Loading...
Thể Loại:
Quốc Gia:
Diễn Viên:
Loading...
Trạng Thái


[stt/ Tập 20/20 Vietsub + Thuyết Minh]
[info] [+] Người Tình Ánh Trăng - Moon Lovers: Scarlet Heart Ryeo [+] [+] Hae Soo (IU thủ vai) là một cô gái thời hiện đại chẳng may bị xuyên không về thời Cao Ly và gặp được các hoàng tử Wang So (Lee Jun Ki thủ vai), Wang Wook (Kang Ha Neul thủ vai), Wang Eun (Byun Baekhyun thủ vai), Wang Jung (Ji Soo thủ vai). Tình yêu, sự tranh quyền đoạt vị, tình bạn cũng nhanh chóng diễn ra. [+] Giả tưởng, Cổ trang [+] Hàn Quốc [+] Lee Joon Gi, IU, Kang Ha Neul, Hong Jong Hyun, Nam Joo Hyuk [/info] [link] [Tập 1|https://phimbathu.com/xem-phim/nguoi-tinh-anh-trang-moon-lovers---scarlet-heart-ryeo-2016-tap-1-4297_e39904.html&img=https://2.bp.blogspot.com/-bkHDAczxUeE/Wij_QGD4dWI/AAAAAAAAHHM/GP8m-79KxskFU_u32f1X2ktvBgFo2FNPwCLcBGAs/s1600/bg_01_enh69944.jpg] [Tập 2|https://phimbathu.com/xem-phim/nguoi-tinh-anh-trang-moon-lovers---scarlet-heart-ryeo-2016-tap-2-4297_e39905.html&img=https://2.bp.blogspot.com/-bkHDAczxUeE/Wij_QGD4dWI/AAAAAAAAHHM/GP8m-79KxskFU_u32f1X2ktvBgFo2FNPwCLcBGAs/s1600/bg_01_enh69944.jpg] [Tập 3|https://phimbathu.com/xem-phim/nguoi-tinh-anh-trang-moon-lovers---scarlet-heart-ryeo-2016-tap-3-4297_e39976.html&img=https://2.bp.blogspot.com/-bkHDAczxUeE/Wij_QGD4dWI/AAAAAAAAHHM/GP8m-79KxskFU_u32f1X2ktvBgFo2FNPwCLcBGAs/s1600/bg_01_enh69944.jpg] [Tập 4|https://phimbathu.com/xem-phim/nguoi-tinh-anh-trang-moon-lovers---scarlet-heart-ryeo-2016-tap-4-4297_e40836.html&img=https://2.bp.blogspot.com/-bkHDAczxUeE/Wij_QGD4dWI/AAAAAAAAHHM/GP8m-79KxskFU_u32f1X2ktvBgFo2FNPwCLcBGAs/s1600/bg_01_enh69944.jpg] [Tập 5|https://phimbathu.com/xem-phim/nguoi-tinh-anh-trang-moon-lovers---scarlet-heart-ryeo-2016-tap-5-4297_e41881.html&img=https://2.bp.blogspot.com/-bkHDAczxUeE/Wij_QGD4dWI/AAAAAAAAHHM/GP8m-79KxskFU_u32f1X2ktvBgFo2FNPwCLcBGAs/s1600/bg_01_enh69944.jpg] [Tập 6|https://phimbathu.com/xem-phim/nguoi-tinh-anh-trang-moon-lovers---scarlet-heart-ryeo-2016-tap-6-4297_e41882.html&img=https://2.bp.blogspot.com/-bkHDAczxUeE/Wij_QGD4dWI/AAAAAAAAHHM/GP8m-79KxskFU_u32f1X2ktvBgFo2FNPwCLcBGAs/s1600/bg_01_enh69944.jpg] [Tập 7|https://phimbathu.com/xem-phim/nguoi-tinh-anh-trang-moon-lovers---scarlet-heart-ryeo-2016-tap-7-4297_e42689.html&img=https://2.bp.blogspot.com/-bkHDAczxUeE/Wij_QGD4dWI/AAAAAAAAHHM/GP8m-79KxskFU_u32f1X2ktvBgFo2FNPwCLcBGAs/s1600/bg_01_enh69944.jpg] [Tập 8|https://phimbathu.com/xem-phim/nguoi-tinh-anh-trang-moon-lovers---scarlet-heart-ryeo-2016-tap-8-4297_e42690.html&img=https://2.bp.blogspot.com/-bkHDAczxUeE/Wij_QGD4dWI/AAAAAAAAHHM/GP8m-79KxskFU_u32f1X2ktvBgFo2FNPwCLcBGAs/s1600/bg_01_enh69944.jpg] [Tập 9|https://phimbathu.com/xem-phim/nguoi-tinh-anh-trang-moon-lovers---scarlet-heart-ryeo-2016-tap-9-4297_e44282.html&img=https://2.bp.blogspot.com/-bkHDAczxUeE/Wij_QGD4dWI/AAAAAAAAHHM/GP8m-79KxskFU_u32f1X2ktvBgFo2FNPwCLcBGAs/s1600/bg_01_enh69944.jpg] [Tập 