Loading...
Thể Loại:
Quốc Gia:
Diễn Viên:
Loading...
Trạng Thái


[stt/Tập 26/26 Vietsub]
[info] [+] Nhẫn Hoa - Waen Dok Mai [+] [+] Phim Thái Lan Nhẫn Hoa - Waen Dok Mai - Ring & Flower đánh dấu sự tái ngộ của cặp đôi Siêu Sao Siêu Xịt. Laaising (Push), chủ tiệm hoa “Sing Dok Mai”, độc thân vui tính. Waenpetch (Gypso), phóng viên năng động tôn thờ chủ nghĩa độc thân. Mối nhân duyên của họ bắt đầu từ đám cưới của người họ hàng. Hai con người ở hai thế giới hoàn toàn khác nhau, đều tôn thờ chủ nghĩa độc thân, khi yêu nhau sẽ như thế nào nhỉ? [+] Tâm Lý - Tình Cảm, Hài Hước [+] Thái Lan [+] Put Puttichai, Ramita Mahapreukpong [/info] [link]

Server Quốc Tế #1 (Vietsub)


[Tập 1|https://phimbathu.com/xem-phim/nhan-hoa-waen-dok-mai-2017-tap-1-9063_e96079.html&img=https://4.bp.blogspot.com/-JI6gOtf1oa0/Wiv_R63fVFI/AAAAAAAAFHc/axgU3fle3nofEPJHyIz_C8OfJLCSqT5WQCLcBGAs/s1600/waen-dok-mai-2017-201711962.jpg] [Tập 2|http://bilutv.com/xem-phim/nhan-hoa-waen-dok-mai-2017-tap-2-6221_e72329.html&img=https://4.bp.blogspot.com/-JI6gOtf1oa0/Wiv_R63fVFI/AAAAAAAAFHc/axgU3fle3nofEPJHyIz_C8OfJLCSqT5WQCLcBGAs/s1600/waen-dok-mai-2017-201711962.jpg] [Tập 3|http://bilutv.com/xem-phim/nhan-hoa-waen-dok-mai-2017-tap-3-6221_e72699.html&img=https://4.bp.blogspot.com/-JI6gOtf1oa0/Wiv_R63fVFI/AAAAAAAAFHc/axgU3fle3nofEPJHyIz_C8OfJLCSqT5WQCLcBGAs/s1600/waen-dok-mai-2017-201711962.jpg] [Tập 4|http://bilutv.com/xem-phim/nhan-hoa-waen-dok-mai-2017-tap-4-6221_e72773.html&img=https://4.bp.blogspot.com/-JI6gOtf1oa0/Wiv_R63fVFI/AAAAAAAAFHc/axgU3fle3nofEPJHyIz_C8OfJLCSqT5WQCLcBGAs/s1600/waen-dok-mai-2017-201711962.jpg] [Tập 5|http://bilutv.com/xem-phim/nhan-hoa-waen-dok-mai-2017-tap-5-6221_e73326.html&img=https://4.bp.blogspot.com/-JI6gOtf1oa0/Wiv_R63fVFI/AAAAAAAAFHc/axgU3fle3nofEPJHyIz_C8OfJLCSqT5WQCLcBGAs/s1600/waen-dok-mai-2017-201711962.jpg] [Tập 6|http://bilutv.com/xem-phim/nhan-hoa-waen-dok-mai-2017-tap-6-6221_e73360.html&img=https://4.bp.blogspot.com/-JI6gOtf1oa0/Wiv_R63fVFI/AAAAAAAAFHc/axgU3fle3nofEPJHyIz_C8OfJLCSqT5WQCLcBGAs/s1600/waen-dok-mai-2017-201711962.jpg] [Tập 7|http://bilutv.com/xem-phim/nhan-hoa-waen-dok-mai-2017-tap-7-6221_e73569.html&img=https://4.bp.blogspot.com/-JI6gOtf1oa0/Wiv_R63fVFI/AAAAAAAAFHc/axgU3fle3nofEPJHyIz_C8OfJLCSqT5WQCLcBGAs/s1600/waen-dok-mai-2017-201711962.jpg] [Tập 8|http://bilutv.com/xem-phim/nhan-hoa-waen-dok-mai-2017-tap-8-6221_e73701.html&img=https://4.bp.blogspot.com/-JI6gOtf1oa0/Wiv_R63fVFI/AAAAAAAAFHc/axgU3fle3nofEPJHyIz_C8OfJLCSqT5WQCLcBGAs/s1600/waen-dok-mai-2017-201711962.jpg] [Tập 