Nếu bạn thấy báo hỏng/load chậm vui lòng chờ trong giây lát , chọn lại tập vài lần hoặc chọn các server khác nếu có.
Thể Loại:
Quốc Gia:
Diễn Viên:
Loading...
Trạng Thái


[stt/Tập 52/52 Vietsub ]
[info] [+] Người Bố Xa Lạ - Father Is Strange [+] [+] Phim Người Bố Xa Lạ Lee Joon và Kim So Yeon sẽ đóng chính trong phim cuối tuần mới của KBS2 “Father Is Strange“. Theo những thông tin mới nhất, nữ diễn viên Kim So Yeon đã xác nhận tham gia “Father Is Strange”. Nhân vật của cô sẽ là con gái thứ hai của gia đình, là một luật sư. “Father Is Strange” xoay quanh một người cha che giấu thân phận của mình trong vòng 35 năm và những đứa con của ông đều đang chuẩn bị kết hôn. [+] Phim bộ, Phim tình cảm [+] Hàn quốc [+] Lee Yoo Ri, Lee Joon, Ryu Soo Young, Jung So Min, Kim Hae‑sook, Kim Young Chul, Min Jin-Woong, Ryu Hwa Young [/info] [link] [Tập 01*http://banhtv.com/xem-phim/nguoi-bo-xa-la-tap-1-father-is-strange-2017-ep-1-4734-e36943.html&img=https://2.bp.blogspot.com/-v3zmvwUE75o/WiSZ1zfLwoI/AAAAAAAAG-k/B_3qSdAM6-MllSn0FCC-9svs7wC9dUxewCLcBGAs/s1600/father-is-strange-201703121.jpg] [Tập 02*http://banhtv.com/xem-phim/nguoi-bo-xa-la-tap-2-father-is-strange-2017-ep-2-4734-e37048.html&img=https://2.bp.blogspot.com/-v3zmvwUE75o/WiSZ1zfLwoI/AAAAAAAAG-k/B_3qSdAM6-MllSn0FCC-9svs7wC9dUxewCLcBGAs/s1600/father-is-strange-201703121.jpg] [Tập 03*http://banhtv.com/xem-phim/nguoi-bo-xa-la-tap-3-father-is-strange-2017-ep-3-4734-e37346.html&img=https://2.bp.blogspot.com/-v3zmvwUE75o/WiSZ1zfLwoI/AAAAAAAAG-k/B_3qSdAM6-MllSn0FCC-9svs7wC9dUxewCLcBGAs/s1600/father-is-strange-201703121.jpg] [Tập 04*http://banhtv.com/xem-phim/nguoi-bo-xa-la-tap-4-father-is-strange-2017-ep-4-4734-e37376.html&img=https://2.bp.blogspot.com/-v3zmvwUE75o/WiSZ1zfLwoI/AAAAAAAAG-k/B_3qSdAM6-MllSn0FCC-9svs7wC9dUxewCLcBGAs/s1600/father-is-strange-201703121.jpg] [Tập 05*http://banhtv.com/xem-phim/nguoi-bo-xa-la-tap-5-father-is-strange-2017-ep-5-4734-e37639.html&img=https://2.bp.blogspot.com/-v3zmvwUE75o/WiSZ1zfLwoI/AAAAAAAAG-k/B_3qSdAM6-MllSn0FCC-9svs7wC9dUxewCLcBGAs/s1600/father-is-strange-201703121.jpg] [Tập 06*http://banhtv.com/xem-phim/nguoi-bo-xa-la-tap-6-father-is-strange-2017-ep-6-4734-e37693.html&img=https://2.bp.blogspot.com/-v3zmvwUE75o/WiSZ1zfLwoI/AAAAAAAAG-k/B_3qSdAM6-MllSn0FCC-9svs7wC9dUxewCLcBGAs/s1600/father-is-strange-201703121.jpg] [Tập 