Nếu bạn thấy báo hỏng/load chậm vui lòng chờ trong giây lát , chọn lại tập vài lần hoặc chọn các server khác nếu có.
Thể Loại:
Quốc Gia:
Diễn Viên:
Loading...
Trạng Thái


[stt/Tập 18/18 Vietsub]
[info] [+] Mây Họa Ánh Trăng - Moonlight Drawn by Clouds [+] [+] Hong Ra-On cải trang thành đàn ông để tìm lời khuyên ở đàn ông về việc hẹn hò. Cũng vì một bức thư tình mà cô viết cho một vị khách mà cô gặp thái tử Hyomyeong. Hong Ra-On không hề biết người này là hoàng tử và Hyomyeong cũng không biết Hong Ra-On là phụ nữ. Thái tử dần dần có cảm tình với Hong Ra-On. [+] Tâm lý, Cổ trang [+] Hàn Quốc [+] Lee Joon Hyuk, Kwak Dong Yeon, Chae Soo Bin, Jin Young, Park Bo-Gum, Kim Yoo-jung, Kim Min Jung [/info] [link] [Tập 1*http://bilutv.com/xem-phim/may-hoa-anh-trang-moonlight-drawn-by-clouds-2016-tap-1-2417_e26862.html&img=https://1.bp.blogspot.com/-ZOKPvUglIqc/WiaoUuxwPXI/AAAAAAAAHB0/RHd2ZRy159QLA9bTFoIpIYFsbbTxDcGEQCLcBGAs/s1600/bg_01_nqs85597.jpg] [Tập 2*http://bilutv.com/xem-phim/may-hoa-anh-trang-moonlight-drawn-by-clouds-2016-tap-2-2417_e31200.html&img=https://4.bp.blogspot.com/-CHsvqvquc9o/WiacJ8-e3XI/AAAAAAAAHBk/Ux6cDSaGR-clnh3SypYtrPvMWb8bJDRDwCLcBGAs/s1600/1-201611406.jpg] [Tập 3*http://bilutv.com/xem-phim/may-hoa-anh-trang-moonlight-drawn-by-clouds-2016-tap-3-2417_e31202.html&img=https://4.bp.blogspot.com/-CHsvqvquc9o/WiacJ8-e3XI/AAAAAAAAHBk/Ux6cDSaGR-clnh3SypYtrPvMWb8bJDRDwCLcBGAs/s1600/1-201611406.jpg] [Tập 4*http://bilutv.com/xem-phim/may-hoa-anh-trang-moonlight-drawn-by-clouds-2016-tap-4-2417_e35029.html&img=https://4.bp.blogspot.com/-CHsvqvquc9o/WiacJ8-e3XI/AAAAAAAAHBk/Ux6cDSaGR-clnh3SypYtrPvMWb8bJDRDwCLcBGAs/s1600/1-201611406.jpg] [Tập 5*http://bilutv.com/xem-phim/may-hoa-anh-trang-moonlight-drawn-by-clouds-2016-tap-5-2417_e35581.html&img=https://4.bp.blogspot.com/-CHsvqvquc9o/WiacJ8-e3XI/AAAAAAAAHBk/Ux6cDSaGR-clnh3SypYtrPvMWb8bJDRDwCLcBGAs/s1600/1-201611406.jpg] [Tập 6*http://bilutv.com/xem-phim/may-hoa-anh-trang-moonlight-drawn-by-clouds-2016-tap-6-2417_e35582.html&img=https://4.bp.blogspot.com/-CHsvqvquc9o/WiacJ8-e3XI/AAAAAAAAHBk/Ux6cDSaGR-clnh3SypYtrPvMWb8bJDRDwCLcBGAs/s1600/1-201611406.jpg] [Tập 7*http://bilutv.com/xem-phim/may-hoa-anh-trang-moonlight-drawn-by-clouds-2016-tap-7-2417_e35583.html&img=https://4.bp.blogspot.com/-CHsvqvquc9o/WiacJ8-e3XI/AAAAAAAAHBk/Ux6cDSaGR-clnh3SypYtrPvMWb8bJDRDwCLcBGAs/s1600/1-201611406.jpg] [Tập 8*http://bilutv.com/xem-phim/may-hoa-anh-trang-moonlight-drawn-by-clouds-2016-tap-8-2417_e35584.html&img=https://4.bp.blogspot.com/-CHsvqvquc9o/WiacJ8-e3XI/AAAAAAAAHBk/Ux6cDSaGR-clnh3SypYtrPvMWb8bJDRDwCLcBGAs/s1600/1-201611406.jpg] [Tập 