Nếu bạn thấy báo hỏng/load chậm vui lòng chờ trong giây lát , chọn lại tập vài lần hoặc chọn các server khác nếu có.
Thể Loại:
Quốc Gia:
Diễn Viên:
Loading...
Trạng Thái


[stt/Tập 19 Vietsub]
[info] [+] Kỵ Sĩ Áo Đen - Black Knight [+] [+] Phim là câu chuyện tình yêu kéo dài 200 năm của một người đàn ông chấp nhận số phận đầy hiểm nguy chỉ vì người phụ nữ mà anh ta yêu. Đó là Moon Soo Ho (Kim Rae Won), một thương nhân với trái tim trong sáng, bất chấp tất cả vì tình yêu, và Jung Hae Ra (Shin Se Kyung), một nữ nhân viên của công ty du lịch nhưng chưa từng được ra nước ngoài. [+] Thần thoại, Tâm lý, Lịch sử, Lãng mạn [+] Hàn Quốc [+] Kim Rae Won, Shin Se Kyung, Seo Ji Hye, Jang Mi Hee, Kim Hyun Joon [/info] [link]

Server Quốc Tế (Vietsub)


[Tập 1|https://drive.google.com/file/d/1WY4xyZmhHyUlrGIP_Wjng5_IcEigVzaV/view&img=https://3.bp.blogspot.com/-g8Iz0P568vU/WiqsVbbZGQI/AAAAAAAAHIw/DDkrsPEum6QXzerDqQFh4F07024A_NlgQCPcBGAYYCw/s1600/bg_01_qkd10305.jpg] [Tập 2|https://drive.google.com/file/d/1ZntMpH1av9HZMBgB1JJbm3z2Nka2VFD9/view&img=https://3.bp.blogspot.com/-g8Iz0P568vU/WiqsVbbZGQI/AAAAAAAAHIw/DDkrsPEum6QXzerDqQFh4F07024A_NlgQCPcBGAYYCw/s1600/bg_01_qkd10305.jpg] [Tập 3|https://drive.google.com/file/d/1hBLebVPCIWXfCq-58sAW58tfb6NoJuNV/view&img=https://3.bp.blogspot.com/-g8Iz0P568vU/WiqsVbbZGQI/AAAAAAAAHIw/DDkrsPEum6QXzerDqQFh4F07024A_NlgQCPcBGAYYCw/s1600/bg_01_qkd10305.jpg] [Tập 4|https://drive.google.com/file/d/162SWke99PIq3sE4EXhTMV4jU2yhnKOB7/view&img=https://3.bp.blogspot.com/-g8Iz0P568vU/WiqsVbbZGQI/AAAAAAAAHIw/DDkrsPEum6QXzerDqQFh4F07024A_NlgQCPcBGAYYCw/s1600/bg_01_qkd10305.jpg] [Tập 5|https://drive.google.com/file/d/1i6_Yry2uyHtzeoew_DIbsfnwA2H6E0qq/view&img=https://3.bp.blogspot.com/-g8Iz0P568vU/WiqsVbbZGQI/AAAAAAAAHIw/DDkrsPEum6QXzerDqQFh4F07024A_NlgQCPcBGAYYCw/s1600/bg_01_qkd10305.jpg] [Tập 6|https://drive.google.com/file/d/1itvFsR9dmzqWuUov86bHd9F6HR8St0K-/view&img=https://3.bp.blogspot.com/-g8Iz0P568vU/WiqsVbbZGQI/AAAAAAAAHIw/DDkrsPEum6QXzerDqQFh4F07024A_NlgQCPcBGAYYCw/s1600/bg_01_qkd10305.jpg] [Tập 7|https://drive.google.com/file/d/1md6HESK6jxrjVa6-TPtT1JVcIVxjzs-L/view&img=https://3.bp.blogspot.com/-g8Iz0P568vU/WiqsVbbZGQI/AAAAAAAAHIw/DDkrsPEum6QXzerDqQFh4F07024A_NlgQCPcBGAYYCw/s1600/bg_01_qkd10305.jpg] [Tập 8|https://drive.google.com/file/d/153wnFL996lfyk7PU51GxSk0VcYI0FSdi/view&img=https://3.bp.blogspot.com/-g8Iz0P568vU/WiqsVbbZGQI/AAAAAAAAHIw/DDkrsPEum6QXzerDqQFh4F07024A_NlgQCPcBGAYYCw/s1600/bg_01_qkd10305.jpg] [Tập 9|http://banhtv.com/xem-phim/ky-si-ao-den-tap-9-black-knight-2017-ep-9-6203-e53898.html&img=https://3.bp.blogspot.com/-g8Iz0P568vU/WiqsVbbZGQI/AAAAAAAAHIw/DDkrsPEum6QXzerDqQFh4F07024A_NlgQCPcBGAYYCw/s1600/bg_01_qkd10305.jpg] [Tập 10|http://banhtv.com/xem-phim/ky-si-ao-den-tap-10-black-knight-2017-ep-10-6203-e53962.html&img=https://3.bp.blogspot.com/-g8Iz0P568vU/WiqsVbbZGQI/AAAAAAAAHIw/DDkrsPEum6QXzerDqQFh4F07024A_NlgQCPcBGAYYCw/s1600/bg_01_qkd10305.jpg] [Tập 