07*http://banhtv.com/xem-phim/nguoi-bo-xa-la-tap-7-father-is-strange-2017-ep-7-4734-e38031.html&img=https://2.bp.blogspot.com/-v3zmvwUE75o/WiSZ1zfLwoI/AAAAAAAAG-k/B_3qSdAM6-MllSn0FCC-9svs7wC9dUxewCLcBGAs/s1600/father-is-strange-201703121.jpg] [Tập 08*http://banhtv.com/xem-phim/nguoi-bo-xa-la-tap-8-father-is-strange-2017-ep-8-4734-e38084.html&img=https://2.bp.blogspot.com/-v3zmvwUE75o/WiSZ1zfLwoI/AAAAAAAAG-k/B_3qSdAM6-MllSn0FCC-9svs7wC9dUxewCLcBGAs/s1600/father-is-strange-201703121.jpg] [Tập 09*http://banhtv.com/xem-phim/nguoi-bo-xa-la-tap-9-father-is-strange-2017-ep-9-4734-e38413.html&img=https://2.bp.blogspot.com/-v3zmvwUE75o/WiSZ1zfLwoI/AAAAAAAAG-k/B_3qSdAM6-MllSn0FCC-9svs7wC9dUxewCLcBGAs/s1600/father-is-strange-201703121.jpg] [Tập 10*http://banhtv.com/xem-phim/nguoi-bo-xa-la-tap-10-father-is-strange-2017-ep-10-4734-e38509.html&img=https://2.bp.blogspot.com/-v3zmvwUE75o/WiSZ1zfLwoI/AAAAAAAAG-k/B_3qSdAM6-MllSn0FCC-9svs7wC9dUxewCLcBGAs/s1600/father-is-strange-201703121.jpg] [Tập 11*http://banhtv.com/xem-phim/nguoi-bo-xa-la-tap-11-father-is-strange-2017-ep-11-4734-e38828.html&img=https://2.bp.blogspot.com/-v3zmvwUE75o/WiSZ1zfLwoI/AAAAAAAAG-k/B_3qSdAM6-MllSn0FCC-9svs7wC9dUxewCLcBGAs/s1600/father-is-strange-201703121.jpg] [Tập 12*http://banhtv.com/xem-phim/nguoi-bo-xa-la-tap-12-father-is-strange-2017-ep-12-4734-e38867.html&img=https://2.bp.blogspot.com/-v3zmvwUE75o/WiSZ1zfLwoI/AAAAAAAAG-k/B_3qSdAM6-MllSn0FCC-9svs7wC9dUxewCLcBGAs/s1600/father-is-strange-201703121.jpg] [Tập 13*http://banhtv.com/xem-phim/nguoi-bo-xa-la-tap-13-father-is-strange-2017-ep-13-4734-e39139.html&img=https://2.bp.blogspot.com/-v3zmvwUE75o/WiSZ1zfLwoI/AAAAAAAAG-k/B_3qSdAM6-MllSn0FCC-9svs7wC9dUxewCLcBGAs/s1600/father-is-strange-201703121.jpg] [Tập 14*http://banhtv.com/xem-phim/nguoi-bo-xa-la-tap-14-father-is-strange-2017-ep-14-4734-e39193.html&img=https://2.bp.blogspot.com/-v3zmvwUE75o/WiSZ1zfLwoI/AAAAAAAAG-k/B_3qSdAM6-MllSn0FCC-9svs7wC9dUxewCLcBGAs/s1600/father-is-strange-201703121.jpg] [Tập 15*http://banhtv.com/xem-phim/nguoi-bo-xa-la-tap-15-father-is-strange-2017-ep-15-4734-e39952.html&img=https://2.bp.blogspot.com/-v3zmvwUE75o/WiSZ1zfLwoI/AAAAAAAAG-k/B_3qSdAM6-MllSn0FCC-9svs7wC9dUxewCLcBGAs/s1600/father-is-strange-201703121.jpg] [Tập 