Loading...
Thể Loại:
Quốc Gia:
Diễn Viên:
Loading...
Trạng Thái


[stt/Tập 18/18 Vietsub + Thuyết Minh]
[info] [+] Hai Thế Giới - W Two Worlds [+] [+]W – Two Worlds là bộ phim kể về một người đàn ông và một người phụ nữ ở độ tuổi 30, cùng sống tại Seoul nhưng lại thuộc hai thế giới khác nhau. Kang Chul (Lee Jong Suk) – thiên tài bắn súng, tài phiệt trẻ tuổi nhất Hàn Quốc – chính là nhân vật trong bộ truyện tranh nổi tiếng của bố Oh Yeon Joo (Han Hyo Joo). Định mệnh giữa họ bắt đầu khi cô bác sĩ thực tập năm 2 rơi vào không gian trong cuốn truyện và gặp gỡ Kang Chul. [+] Tâm lý, Lãng mạn, Bí ẩn [+] Hàn quốc [+] Lee Jong Suk, Han Hyo Joo, Lee Shi Un, Kang Ki Young, Kim Eui Sung, Heo Jung Do [/info] [link]

Server Quốc Tế (Vietsub)


[Tập 1|http://phim14.net/xem-phim/w-hai-the-gioi_w-two-worlds.8277.236890.html&img=https://2.bp.blogspot.com/-bIiEGd12hPc/Wi6ELJ3R4_I/AAAAAAAAHMc/Xd20mtRVrXQTkBqnpDIYWNNcr6swYz3QACLcBGAs/s1600/bg_01_ols64071.jpg] [Tập 2|http://phim14.net/xem-phim/w-hai-the-gioi_w-two-worlds.8277.238248.html&img=https://2.bp.blogspot.com/-bIiEGd12hPc/Wi6ELJ3R4_I/AAAAAAAAHMc/Xd20mtRVrXQTkBqnpDIYWNNcr6swYz3QACLcBGAs/s1600/bg_01_ols64071.jpg] [Tập 3|http://phim14.net/xem-phim/w-hai-the-gioi_w-two-worlds.8277.238249.html&img=https://2.bp.blogspot.com/-bIiEGd12hPc/Wi6ELJ3R4_I/AAAAAAAAHMc/Xd20mtRVrXQTkBqnpDIYWNNcr6swYz3QACLcBGAs/s1600/bg_01_ols64071.jpg] [Tập 4|http://phim14.net/xem-phim/w-hai-the-gioi_w-two-worlds.8277.238808.html&img=https://2.bp.blogspot.com/-bIiEGd12hPc/Wi6ELJ3R4_I/AAAAAAAAHMc/Xd20mtRVrXQTkBqnpDIYWNNcr6swYz3QACLcBGAs/s1600/bg_01_ols64071.jpg] [Tập 5|http://banhtv.com/xem-phim/hai-the-gioi-tap-5-w-two-worlds-2016-ep-5-3534-e28213.html&img=https://2.bp.blogspot.com/-bIiEGd12hPc/Wi6ELJ3R4_I/AAAAAAAAHMc/Xd20mtRVrXQTkBqnpDIYWNNcr6swYz3QACLcBGAs/s1600/bg_01_ols64071.jpg] [Tập 6|http://banhtv.com/xem-phim/hai-the-gioi-tap-6-w-two-worlds-2016-ep-6-3534-e28214.html&img=https://2.bp.blogspot.com/-bIiEGd12hPc/Wi6ELJ3R4_I/AAAAAAAAHMc/Xd20mtRVrXQTkBqnpDIYWNNcr6swYz3QACLcBGAs/s1600/bg_01_ols64071.jpg] [Tập 7|http://banhtv.com/xem-phim/hai-the-gioi-tap-7-w-two-worlds-2016-ep-7-3534-e28215.html&img=https://2.bp.blogspot.com/-bIiEGd12hPc/Wi6ELJ3R4_I/AAAAAAAAHMc/Xd20mtRVrXQTkBqnpDIYWNNcr6swYz3QACLcBGAs/s1600/bg_01_ols64071.jpg] [Tập 