Nếu bạn thấy báo hỏng/load chậm vui lòng chờ trong giây lát , chọn lại tập vài lần hoặc chọn các server khác nếu có.
Thể Loại:
Quốc Gia:
Diễn Viên:
Loading...
Trạng Thái


[stt/Tập 16/16 Vietsub + Thuyết Minh]
[info] [+] Hạnh Phúc Bất Ngờ - Something About 1 Percent [+] [+] "Hạnh Phúc Bất Ngờ 2016 - Something About 1 Percent" Lee Jae In (Ha Seok Jin) sở hữu một ngoại hình đẹp, thông minh và xuất thân từ một gia đình giàu có, nhưng anh cũng rất kiêu ngạo. Ông của Jae-In ra lệnh bắt phải tham gia vào một cam kết hợp đồng 10 tháng với một giáo viên trung học nữ mà anh chưa bao giờ gặp trong cuộc sống của mình. Lee Jae-In từ từ sa vào tình yêu với cô ấy. [+] Phim Tình Cảm, Phim Tâm Lý [+] Hàn Quốc [+] Ha Seok Jin, Jeon So Min, Kim Hyeong Min, Im Do Yoon, Joo Jin Mo [/info] [link] [Tập 01*https://docs.google.com/file/d/0B4WrZQ1btHNGY2JBdkZBRXBFaW8/view&img=https://3.bp.blogspot.com/-8Cn71UZSlmw/WiaQcRWiu8I/AAAAAAAAHBQ/ddMaHUI2lac0YhJeoHbxp42pBnXFOmogwCLcBGAs/s1600/something_93911476174768.jpg] [Tập 02*https://docs.google.com/file/d/0B4WrZQ1btHNGRUt5TzQ5VWpQN1E/view&img=https://3.bp.blogspot.com/-8Cn71UZSlmw/WiaQcRWiu8I/AAAAAAAAHBQ/ddMaHUI2lac0YhJeoHbxp42pBnXFOmogwCLcBGAs/s1600/something_93911476174768.jpg] [Tập 03*https://docs.google.com/file/d/0B4WrZQ1btHNGdlRyV2w3OE8wMHc/view&img=https://3.bp.blogspot.com/-8Cn71UZSlmw/WiaQcRWiu8I/AAAAAAAAHBQ/ddMaHUI2lac0YhJeoHbxp42pBnXFOmogwCLcBGAs/s1600/something_93911476174768.jpg] [Tập 04*https://docs.google.com/file/d/0B4WrZQ1btHNGeVVpWlBuQm9xMmc/view&img=https://3.bp.blogspot.com/-8Cn71UZSlmw/WiaQcRWiu8I/AAAAAAAAHBQ/ddMaHUI2lac0YhJeoHbxp42pBnXFOmogwCLcBGAs/s1600/something_93911476174768.jpg] [Tập 05*https://docs.google.com/file/d/0B4WrZQ1btHNGczJLdU9XRmV0eFE/view&img=https://3.bp.blogspot.com/-8Cn71UZSlmw/WiaQcRWiu8I/AAAAAAAAHBQ/ddMaHUI2lac0YhJeoHbxp42pBnXFOmogwCLcBGAs/s1600/something_93911476174768.jpg] [Tập 06*https://docs.google.com/file/d/0B4WrZQ1btHNGMEZjcEZCdXRsMEk/view&img=https://3.bp.blogspot.com/-8Cn71UZSlmw/WiaQcRWiu8I/AAAAAAAAHBQ/ddMaHUI2lac0YhJeoHbxp42pBnXFOmogwCLcBGAs/s1600/something_93911476174768.jpg] [Tập 07*https://docs.google.com/file/d/0B4WrZQ1btHNGZTFtaVFqZ2NObzQ/view&img=https://3.bp.blogspot.com/-8Cn71UZSlmw/WiaQcRWiu8I/AAAAAAAAHBQ/ddMaHUI2lac0YhJeoHbxp42pBnXFOmogwCLcBGAs/s1600/something_93911476174768.jpg] [Tập 08*https://docs.google.com/file/d/0B4WrZQ1btHNGdVRIUmFpSEREdU0/view&img=https://3.bp.blogspot.com/-8Cn71UZSlmw/WiaQcRWiu8I/AAAAAAAAHBQ/ddMaHUI2lac0YhJeoHbxp42pBnXFOmogwCLcBGAs/s1600/something_93911476174768.jpg] [Tập 09*https://docs.google.com/file/d/0B4WrZQ1btHNGNlkwLVFmcmpmMGM/view&img=https://3.bp.blogspot.com/-8Cn71UZSlmw/WiaQcRWiu8I/AAAAAAAAHBQ/ddMaHUI2lac0YhJeoHbxp42pBnXFOmogwCLcBGAs/s1600/something_93911476174768.jpg] [Tập 10*https://docs.google.com/file/d/0B4WrZQ1btHNGbng4SUgxcktsams/view&img=https://3.bp.blogspot.com/-8Cn71UZSlmw/WiaQcRWiu8I/AAAAAAAAHBQ/ddMaHUI2lac0YhJeoHbxp42pBnXFOmogwCLcBGAs/s1600/something_93911476174768.jpg] [Tập 11*https://docs.google.com/file/d/0B4WrZQ1btHNGZ016a25nMWNkWkU/view&img=https://3.bp.blogspot.com/-8Cn71UZSlmw/WiaQcRWiu8I/AAAAAAAAHBQ/ddMaHUI2lac0YhJeoHbxp42pBnXFOmogwCLcBGAs/s1600/something_93911476174768.jpg] [Tập 12*https://docs.google.com/file/d/0B4WrZQ1btHNGdVNFbEMzTG5KYXc/view&img=https://3.bp.blogspot.com/-8Cn71UZSlmw/WiaQcRWiu8I/AAAAAAAAHBQ/ddMaHUI2lac0YhJeoHbxp42pBnXFOmogwCLcBGAs/s1600/something_93911476174768.jpg] [Tập 13*https://docs.google.com/file/d/0B4WrZQ1btHNGdDRpQk45eV9EdmM/view&img=https://3.bp.blogspot.com/-8Cn71UZSlmw/WiaQcRWiu8I/AAAAAAAAHBQ/ddMaHUI2lac0YhJeoHbxp42pBnXFOmogwCLcBGAs/s1600/something_93911476174768.jpg] [Tập 14*https://docs.google.com/file/d/0ByFN8NZ5Ge_CSVZ2VHpFbEV0aTQ/view&img=https://3.bp.blogspot.com/-8Cn71UZSlmw/WiaQcRWiu8I/AAAAAAAAHBQ/ddMaHUI2lac0YhJeoHbxp42pBnXFOmogwCLcBGAs/s1600/something_93911476174768.jpg] [Tập 15*https://docs.google.com/file/d/0B4WrZQ1btHNGLS02aURydG5pOE0/view&img=https://3.bp.blogspot.com/-8Cn71UZSlmw/WiaQcRWiu8I/AAAAAAAAHBQ/ddMaHUI2lac0YhJeoHbxp42pBnXFOmogwCLcBGAs/s1600/something_93911476174768.jpg] [Tập 16-End*https://docs.google.com/file/d/0B4WrZQ1btHNGS3hpX0VEZ2tHa1E/view&img=https://3.bp.blogspot.com/-8Cn71UZSlmw/WiaQcRWiu8I/AAAAAAAAHBQ/ddMaHUI2lac0YhJeoHbxp42pBnXFOmogwCLcBGAs/s1600/something_93911476174768.jpg] [/link]
loading...
Loading...