16*http://banhtv.com/xem-phim/nguoi-bo-xa-la-tap-16-father-is-strange-2017-ep-16-4734-e39992.html&img=https://2.bp.blogspot.com/-v3zmvwUE75o/WiSZ1zfLwoI/AAAAAAAAG-k/B_3qSdAM6-MllSn0FCC-9svs7wC9dUxewCLcBGAs/s1600/father-is-strange-201703121.jpg] [Tập 17*http://banhtv.com/xem-phim/nguoi-bo-xa-la-tap-17-father-is-strange-2017-ep-17-4734-e40326.html&img=https://2.bp.blogspot.com/-v3zmvwUE75o/WiSZ1zfLwoI/AAAAAAAAG-k/B_3qSdAM6-MllSn0FCC-9svs7wC9dUxewCLcBGAs/s1600/father-is-strange-201703121.jpg] [Tập 18*http://banhtv.com/xem-phim/nguoi-bo-xa-la-tap-18-father-is-strange-2017-ep-18-4734-e40515.html&img=https://2.bp.blogspot.com/-v3zmvwUE75o/WiSZ1zfLwoI/AAAAAAAAG-k/B_3qSdAM6-MllSn0FCC-9svs7wC9dUxewCLcBGAs/s1600/father-is-strange-201703121.jpg] [Tập 19*http://banhtv.com/xem-phim/nguoi-bo-xa-la-tap-19-father-is-strange-2017-ep-19-4734-e40869.html&img=https://2.bp.blogspot.com/-v3zmvwUE75o/WiSZ1zfLwoI/AAAAAAAAG-k/B_3qSdAM6-MllSn0FCC-9svs7wC9dUxewCLcBGAs/s1600/father-is-strange-201703121.jpg] [Tập 20*http://banhtv.com/xem-phim/nguoi-bo-xa-la-tap-20-father-is-strange-2017-ep-20-4734-e40933.html&img=https://2.bp.blogspot.com/-v3zmvwUE75o/WiSZ1zfLwoI/AAAAAAAAG-k/B_3qSdAM6-MllSn0FCC-9svs7wC9dUxewCLcBGAs/s1600/father-is-strange-201703121.jpg] [Tập 21*http://banhtv.com/xem-phim/nguoi-bo-xa-la-tap-21-father-is-strange-2017-ep-21-4734-e41245.html&img=https://2.bp.blogspot.com/-v3zmvwUE75o/WiSZ1zfLwoI/AAAAAAAAG-k/B_3qSdAM6-MllSn0FCC-9svs7wC9dUxewCLcBGAs/s1600/father-is-strange-201703121.jpg] [Tập 22 *http://banhtv.com/xem-phim/nguoi-bo-xa-la-tap-22-father-is-strange-2017-ep-22-4734-e41291.html&img=https://2.bp.blogspot.com/-v3zmvwUE75o/WiSZ1zfLwoI/AAAAAAAAG-k/B_3qSdAM6-MllSn0FCC-9svs7wC9dUxewCLcBGAs/s1600/father-is-strange-201703121.jpg] [Tập 23*http://banhtv.com/xem-phim/nguoi-bo-xa-la-tap-23-father-is-strange-2017-ep-23-4734-e41629.html&img=https://2.bp.blogspot.com/-v3zmvwUE75o/WiSZ1zfLwoI/AAAAAAAAG-k/B_3qSdAM6-MllSn0FCC-9svs7wC9dUxewCLcBGAs/s1600/father-is-strange-201703121.jpg] [Tập 24 *http://banhtv.com/xem-phim/nguoi-bo-xa-la-tap-24-father-is-strange-2017-ep-24-4734-e41702.html&img=https://2.bp.blogspot.com/-v3zmvwUE75o/WiSZ1zfLwoI/AAAAAAAAG-k/B_3qSdAM6-MllSn0FCC-9svs7wC9dUxewCLcBGAs/s1600/father-is-strange-201703121.jpg] [Tập 