8|http://banhtv.com/xem-phim/hai-the-gioi-tap-8-w-two-worlds-2016-ep-8-3534-e28216.html&img=https://2.bp.blogspot.com/-bIiEGd12hPc/Wi6ELJ3R4_I/AAAAAAAAHMc/Xd20mtRVrXQTkBqnpDIYWNNcr6swYz3QACLcBGAs/s1600/bg_01_ols64071.jpg] [Tập 9|http://banhtv.com/xem-phim/hai-the-gioi-tap-9-w-two-worlds-2016-ep-9-3534-e28217.html&img=https://2.bp.blogspot.com/-bIiEGd12hPc/Wi6ELJ3R4_I/AAAAAAAAHMc/Xd20mtRVrXQTkBqnpDIYWNNcr6swYz3QACLcBGAs/s1600/bg_01_ols64071.jpg] [Tập 10|http://banhtv.com/xem-phim/hai-the-gioi-tap-10-w-two-worlds-2016-ep-10-3534-e28218.html&img=https://2.bp.blogspot.com/-bIiEGd12hPc/Wi6ELJ3R4_I/AAAAAAAAHMc/Xd20mtRVrXQTkBqnpDIYWNNcr6swYz3QACLcBGAs/s1600/bg_01_ols64071.jpg] [Tập 11|http://banhtv.com/xem-phim/hai-the-gioi-tap-11-w-two-worlds-2016-ep-11-3534-e28219.html&img=https://2.bp.blogspot.com/-bIiEGd12hPc/Wi6ELJ3R4_I/AAAAAAAAHMc/Xd20mtRVrXQTkBqnpDIYWNNcr6swYz3QACLcBGAs/s1600/bg_01_ols64071.jpg] [Tập 12|http://banhtv.com/xem-phim/hai-the-gioi-tap-12-w-two-worlds-2016-ep-12-3534-e28220.html&img=https://2.bp.blogspot.com/-bIiEGd12hPc/Wi6ELJ3R4_I/AAAAAAAAHMc/Xd20mtRVrXQTkBqnpDIYWNNcr6swYz3QACLcBGAs/s1600/bg_01_ols64071.jpg] [Tập 13|http://banhtv.com/xem-phim/hai-the-gioi-tap-13-w-two-worlds-2016-ep-13-3534-e28221.html&img=https://2.bp.blogspot.com/-bIiEGd12hPc/Wi6ELJ3R4_I/AAAAAAAAHMc/Xd20mtRVrXQTkBqnpDIYWNNcr6swYz3QACLcBGAs/s1600/bg_01_ols64071.jpg] [Tập 14|http://banhtv.com/xem-phim/hai-the-gioi-tap-14-w-two-worlds-2016-ep-14-3534-e28222.html&img=https://2.bp.blogspot.com/-bIiEGd12hPc/Wi6ELJ3R4_I/AAAAAAAAHMc/Xd20mtRVrXQTkBqnpDIYWNNcr6swYz3QACLcBGAs/s1600/bg_01_ols64071.jpg] [Tập 15|http://banhtv.com/xem-phim/hai-the-gioi-tap-15-w-two-worlds-2016-ep-15-3534-e28223.html&img=https://2.bp.blogspot.com/-bIiEGd12hPc/Wi6ELJ3R4_I/AAAAAAAAHMc/Xd20mtRVrXQTkBqnpDIYWNNcr6swYz3QACLcBGAs/s1600/bg_01_ols64071.jpg] [Tập 16|http://banhtv.com/xem-phim/hai-the-gioi-tap-16-w-two-worlds-2016-ep-16-3534-e28224.html&img=https://2.bp.blogspot.com/-bIiEGd12hPc/Wi6ELJ3R4_I/AAAAAAAAHMc/Xd20mtRVrXQTkBqnpDIYWNNcr6swYz3QACLcBGAs/s1600/bg_01_ols64071.jpg] [Tập 17|http://banhtv.com/xem-phim/hai-the-gioi-tap-17-w-two-worlds-2016-ep-17-3534-e28225.html&img=https://2.bp.blogspot.com/-bIiEGd12hPc/Wi6ELJ3R4_I/AAAAAAAAHMc/Xd20mtRVrXQTkBqnpDIYWNNcr6swYz3QACLcBGAs/s1600/bg_01_ols64071.jpg] [Tập 18 - End|http://banhtv.com/xem-phim/hai-the-gioi-tap-18-w-two-worlds-2016-ep-18-3534-e28226.html&img=https://2.bp.blogspot.com/-bIiEGd12hPc/Wi6ELJ3R4_I/AAAAAAAAHMc/Xd20mtRVrXQTkBqnpDIYWNNcr6swYz3QACLcBGAs/s1600/bg_01_ols64071.jpg] [/link] [link]