11|http://banhtv.com/xem-phim/ky-si-ao-den-tap-11-black-knight-2017-ep-11-6203-e54241.html&img=https://3.bp.blogspot.com/-g8Iz0P568vU/WiqsVbbZGQI/AAAAAAAAHIw/DDkrsPEum6QXzerDqQFh4F07024A_NlgQCPcBGAYYCw/s1600/bg_01_qkd10305.jpg] [Tập 12|http://banhtv.com/xem-phim/ky-si-ao-den-tap-12-black-knight-2017-ep-12-6203-e54299.html&img=https://3.bp.blogspot.com/-g8Iz0P568vU/WiqsVbbZGQI/AAAAAAAAHIw/DDkrsPEum6QXzerDqQFh4F07024A_NlgQCPcBGAYYCw/s1600/bg_01_qkd10305.jpg] [Tập 13|http://banhtv.com/xem-phim/ky-si-ao-den-tap-13-black-knight-2017-ep-13-6203-e54626.html&img=https://3.bp.blogspot.com/-g8Iz0P568vU/WiqsVbbZGQI/AAAAAAAAHIw/DDkrsPEum6QXzerDqQFh4F07024A_NlgQCPcBGAYYCw/s1600/bg_01_qkd10305.jpg] [Tập 14|http://banhtv.com/xem-phim/ky-si-ao-den-tap-14-black-knight-2017-ep-14-6203-e54716.html&img=https://3.bp.blogspot.com/-g8Iz0P568vU/WiqsVbbZGQI/AAAAAAAAHIw/DDkrsPEum6QXzerDqQFh4F07024A_NlgQCPcBGAYYCw/s1600/bg_01_qkd10305.jpg] [Tập 15|http://banhtv.com/xem-phim/ky-si-ao-den-tap-15-black-knight-2017-ep-15-6203-e55016.html&img=https://3.bp.blogspot.com/-g8Iz0P568vU/WiqsVbbZGQI/AAAAAAAAHIw/DDkrsPEum6QXzerDqQFh4F07024A_NlgQCPcBGAYYCw/s1600/bg_01_qkd10305.jpg] [Tập 16|http://banhtv.com/xem-phim/ky-si-ao-den-tap-16-black-knight-2017-ep-16-6203-e55052.html&img=https://3.bp.blogspot.com/-g8Iz0P568vU/WiqsVbbZGQI/AAAAAAAAHIw/DDkrsPEum6QXzerDqQFh4F07024A_NlgQCPcBGAYYCw/s1600/bg_01_qkd10305.jpg] [Tập 17|http://banhtv.com/xem-phim/ky-si-ao-den-tap-17-black-knight-2017-ep-17-6203-e55377.html&img=https://3.bp.blogspot.com/-g8Iz0P568vU/WiqsVbbZGQI/AAAAAAAAHIw/DDkrsPEum6QXzerDqQFh4F07024A_NlgQCPcBGAYYCw/s1600/bg_01_qkd10305.jpg] [Tập 18|http://banhtv.com/xem-phim/ky-si-ao-den-tap-18-black-knight-2017-ep-18-6203-e55417.html&img=https://3.bp.blogspot.com/-g8Iz0P568vU/WiqsVbbZGQI/AAAAAAAAHIw/DDkrsPEum6QXzerDqQFh4F07024A_NlgQCPcBGAYYCw/s1600/bg_01_qkd10305.jpg] [Tập 19|http://banhtv.com/xem-phim/ky-si-ao-den-tap-19-black-knight-2017-ep-19-6203-e55678.html&img=https://3.bp.blogspot.com/-g8Iz0P568vU/WiqsVbbZGQI/AAAAAAAAHIw/DDkrsPEum6QXzerDqQFh4F07024A_NlgQCPcBGAYYCw/s1600/bg_01_qkd10305.jpg] [Tập 20a|http://banhtv.com/xem-phim/ky-si-ao-den-tap-20-black-knight-2017-ep-20-6203-e55711.html&img=https://3.bp.blogspot.com/-g8Iz0P568vU/WiqsVbbZGQI/AAAAAAAAHIw/DDkrsPEum6QXzerDqQFh4F07024A_NlgQCPcBGAYYCw/s1600/bg_01_qkd10305.jpg] [Tập 20b|http://banhtv.com/xem-phim/ky-si-ao-den-tap-20-b-black-knight-2017-ep-20-b-6203-e55712.html&img=https://3.bp.blogspot.com/-g8Iz0P568vU/WiqsVbbZGQI/AAAAAAAAHIw/DDkrsPEum6QXzerDqQFh4F07024A_NlgQCPcBGAYYCw/s1600/bg_01_qkd10305.jpg] [Tập 20c - End|http://banhtv.com/xem-phim/ky-si-ao-den-tap-20-c-black-knight-2017-ep-20-c-6203-e55713.html&img=https://3.bp.blogspot.com/-g8Iz0P568vU/WiqsVbbZGQI/AAAAAAAAHIw/DDkrsPEum6QXzerDqQFh4F07024A_NlgQCPcBGAYYCw/s1600/bg_01_qkd10305.jpg] [/link] [link]

