Nếu bạn thấy báo hỏng/load chậm vui lòng chờ trong giây lát , chọn lại tập vài lần hoặc chọn các server khác nếu có.
Thể Loại:
Quốc Gia:
Diễn Viên:
Loading...
Trạng Thái


[stt/Tập 16/16 Vietsub + Thuyết Minh]
[info] [+] Hoàng Hậu Nhân Hiền - Queen In Hyun's Man [+] [+] Phim Hoàng Hậu Nhân Hiền kể về Kim Boong Do là một nho sĩ Joseon thời vua Suk Jong. Anh là người sống sót duy nhất khi cả gia đình bị giết hại trong biến cố lịch sử khi hậu phi Jang lật đổ hoàng hậu In Hyun, buộc hoàng hậu bị lưu đày và những người thân cận ủng hộ hoàng hậu bị giết hại. [+]Lãng mạn, Giả tưởng [+] Hàn Quốc [+] Ji Hyun Woo, Yoo In Na, Kim Jin Woo, Park Young Rin [/info] [link]

Server Quốc Tế (Vietsub)


[ Tập1|http://bilutv.com/xem-phim/hoang-hau-nhan-hien-queen-in-hyuns-man-2012-tap-1-1044_e12512.html&img=https://4.bp.blogspot.com/-rXXbpTZ5GcE/Wi6C0Cxn3hI/AAAAAAAAHMM/tglCXbyzsmAmKrP_sfLL7zKa9dNyE6UOwCLcBGAs/s1600/bg_01_tri21238.jpg] [ Tập2|http://bilutv.com/xem-phim/hoang-hau-nhan-hien-queen-in-hyuns-man-2012-tap-2-1044_e12513.html&img=https://4.bp.blogspot.com/-rXXbpTZ5GcE/Wi6C0Cxn3hI/AAAAAAAAHMM/tglCXbyzsmAmKrP_sfLL7zKa9dNyE6UOwCLcBGAs/s1600/bg_01_tri21238.jpg] [ Tập3|http://bilutv.com/xem-phim/hoang-hau-nhan-hien-queen-in-hyuns-man-2012-tap-3-1044_e12514.html&img=https://4.bp.blogspot.com/-rXXbpTZ5GcE/Wi6C0Cxn3hI/AAAAAAAAHMM/tglCXbyzsmAmKrP_sfLL7zKa9dNyE6UOwCLcBGAs/s1600/bg_01_tri21238.jpg] [ Tập4|http://bilutv.com/xem-phim/hoang-hau-nhan-hien-queen-in-hyuns-man-2012-tap-4-1044_e12515.html&img=https://4.bp.blogspot.com/-rXXbpTZ5GcE/Wi6C0Cxn3hI/AAAAAAAAHMM/tglCXbyzsmAmKrP_sfLL7zKa9dNyE6UOwCLcBGAs/s1600/bg_01_tri21238.jpg] [ Tập5|http://bilutv.com/xem-phim/hoang-hau-nhan-hien-queen-in-hyuns-man-2012-tap-5-1044_e12516.html&img=https://4.bp.blogspot.com/-rXXbpTZ5GcE/Wi6C0Cxn3hI/AAAAAAAAHMM/tglCXbyzsmAmKrP_sfLL7zKa9dNyE6UOwCLcBGAs/s1600/bg_01_tri21238.jpg] [ Tập6|http://bilutv.com/xem-phim/hoang-hau-nhan-hien-queen-in-hyuns-man-2012-tap-6-1044_e12517.html&img=https://4.bp.blogspot.com/-rXXbpTZ5GcE/Wi6C0Cxn3hI/AAAAAAAAHMM/tglCXbyzsmAmKrP_sfLL7zKa9dNyE6UOwCLcBGAs/s1600/bg_01_tri21238.jpg] [ Tập7|http://bilutv.com/xem-phim/hoang-hau-nhan-hien-queen-in-hyuns-man-2012-tap-7-1044_e12518.html&img=https://4.bp.blogspot.com/-rXXbpTZ5GcE/Wi6C0Cxn3hI/AAAAAAAAHMM/tglCXbyzsmAmKrP_sfLL7zKa9dNyE6UOwCLcBGAs/s1600/bg_01_tri21238.jpg] [ Tập8|http://bilutv.com/xem-phim/hoang-hau-nhan-hien-queen-in-hyuns-man-2012-tap-8-1044_e12519.html&img=https://4.bp.blogspot.com/-rXXbpTZ5GcE/Wi6C0Cxn3hI/AAAAAAAAHMM/tglCXbyzsmAmKrP_sfLL7zKa9dNyE6UOwCLcBGAs/s1600/bg_01_tri21238.jpg] [ Tập9|http://bilutv.com/xem-phim/hoang-hau-nhan-hien-queen-in-hyuns-man-2012-tap-9-1044_e12520.html&img=https://4.bp.blogspot.com/-rXXbpTZ5GcE/Wi6C0Cxn3hI/AAAAAAAAHMM/tglCXbyzsmAmKrP_sfLL7zKa9dNyE6UOwCLcBGAs/s1600/bg_01_tri21238.jpg] [ Tập10|http://bilutv.com/xem-phim/hoang-hau-nhan-hien-queen-in-hyuns-man-2012-tap-10-1044_e12521.html&img=https://4.bp.blogspot.com/-rXXbpTZ5GcE/Wi6C0Cxn3hI/AAAAAAAAHMM/tglCXbyzsmAmKrP_sfLL7zKa9dNyE6UOwCLcBGAs/s1600/bg_01_tri21238.jpg] [ Tập11|http://bilutv.com/xem-phim/hoang-hau-nhan-hien-queen-in-hyuns-man-2012-tap-11-1044_e12522.html&img=https://4.bp.blogspot.com/-rXXbpTZ5GcE/Wi6C0Cxn3hI/AAAAAAAAHMM/tglCXbyzsmAmKrP_sfLL7zKa9dNyE6UOwCLcBGAs/s1600/bg_01_tri21238.jpg] [ Tập12|http://bilutv.com/xem-phim/hoang-hau-nhan-hien-queen-in-hyuns-man-2012-tap-12-1044_e12523.html&img=https://4.bp.blogspot.com/-rXXbpTZ5GcE/Wi6C0Cxn3hI/AAAAAAAAHMM/tglCXbyzsmAmKrP_sfLL7zKa9dNyE6UOwCLcBGAs/s1600/bg_01_tri21238.jpg] [ Tập13|http://bilutv.com/xem-phim/hoang-hau-nhan-hien-queen-in-hyuns-man-2012-tap-13-1044_e12524.html&img=https://4.bp.blogspot.com/-rXXbpTZ5GcE/Wi6C0Cxn3hI/AAAAAAAAHMM/tglCXbyzsmAmKrP_sfLL7zKa9dNyE6UOwCLcBGAs/s1600/bg_01_tri21238.jpg] [ Tập14|http://bilutv.com/xem-phim/hoang-hau-nhan-hien-queen-in-hyuns-man-2012-tap-14-1044_e12525.html&img=https://4.bp.blogspot.com/-rXXbpTZ5GcE/Wi6C0Cxn3hI/AAAAAAAAHMM/tglCXbyzsmAmKrP_sfLL7zKa9dNyE6UOwCLcBGAs/s1600/bg_01_tri21238.jpg] [ Tập15|http://bilutv.com/xem-phim/hoang-hau-nhan-hien-queen-in-hyuns-man-2012-tap-15-1044_e12526.html&img=https://4.bp.blogspot.com/-rXXbpTZ5GcE/Wi6C0Cxn3hI/AAAAAAAAHMM/tglCXbyzsmAmKrP_sfLL7zKa9dNyE6UOwCLcBGAs/s1600/bg_01_tri21238.jpg] [ Tập16 - End|http://bilutv.com/xem-phim/hoang-hau-nhan-hien-queen-in-hyuns-man-2012-tap-16-1044_e12527.html] [/link] [link]

