Loading...
Thể Loại:
Quốc Gia:
Diễn Viên:
Loading...
Trạng Thái


[stt/21/21 Vietsub + Thuyết Minh]
[info] [+]MỸ NỮ TÁI SINH / BIẾN ĐỔI MỸ NHÂN - Birth of a Beauty [+] [+] Phim Mỹ Nữ Tái Sinh / Birth of a Beauty: Bị phản bội, chịu quá tổn thương, Sa Geum Ran, một phụ nữ trẻ có thân hình mập mạp, không thu hút, tuy sống sót sau vụ tai nạn giao thông, cô quyết định từ bỏ con người cũ của mình và tham gia vào một đợt phẫu thuật thẩm mỹ để trở nên xinh đẹp. Mục tiêu của cô là để trả thù. [+] Phim hài hước, Phim tâm lý, Phim gia đình, Phim thuyết minh, Phim bộ Hàn Quốc, Phim bộ [+] Hàn Quốc [+] In Gyo-Jin, Han Sang-Jin, Han Jae Suk [/info] [link]

Server Quốc Tế (Vietsub)


[ Tập1|https://oppatv.com/xem-phim/bien-doi-my-nhan-tap-1.html&img=http://banhtv.com/uploads/2016/10/500/1-201610312.jpg] [ Tập2|https://oppatv.com/xem-phim/bien-doi-my-nhan-tap-2.html&img=http://banhtv.com/uploads/2016/10/500/1-201610312.jpg] [ Tập3|https://oppatv.com/xem-phim/bien-doi-my-nhan-tap-3.html&img=http://banhtv.com/uploads/2016/10/500/1-201610312.jpg] [ Tập4|https://oppatv.com/xem-phim/bien-doi-my-nhan-tap-4.html&img=http://banhtv.com/uploads/2016/10/500/1-201610312.jpg] [ Tập5|https://phimbathu.com/xem-phim/bien-doi-my-nhan-birth-of-a-beauty-2014-tap-5-1197_e13904.html&img=http://banhtv.com/uploads/2016/10/500/1-201610312.jpg] [ Tập6|https://phimbathu.com/xem-phim/bien-doi-my-nhan-birth-of-a-beauty-2014-tap-6-1197_e13905.html&img=http://banhtv.com/uploads/2016/10/500/1-201610312.jpg] [ Tập7|https://phimbathu.com/xem-phim/bien-doi-my-nhan-birth-of-a-beauty-2014-tap-7-1197_e13906.html&img=http://banhtv.com/uploads/2016/10/500/1-201610312.jpg] [ Tập8|https://phimbathu.com/xem-phim/bien-doi-my-nhan-birth-of-a-beauty-2014-tap-8-1197_e13907.html&img=http://banhtv.com/uploads/2016/10/500/1-201610312.jpg] [ Tập9|https://phimbathu.com/xem-phim/bien-doi-my-nhan-birth-of-a-beauty-2014-tap-9-1197_e13908.html&img=http://banhtv.com/uploads/2016/10/500/1-201610312.jpg] [ Tập10|https://phimbathu.com/xem-phim/bien-doi-my-nhan-birth-of-a-beauty-2014-tap-10-1197_e13909.html&img=http://banhtv.com/uploads/2016/10/500/1-201610312.jpg] [ Tập11|https://phimbathu.com/xem-phim/bien-doi-my-nhan-birth-of-a-beauty-2014-tap-11-1197_e13910.html&img=http://banhtv.com/uploads/2016/10/500/1-201610312.jpg] [ Tập12|https://phimbathu.com/xem-phim/bien-doi-my-nhan-birth-of-a-beauty-2014-tap-12-1197_e13911.html&img=http://banhtv.com/uploads/2016/10/500/1-201610312.jpg] [ Tập13|https://phimbathu.com/xem-phim/bien-doi-my-nhan-birth-of-a-beauty-2014-tap-13-1197_e13912.html&img=http://banhtv.com/uploads/2016/10/500/1-201610312.jpg] [ Tập14|https://phimbathu.com/xem-phim/bien-doi-my-nhan-birth-of-a-beauty-2014-tap-14-1197_e13913.html&img=http://banhtv.com/uploads/2016/10/500/1-201610312.jpg] [ Tập15|https://phimbathu.com/xem-phim/bien-doi-my-nhan-birth-of-a-beauty-2014-tap-15-1197_e13914.html&img=http://banhtv.com/uploads/2016/10/500/1-201610312.jpg] [ Tập16|https://phimbathu.com/xem-phim/bien-doi-my-nhan-birth-of-a-beauty-2014-tap-16-1197_e13915.html&img=http://banhtv.com/uploads/2016/10/500/1-201610312.jpg] [ Tập17|https://phimbathu.com/xem-phim/bien-doi-my-nhan-birth-of-a-beauty-2014-tap-17-1197_e13916.html&img=http://banhtv.com/uploads/2016/10/500/1-201610312.jpg] [ Tập18|https://phimbathu.com/xem-phim/bien-doi-my-nhan-birth-of-a-beauty-2014-tap-18-1197_e13917.html&img=http://banhtv.com/uploads/2016/10/500/1-201610312.jpg] [ Tập19|https://phimbathu.com/xem-phim/bien-doi-my-nhan-birth-of-a-beauty-2014-tap-19-1197_e13918.html&img=http://banhtv.com/uploads/2016/10/500/1-201610312.jpg] [ Tập20|https://phimbathu.com/xem-phim/bien-doi-my-nhan-birth-of-a-beauty-2014-tap-20-1197_e13919.html&img=http://banhtv.com/uploads/2016/10/500/1-201610312.jpg] [ Tập21 - End|https://phimbathu.com/xem-phim/bien-doi-my-nhan-birth-of-a-beauty-2014-tap-21-1197_e13920.html&img=http://banhtv.com/uploads/2016/10/500/1-201610312.jpg] [/link] [link]