9|http://bilutv.com/xem-phim/nhan-hoa-waen-dok-mai-2017-tap-9-6221_e73905.html&img=https://4.bp.blogspot.com/-JI6gOtf1oa0/Wiv_R63fVFI/AAAAAAAAFHc/axgU3fle3nofEPJHyIz_C8OfJLCSqT5WQCLcBGAs/s1600/waen-dok-mai-2017-201711962.jpg] [Tập 10|http://bilutv.com/xem-phim/nhan-hoa-waen-dok-mai-2017-tap-10-6221_e73906.html&img=https://4.bp.blogspot.com/-JI6gOtf1oa0/Wiv_R63fVFI/AAAAAAAAFHc/axgU3fle3nofEPJHyIz_C8OfJLCSqT5WQCLcBGAs/s1600/waen-dok-mai-2017-201711962.jpg] [Tập 11|http://bilutv.com/xem-phim/nhan-hoa-waen-dok-mai-2017-tap-11-6221_e74338.html&img=https://4.bp.blogspot.com/-JI6gOtf1oa0/Wiv_R63fVFI/AAAAAAAAFHc/axgU3fle3nofEPJHyIz_C8OfJLCSqT5WQCLcBGAs/s1600/waen-dok-mai-2017-201711962.jpg] [Tập 12|http://bilutv.com/xem-phim/nhan-hoa-waen-dok-mai-2017-tap-12-6221_e74404.html&img=https://4.bp.blogspot.com/-JI6gOtf1oa0/Wiv_R63fVFI/AAAAAAAAFHc/axgU3fle3nofEPJHyIz_C8OfJLCSqT5WQCLcBGAs/s1600/waen-dok-mai-2017-201711962.jpg] [Tập 13|http://bilutv.com/xem-phim/nhan-hoa-waen-dok-mai-2017-tap-13-6221_e74834.html&img=https://4.bp.blogspot.com/-JI6gOtf1oa0/Wiv_R63fVFI/AAAAAAAAFHc/axgU3fle3nofEPJHyIz_C8OfJLCSqT5WQCLcBGAs/s1600/waen-dok-mai-2017-201711962.jpg] [Tập 14|http://bilutv.com/xem-phim/nhan-hoa-waen-dok-mai-2017-tap-14-6221_e74848.html&img=https://4.bp.blogspot.com/-JI6gOtf1oa0/Wiv_R63fVFI/AAAAAAAAFHc/axgU3fle3nofEPJHyIz_C8OfJLCSqT5WQCLcBGAs/s1600/waen-dok-mai-2017-201711962.jpg] [Tập 15|http://banhtv.com/xem-phim/nhan-hoa-tap-15-waen-dok-mai-2017-ep-15-6177-e54937.html&img=https://4.bp.blogspot.com/-JI6gOtf1oa0/Wiv_R63fVFI/AAAAAAAAFHc/axgU3fle3nofEPJHyIz_C8OfJLCSqT5WQCLcBGAs/s1600/waen-dok-mai-2017-201711962.jpg] [Tập 16|http://bilutv.com/xem-phim/nhan-hoa-waen-dok-mai-2017-tap-16-6221_e75252.html&img=https://4.bp.blogspot.com/-JI6gOtf1oa0/Wiv_R63fVFI/AAAAAAAAFHc/axgU3fle3nofEPJHyIz_C8OfJLCSqT5WQCLcBGAs/s1600/waen-dok-mai-2017-201711962.jpg] [Tập 17|http://banhtv.com/xem-phim/nhan-hoa-tap-17-waen-dok-mai-2017-ep-17-6177-e55319.html&img=https://4.bp.blogspot.com/-JI6gOtf1oa0/Wiv_R63fVFI/AAAAAAAAFHc/axgU3fle3nofEPJHyIz_C8OfJLCSqT5WQCLcBGAs/s1600/waen-dok-mai-2017-201711962.jpg] [Tập 18|http://banhtv.com/xem-phim/nhan-hoa-tap-18-waen-dok-mai-2017-ep-18-6177-e55369.html&img=https://4.bp.blogspot.com/-JI6gOtf1oa0/Wiv_R63fVFI/AAAAAAAAFHc/axgU3fle3nofEPJHyIz_C8OfJLCSqT5WQCLcBGAs/s1600/waen-dok-mai-2017-201711962.jpg] [Tập 