Server Quốc Tế (Thuyết Minh)


[Tập 1|https://phimbathu.com/xem-phim/ky-si-ao-den-black-knight-2017-tap-1-9096_e96459.html&img=https://3.bp.blogspot.com/-g8Iz0P568vU/WiqsVbbZGQI/AAAAAAAAHIw/DDkrsPEum6QXzerDqQFh4F07024A_NlgQCPcBGAYYCw/s1600/bg_01_qkd10305.jpg] [Tập 2|https://phimbathu.com/xem-phim/ky-si-ao-den-black-knight-2017-tap-2-9096_e96480.html&img=https://3.bp.blogspot.com/-g8Iz0P568vU/WiqsVbbZGQI/AAAAAAAAHIw/DDkrsPEum6QXzerDqQFh4F07024A_NlgQCPcBGAYYCw/s1600/bg_01_qkd10305.jpg] [Tập 3|https://phimbathu.com/xem-phim/ky-si-ao-den-black-knight-2017-tap-3-9096_e96481.html&img=https://3.bp.blogspot.com/-g8Iz0P568vU/WiqsVbbZGQI/AAAAAAAAHIw/DDkrsPEum6QXzerDqQFh4F07024A_NlgQCPcBGAYYCw/s1600/bg_01_qkd10305.jpg] [Tập 4|https://phimbathu.com/xem-phim/ky-si-ao-den-black-knight-2017-tap-4-9096_e96556.html&img=https://3.bp.blogspot.com/-g8Iz0P568vU/WiqsVbbZGQI/AAAAAAAAHIw/DDkrsPEum6QXzerDqQFh4F07024A_NlgQCPcBGAYYCw/s1600/bg_01_qkd10305.jpg] [Tập 5|https://phimbathu.com/xem-phim/ky-si-ao-den-black-knight-2017-tap-5-9096_e97035.html&img=https://3.bp.blogspot.com/-g8Iz0P568vU/WiqsVbbZGQI/AAAAAAAAHIw/DDkrsPEum6QXzerDqQFh4F07024A_NlgQCPcBGAYYCw/s1600/bg_01_qkd10305.jpg] [Tập 6|https://phimbathu.com/xem-phim/ky-si-ao-den-black-knight-2017-tap-6-9096_e97107.html&img=https://3.bp.blogspot.com/-g8Iz0P568vU/WiqsVbbZGQI/AAAAAAAAHIw/DDkrsPEum6QXzerDqQFh4F07024A_NlgQCPcBGAYYCw/s1600/bg_01_qkd10305.jpg] [Tập 7|https://phimbathu.com/xem-phim/ky-si-ao-den-black-knight-2017-tap-7-9096_e97504.html&img=https://3.bp.blogspot.com/-g8Iz0P568vU/WiqsVbbZGQI/AAAAAAAAHIw/DDkrsPEum6QXzerDqQFh4F07024A_NlgQCPcBGAYYCw/s1600/bg_01_qkd10305.jpg] [Tập 8|https://phimbathu.com/xem-phim/ky-si-ao-den-black-knight-2017-tap-8-9096_e97563.html&img=https://3.bp.blogspot.com/-g8Iz0P568vU/WiqsVbbZGQI/AAAAAAAAHIw/DDkrsPEum6QXzerDqQFh4F07024A_NlgQCPcBGAYYCw/s1600/bg_01_qkd10305.jpg] [Tập 9|https://phimbathu.com/xem-phim/ky-si-ao-den-black-knight-2017-tap-9-9096_e97935.html&img=https://3.bp.blogspot.com/-g8Iz0P568vU/WiqsVbbZGQI/AAAAAAAAHIw/DDkrsPEum6QXzerDqQFh4F07024A_NlgQCPcBGAYYCw/s1600/bg_01_qkd10305.jpg] [Tập 10|https://phimbathu.com/xem-phim/ky-si-ao-den-black-knight-2017-tap-10-9096_e97998.html&img=https://3.bp.blogspot.com/-g8Iz0P568vU/WiqsVbbZGQI/AAAAAAAAHIw/DDkrsPEum6QXzerDqQFh4F07024A_NlgQCPcBGAYYCw/s1600/bg_01_qkd10305.jpg] [/link]
loading...
Loading...