Server Quốc Tế (Thuyết Minh)


[Tập 1|http://banhtv.com/xem-phim/hoang-hau-nhan-hien-tap-1-queen-in-hyuns-man-2012-ep-1-2650-e21727.html&img=https://4.bp.blogspot.com/-rXXbpTZ5GcE/Wi6C0Cxn3hI/AAAAAAAAHMM/tglCXbyzsmAmKrP_sfLL7zKa9dNyE6UOwCLcBGAs/s1600/bg_01_tri21238.jpg] [Tập 2|http://banhtv.com/xem-phim/hoang-hau-nhan-hien-tap-2-queen-in-hyuns-man-2012-ep-2-2650-e21728.html&img=https://4.bp.blogspot.com/-rXXbpTZ5GcE/Wi6C0Cxn3hI/AAAAAAAAHMM/tglCXbyzsmAmKrP_sfLL7zKa9dNyE6UOwCLcBGAs/s1600/bg_01_tri21238.jpg] [Tập 3|http://banhtv.com/xem-phim/hoang-hau-nhan-hien-tap-3-queen-in-hyuns-man-2012-ep-3-2650-e21730.html&img=https://4.bp.blogspot.com/-rXXbpTZ5GcE/Wi6C0Cxn3hI/AAAAAAAAHMM/tglCXbyzsmAmKrP_sfLL7zKa9dNyE6UOwCLcBGAs/s1600/bg_01_tri21238.jpg] [Tập 4|http://banhtv.com/xem-phim/hoang-hau-nhan-hien-tap-4-queen-in-hyuns-man-2012-ep-4-2650-e21731.html&img=https://4.bp.blogspot.com/-rXXbpTZ5GcE/Wi6C0Cxn3hI/AAAAAAAAHMM/tglCXbyzsmAmKrP_sfLL7zKa9dNyE6UOwCLcBGAs/s1600/bg_01_tri21238.jpg] [Tập 5|http://banhtv.com/xem-phim/hoang-hau-nhan-hien-tap-5-queen-in-hyuns-man-2012-ep-5-2650-e21732.html&img=https://4.bp.blogspot.com/-rXXbpTZ5GcE/Wi6C0Cxn3hI/AAAAAAAAHMM/tglCXbyzsmAmKrP_sfLL7zKa9dNyE6UOwCLcBGAs/s1600/bg_01_tri21238.jpg] [Tập 6|http://banhtv.com/xem-phim/hoang-hau-nhan-hien-tap-6-queen-in-hyuns-man-2012-ep-6-2650-e21733.html&img=https://4.bp.blogspot.com/-rXXbpTZ5GcE/Wi6C0Cxn3hI/AAAAAAAAHMM/tglCXbyzsmAmKrP_sfLL7zKa9dNyE6UOwCLcBGAs/s1600/bg_01_tri21238.jpg] [Tập 7|http://banhtv.com/xem-phim/hoang-hau-nhan-hien-tap-7-queen-in-hyuns-man-2012-ep-7-2650-e21734.html&img=https://4.bp.blogspot.com/-rXXbpTZ5GcE/Wi6C0Cxn3hI/AAAAAAAAHMM/tglCXbyzsmAmKrP_sfLL7zKa9dNyE6UOwCLcBGAs/s1600/bg_01_tri21238.jpg] [Tập 8|http://banhtv.com/xem-phim/hoang-hau-nhan-hien-tap-8-queen-in-hyuns-man-2012-ep-8-2650-e21735.html&img=https://4.bp.blogspot.com/-rXXbpTZ5GcE/Wi6C0Cxn3hI/AAAAAAAAHMM/tglCXbyzsmAmKrP_sfLL7zKa9dNyE6UOwCLcBGAs/s1600/bg_01_tri21238.jpg] [Tập 