading...
Trạng Thái


[stt/ Tập 24/24 Thuyết Minh]
[info] [+] Điều Tuyệt Nhất Của Chúng Ta - With You [+] [+] Điều Tuyệt Nhất Của Chúng Ta VietSub + Thuyết Minh. "Ai cũng cảm thấy thanh xuân sẽ chẳng bao giờ là vĩnh viễn, mà khi đó chính là lúc đẹp nhất của cuộc đời chúng ta. Lúc này đây tôi và toàn bộ quãng thanh xuân cùng nói lời tạm biệt". Bộ phim Điều Tuyệt Nhất Của Chúng Ta được chuyển thể từ cuốn tiểu thuyết về đề tài hoc đường của tác giả Bát Nguyệt Trường An. [+] Phim bộ [+] Trung Quốc [+] Đàm Tùng Vận, Lưu Hạo Nhiên [/info] [link]

Server Quốc Tế (Vietsub)


[Tập 1*http://bilutv.com/xem-phim/dieu-tuyet-nhat-cua-chung-ta-with-you-2016-tap-1-1347_e14147.html&img=https://1.bp.blogspot.com/-o6QX5YaYgno/WiURDmEfxxI/AAAAAAAAG_0/cQEzXoMOv94XJ75njhsHkLuk88eG4ETqgCLcBGAs/s1600/dieu-201609399.jpg] [Tập 2*http://bilutv.com/xem-phim/dieu-tuyet-nhat-cua-chung-ta-with-you-2016-tap-2-1347_e14148.html&img=https://1.bp.blogspot.com/-o6QX5YaYgno/WiURDmEfxxI/AAAAAAAAG_0/cQEzXoMOv94XJ75njhsHkLuk88eG4ETqgCLcBGAs/s1600/dieu-201609399.jpg] [Tập 3*http://bilutv.com/xem-phim/dieu-tuyet-nhat-cua-chung-ta-with-you-2016-tap-3-1347_e14701.html&img=https://1.bp.blogspot.com/-o6QX5YaYgno/WiURDmEfxxI/AAAAAAAAG_0/cQEzXoMOv94XJ75njhsHkLuk88eG4ETqgCLcBGAs/s1600/dieu-201609399.jpg] [Tập 4*http://bilutv.com/xem-phim/dieu-tuyet-nhat-cua-chung-ta-with-you-2016-tap-4-1347_e14792.html&img=https://1.bp.blogspot.com/-o6QX5YaYgno/WiURDmEfxxI/AAAAAAAAG_0/cQEzXoMOv94XJ75njhsHkLuk88eG4ETqgCLcBGAs/s1600/dieu-201609399.jpg] [Tập 5*http://bilutv.com/xem-phim/dieu-tuyet-nhat-cua-chung-ta-with-you-2016-tap-5-1347_e14796.html&img=https://1.bp.blogspot.com/-o6QX5YaYgno/WiURDmEfxxI/AAAAAAAAG_0/cQEzXoMOv94XJ75njhsHkLuk88eG4ETqgCLcBGAs/s1600/dieu-201609399.jpg] [Tập 6*http://bilutv.com/xem-phim/dieu-tuyet-nhat-cua-chung-ta-with-you-2016-tap-6-1347_e14801.html&img=https://1.bp.blogspot.com/-o6QX5YaYgno/WiURDmEfxxI/AAAAAAAAG_0/cQEzXoMOv94XJ75njhsHkLuk88eG4ETqgCLcBGAs/s1600/dieu-201609399.jpg] [Tập 7*http://bilutv.com/xem-phim/dieu-tuyet-nhat-cua-chung-ta-with-you-2016-tap-7-1347_e15125.html&img=https://1.bp.blogspot.com/-o6QX5YaYgno/WiURDmEfxxI/AAAAAAAAG_0/cQEzXoMOv94XJ75njhsHkLuk88eG4ETqgCLcBGAs/s1600/dieu-201609399.jpg] [Tập 8*http://bilutv.com/xem-phim/dieu-tuyet-nhat-cua-chung-ta-with-you-2016-tap-8-1347_e15126.html&img=https://1.bp.blogspot.com/-o6QX5YaYgno/WiURDmEfxxI/AAAAAAAAG_0/cQEzXoMOv94XJ75njhsHkLuk88eG4ETqgCLcBGAs/s1600/dieu-201609399.jpg] [Tập 