Loading...
Thể Loại:
Quốc Gia:
Diễn Viên:
Loading...
Trạng Thái


[stt/Tập 18/18 Vietsub + Thuyết Minh]
[info] [+] Hai Thế Giới - W Two Worlds [+] [+]W – Two Worlds là bộ phim kể về một người đàn ông và một người phụ nữ ở độ tuổi 30, cùng sống tại Seoul nhưng lại thuộc hai thế giới khác nhau. Kang Chul (Lee Jong Suk) – thiên tài bắn súng, tài phiệt trẻ tuổi nhất Hàn Quốc – chính là nhân vật trong bộ truyện tranh nổi tiếng của bố Oh Yeon Joo (Han Hyo Joo). Định mệnh giữa họ bắt đầu khi cô bác sĩ thực tập năm 2 rơi vào không gian trong cuốn truyện và gặp gỡ Kang Chul. [+] Tâm lý, Lãng mạn, Bí ẩn [+] Hàn quốc [+] Lee Jong Suk, Han Hyo Joo, Lee Shi Un, Kang Ki Young, Kim Eui Sung, Heo Jung Do [/info] [link]

Server Quốc Tế (Vietsub)


[Tập 1|http://phim14.net/xem-phim/w-hai-the-gioi_w-two-worlds.8277.236890.html&img=https://2.bp.blogspot.com/-bIiEGd12hPc/Wi6ELJ3R4_I/AAAAAAAAHMc/Xd20mtRVrXQTkBqnpDIYWNNcr6swYz3QACLcBGAs/s1600/bg_01_ols64071.jpg] [Tập 2|http://phim14.net/xem-phim/w-hai-the-gioi_w-two-worlds.8277.238248.html&img=https://2.bp.blogspot.com/-bIiEGd12hPc/Wi6ELJ3R4_I/AAAAAAAAHMc/Xd20mtRVrXQTkBqnpDIYWNNcr6swYz3QACLcBGAs/s1600/bg_01_ols64071.jpg] [Tập 3|http://phim14.net/xem-phim/w-hai-the-gioi_w-two-worlds.8277.238249.html&img=https://2.bp.blogspot.com/-bIiEGd12hPc/Wi6ELJ3R4_I/AAAAAAAAHMc/Xd20mtRVrXQTkBqnpDIYWNNcr6swYz3QACLcBGAs/s1600/bg_01_ols64071.jpg] [Tập 4|http://phim14.net/xem-phim/w-hai-the-gioi_w-two-worlds.8277.238808.html&img=https://2.bp.blogspot.com/-bIiEGd12hPc/Wi6ELJ3R4_I/AAAAAAAAHMc/Xd20mtRVrXQTkBqnpDIYWNNcr6swYz3QACLcBGAs/s1600/bg_01_ols64071.jpg] [Tập 5|http://banhtv.com/xem-phim/hai-the-gioi-tap-5-w-two-worlds-2016-ep-5-3534-e28213.html&img=https://2.bp.blogspot.com/-bIiEGd12hPc/Wi6ELJ3R4_I/AAAAAAAAHMc/Xd20mtRVrXQTkBqnpDIYWNNcr6swYz3QACLcBGAs/s1600/bg_01_ols64071.jpg] [Tập 6|http://banhtv.com/xem-phim/hai-the-gioi-tap-6-w-two-worlds-2016-ep-6-3534-e28214.html&img=https://2.bp.blogspot.com/-bIiEGd12hPc/Wi6ELJ3R4_I/AAAAAAAAHMc/Xd20mtRVrXQTkBqnpDIYWNNcr6swYz3QACLcBGAs/s1600/bg_01_ols64071.jpg] [Tập 7|http://banhtv.com/xem-phim/hai-the-gioi-tap-7-w-two-worlds-2016-ep-7-3534-e28215.html&img=https://2.bp.blogspot.com/-bIiEGd12hPc/Wi6ELJ3R4_I/AAAAAAAAHMc/Xd20mtRVrXQTkBqnpDIYWNNcr6swYz3QACLcBGAs/s1600/bg_01_ols64071.jpg] [Tập 