19|http://banhtv.com/xem-phim/nhan-hoa-tap-19-waen-dok-mai-2017-ep-19-6177-e55662.html&img=https://4.bp.blogspot.com/-JI6gOtf1oa0/Wiv_R63fVFI/AAAAAAAAFHc/axgU3fle3nofEPJHyIz_C8OfJLCSqT5WQCLcBGAs/s1600/waen-dok-mai-2017-201711962.jpg] [Tập 20|http://banhtv.com/xem-phim/nhan-hoa-tap-20-waen-dok-mai-2017-ep-20-6177-e55663.html&img=https://4.bp.blogspot.com/-JI6gOtf1oa0/Wiv_R63fVFI/AAAAAAAAFHc/axgU3fle3nofEPJHyIz_C8OfJLCSqT5WQCLcBGAs/s1600/waen-dok-mai-2017-201711962.jpg] [Tập 21|http://banhtv.com/xem-phim/nhan-hoa-tap-21-waen-dok-mai-2017-ep-21-6177-e55846.html&img=https://4.bp.blogspot.com/-JI6gOtf1oa0/Wiv_R63fVFI/AAAAAAAAFHc/axgU3fle3nofEPJHyIz_C8OfJLCSqT5WQCLcBGAs/s1600/waen-dok-mai-2017-201711962.jpg] [Tập 22|http://banhtv.com/xem-phim/nhan-hoa-tap-22-waen-dok-mai-2017-ep-22-6177-e55865.html&img=https://4.bp.blogspot.com/-JI6gOtf1oa0/Wiv_R63fVFI/AAAAAAAAFHc/axgU3fle3nofEPJHyIz_C8OfJLCSqT5WQCLcBGAs/s1600/waen-dok-mai-2017-201711962.jpg] [Tập 23|http://banhtv.com/xem-phim/nhan-hoa-tap-23-waen-dok-mai-2017-ep-23-6177-e56158.html&img=https://4.bp.blogspot.com/-JI6gOtf1oa0/Wiv_R63fVFI/AAAAAAAAFHc/axgU3fle3nofEPJHyIz_C8OfJLCSqT5WQCLcBGAs/s1600/waen-dok-mai-2017-201711962.jpg] [Tập 24|http://banhtv.com/xem-phim/nhan-hoa-tap-24-waen-dok-mai-2017-ep-24-6177-e56077.html&img=https://4.bp.blogspot.com/-JI6gOtf1oa0/Wiv_R63fVFI/AAAAAAAAFHc/axgU3fle3nofEPJHyIz_C8OfJLCSqT5WQCLcBGAs/s1600/waen-dok-mai-2017-201711962.jpg] [Tập 25|http://banhtv.com/xem-phim/nhan-hoa-tap-25-waen-dok-mai-2017-ep-25-6177-e56244.html&img=https://4.bp.blogspot.com/-JI6gOtf1oa0/Wiv_R63fVFI/AAAAAAAAFHc/axgU3fle3nofEPJHyIz_C8OfJLCSqT5WQCLcBGAs/s1600/waen-dok-mai-2017-201711962.jpg] [Tập 26 - End|http://banhtv.com/xem-phim/nhan-hoa-tap-26-waen-dok-mai-2017-ep-26-6177-e56303.html&img=https://4.bp.blogspot.com/-JI6gOtf1oa0/Wiv_R63fVFI/AAAAAAAAFHc/axgU3fle3nofEPJHyIz_C8OfJLCSqT5WQCLcBGAs/s1600/waen-dok-mai-2017-201711962.jpg] [/link] [link]

Server Quốc Tế #2 (Vietsub)


[Tập 1|http://banhtv.com/xem-phim/nhan-hoa-tap-1-waen-dok-mai-2017-ep-1-6177-e52121.html&img=https://4.bp.blogspot.com/-JI6gOtf1oa0/Wiv_R63fVFI/AAAAAAAAFHc/axgU3fle3nofEPJHyIz_C8OfJLCSqT5WQCLcBGAs/s1600/waen-dok-mai-2017-201711962.jpg] [Tập 2|http://banhtv.com/xem-phim/nhan-hoa-tap-2-waen-dok-mai-2017-ep-2-6177-e52173.html&img=https://4.bp.blogspot.com/-JI6gOtf1oa0/Wiv_R63fVFI/AAAAAAAAFHc/axgU3fle3nofEPJHyIz_C8OfJLCSqT5WQCLcBGAs/s1600/waen-dok-mai-2017-201711962.jpg] [Tập 