9*http://bilutv.com/xem-phim/dieu-tuyet-nhat-cua-chung-ta-with-you-2016-tap-9-1347_e15405.html&img=https://1.bp.blogspot.com/-o6QX5YaYgno/WiURDmEfxxI/AAAAAAAAG_0/cQEzXoMOv94XJ75njhsHkLuk88eG4ETqgCLcBGAs/s1600/dieu-201609399.jpg] [Tập 10*http://bilutv.com/xem-phim/dieu-tuyet-nhat-cua-chung-ta-with-you-2016-tap-10-1347_e15406.html&img=https://1.bp.blogspot.com/-o6QX5YaYgno/WiURDmEfxxI/AAAAAAAAG_0/cQEzXoMOv94XJ75njhsHkLuk88eG4ETqgCLcBGAs/s1600/dieu-201609399.jpg] [Tập 11*http://bilutv.com/xem-phim/dieu-tuyet-nhat-cua-chung-ta-with-you-2016-tap-11-1347_e16175.html&img=https://1.bp.blogspot.com/-o6QX5YaYgno/WiURDmEfxxI/AAAAAAAAG_0/cQEzXoMOv94XJ75njhsHkLuk88eG4ETqgCLcBGAs/s1600/dieu-201609399.jpg] [Tập 12*http://bilutv.com/xem-phim/dieu-tuyet-nhat-cua-chung-ta-with-you-2016-tap-12-1347_e16176.html&img=https://1.bp.blogspot.com/-o6QX5YaYgno/WiURDmEfxxI/AAAAAAAAG_0/cQEzXoMOv94XJ75njhsHkLuk88eG4ETqgCLcBGAs/s1600/dieu-201609399.jpg] [Tập 13*http://bilutv.com/xem-phim/dieu-tuyet-nhat-cua-chung-ta-with-you-2016-tap-13-1347_e17758.html&img=https://1.bp.blogspot.com/-o6QX5YaYgno/WiURDmEfxxI/AAAAAAAAG_0/cQEzXoMOv94XJ75njhsHkLuk88eG4ETqgCLcBGAs/s1600/dieu-201609399.jpg] [Tập 14*http://bilutv.com/xem-phim/dieu-tuyet-nhat-cua-chung-ta-with-you-2016-tap-14-1347_e16181.html&img=https://1.bp.blogspot.com/-o6QX5YaYgno/WiURDmEfxxI/AAAAAAAAG_0/cQEzXoMOv94XJ75njhsHkLuk88eG4ETqgCLcBGAs/s1600/dieu-201609399.jpg] [Tập 15*http://bilutv.com/xem-phim/dieu-tuyet-nhat-cua-chung-ta-with-you-2016-tap-15-1347_e19068.html&img=https://1.bp.blogspot.com/-o6QX5YaYgno/WiURDmEfxxI/AAAAAAAAG_0/cQEzXoMOv94XJ75njhsHkLuk88eG4ETqgCLcBGAs/s1600/dieu-201609399.jpg] [Tập 16*http://bilutv.com/xem-phim/dieu-tuyet-nhat-cua-chung-ta-with-you-2016-tap-16-1347_e19074.html&img=https://1.bp.blogspot.com/-o6QX5YaYgno/WiURDmEfxxI/AAAAAAAAG_0/cQEzXoMOv94XJ75njhsHkLuk88eG4ETqgCLcBGAs/s1600/dieu-201609399.jpg] [Tập 17*http://bilutv.com/xem-phim/dieu-tuyet-nhat-cua-chung-ta-with-you-2016-tap-17-1347_e19075.html&img=https://1.bp.blogspot.com/-o6QX5YaYgno/WiURDmEfxxI/AAAAAAAAG_0/cQEzXoMOv94XJ75njhsHkLuk88eG4ETqgCLcBGAs/s1600/dieu-201609399.jpg] [Tập 18*http://bilutv.com/xem-phim/dieu-tuyet-nhat-cua-chung-ta-with-you-2016-tap-18-1347_e19673.html&img=https://1.bp.blogspot.com/-o6QX5YaYgno/WiURDmEfxxI/AAAAAAAAG_0/cQEzXoMOv94XJ75njhsHkLuk88eG4ETqgCLcBGAs/s1600/dieu-201609399.jpg] [Tập 