Nếu bạn thấy báo hỏng/load chậm vui lòng chờ trong giây lát , chọn lại tập vài lần hoặc chọn các server khác nếu có.
Thể Loại:
Quốc Gia:
Diễn Viên:
Loading...
Trạng Thái


[stt/Tập 16/16 Vietsub + Thuyết Minh]
[info] [+] Lời Thì Thầm - Whisper [+] [+] Phim Lời Thì Thầm là một bộ phim hành động, điều tra, nói về một nữ cảnh sát (Lee Bo Young) và một thẩm phán (Lee Sang Yoon) cùng nhau hợp tác để vạch trần những vụ tham nhũng xảy ra tại một công ty luật hàng đầu và trong giới chính trị. Dự báo với nội dung phim khá giống với tình hình chính trị tại Hàn Quốc,Whisper có khả năng sẽ thu hút nhiều khán giả. [+] Phim tâm lý, Phim hình sự [+] Hàn Quốc [+] Lee Bo Young, Lee Sang Yoon, Park Se Young, Kwon Yool [/info] [link]

Server Quốc Tế (Vietsub)


[Tập 1|http://banhtv.com/xem-phim/loi-thi-tham-tap-1-whisper-2017-ep-1-4889-e38131.html&img=https://3.bp.blogspot.com/-I0lMg_dweSc/WiawTHPsQfI/AAAAAAAAHCk/FTcTu-V1h8kVy1ZtnV_tgQ8vCiqsZDxWQCLcBGAs/s1600/Whisper.jpg] [Tập 2*http://banhtv.com/xem-phim/loi-thi-tham-tap-2-whisper-2017-ep-2-4889-e38198.html&img=https://3.bp.blogspot.com/-I0lMg_dweSc/WiawTHPsQfI/AAAAAAAAHCk/FTcTu-V1h8kVy1ZtnV_tgQ8vCiqsZDxWQCLcBGAs/s1600/Whisper.jpg] [Tập 3*http://banhtv.com/xem-phim/loi-thi-tham-tap-3-whisper-2017-ep-3-4889-e38559.html&img=https://3.bp.blogspot.com/-I0lMg_dweSc/WiawTHPsQfI/AAAAAAAAHCk/FTcTu-V1h8kVy1ZtnV_tgQ8vCiqsZDxWQCLcBGAs/s1600/Whisper.jpg] [Tập 4*http://banhtv.com/xem-phim/loi-thi-tham-tap-4-whisper-2017-ep-4-4889-e38622.html&img=https://3.bp.blogspot.com/-I0lMg_dweSc/WiawTHPsQfI/AAAAAAAAHCk/FTcTu-V1h8kVy1ZtnV_tgQ8vCiqsZDxWQCLcBGAs/s1600/Whisper.jpg] [Tập 5*http://banhtv.com/xem-phim/loi-thi-tham-tap-5-whisper-2017-ep-5-4889-e38931.html&img=https://3.bp.blogspot.com/-I0lMg_dweSc/WiawTHPsQfI/AAAAAAAAHCk/FTcTu-V1h8kVy1ZtnV_tgQ8vCiqsZDxWQCLcBGAs/s1600/Whisper.jpg] [Tập 6*http://banhtv.com/xem-phim/loi-thi-tham-tap-6-whisper-2017-ep-6-4889-e39012.html&img=https://3.bp.blogspot.com/-I0lMg_dweSc/WiawTHPsQfI/AAAAAAAAHCk/FTcTu-V1h8kVy1ZtnV_tgQ8vCiqsZDxWQCLcBGAs/s1600/Whisper.jpg] [Tập 7*http://banhtv.com/xem-phim/loi-thi-tham-tap-7-whisper-2017-ep-7-4889-e39238.html&img=https://3.bp.blogspot.com/-I0lMg_dweSc/WiawTHPsQfI/AAAAAAAAHCk/FTcTu-V1h8kVy1ZtnV_tgQ8vCiqsZDxWQCLcBGAs/s1600/Whisper.jpg] [Tập 