8|http://banhtv.com/xem-phim/hai-the-gioi-tap-8-w-two-worlds-2016-ep-8-3534-e28216.html&img=https://2.bp.blogspot.com/-bIiEGd12hPc/Wi6ELJ3R4_I/AAAAAAAAHMc/Xd20mtRVrXQTkBqnpDIYWNNcr6swYz3QACLcBGAs/s1600/bg_01_ols64071.jpg] [Tập 9|http://banhtv.com/xem-phim/hai-the-gioi-tap-9-w-two-worlds-2016-ep-9-3534-e28217.html&img=https://2.bp.blogspot.com/-bIiEGd12hPc/Wi6ELJ3R4_I/AAAAAAAAHMc/Xd20mtRVrXQTkBqnpDIYWNNcr6swYz3QACLcBGAs/s1600/bg_01_ols64071.jpg] [Tập 10|http://banhtv.com/xem-phim/hai-the-gioi-tap-10-w-two-worlds-2016-ep-10-3534-e28218.html&img=https://2.bp.blogspot.com/-bIiEGd12hPc/Wi6ELJ3R4_I/AAAAAAAAHMc/Xd20mtRVrXQTkBqnpDIYWNNcr6swYz3QACLcBGAs/s1600/bg_01_ols64071.jpg] [Tập 11|http://banhtv.com/xem-phim/hai-the-gioi-tap-11-w-two-worlds-2016-ep-11-3534-e28219.html&img=https://2.bp.blogspot.com/-bIiEGd12hPc/Wi6ELJ3R4_I/AAAAAAAAHMc/Xd20mtRVrXQTkBqnpDIYWNNcr6swYz3QACLcBGAs/s1600/bg_01_ols64071.jpg] [Tập 12|http://banhtv.com/xem-phim/hai-the-gioi-tap-12-w-two-worlds-2016-ep-12-3534-e28220.html&img=https://2.bp.blogspot.com/-bIiEGd12hPc/Wi6ELJ3R4_I/AAAAAAAAHMc/Xd20mtRVrXQTkBqnpDIYWNNcr6swYz3QACLcBGAs/s1600/bg_01_ols64071.jpg] [Tập 13|http://banhtv.com/xem-phim/hai-the-gioi-tap-13-w-two-worlds-2016-ep-13-3534-e28221.html&img=https://2.bp.blogspot.com/-bIiEGd12hPc/Wi6ELJ3R4_I/AAAAAAAAHMc/Xd20mtRVrXQTkBqnpDIYWNNcr6swYz3QACLcBGAs/s1600/bg_01_ols64071.jpg] [Tập 14|http://banhtv.com/xem-phim/hai-the-gioi-tap-14-w-two-worlds-2016-ep-14-3534-e28222.html&img=https://2.bp.blogspot.com/-bIiEGd12hPc/Wi6ELJ3R4_I/AAAAAAAAHMc/Xd20mtRVrXQTkBqnpDIYWNNcr6swYz3QACLcBGAs/s1600/bg_01_ols64071.jpg] [Tập 15|http://banhtv.com/xem-phim/hai-the-gioi-tap-15-w-two-worlds-2016-ep-15-3534-e28223.html&img=https://2.bp.blogspot.com/-bIiEGd12hPc/Wi6ELJ3R4_I/AAAAAAAAHMc/Xd20mtRVrXQTkBqnpDIYWNNcr6swYz3QACLcBGAs/s1600/bg_01_ols64071.jpg] [Tập 16|http://banhtv.com/xem-phim/hai-the-gioi-tap-16-w-two-worlds-2016-ep-16-3534-e28224.html&img=https://2.bp.blogspot.com/-bIiEGd12hPc/Wi6ELJ3R4_I/AAAAAAAAHMc/Xd20mtRVrXQTkBqnpDIYWNNcr6swYz3QACLcBGAs/s1600/bg_01_ols64071.jpg] [Tập 17|http://banhtv.com/xem-phim/hai-the-gioi-tap-17-w-two-worlds-2016-ep-17-3534-e28225.html&img=https://2.bp.blogspot.com/-bIiEGd12hPc/Wi6ELJ3R4_I/AAAAAAAAHMc/Xd20mtRVrXQTkBqnpDIYWNNcr6swYz3QACLcBGAs/s1600/bg_01_ols64071.jpg] [Tập 18 - End|http://banhtv.com/xem-phim/hai-the-gioi-tap-18-w-two-worlds-2016-ep-18-3534-e28226.html&img=https://2.bp.blogspot.com/-bIiEGd12hPc/Wi6ELJ3R4_I/AAAAAAAAHMc/Xd20mtRVrXQTkBqnpDIYWNNcr6swYz3QACLcBGAs/s1600/bg_01_ols64071.jpg] [/link] [link]