19*http://bilutv.com/xem-phim/dieu-tuyet-nhat-cua-chung-ta-with-you-2016-tap-19-1347_e19755.html&img=https://1.bp.blogspot.com/-o6QX5YaYgno/WiURDmEfxxI/AAAAAAAAG_0/cQEzXoMOv94XJ75njhsHkLuk88eG4ETqgCLcBGAs/s1600/dieu-201609399.jpg] [Tập 20*http://bilutv.com/xem-phim/dieu-tuyet-nhat-cua-chung-ta-with-you-2016-tap-20-1347_e20384.html&img=https://1.bp.blogspot.com/-o6QX5YaYgno/WiURDmEfxxI/AAAAAAAAG_0/cQEzXoMOv94XJ75njhsHkLuk88eG4ETqgCLcBGAs/s1600/dieu-201609399.jpg] [Tập 21*http://bilutv.com/xem-phim/dieu-tuyet-nhat-cua-chung-ta-with-you-2016-tap-21-1347_e20385.html&img=https://1.bp.blogspot.com/-o6QX5YaYgno/WiURDmEfxxI/AAAAAAAAG_0/cQEzXoMOv94XJ75njhsHkLuk88eG4ETqgCLcBGAs/s1600/dieu-201609399.jpg] [Tập 22*http://bilutv.com/xem-phim/dieu-tuyet-nhat-cua-chung-ta-with-you-2016-tap-22-1347_e19674.html&img=https://1.bp.blogspot.com/-o6QX5YaYgno/WiURDmEfxxI/AAAAAAAAG_0/cQEzXoMOv94XJ75njhsHkLuk88eG4ETqgCLcBGAs/s1600/dieu-201609399.jpg] [Tập 23*http://bilutv.com/xem-phim/dieu-tuyet-nhat-cua-chung-ta-with-you-2016-tap-23-1347_e20951.html&img=https://1.bp.blogspot.com/-o6QX5YaYgno/WiURDmEfxxI/AAAAAAAAG_0/cQEzXoMOv94XJ75njhsHkLuk88eG4ETqgCLcBGAs/s1600/dieu-201609399.jpg] [Tập 24 - End*http://bilutv.com/xem-phim/dieu-tuyet-nhat-cua-chung-ta-with-you-2016-tap-24-1347_e21011.html&img=https://1.bp.blogspot.com/-o6QX5YaYgno/WiURDmEfxxI/AAAAAAAAG_0/cQEzXoMOv94XJ75njhsHkLuk88eG4ETqgCLcBGAs/s1600/dieu-201609399.jpg] [/link] [link]

Server Quốc Tế (Thuyết Minh)


[Tập 1*http://banhtv.com/xem-phim/dieu-tuyet-nhat-cua-chung-ta-tap-1-with-you-2016-ep-1-295-e6908.html&img=https://1.bp.blogspot.com/-o6QX5YaYgno/WiURDmEfxxI/AAAAAAAAG_0/cQEzXoMOv94XJ75njhsHkLuk88eG4ETqgCLcBGAs/s1600/dieu-201609399.jpg] [Tập 2*http://banhtv.com/xem-phim/dieu-tuyet-nhat-cua-chung-ta-tap-2-with-you-2016-ep-2-295-e6909.html&img=https://1.bp.blogspot.com/-o6QX5YaYgno/WiURDmEfxxI/AAAAAAAAG_0/cQEzXoMOv94XJ75njhsHkLuk88eG4ETqgCLcBGAs/s1600/dieu-201609399.jpg] [Tập 3*http://banhtv.com/xem-phim/dieu-tuyet-nhat-cua-chung-ta-tap-3-with-you-2016-ep-3-295-e6910.html&img=https://1.bp.blogspot.com/-o6QX5YaYgno/WiURDmEfxxI/AAAAAAAAG_0/cQEzXoMOv94XJ75njhsHkLuk88eG4ETqgCLcBGAs/s1600/dieu-201609399.jpg] [Tập 4*http://banhtv.com/xem-phim/dieu-tuyet-nhat-cua-chung-ta-tap-4-with-you-2016-ep-4-295-e6911.html&img=https://1.bp.blogspot.com/-o6QX5YaYgno/WiURDmEfxxI/AAAAAAAAG_0/cQEzXoMOv94XJ75njhsHkLuk88eG4ETqgCLcBGAs/s1600/dieu-201609399.jpg] [Tập 