3|http://banhtv.com/xem-phim/nhan-hoa-tap-3-waen-dok-mai-2017-ep-3-6177-e52568.html&img=https://4.bp.blogspot.com/-JI6gOtf1oa0/Wiv_R63fVFI/AAAAAAAAFHc/axgU3fle3nofEPJHyIz_C8OfJLCSqT5WQCLcBGAs/s1600/waen-dok-mai-2017-201711962.jpg] [Tập 4|http://banhtv.com/xem-phim/nhan-hoa-tap-4-waen-dok-mai-2017-ep-4-6177-e52711.html&img=https://4.bp.blogspot.com/-JI6gOtf1oa0/Wiv_R63fVFI/AAAAAAAAFHc/axgU3fle3nofEPJHyIz_C8OfJLCSqT5WQCLcBGAs/s1600/waen-dok-mai-2017-201711962.jpg] [Tập 5|http://banhtv.com/xem-phim/nhan-hoa-tap-5-waen-dok-mai-2017-ep-5-6177-e53208.html&img=https://4.bp.blogspot.com/-JI6gOtf1oa0/Wiv_R63fVFI/AAAAAAAAFHc/axgU3fle3nofEPJHyIz_C8OfJLCSqT5WQCLcBGAs/s1600/waen-dok-mai-2017-201711962.jpg] [Tập 6|http://banhtv.com/xem-phim/nhan-hoa-tap-6-waen-dok-mai-2017-ep-6-6177-e53233.html&img=https://4.bp.blogspot.com/-JI6gOtf1oa0/Wiv_R63fVFI/AAAAAAAAFHc/axgU3fle3nofEPJHyIz_C8OfJLCSqT5WQCLcBGAs/s1600/waen-dok-mai-2017-201711962.jpg] [Tập 7|http://banhtv.com/xem-phim/nhan-hoa-tap-7-waen-dok-mai-2017-ep-7-6177-e53428.html&img=https://4.bp.blogspot.com/-JI6gOtf1oa0/Wiv_R63fVFI/AAAAAAAAFHc/axgU3fle3nofEPJHyIz_C8OfJLCSqT5WQCLcBGAs/s1600/waen-dok-mai-2017-201711962.jpg] [Tập 8|http://banhtv.com/xem-phim/nhan-hoa-tap-8-waen-dok-mai-2017-ep-8-6177-e53562.html&img=https://4.bp.blogspot.com/-JI6gOtf1oa0/Wiv_R63fVFI/AAAAAAAAFHc/axgU3fle3nofEPJHyIz_C8OfJLCSqT5WQCLcBGAs/s1600/waen-dok-mai-2017-201711962.jpg] [Tập 9|http://banhtv.com/xem-phim/nhan-hoa-tap-9-waen-dok-mai-2017-ep-9-6177-e53752.html&img=https://4.bp.blogspot.com/-JI6gOtf1oa0/Wiv_R63fVFI/AAAAAAAAFHc/axgU3fle3nofEPJHyIz_C8OfJLCSqT5WQCLcBGAs/s1600/waen-dok-mai-2017-201711962.jpg] [Tập 10|http://banhtv.com/xem-phim/nhan-hoa-tap-10-waen-dok-mai-2017-ep-10-6177-e53753.html&img=https://4.bp.blogspot.com/-JI6gOtf1oa0/Wiv_R63fVFI/AAAAAAAAFHc/axgU3fle3nofEPJHyIz_C8OfJLCSqT5WQCLcBGAs/s1600/waen-dok-mai-2017-201711962.jpg] [Tập 11|http://banhtv.com/xem-phim/nhan-hoa-tap-11-waen-dok-mai-2017-ep-11-6177-e54191.html&img=https://4.bp.blogspot.com/-JI6gOtf1oa0/Wiv_R63fVFI/AAAAAAAAFHc/axgU3fle3nofEPJHyIz_C8OfJLCSqT5WQCLcBGAs/s1600/waen-dok-mai-2017-201711962.jpg] [Tập 12|http://banhtv.com/xem-phim/nhan-hoa-tap-12-waen-dok-mai-2017-ep-12-6177-e54256.html&img=https://4.bp.blogspot.com/-JI6gOtf1oa0/Wiv_R63fVFI/AAAAAAAAFHc/axgU3fle3nofEPJHyIz_C8OfJLCSqT5WQCLcBGAs/s1600/waen-dok-mai-2017-201711962.jpg] [Tập 13|http://banhtv.com/xem-phim/nhan-hoa-tap-13-waen-dok-mai-2017-ep-13-6177-e54685.html&img=https://4.bp.blogspot.com/-JI6gOtf1oa0/Wiv_R63fVFI/AAAAAAAAFHc/axgU3fle3nofEPJHyIz_C8OfJLCSqT5WQCLcBGAs/s1600/waen-dok-mai-2017-201711962.jpg] [Tập 