25*http://banhtv.com/xem-phim/nguoi-bo-xa-la-tap-25-father-is-strange-2017-ep-25-4734-e42086.html&img=https://2.bp.blogspot.com/-v3zmvwUE75o/WiSZ1zfLwoI/AAAAAAAAG-k/B_3qSdAM6-MllSn0FCC-9svs7wC9dUxewCLcBGAs/s1600/father-is-strange-201703121.jpg] [Tập 26*http://banhtv.com/xem-phim/nguoi-bo-xa-la-tap-26-father-is-strange-2017-ep-26-4734-e42140.html&img=https://2.bp.blogspot.com/-v3zmvwUE75o/WiSZ1zfLwoI/AAAAAAAAG-k/B_3qSdAM6-MllSn0FCC-9svs7wC9dUxewCLcBGAs/s1600/father-is-strange-201703121.jpg] [Tập 27*http://banhtv.com/xem-phim/nguoi-bo-xa-la-tap-27-father-is-strange-2017-ep-27-4734-e42413.html&img=https://2.bp.blogspot.com/-v3zmvwUE75o/WiSZ1zfLwoI/AAAAAAAAG-k/B_3qSdAM6-MllSn0FCC-9svs7wC9dUxewCLcBGAs/s1600/father-is-strange-201703121.jpg] [Tập 28*http://banhtv.com/xem-phim/nguoi-bo-xa-la-tap-28-father-is-strange-2017-ep-28-4734-e42477.html&img=https://2.bp.blogspot.com/-v3zmvwUE75o/WiSZ1zfLwoI/AAAAAAAAG-k/B_3qSdAM6-MllSn0FCC-9svs7wC9dUxewCLcBGAs/s1600/father-is-strange-201703121.jpg] [Tập 29*http://banhtv.com/xem-phim/nguoi-bo-xa-la-tap-29-father-is-strange-2017-ep-29-4734-e42790.html&img=https://2.bp.blogspot.com/-v3zmvwUE75o/WiSZ1zfLwoI/AAAAAAAAG-k/B_3qSdAM6-MllSn0FCC-9svs7wC9dUxewCLcBGAs/s1600/father-is-strange-201703121.jpg] [Tập 30*http://banhtv.com/xem-phim/nguoi-bo-xa-la-tap-30-father-is-strange-2017-ep-30-4734-e42855.html&img=https://2.bp.blogspot.com/-v3zmvwUE75o/WiSZ1zfLwoI/AAAAAAAAG-k/B_3qSdAM6-MllSn0FCC-9svs7wC9dUxewCLcBGAs/s1600/father-is-strange-201703121.jpg] [Tập 31*http://banhtv.com/xem-phim/nguoi-bo-xa-la-tap-31-father-is-strange-2017-ep-31-4734-e43184.html&img=https://2.bp.blogspot.com/-v3zmvwUE75o/WiSZ1zfLwoI/AAAAAAAAG-k/B_3qSdAM6-MllSn0FCC-9svs7wC9dUxewCLcBGAs/s1600/father-is-strange-201703121.jpg] [Tập 32 *http://banhtv.com/xem-phim/nguoi-bo-xa-la-tap-32-father-is-strange-2017-ep-32-4734-e43257.html&img=https://2.bp.blogspot.com/-v3zmvwUE75o/WiSZ1zfLwoI/AAAAAAAAG-k/B_3qSdAM6-MllSn0FCC-9svs7wC9dUxewCLcBGAs/s1600/father-is-strange-201703121.jpg] [Tập 33*http://banhtv.com/xem-phim/nguoi-bo-xa-la-tap-33-father-is-strange-2017-ep-33-4734-e43584.html&img=https://2.bp.blogspot.com/-v3zmvwUE75o/WiSZ1zfLwoI/AAAAAAAAG-k/B_3qSdAM6-MllSn0FCC-9svs7wC9dUxewCLcBGAs/s1600/father-is-strange-201703121.jpg] [Tập 34*http://banhtv.com/xem-phim/nguoi-bo-xa-la-tap-34-father-is-strange-2017-ep-34-4734-e43660.html&img=https://2.bp.blogspot.com/-v3zmvwUE75o/WiSZ1zfLwoI/AAAAAAAAG-k/B_3qSdAM6-MllSn0FCC-9svs7wC9dUxewCLcBGAs/s1600/father-is-strange-201703121.jpg] [Tập 