5*http://banhtv.com/xem-phim/dieu-tuyet-nhat-cua-chung-ta-tap-5-with-you-2016-ep-5-295-e6912.html&img=https://1.bp.blogspot.com/-o6QX5YaYgno/WiURDmEfxxI/AAAAAAAAG_0/cQEzXoMOv94XJ75njhsHkLuk88eG4ETqgCLcBGAs/s1600/dieu-201609399.jpg] [Tập 6*http://banhtv.com/xem-phim/dieu-tuyet-nhat-cua-chung-ta-tap-6-with-you-2016-ep-6-295-e6913.html&img=https://1.bp.blogspot.com/-o6QX5YaYgno/WiURDmEfxxI/AAAAAAAAG_0/cQEzXoMOv94XJ75njhsHkLuk88eG4ETqgCLcBGAs/s1600/dieu-201609399.jpg] [Tập 7*http://banhtv.com/xem-phim/dieu-tuyet-nhat-cua-chung-ta-tap-7-with-you-2016-ep-7-295-e6914.html&img=https://1.bp.blogspot.com/-o6QX5YaYgno/WiURDmEfxxI/AAAAAAAAG_0/cQEzXoMOv94XJ75njhsHkLuk88eG4ETqgCLcBGAs/s1600/dieu-201609399.jpg] [Tập 8*http://banhtv.com/xem-phim/dieu-tuyet-nhat-cua-chung-ta-tap-8-with-you-2016-ep-8-295-e6915.html&img=https://1.bp.blogspot.com/-o6QX5YaYgno/WiURDmEfxxI/AAAAAAAAG_0/cQEzXoMOv94XJ75njhsHkLuk88eG4ETqgCLcBGAs/s1600/dieu-201609399.jpg] [Tập 9*http://banhtv.com/xem-phim/dieu-tuyet-nhat-cua-chung-ta-tap-9-with-you-2016-ep-9-295-e6916.html&img=https://1.bp.blogspot.com/-o6QX5YaYgno/WiURDmEfxxI/AAAAAAAAG_0/cQEzXoMOv94XJ75njhsHkLuk88eG4ETqgCLcBGAs/s1600/dieu-201609399.jpg] [Tập 10*http://banhtv.com/xem-phim/dieu-tuyet-nhat-cua-chung-ta-tap-10-with-you-2016-ep-10-295-e6917.html&img=https://1.bp.blogspot.com/-o6QX5YaYgno/WiURDmEfxxI/AAAAAAAAG_0/cQEzXoMOv94XJ75njhsHkLuk88eG4ETqgCLcBGAs/s1600/dieu-201609399.jpg] [Tập 11*http://banhtv.com/xem-phim/dieu-tuyet-nhat-cua-chung-ta-tap-11-with-you-2016-ep-11-295-e6918.html&img=https://1.bp.blogspot.com/-o6QX5YaYgno/WiURDmEfxxI/AAAAAAAAG_0/cQEzXoMOv94XJ75njhsHkLuk88eG4ETqgCLcBGAs/s1600/dieu-201609399.jpg] [Tập 12*http://banhtv.com/xem-phim/dieu-tuyet-nhat-cua-chung-ta-tap-12-with-you-2016-ep-12-295-e6919.html&img=https://1.bp.blogspot.com/-o6QX5YaYgno/WiURDmEfxxI/AAAAAAAAG_0/cQEzXoMOv94XJ75njhsHkLuk88eG4ETqgCLcBGAs/s1600/dieu-201609399.jpg] [Tập 13*http://banhtv.com/xem-phim/dieu-tuyet-nhat-cua-chung-ta-tap-13-with-you-2016-ep-13-295-e6920.html&img=https://1.bp.blogspot.com/-o6QX5YaYgno/WiURDmEfxxI/AAAAAAAAG_0/cQEzXoMOv94XJ75njhsHkLuk88eG4ETqgCLcBGAs/s1600/dieu-201609399.jpg] [Tập 14*http://banhtv.com/xem-phim/dieu-tuyet-nhat-cua-chung-ta-tap-14-with-you-2016-ep-14-295-e6921.html&img=https://1.bp.blogspot.com/-o6QX5YaYgno/WiURDmEfxxI/AAAAAAAAG_0/cQEzXoMOv94XJ75njhsHkLuk88eG4ETqgCLcBGAs/s1600/dieu-201609399.jpg] [Tập 