Server Quốc Tế (Thuyết Minh)


[Tập 1|http://banhtv.com/xem-phim/hai-the-gioi-tap-1-w-two-worlds-2016-ep-1-3534-e28209.html&img=https://2.bp.blogspot.com/-bIiEGd12hPc/Wi6ELJ3R4_I/AAAAAAAAHMc/Xd20mtRVrXQTkBqnpDIYWNNcr6swYz3QACLcBGAs/s1600/bg_01_ols64071.jpg] [Tập 2|http://banhtv.com/xem-phim/hai-the-gioi-tap-2-w-two-worlds-2016-ep-2-3534-e28210.html&img=https://2.bp.blogspot.com/-bIiEGd12hPc/Wi6ELJ3R4_I/AAAAAAAAHMc/Xd20mtRVrXQTkBqnpDIYWNNcr6swYz3QACLcBGAs/s1600/bg_01_ols64071.jpg] [Tập 3|http://banhtv.com/xem-phim/hai-the-gioi-tap-3-w-two-worlds-2016-ep-3-3534-e28211.html&img=https://2.bp.blogspot.com/-bIiEGd12hPc/Wi6ELJ3R4_I/AAAAAAAAHMc/Xd20mtRVrXQTkBqnpDIYWNNcr6swYz3QACLcBGAs/s1600/bg_01_ols64071.jpg] [Tập 4|http://banhtv.com/xem-phim/hai-the-gioi-tap-4-w-two-worlds-2016-ep-4-3534-e28212.html&img=https://2.bp.blogspot.com/-bIiEGd12hPc/Wi6ELJ3R4_I/AAAAAAAAHMc/Xd20mtRVrXQTkBqnpDIYWNNcr6swYz3QACLcBGAs/s1600/bg_01_ols64071.jpg] [Tập 5|http://banhtv.com/xem-phim/hai-the-gioi-tap-5-w-two-worlds-2016-ep-5-3534-e28213.html&img=https://2.bp.blogspot.com/-bIiEGd12hPc/Wi6ELJ3R4_I/AAAAAAAAHMc/Xd20mtRVrXQTkBqnpDIYWNNcr6swYz3QACLcBGAs/s1600/bg_01_ols64071.jpg] [Tập 6|http://banhtv.com/xem-phim/hai-the-gioi-tap-6-w-two-worlds-2016-ep-6-3534-e28214.html&img=https://2.bp.blogspot.com/-bIiEGd12hPc/Wi6ELJ3R4_I/AAAAAAAAHMc/Xd20mtRVrXQTkBqnpDIYWNNcr6swYz3QACLcBGAs/s1600/bg_01_ols64071.jpg] [Tập 7|http://banhtv.com/xem-phim/hai-the-gioi-tap-7-w-two-worlds-2016-ep-7-3534-e28215.html&img=https://2.bp.blogspot.com/-bIiEGd12hPc/Wi6ELJ3R4_I/AAAAAAAAHMc/Xd20mtRVrXQTkBqnpDIYWNNcr6swYz3QACLcBGAs/s1600/bg_01_ols64071.jpg] [Tập 8|http://banhtv.com/xem-phim/hai-the-gioi-tap-8-w-two-worlds-2016-ep-8-3534-e28216.html&img=https://2.bp.blogspot.com/-bIiEGd12hPc/Wi6ELJ3R4_I/AAAAAAAAHMc/Xd20mtRVrXQTkBqnpDIYWNNcr6swYz3QACLcBGAs/s1600/bg_01_ols64071.jpg] [Tập 9|http://banhtv.com/xem-phim/hai-the-gioi-tap-9-w-two-worlds-2016-ep-9-3534-e28217.html&img=https://2.bp.blogspot.com/-bIiEGd12hPc/Wi6ELJ3R4_I/AAAAAAAAHMc/Xd20mtRVrXQTkBqnpDIYWNNcr6swYz3QACLcBGAs/s1600/bg_01_ols64071.jpg] [Tập 