Server Quốc Tế (Thuyết Minh)


[Tập 1|http://banhtv.com/xem-phim/bien-doi-my-nhan-tap-1-birth-of-a-beauty-2014-ep-1-1563-e16088.html&img=http://banhtv.com/uploads/2016/10/500/1-201610312.jpg] [Tập 2|http://banhtv.com/xem-phim/bien-doi-my-nhan-tap-2-birth-of-a-beauty-2014-ep-2-1563-e16089.html&img=http://banhtv.com/uploads/2016/10/500/1-201610312.jpg] [Tập 3|http://banhtv.com/xem-phim/bien-doi-my-nhan-tap-3-birth-of-a-beauty-2014-ep-3-1563-e16090.html&img=http://banhtv.com/uploads/2016/10/500/1-201610312.jpg] [Tập 4|http://banhtv.com/xem-phim/bien-doi-my-nhan-tap-4-birth-of-a-beauty-2014-ep-4-1563-e16091.html&img=http://banhtv.com/uploads/2016/10/500/1-201610312.jpg] [Tập 5|http://banhtv.com/xem-phim/bien-doi-my-nhan-tap-5-birth-of-a-beauty-2014-ep-5-1563-e16092.html&img=http://banhtv.com/uploads/2016/10/500/1-201610312.jpg] [Tập 6|http://banhtv.com/xem-phim/bien-doi-my-nhan-tap-6-birth-of-a-beauty-2014-ep-6-1563-e16093.html&img=http://banhtv.com/uploads/2016/10/500/1-201610312.jpg] [Tập 7|http://banhtv.com/xem-phim/bien-doi-my-nhan-tap-7-birth-of-a-beauty-2014-ep-7-1563-e16094.html&img=http://banhtv.com/uploads/2016/10/500/1-201610312.jpg] [Tập 8|http://banhtv.com/xem-phim/bien-doi-my-nhan-tap-8-birth-of-a-beauty-2014-ep-8-1563-e16095.html&img=http://banhtv.com/uploads/2016/10/500/1-201610312.jpg] [Tập 9|http://banhtv.com/xem-phim/bien-doi-my-nhan-tap-9-birth-of-a-beauty-2014-ep-9-1563-e16096.html&img=http://banhtv.com/uploads/2016/10/500/1-201610312.jpg] [Tập 10|http://banhtv.com/xem-phim/bien-doi-my-nhan-tap-10-birth-of-a-beauty-2014-ep-10-1563-e16097.html&img=http://banhtv.com/uploads/2016/10/500/1-201610312.jpg] [Tập 11|http://banhtv.com/xem-phim/bien-doi-my-nhan-tap-11-birth-of-a-beauty-2014-ep-11-1563-e16098.html&img=http://banhtv.com/uploads/2016/10/500/1-201610312.jpg] [Tập 12|http://banhtv.com/xem-phim/bien-doi-my-nhan-tap-12-birth-of-a-beauty-2014-ep-12-1563-e16099.html&img=http://banhtv.com/uploads/2016/10/500/1-201610312.jpg] [Tập 13|http://banhtv.com/xem-phim/bien-doi-my-nhan-tap-13-birth-of-a-beauty-2014-ep-13-1563-e16100.html&img=http://banhtv.com/uploads/2016/10/500/1-201610312.jpg] [Tập 14|http://banhtv.com/xem-phim/bien-doi-my-nhan-tap-14-birth-of-a-beauty-2014-ep-14-1563-e16102.html&img=http://banhtv.com/uploads/2016/10/500/1-201610312.jpg] [Tập 15|http://banhtv.com/xem-phim/bien-doi-my-nhan-tap-15-birth-of-a-beauty-2014-ep-15-1563-e16103.html&img=http://banhtv.com/uploads/2016/10/500/1-201610312.jpg] [Tập 16|http://banhtv.com/xem-phim/bien-doi-my-nhan-tap-16-birth-of-a-beauty-2014-ep-16-1563-e16104.html&img=http://banhtv.com/uploads/2016/10/500/1-201610312.jpg] [Tập 17|http://banhtv.com/xem-phim/bien-doi-my-nhan-tap-17-birth-of-a-beauty-2014-ep-17-1563-e16105.html&img=http://banhtv.com/uploads/2016/10/500/1-201610312.jpg] [Tập 18|http://banhtv.com/xem-phim/bien-doi-my-nhan-tap-18-birth-of-a-beauty-2014-ep-18-1563-e16106.html&img=http://banhtv.com/uploads/2016/10/500/1-201610312.jpg] [Tập 19|http://banhtv.com/xem-phim/bien-doi-my-nhan-tap-19-birth-of-a-beauty-2014-ep-19-1563-e16107.html&img=http://banhtv.com/uploads/2016/10/500/1-201610312.jpg] [Tập 20|http://banhtv.com/xem-phim/bien-doi-my-nhan-tap-20-birth-of-a-beauty-2014-ep-20-1563-e16108.html&img=http://banhtv.com/uploads/2016/10/500/1-201610312.jpg] [Tập 21|http://banhtv.com/xem-phim/bien-doi-my-nhan-tap-21-birth-of-a-beauty-2014-ep-21-1563-e16109.html&img=http://banhtv.com/uploads/2016/10/500/1-201610312.jpg] [/link]
loading...
Nếu bạn thấy báo hỏng/load chậm vui lòng chờ trong giây lát , chọn lại tập vài lần hoặc chọn các server khác nếu có.
Search phim: Tên phim + nghienphimhd: Khi CLICK quảng cáo bạn đã ủng hộ website cập nhật những bộ phim mới nhanh nhất. Cảm ơn bạn đã luôn ủng hộ!