15*http://banhtv.com/xem-phim/dieu-tuyet-nhat-cua-chung-ta-tap-15-with-you-2016-ep-15-295-e6922.html&img=https://1.bp.blogspot.com/-o6QX5YaYgno/WiURDmEfxxI/AAAAAAAAG_0/cQEzXoMOv94XJ75njhsHkLuk88eG4ETqgCLcBGAs/s1600/dieu-201609399.jpg] [Tập 16*http://banhtv.com/xem-phim/dieu-tuyet-nhat-cua-chung-ta-tap-16-with-you-2016-ep-16-295-e6923.html&img=https://1.bp.blogspot.com/-o6QX5YaYgno/WiURDmEfxxI/AAAAAAAAG_0/cQEzXoMOv94XJ75njhsHkLuk88eG4ETqgCLcBGAs/s1600/dieu-201609399.jpg] [Tập 17*http://banhtv.com/xem-phim/dieu-tuyet-nhat-cua-chung-ta-tap-17-with-you-2016-ep-17-295-e6924.html&img=https://1.bp.blogspot.com/-o6QX5YaYgno/WiURDmEfxxI/AAAAAAAAG_0/cQEzXoMOv94XJ75njhsHkLuk88eG4ETqgCLcBGAs/s1600/dieu-201609399.jpg] [Tập 18*http://banhtv.com/xem-phim/dieu-tuyet-nhat-cua-chung-ta-tap-18-with-you-2016-ep-18-295-e6925.html&img=https://1.bp.blogspot.com/-o6QX5YaYgno/WiURDmEfxxI/AAAAAAAAG_0/cQEzXoMOv94XJ75njhsHkLuk88eG4ETqgCLcBGAs/s1600/dieu-201609399.jpg] [Tập 19*http://banhtv.com/xem-phim/dieu-tuyet-nhat-cua-chung-ta-tap-19-with-you-2016-ep-19-295-e6926.html&img=https://1.bp.blogspot.com/-o6QX5YaYgno/WiURDmEfxxI/AAAAAAAAG_0/cQEzXoMOv94XJ75njhsHkLuk88eG4ETqgCLcBGAs/s1600/dieu-201609399.jpg] [Tập 20*http://banhtv.com/xem-phim/dieu-tuyet-nhat-cua-chung-ta-tap-20-with-you-2016-ep-20-295-e6927.html&img=https://1.bp.blogspot.com/-o6QX5YaYgno/WiURDmEfxxI/AAAAAAAAG_0/cQEzXoMOv94XJ75njhsHkLuk88eG4ETqgCLcBGAs/s1600/dieu-201609399.jpg] [Tập 21*http://banhtv.com/xem-phim/dieu-tuyet-nhat-cua-chung-ta-tap-21-with-you-2016-ep-21-295-e6928.html&img=https://1.bp.blogspot.com/-o6QX5YaYgno/WiURDmEfxxI/AAAAAAAAG_0/cQEzXoMOv94XJ75njhsHkLuk88eG4ETqgCLcBGAs/s1600/dieu-201609399.jpg] [Tập 22*http://banhtv.com/xem-phim/dieu-tuyet-nhat-cua-chung-ta-tap-22-with-you-2016-ep-22-295-e6929.html&img=https://1.bp.blogspot.com/-o6QX5YaYgno/WiURDmEfxxI/AAAAAAAAG_0/cQEzXoMOv94XJ75njhsHkLuk88eG4ETqgCLcBGAs/s1600/dieu-201609399.jpg] [Tập 23*http://banhtv.com/xem-phim/dieu-tuyet-nhat-cua-chung-ta-tap-23-with-you-2016-ep-23-295-e6930.html&img=https://1.bp.blogspot.com/-o6QX5YaYgno/WiURDmEfxxI/AAAAAAAAG_0/cQEzXoMOv94XJ75njhsHkLuk88eG4ETqgCLcBGAs/s1600/dieu-201609399.jpg] [Tập 24 - End*http://banhtv.com/xem-phim/dieu-tuyet-nhat-cua-chung-ta-tap-24-with-you-2016-ep-24-295-e6931.html&img=https://1.bp.blogspot.com/-o6QX5YaYgno/WiURDmEfxxI/AAAAAAAAG_0/cQEzXoMOv94XJ75njhsHkLuk88eG4ETqgCLcBGAs/s1600/dieu-201609399.jpg] [/link]
loading...
Loading...