8*http://banhtv.com/xem-phim/loi-thi-tham-tap-8-whisper-2017-ep-8-4889-e39453.html&img=https://3.bp.blogspot.com/-I0lMg_dweSc/WiawTHPsQfI/AAAAAAAAHCk/FTcTu-V1h8kVy1ZtnV_tgQ8vCiqsZDxWQCLcBGAs/s1600/Whisper.jpg] [Tập 9*http://banhtv.com/xem-phim/loi-thi-tham-tap-9-whisper-2017-ep-9-4889-e40099.html&img=https://3.bp.blogspot.com/-I0lMg_dweSc/WiawTHPsQfI/AAAAAAAAHCk/FTcTu-V1h8kVy1ZtnV_tgQ8vCiqsZDxWQCLcBGAs/s1600/Whisper.jpg] [Tập 10*http://banhtv.com/xem-phim/loi-thi-tham-tap-10-whisper-2017-ep-10-4889-e40142.html&img=https://3.bp.blogspot.com/-I0lMg_dweSc/WiawTHPsQfI/AAAAAAAAHCk/FTcTu-V1h8kVy1ZtnV_tgQ8vCiqsZDxWQCLcBGAs/s1600/Whisper.jpg] [Tập 11*http://banhtv.com/xem-phim/loi-thi-tham-tap-11-whisper-2017-ep-11-4889-e40599.html&img=https://3.bp.blogspot.com/-I0lMg_dweSc/WiawTHPsQfI/AAAAAAAAHCk/FTcTu-V1h8kVy1ZtnV_tgQ8vCiqsZDxWQCLcBGAs/s1600/Whisper.jpg] [Tập 12*http://banhtv.com/xem-phim/loi-thi-tham-tap-12-whisper-2017-ep-12-4889-e40652.html&img=https://3.bp.blogspot.com/-I0lMg_dweSc/WiawTHPsQfI/AAAAAAAAHCk/FTcTu-V1h8kVy1ZtnV_tgQ8vCiqsZDxWQCLcBGAs/s1600/Whisper.jpg] [Tập 13*http://banhtv.com/xem-phim/loi-thi-tham-tap-13-whisper-2017-ep-13-4889-e40983.html&img=https://3.bp.blogspot.com/-I0lMg_dweSc/WiawTHPsQfI/AAAAAAAAHCk/FTcTu-V1h8kVy1ZtnV_tgQ8vCiqsZDxWQCLcBGAs/s1600/Whisper.jpg] [Tập 14 *http://banhtv.com/xem-phim/loi-thi-tham-tap-14-whisper-2017-ep-14-4889-e41358.html&img=https://3.bp.blogspot.com/-I0lMg_dweSc/WiawTHPsQfI/AAAAAAAAHCk/FTcTu-V1h8kVy1ZtnV_tgQ8vCiqsZDxWQCLcBGAs/s1600/Whisper.jpg] [Tập 15*http://banhtv.com/xem-phim/loi-thi-tham-tap-15-whisper-2017-ep-15-4889-e41406.html&img=https://3.bp.blogspot.com/-I0lMg_dweSc/WiawTHPsQfI/AAAAAAAAHCk/FTcTu-V1h8kVy1ZtnV_tgQ8vCiqsZDxWQCLcBGAs/s1600/Whisper.jpg] [Tập 16*http://banhtv.com/xem-phim/loi-thi-tham-tap-16-whisper-2017-ep-16-4889-e41751.html&img=https://3.bp.blogspot.com/-I0lMg_dweSc/WiawTHPsQfI/AAAAAAAAHCk/FTcTu-V1h8kVy1ZtnV_tgQ8vCiqsZDxWQCLcBGAs/s1600/Whisper.jpg] [Tập 17 - End*http://banhtv.com/xem-phim/loi-thi-tham-tap-17-whisper-2017-ep-17-4889-e41865.html&img=https://3.bp.blogspot.com/-I0lMg_dweSc/WiawTHPsQfI/AAAAAAAAHCk/FTcTu-V1h8kVy1ZtnV_tgQ8vCiqsZDxWQCLcBGAs/s1600/Whisper.jpg] [/link] [link]