35*http://banhtv.com/xem-phim/nguoi-bo-xa-la-tap-35-father-is-strange-2017-ep-35-4734-e44005.html&img=https://2.bp.blogspot.com/-v3zmvwUE75o/WiSZ1zfLwoI/AAAAAAAAG-k/B_3qSdAM6-MllSn0FCC-9svs7wC9dUxewCLcBGAs/s1600/father-is-strange-201703121.jpg] [Tập 36*http://banhtv.com/xem-phim/nguoi-bo-xa-la-tap-36-father-is-strange-2017-ep-36-4734-e44068.html&img=https://2.bp.blogspot.com/-v3zmvwUE75o/WiSZ1zfLwoI/AAAAAAAAG-k/B_3qSdAM6-MllSn0FCC-9svs7wC9dUxewCLcBGAs/s1600/father-is-strange-201703121.jpg] [Tập 37*http://banhtv.com/xem-phim/nguoi-bo-xa-la-tap-37-father-is-strange-2017-ep-37-4734-e44486.html&img=https://2.bp.blogspot.com/-v3zmvwUE75o/WiSZ1zfLwoI/AAAAAAAAG-k/B_3qSdAM6-MllSn0FCC-9svs7wC9dUxewCLcBGAs/s1600/father-is-strange-201703121.jpg] [Tập 38*http://banhtv.com/xem-phim/nguoi-bo-xa-la-tap-38-father-is-strange-2017-ep-38-4734-e44529.html&img=https://2.bp.blogspot.com/-v3zmvwUE75o/WiSZ1zfLwoI/AAAAAAAAG-k/B_3qSdAM6-MllSn0FCC-9svs7wC9dUxewCLcBGAs/s1600/father-is-strange-201703121.jpg] [Tập 39*http://banhtv.com/xem-phim/nguoi-bo-xa-la-tap-39-father-is-strange-2017-ep-39-4734-e44881.html&img=https://2.bp.blogspot.com/-v3zmvwUE75o/WiSZ1zfLwoI/AAAAAAAAG-k/B_3qSdAM6-MllSn0FCC-9svs7wC9dUxewCLcBGAs/s1600/father-is-strange-201703121.jpg] [Tập 40*http://banhtv.com/xem-phim/nguoi-bo-xa-la-tap-40-father-is-strange-2017-ep-40-4734-e44937.html&img=https://2.bp.blogspot.com/-v3zmvwUE75o/WiSZ1zfLwoI/AAAAAAAAG-k/B_3qSdAM6-MllSn0FCC-9svs7wC9dUxewCLcBGAs/s1600/father-is-strange-201703121.jpg] [Tập 41*http://banhtv.com/xem-phim/nguoi-bo-xa-la-tap-41-father-is-strange-2017-ep-41-4734-e45441.html&img=https://2.bp.blogspot.com/-v3zmvwUE75o/WiSZ1zfLwoI/AAAAAAAAG-k/B_3qSdAM6-MllSn0FCC-9svs7wC9dUxewCLcBGAs/s1600/father-is-strange-201703121.jpg] [Tập 42*http://banhtv.com/xem-phim/nguoi-bo-xa-la-tap-42-father-is-strange-2017-ep-42-4734-e45482.html&img=https://2.bp.blogspot.com/-v3zmvwUE75o/WiSZ1zfLwoI/AAAAAAAAG-k/B_3qSdAM6-MllSn0FCC-9svs7wC9dUxewCLcBGAs/s1600/father-is-strange-201703121.jpg] [Tập 43*http://banhtv.com/xem-phim/nguoi-bo-xa-la-tap-43-father-is-strange-2017-ep-43-4734-e45808.html&img=https://2.bp.blogspot.com/-v3zmvwUE75o/WiSZ1zfLwoI/AAAAAAAAG-k/B_3qSdAM6-MllSn0FCC-9svs7wC9dUxewCLcBGAs/s1600/father-is-strange-201703121.jpg] [Tập 