10|http://banhtv.com/xem-phim/hai-the-gioi-tap-10-w-two-worlds-2016-ep-10-3534-e28218.html&img=https://2.bp.blogspot.com/-bIiEGd12hPc/Wi6ELJ3R4_I/AAAAAAAAHMc/Xd20mtRVrXQTkBqnpDIYWNNcr6swYz3QACLcBGAs/s1600/bg_01_ols64071.jpg] [Tập 11|http://banhtv.com/xem-phim/hai-the-gioi-tap-11-w-two-worlds-2016-ep-11-3534-e28219.html&img=https://2.bp.blogspot.com/-bIiEGd12hPc/Wi6ELJ3R4_I/AAAAAAAAHMc/Xd20mtRVrXQTkBqnpDIYWNNcr6swYz3QACLcBGAs/s1600/bg_01_ols64071.jpg] [Tập 12|http://banhtv.com/xem-phim/hai-the-gioi-tap-12-w-two-worlds-2016-ep-12-3534-e28220.html&img=https://2.bp.blogspot.com/-bIiEGd12hPc/Wi6ELJ3R4_I/AAAAAAAAHMc/Xd20mtRVrXQTkBqnpDIYWNNcr6swYz3QACLcBGAs/s1600/bg_01_ols64071.jpg] [Tập 13|http://banhtv.com/xem-phim/hai-the-gioi-tap-13-w-two-worlds-2016-ep-13-3534-e28221.html&img=https://2.bp.blogspot.com/-bIiEGd12hPc/Wi6ELJ3R4_I/AAAAAAAAHMc/Xd20mtRVrXQTkBqnpDIYWNNcr6swYz3QACLcBGAs/s1600/bg_01_ols64071.jpg] [Tập 14|http://banhtv.com/xem-phim/hai-the-gioi-tap-14-w-two-worlds-2016-ep-14-3534-e28222.html&img=https://2.bp.blogspot.com/-bIiEGd12hPc/Wi6ELJ3R4_I/AAAAAAAAHMc/Xd20mtRVrXQTkBqnpDIYWNNcr6swYz3QACLcBGAs/s1600/bg_01_ols64071.jpg] [Tập 15|http://banhtv.com/xem-phim/hai-the-gioi-tap-15-w-two-worlds-2016-ep-15-3534-e28223.html&img=https://2.bp.blogspot.com/-bIiEGd12hPc/Wi6ELJ3R4_I/AAAAAAAAHMc/Xd20mtRVrXQTkBqnpDIYWNNcr6swYz3QACLcBGAs/s1600/bg_01_ols64071.jpg] [Tập 16|http://banhtv.com/xem-phim/hai-the-gioi-tap-16-w-two-worlds-2016-ep-16-3534-e28224.html&img=https://2.bp.blogspot.com/-bIiEGd12hPc/Wi6ELJ3R4_I/AAAAAAAAHMc/Xd20mtRVrXQTkBqnpDIYWNNcr6swYz3QACLcBGAs/s1600/bg_01_ols64071.jpg] [Tập 17|http://banhtv.com/xem-phim/hai-the-gioi-tap-17-w-two-worlds-2016-ep-17-3534-e28225.html&img=https://2.bp.blogspot.com/-bIiEGd12hPc/Wi6ELJ3R4_I/AAAAAAAAHMc/Xd20mtRVrXQTkBqnpDIYWNNcr6swYz3QACLcBGAs/s1600/bg_01_ols64071.jpg] [Tập 18 - End|http://banhtv.com/xem-phim/hai-the-gioi-tap-18-w-two-worlds-2016-ep-18-3534-e28226.html&img=https://2.bp.blogspot.com/-bIiEGd12hPc/Wi6ELJ3R4_I/AAAAAAAAHMc/Xd20mtRVrXQTkBqnpDIYWNNcr6swYz3QACLcBGAs/s1600/bg_01_ols64071.jpg] [/link]
loading...
HÀNH ĐỘNG NHỎ: Khi bạn CLICK quảng cáo trên website, bạn đã góp phần giúp NghienPhimHD duy trì và phát triển. Cảm ơn bạn đã ủng hộ!