Server Quốc Tế (Thuyết minh)


[Tập 1|https://phimbathu.com/xem-phim/loi-thi-tham-whisper-2017-tap-1-6901_e66635.html&img=https://3.bp.blogspot.com/-I0lMg_dweSc/WiawTHPsQfI/AAAAAAAAHCk/FTcTu-V1h8kVy1ZtnV_tgQ8vCiqsZDxWQCLcBGAs/s1600/Whisper.jpg] [Tập 2|https://phimbathu.com/xem-phim/loi-thi-tham-whisper-2017-tap-2-6901_e66661.html&img=https://3.bp.blogspot.com/-I0lMg_dweSc/WiawTHPsQfI/AAAAAAAAHCk/FTcTu-V1h8kVy1ZtnV_tgQ8vCiqsZDxWQCLcBGAs/s1600/Whisper.jpg] [Tập 3|https://phimbathu.com/xem-phim/loi-thi-tham-whisper-2017-tap-3-6901_e66662.html&img=https://3.bp.blogspot.com/-I0lMg_dweSc/WiawTHPsQfI/AAAAAAAAHCk/FTcTu-V1h8kVy1ZtnV_tgQ8vCiqsZDxWQCLcBGAs/s1600/Whisper.jpg] [Tập 4|https://phimbathu.com/xem-phim/loi-thi-tham-whisper-2017-tap-4-6901_e66784.html&img=https://3.bp.blogspot.com/-I0lMg_dweSc/WiawTHPsQfI/AAAAAAAAHCk/FTcTu-V1h8kVy1ZtnV_tgQ8vCiqsZDxWQCLcBGAs/s1600/Whisper.jpg] [Tập 5|https://phimbathu.com/xem-phim/loi-thi-tham-whisper-2017-tap-5-6901_e67123.html&img=https://3.bp.blogspot.com/-I0lMg_dweSc/WiawTHPsQfI/AAAAAAAAHCk/FTcTu-V1h8kVy1ZtnV_tgQ8vCiqsZDxWQCLcBGAs/s1600/Whisper.jpg] [Tập 6|https://phimbathu.com/xem-phim/loi-thi-tham-whisper-2017-tap-6-6901_e67215.html&img=https://3.bp.blogspot.com/-I0lMg_dweSc/WiawTHPsQfI/AAAAAAAAHCk/FTcTu-V1h8kVy1ZtnV_tgQ8vCiqsZDxWQCLcBGAs/s1600/Whisper.jpg] [Tập 7|https://phimbathu.com/xem-phim/loi-thi-tham-whisper-2017-tap-7-6901_e67613.html&img=https://3.bp.blogspot.com/-I0lMg_dweSc/WiawTHPsQfI/AAAAAAAAHCk/FTcTu-V1h8kVy1ZtnV_tgQ8vCiqsZDxWQCLcBGAs/s1600/Whisper.jpg] [Tập 8|https://phimbathu.com/xem-phim/loi-thi-tham-whisper-2017-tap-8-6901_e67664.html&img=https://3.bp.blogspot.com/-I0lMg_dweSc/WiawTHPsQfI/AAAAAAAAHCk/FTcTu-V1h8kVy1ZtnV_tgQ8vCiqsZDxWQCLcBGAs/s1600/Whisper.jpg] [Tập 9|https://phimbathu.com/xem-phim/loi-thi-tham-whisper-2017-tap-9-6901_e67987.html&img=https://3.bp.blogspot.com/-I0lMg_dweSc/WiawTHPsQfI/AAAAAAAAHCk/FTcTu-V1h8kVy1ZtnV_tgQ8vCiqsZDxWQCLcBGAs/s1600/Whisper.jpg] [Tập 10|https://phimbathu.com/xem-phim/loi-thi-tham-whisper-2017-tap-10-6901_e68022.html&img=https://3.bp.blogspot.com/-I0lMg_dweSc/WiawTHPsQfI/AAAAAAAAHCk/FTcTu-V1h8kVy1ZtnV_tgQ8vCiqsZDxWQCLcBGAs/s1600/Whisper.jpg] [Tập 11|https://phimbathu.com/xem-phim/loi-thi-tham-whisper-2017-tap-11-6901_e68453.html&img=https://3.bp.blogspot.com/-I0lMg_dweSc/WiawTHPsQfI/AAAAAAAAHCk/FTcTu-V1h8kVy1ZtnV_tgQ8vCiqsZDxWQCLcBGAs/s1600/Whisper.jpg] [Tập 12|https://phimbathu.com/xem-phim/loi-thi-tham-whisper-2017-tap-12-6901_e68522.html&img=https://3.bp.blogspot.com/-I0lMg_dweSc/WiawTHPsQfI/AAAAAAAAHCk/FTcTu-V1h8kVy1ZtnV_tgQ8vCiqsZDxWQCLcBGAs/s1600/Whisper.jpg] [Tập 13|https://phimbathu.com/xem-phim/loi-thi-tham-whisper-2017-tap-13-6901_e68901.html&img=https://3.bp.blogspot.com/-I0lMg_dweSc/WiawTHPsQfI/AAAAAAAAHCk/FTcTu-V1h8kVy1ZtnV_tgQ8vCiqsZDxWQCLcBGAs/s1600/Whisper.jpg] [Tập 14|https://phimbathu.com/xem-phim/loi-thi-tham-whisper-2017-tap-14-6901_e68957.html&img=https://3.bp.blogspot.com/-I0lMg_dweSc/WiawTHPsQfI/AAAAAAAAHCk/FTcTu-V1h8kVy1ZtnV_tgQ8vCiqsZDxWQCLcBGAs/s1600/Whisper.jpg] [Tập 15|https://phimbathu.com/xem-phim/loi-thi-tham-whisper-2017-tap-15-6901_e69377.html&img=https://3.bp.blogspot.com/-I0lMg_dweSc/WiawTHPsQfI/AAAAAAAAHCk/FTcTu-V1h8kVy1ZtnV_tgQ8vCiqsZDxWQCLcBGAs/s1600/Whisper.jpg] [Tập 16|https://phimbathu.com/xem-phim/loi-thi-tham-whisper-2017-tap-16-6901_e69926.html&img=https://3.bp.blogspot.com/-I0lMg_dweSc/WiawTHPsQfI/AAAAAAAAHCk/FTcTu-V1h8kVy1ZtnV_tgQ8vCiqsZDxWQCLcBGAs/s1600/Whisper.jpg] [Tập 17 - End|https://phimbathu.com/xem-phim/loi-thi-tham-whisper-2017-tap-17-6901_e70021.html&img=https://3.bp.blogspot.com/-I0lMg_dweSc/WiawTHPsQfI/AAAAAAAAHCk/FTcTu-V1h8kVy1ZtnV_tgQ8vCiqsZDxWQCLcBGAs/s1600/Whisper.jpg] [/link]
loading...
Loading...