44*http://banhtv.com/xem-phim/nguoi-bo-xa-la-tap-44-father-is-strange-2017-ep-44-4734-e45855.html&img=https://2.bp.blogspot.com/-v3zmvwUE75o/WiSZ1zfLwoI/AAAAAAAAG-k/B_3qSdAM6-MllSn0FCC-9svs7wC9dUxewCLcBGAs/s1600/father-is-strange-201703121.jpg] [Tập 45*http://banhtv.com/xem-phim/nguoi-bo-xa-la-tap-45-father-is-strange-2017-ep-45-4734-e46300.html&img=https://2.bp.blogspot.com/-v3zmvwUE75o/WiSZ1zfLwoI/AAAAAAAAG-k/B_3qSdAM6-MllSn0FCC-9svs7wC9dUxewCLcBGAs/s1600/father-is-strange-201703121.jpg] [Tập 46*http://banhtv.com/xem-phim/nguoi-bo-xa-la-tap-46-father-is-strange-2017-ep-46-4734-e46395.html&img=https://2.bp.blogspot.com/-v3zmvwUE75o/WiSZ1zfLwoI/AAAAAAAAG-k/B_3qSdAM6-MllSn0FCC-9svs7wC9dUxewCLcBGAs/s1600/father-is-strange-201703121.jpg] [Tập 47*http://banhtv.com/xem-phim/nguoi-bo-xa-la-tap-47-father-is-strange-2017-ep-47-4734-e46700.html&img=https://2.bp.blogspot.com/-v3zmvwUE75o/WiSZ1zfLwoI/AAAAAAAAG-k/B_3qSdAM6-MllSn0FCC-9svs7wC9dUxewCLcBGAs/s1600/father-is-strange-201703121.jpg] [Tập 48*http://banhtv.com/xem-phim/nguoi-bo-xa-la-tap-48-father-is-strange-2017-ep-48-4734-e46746.html&img=https://2.bp.blogspot.com/-v3zmvwUE75o/WiSZ1zfLwoI/AAAAAAAAG-k/B_3qSdAM6-MllSn0FCC-9svs7wC9dUxewCLcBGAs/s1600/father-is-strange-201703121.jpg] [Tập 49*http://banhtv.com/xem-phim/nguoi-bo-xa-la-tap-49-father-is-strange-2017-ep-49-4734-e47111.html&img=https://2.bp.blogspot.com/-v3zmvwUE75o/WiSZ1zfLwoI/AAAAAAAAG-k/B_3qSdAM6-MllSn0FCC-9svs7wC9dUxewCLcBGAs/s1600/father-is-strange-201703121.jpg] [Tập 50*http://banhtv.com/xem-phim/nguoi-bo-xa-la-tap-50-father-is-strange-2017-ep-50-4734-e47172.html&img=https://2.bp.blogspot.com/-v3zmvwUE75o/WiSZ1zfLwoI/AAAAAAAAG-k/B_3qSdAM6-MllSn0FCC-9svs7wC9dUxewCLcBGAs/s1600/father-is-strange-201703121.jpg] [Tập 51*http://banhtv.com/xem-phim/nguoi-bo-xa-la-tap-51-father-is-strange-2017-ep-51-4734-e47549.html&img=https://2.bp.blogspot.com/-v3zmvwUE75o/WiSZ1zfLwoI/AAAAAAAAG-k/B_3qSdAM6-MllSn0FCC-9svs7wC9dUxewCLcBGAs/s1600/father-is-strange-201703121.jpg] [Tập 52-End*http://banhtv.com/xem-phim/nguoi-bo-xa-la-tap-52-father-is-strange-2017-ep-52-4734-e47607.html&img=https://2.bp.blogspot.com/-v3zmvwUE75o/WiSZ1zfLwoI/AAAAAAAAG-k/B_3qSdAM6-MllSn0FCC-9svs7wC9dUxewCLcBGAs/s1600/father-is-strange-201703121.jpg] [/link]
loading...
Loading...