14|http://banhtv.com/xem-phim/nhan-hoa-tap-14-waen-dok-mai-2017-ep-14-6177-e54697.html&img=https://4.bp.blogspot.com/-JI6gOtf1oa0/Wiv_R63fVFI/AAAAAAAAFHc/axgU3fle3nofEPJHyIz_C8OfJLCSqT5WQCLcBGAs/s1600/waen-dok-mai-2017-201711962.jpg] [Tập 15|http://banhtv.com/xem-phim/nhan-hoa-tap-15-waen-dok-mai-2017-ep-15-6177-e54937.html&img=https://4.bp.blogspot.com/-JI6gOtf1oa0/Wiv_R63fVFI/AAAAAAAAFHc/axgU3fle3nofEPJHyIz_C8OfJLCSqT5WQCLcBGAs/s1600/waen-dok-mai-2017-201711962.jpg] [Tập 16|http://banhtv.com/xem-phim/nhan-hoa-tap-16-waen-dok-mai-2017-ep-16-6177-e55086.html&img=https://4.bp.blogspot.com/-JI6gOtf1oa0/Wiv_R63fVFI/AAAAAAAAFHc/axgU3fle3nofEPJHyIz_C8OfJLCSqT5WQCLcBGAs/s1600/waen-dok-mai-2017-201711962.jpg] [/link] [link]

Server Quốc Tế #3 (Vietsub)


[Tập 1|https://phimbathu.com/xem-phim/nhan-hoa-waen-dok-mai-2017-tap-1-9063_e96079.html&img=https://4.bp.blogspot.com/-JI6gOtf1oa0/Wiv_R63fVFI/AAAAAAAAFHc/axgU3fle3nofEPJHyIz_C8OfJLCSqT5WQCLcBGAs/s1600/waen-dok-mai-2017-201711962.jpg] [Tập 2|https://phimbathu.com/xem-phim/nhan-hoa-waen-dok-mai-2017-tap-2-9063_e96126.html&img=https://4.bp.blogspot.com/-JI6gOtf1oa0/Wiv_R63fVFI/AAAAAAAAFHc/axgU3fle3nofEPJHyIz_C8OfJLCSqT5WQCLcBGAs/s1600/waen-dok-mai-2017-201711962.jpg] [Tập 3|https://phimbathu.com/xem-phim/nhan-hoa-waen-dok-mai-2017-tap-3-9063_e96627.html&img=https://4.bp.blogspot.com/-JI6gOtf1oa0/Wiv_R63fVFI/AAAAAAAAFHc/axgU3fle3nofEPJHyIz_C8OfJLCSqT5WQCLcBGAs/s1600/waen-dok-mai-2017-201711962.jpg] [Tập 4|https://phimbathu.com/xem-phim/nhan-hoa-waen-dok-mai-2017-tap-4-9063_e96703.html&img=https://4.bp.blogspot.com/-JI6gOtf1oa0/Wiv_R63fVFI/AAAAAAAAFHc/axgU3fle3nofEPJHyIz_C8OfJLCSqT5WQCLcBGAs/s1600/waen-dok-mai-2017-201711962.jpg] [Tập 5|https://phimbathu.com/xem-phim/nhan-hoa-waen-dok-mai-2017-tap-5-9063_e97342.html&img=https://4.bp.blogspot.com/-JI6gOtf1oa0/Wiv_R63fVFI/AAAAAAAAFHc/axgU3fle3nofEPJHyIz_C8OfJLCSqT5WQCLcBGAs/s1600/waen-dok-mai-2017-201711962.jpg] [Tập 6|https://phimbathu.com/xem-phim/nhan-hoa-waen-dok-mai-2017-tap-6-9063_e97384.html&img=https://4.bp.blogspot.com/-JI6gOtf1oa0/Wiv_R63fVFI/AAAAAAAAFHc/axgU3fle3nofEPJHyIz_C8OfJLCSqT5WQCLcBGAs/s1600/waen-dok-mai-2017-201711962.jpg] [/link]
loading...
Nếu bạn thấy báo hỏng/load chậm vui lòng chờ trong giây lát , chọn lại tập vài lần hoặc chọn các server khác nếu có.
Search phim: Tên phim + nghienphimhd: Khi CLICK quảng cáo bạn đã ủng hộ website cập nhật những bộ phim mới nhanh nhất. Cảm ơn bạn đã luôn ủng hộ!