Server Quốc Tế (Thuyết Minh)


[Tập 1|http://banhtv.com/xem-phim/hai-the-gioi-tap-1-w-two-worlds-2016-ep-1-3534-e28209.html&img=https://2.bp.blogspot.com/-bIiEGd12hPc/Wi6ELJ3R4_I/AAAAAAAAHMc/Xd20mtRVrXQTkBqnpDIYWNNcr6swYz3QACLcBGAs/s1600/bg_01_ols64071.jpg] [Tập 2|http://banhtv.com/xem-phim/hai-the-gioi-tap-2-w-two-worlds-2016-ep-2-3534-e28210.html&img=https://2.bp.blogspot.com/-bIiEGd12hPc/Wi6ELJ3R4_I/AAAAAAAAHMc/Xd20mtRVrXQTkBqnpDIYWNNcr6swYz3QACLcBGAs/s1600/bg_01_ols64071.jpg] [Tập 3|http://banhtv.com/xem-phim/hai-the-gioi-tap-3-w-two-worlds-2016-ep-3-3534-e28211.html&img=https://2.bp.blogspot.com/-bIiEGd12hPc/Wi6ELJ3R4_I/AAAAAAAAHMc/Xd20mtRVrXQTkBqnpDIYWNNcr6swYz3QACLcBGAs/s1600/bg_01_ols64071.jpg] [Tập 4|http://banhtv.com/xem-phim/hai-the-gioi-tap-4-w-two-worlds-2016-ep-4-3534-e28212.html&img=https://2.bp.blogspot.com/-bIiEGd12hPc/Wi6ELJ3R4_I/AAAAAAAAHMc/Xd20mtRVrXQTkBqnpDIYWNNcr6swYz3QACLcBGAs/s1600/bg_01_ols64071.jpg] [Tập 5|http://banhtv.com/xem-phim/hai-the-gioi-tap-5-w-two-worlds-2016-ep-5-3534-e28213.html&img=https://2.bp.blogspot.com/-bIiEGd12hPc/Wi6ELJ3R4_I/AAAAAAAAHMc/Xd20mtRVrXQTkBqnpDIYWNNcr6swYz3QACLcBGAs/s1600/bg_01_ols64071.jpg] [Tập 6|http://banhtv.com/xem-phim/hai-the-gioi-tap-6-w-two-worlds-2016-ep-6-3534-e28214.html&img=https://2.bp.blogspot.com/-bIiEGd12hPc/Wi6ELJ3R4_I/AAAAAAAAHMc/Xd20mtRVrXQTkBqnpDIYWNNcr6swYz3QACLcBGAs/s1600/bg_01_ols64071.jpg] [Tập 7|http://banhtv.com/xem-phim/hai-the-gioi-tap-7-w-two-worlds-2016-ep-7-3534-e28215.html&img=https://2.bp.blogspot.com/-bIiEGd12hPc/Wi6ELJ3R4_I/AAAAAAAAHMc/Xd20mtRVrXQTkBqnpDIYWNNcr6swYz3QACLcBGAs/s1600/bg_01_ols64071.jpg] [Tập 8|http://banhtv.com/xem-phim/hai-the-gioi-tap-8-w-two-worlds-2016-ep-8-3534-e28216.html&img=https://2.bp.blogspot.com/-bIiEGd12hPc/Wi6ELJ3R4_I/AAAAAAAAHMc/Xd20mtRVrXQTkBqnpDIYWNNcr6swYz3QACLcBGAs/s1600/bg_01_ols64071.jpg] [Tập 9|http://banhtv.com/xem-phim/hai-the-gioi-tap-9-w-two-worlds-2016-ep-9-3534-e28217.html&img=https://2.bp.blogspot.com/-bIiEGd12hPc/Wi6ELJ3R4_I/AAAAAAAAHMc/Xd20mtRVrXQTkBqnpDIYWNNcr6swYz3QACLcBGAs/s1600/bg_01_ols64071.jpg] [Tập 