10|https://phimbathu.com/xem-phim/nguoi-tinh-anh-trang-moon-lovers---scarlet-heart-ryeo-2016-tap-10-4297_e44283.html&img=https://2.bp.blogspot.com/-bkHDAczxUeE/Wij_QGD4dWI/AAAAAAAAHHM/GP8m-79KxskFU_u32f1X2ktvBgFo2FNPwCLcBGAs/s1600/bg_01_enh69944.jpg] [Tập 11|https://phimbathu.com/xem-phim/nguoi-tinh-anh-trang-moon-lovers---scarlet-heart-ryeo-2016-tap-11-4297_e44939.html&img=https://2.bp.blogspot.com/-bkHDAczxUeE/Wij_QGD4dWI/AAAAAAAAHHM/GP8m-79KxskFU_u32f1X2ktvBgFo2FNPwCLcBGAs/s1600/bg_01_enh69944.jpg] [Tập 12|https://phimbathu.com/xem-phim/nguoi-tinh-anh-trang-moon-lovers---scarlet-heart-ryeo-2016-tap-12-4297_e44941.html&img=https://2.bp.blogspot.com/-bkHDAczxUeE/Wij_QGD4dWI/AAAAAAAAHHM/GP8m-79KxskFU_u32f1X2ktvBgFo2FNPwCLcBGAs/s1600/bg_01_enh69944.jpg] [Tập 13|https://phimbathu.com/xem-phim/nguoi-tinh-anh-trang-moon-lovers---scarlet-heart-ryeo-2016-tap-13-4297_e45914.html&img=https://2.bp.blogspot.com/-bkHDAczxUeE/Wij_QGD4dWI/AAAAAAAAHHM/GP8m-79KxskFU_u32f1X2ktvBgFo2FNPwCLcBGAs/s1600/bg_01_enh69944.jpg] [Tập 14|https://phimbathu.com/xem-phim/nguoi-tinh-anh-trang-moon-lovers---scarlet-heart-ryeo-2016-tap-14-4297_e46022.html&img=https://2.bp.blogspot.com/-bkHDAczxUeE/Wij_QGD4dWI/AAAAAAAAHHM/GP8m-79KxskFU_u32f1X2ktvBgFo2FNPwCLcBGAs/s1600/bg_01_enh69944.jpg] [Tập 15|https://phimbathu.com/xem-phim/nguoi-tinh-anh-trang-moon-lovers---scarlet-heart-ryeo-2016-tap-15-4297_e46293.html&img=https://2.bp.blogspot.com/-bkHDAczxUeE/Wij_QGD4dWI/AAAAAAAAHHM/GP8m-79KxskFU_u32f1X2ktvBgFo2FNPwCLcBGAs/s1600/bg_01_enh69944.jpg] [Tập 16|https://phimbathu.com/xem-phim/nguoi-tinh-anh-trang-moon-lovers---scarlet-heart-ryeo-2016-tap-16-4297_e46780.html&img=https://2.bp.blogspot.com/-bkHDAczxUeE/Wij_QGD4dWI/AAAAAAAAHHM/GP8m-79KxskFU_u32f1X2ktvBgFo2FNPwCLcBGAs/s1600/bg_01_enh69944.jpg] [Tập 17|https://phimbathu.com/xem-phim/nguoi-tinh-anh-trang-moon-lovers---scarlet-heart-ryeo-2016-tap-17-4297_e47881.html&img=https://2.bp.blogspot.com/-bkHDAczxUeE/Wij_QGD4dWI/AAAAAAAAHHM/GP8m-79KxskFU_u32f1X2ktvBgFo2FNPwCLcBGAs/s1600/bg_01_enh69944.jpg] [Tập 18|https://phimbathu.com/xem-phim/nguoi-tinh-anh-trang-moon-lovers---scarlet-heart-ryeo-2016-tap-18-4297_e47884.html&img=https://2.bp.blogspot.com/-bkHDAczxUeE/Wij_QGD4dWI/AAAAAAAAHHM/GP8m-79KxskFU_u32f1X2ktvBgFo2FNPwCLcBGAs/s1600/bg_01_enh69944.jpg] [Tập 19|https://phimbathu.com/xem-phim/nguoi-tinh-anh-trang-moon-lovers---scarlet-heart-ryeo-2016-tap-19-4297_e47885.html&img=https://2.bp.blogspot.com/-bkHDAczxUeE/Wij_QGD4dWI/AAAAAAAAHHM/GP8m-79KxskFU_u32f1X2ktvBgFo2FNPwCLcBGAs/s1600/bg_01_enh69944.jpg] [Tập 20 - End|https://phimbathu.com/xem-phim/nguoi-tinh-anh-trang-moon-lovers---scarlet-heart-ryeo-2016-tap-20-4297_e47888.html&img=https://2.bp.blogspot.com/-bkHDAczxUeE/Wij_QGD4dWI/AAAAAAAAHHM/GP8m-79KxskFU_u32f1X2ktvBgFo2FNPwCLcBGAs/s1600/bg_01_enh69944.jpg] [/link]
loading...
HÀNH ĐỘNG NHỎ: Khi bạn CLICK quảng cáo trên website, bạn đã góp phần giúp NghienPhimHD duy trì và phát triển. Cảm ơn bạn đã ủng hộ!