9*http://bilutv.com/xem-phim/may-hoa-anh-trang-moonlight-drawn-by-clouds-2016-tap-9-2417_e35585.html&img=https://4.bp.blogspot.com/-CHsvqvquc9o/WiacJ8-e3XI/AAAAAAAAHBk/Ux6cDSaGR-clnh3SypYtrPvMWb8bJDRDwCLcBGAs/s1600/1-201611406.jpg] [Tập 10*http://bilutv.com/xem-phim/may-hoa-anh-trang-moonlight-drawn-by-clouds-2016-tap-10-2417_e35586.html&img=https://4.bp.blogspot.com/-CHsvqvquc9o/WiacJ8-e3XI/AAAAAAAAHBk/Ux6cDSaGR-clnh3SypYtrPvMWb8bJDRDwCLcBGAs/s1600/1-201611406.jpg] [Tập 11*http://bilutv.com/xem-phim/may-hoa-anh-trang-moonlight-drawn-by-clouds-2016-tap-11-2417_e35587.html&img=https://4.bp.blogspot.com/-CHsvqvquc9o/WiacJ8-e3XI/AAAAAAAAHBk/Ux6cDSaGR-clnh3SypYtrPvMWb8bJDRDwCLcBGAs/s1600/1-201611406.jpg] [Tập 12*http://bilutv.com/xem-phim/may-hoa-anh-trang-moonlight-drawn-by-clouds-2016-tap-12-2417_e35588.html&img=https://4.bp.blogspot.com/-CHsvqvquc9o/WiacJ8-e3XI/AAAAAAAAHBk/Ux6cDSaGR-clnh3SypYtrPvMWb8bJDRDwCLcBGAs/s1600/1-201611406.jpg] [Tập 13*http://bilutv.com/xem-phim/may-hoa-anh-trang-moonlight-drawn-by-clouds-2016-tap-13-2417_e35589.html&img=https://4.bp.blogspot.com/-CHsvqvquc9o/WiacJ8-e3XI/AAAAAAAAHBk/Ux6cDSaGR-clnh3SypYtrPvMWb8bJDRDwCLcBGAs/s1600/1-201611406.jpg] [Tập 14*http://bilutv.com/xem-phim/may-hoa-anh-trang-moonlight-drawn-by-clouds-2016-tap-14-2417_e35591.html&img=https://4.bp.blogspot.com/-CHsvqvquc9o/WiacJ8-e3XI/AAAAAAAAHBk/Ux6cDSaGR-clnh3SypYtrPvMWb8bJDRDwCLcBGAs/s1600/1-201611406.jpg] [Tập 15*http://bilutv.com/xem-phim/may-hoa-anh-trang-moonlight-drawn-by-clouds-2016-tap-15-2417_e35592.html&img=https://4.bp.blogspot.com/-CHsvqvquc9o/WiacJ8-e3XI/AAAAAAAAHBk/Ux6cDSaGR-clnh3SypYtrPvMWb8bJDRDwCLcBGAs/s1600/1-201611406.jpg] [Tập 16*http://bilutv.com/xem-phim/may-hoa-anh-trang-moonlight-drawn-by-clouds-2016-tap-16-2417_e35593.html&img=https://4.bp.blogspot.com/-CHsvqvquc9o/WiacJ8-e3XI/AAAAAAAAHBk/Ux6cDSaGR-clnh3SypYtrPvMWb8bJDRDwCLcBGAs/s1600/1-201611406.jpg] [Tập 17*http://bilutv.com/xem-phim/may-hoa-anh-trang-moonlight-drawn-by-clouds-2016-tap-17-2417_e35594.html&img=https://4.bp.blogspot.com/-CHsvqvquc9o/WiacJ8-e3XI/AAAAAAAAHBk/Ux6cDSaGR-clnh3SypYtrPvMWb8bJDRDwCLcBGAs/s1600/1-201611406.jpg] [Tập 18 - End*http://bilutv.com/xem-phim/may-hoa-anh-trang-moonlight-drawn-by-clouds-2016-tap-18-2417_e35595.html&img=https://4.bp.blogspot.com/-CHsvqvquc9o/WiacJ8-e3XI/AAAAAAAAHBk/Ux6cDSaGR-clnh3SypYtrPvMWb8bJDRDwCLcBGAs/s1600/1-201611406.jpg] [/link]
loading...
Loading...