10|http://banhtv.com/xem-phim/hai-the-gioi-tap-10-w-two-worlds-2016-ep-10-3534-e28218.html&img=https://2.bp.blogspot.com/-bIiEGd12hPc/Wi6ELJ3R4_I/AAAAAAAAHMc/Xd20mtRVrXQTkBqnpDIYWNNcr6swYz3QACLcBGAs/s1600/bg_01_ols64071.jpg] [Tập 11|http://banhtv.com/xem-phim/hai-the-gioi-tap-11-w-two-worlds-2016-ep-11-3534-e28219.html&img=https://2.bp.blogspot.com/-bIiEGd12hPc/Wi6ELJ3R4_I/AAAAAAAAHMc/Xd20mtRVrXQTkBqnpDIYWNNcr6swYz3QACLcBGAs/s1600/bg_01_ols64071.jpg] [Tập 12|http://banhtv.com/xem-phim/hai-the-gioi-tap-12-w-two-worlds-2016-ep-12-3534-e28220.html&img=https://2.bp.blogspot.com/-bIiEGd12hPc/Wi6ELJ3R4_I/AAAAAAAAHMc/Xd20mtRVrXQTkBqnpDIYWNNcr6swYz3QACLcBGAs/s1600/bg_01_ols64071.jpg] [Tập 13|http://banhtv.com/xem-phim/hai-the-gioi-tap-13-w-two-worlds-2016-ep-13-3534-e28221.html&img=https://2.bp.blogspot.com/-bIiEGd12hPc/Wi6ELJ3R4_I/AAAAAAAAHMc/Xd20mtRVrXQTkBqnpDIYWNNcr6swYz3QACLcBGAs/s1600/bg_01_ols64071.jpg] [Tập 14|http://banhtv.com/xem-phim/hai-the-gioi-tap-14-w-two-worlds-2016-ep-14-3534-e28222.html&img=https://2.bp.blogspot.com/-bIiEGd12hPc/Wi6ELJ3R4_I/AAAAAAAAHMc/Xd20mtRVrXQTkBqnpDIYWNNcr6swYz3QACLcBGAs/s1600/bg_01_ols64071.jpg] [Tập 15|http://banhtv.com/xem-phim/hai-the-gioi-tap-15-w-two-worlds-2016-ep-15-3534-e28223.html&img=https://2.bp.blogspot.com/-bIiEGd12hPc/Wi6ELJ3R4_I/AAAAAAAAHMc/Xd20mtRVrXQTkBqnpDIYWNNcr6swYz3QACLcBGAs/s1600/bg_01_ols64071.jpg] [Tập 16|http://banhtv.com/xem-phim/hai-the-gioi-tap-16-w-two-worlds-2016-ep-16-3534-e28224.html&img=https://2.bp.blogspot.com/-bIiEGd12hPc/Wi6ELJ3R4_I/AAAAAAAAHMc/Xd20mtRVrXQTkBqnpDIYWNNcr6swYz3QACLcBGAs/s1600/bg_01_ols64071.jpg] [Tập 17|http://banhtv.com/xem-phim/hai-the-gioi-tap-17-w-two-worlds-2016-ep-17-3534-e28225.html&img=https://2.bp.blogspot.com/-bIiEGd12hPc/Wi6ELJ3R4_I/AAAAAAAAHMc/Xd20mtRVrXQTkBqnpDIYWNNcr6swYz3QACLcBGAs/s1600/bg_01_ols64071.jpg] [Tập 18 - End|http://banhtv.com/xem-phim/hai-the-gioi-tap-18-w-two-worlds-2016-ep-18-3534-e28226.html&img=https://2.bp.blogspot.com/-bIiEGd12hPc/Wi6ELJ3R4_I/AAAAAAAAHMc/Xd20mtRVrXQTkBqnpDIYWNNcr6swYz3QACLcBGAs/s1600/bg_01_ols64071.jpg] [/link]
loading...
Nếu bạn thấy báo hỏng/load chậm vui lòng chờ trong giây lát , chọn lại tập vài lần hoặc chọn các server khác nếu có.
Search phim: Tên phim + nghienphimhd: Khi CLICK quảng cáo bạn đã ủng hộ website cập nhật những bộ phim mới nhanh nhất. Cảm ơn bạn đã luôn ủng hộ!