9|http://banhtv.com/xem-phim/hoang-hau-nhan-hien-tap-9-queen-in-hyuns-man-2012-ep-9-2650-e21737.html&img=https://4.bp.blogspot.com/-rXXbpTZ5GcE/Wi6C0Cxn3hI/AAAAAAAAHMM/tglCXbyzsmAmKrP_sfLL7zKa9dNyE6UOwCLcBGAs/s1600/bg_01_tri21238.jpg] [Tập 10|http://banhtv.com/xem-phim/hoang-hau-nhan-hien-tap-10-queen-in-hyuns-man-2012-ep-10-2650-e21738.html&img=https://4.bp.blogspot.com/-rXXbpTZ5GcE/Wi6C0Cxn3hI/AAAAAAAAHMM/tglCXbyzsmAmKrP_sfLL7zKa9dNyE6UOwCLcBGAs/s1600/bg_01_tri21238.jpg] [Tập 11|http://banhtv.com/xem-phim/hoang-hau-nhan-hien-tap-11-queen-in-hyuns-man-2012-ep-11-2650-e21739.html&img=https://4.bp.blogspot.com/-rXXbpTZ5GcE/Wi6C0Cxn3hI/AAAAAAAAHMM/tglCXbyzsmAmKrP_sfLL7zKa9dNyE6UOwCLcBGAs/s1600/bg_01_tri21238.jpg] [Tập 12|http://banhtv.com/xem-phim/hoang-hau-nhan-hien-tap-12-queen-in-hyuns-man-2012-ep-12-2650-e21740.html&img=https://4.bp.blogspot.com/-rXXbpTZ5GcE/Wi6C0Cxn3hI/AAAAAAAAHMM/tglCXbyzsmAmKrP_sfLL7zKa9dNyE6UOwCLcBGAs/s1600/bg_01_tri21238.jpg] [Tập 13|http://banhtv.com/xem-phim/hoang-hau-nhan-hien-tap-13-queen-in-hyuns-man-2012-ep-13-2650-e21741.html&img=https://4.bp.blogspot.com/-rXXbpTZ5GcE/Wi6C0Cxn3hI/AAAAAAAAHMM/tglCXbyzsmAmKrP_sfLL7zKa9dNyE6UOwCLcBGAs/s1600/bg_01_tri21238.jpg] [Tập 14|http://banhtv.com/xem-phim/hoang-hau-nhan-hien-tap-14-queen-in-hyuns-man-2012-ep-14-2650-e21742.html&img=https://4.bp.blogspot.com/-rXXbpTZ5GcE/Wi6C0Cxn3hI/AAAAAAAAHMM/tglCXbyzsmAmKrP_sfLL7zKa9dNyE6UOwCLcBGAs/s1600/bg_01_tri21238.jpg] [Tập 15|http://banhtv.com/xem-phim/hoang-hau-nhan-hien-tap-15-queen-in-hyuns-man-2012-ep-15-2650-e21743.html&img=https://4.bp.blogspot.com/-rXXbpTZ5GcE/Wi6C0Cxn3hI/AAAAAAAAHMM/tglCXbyzsmAmKrP_sfLL7zKa9dNyE6UOwCLcBGAs/s1600/bg_01_tri21238.jpg] [Tập 16 - End|http://banhtv.com/xem-phim/hoang-hau-nhan-hien-tap-16-queen-in-hyuns-man-2012-ep-16-2650-e21744.html&img=https://4.bp.blogspot.com/-rXXbpTZ5GcE/Wi6C0Cxn3hI/AAAAAAAAHMM/tglCXbyzsmAmKrP_sfLL7zKa9dNyE6UOwCLcBGAs/s1600/bg_01_tri21238.jpg] [/link]
loading...
Loading...