Nếu bạn thấy báo hỏng/load chậm vui lòng chờ trong giây lát , chọn lại tập vài lần hoặc chọn các server khác nếu có.
Thể Loại:
Quốc Gia:
Diễn Viên:
Loading...
Trạng Thái


[stt/Tập 16/16 Vietsub]
[info] [+] Những Gã Tồi: Thành Phố Tội Lỗi - Bad Guys: Evil City [+] [+] Phim Những Gã Tồi: Thành Phố Tội Lỗi là bộ phim hành động kể câu chuyện về một nhóm gọi là Bad Guys của thành phố luôn không ngừng đấu tranh để chống lại những tệ nạn xã hội đang xảy ra. Trong phim, Ji Soo sẽ vào vai Han Kang Joo, một người luôn hy sinh cho anh mình và cuối cùng phải vào tù. Chúc các bạn xem phim vui vẻ! [+] Hình Sự - Chiến Tranh, Tâm Lý - Tình Cảm [+] Hàn Quốc [+] Choi Gwi-Hwa, :Joo Jin Mo, Yang Ik-June, Kim Moo-Yul [/info] [link] [Tập 01*http://banhtv.com/xem-phim/nhung-ga-toi-thanh-pho-toi-loi-bad-guys-evil-city-2017-6253.html&img=https://3.bp.blogspot.com/-w7UHegI4NvA/WjYeuJ_2nXI/AAAAAAAAHUI/xZADOiozVEkVZuPfgmOAYp2rfSuHyljegCLcBGAs/s1600/2-201712276.jpg] [Tập 02*http://banhtv.com/xem-phim/nhung-ga-toi-thanh-pho-toi-loi-tap-2-bad-guys-evil-city-2017-ep-2-6253-e53123.html&img=https://3.bp.blogspot.com/-w7UHegI4NvA/WjYeuJ_2nXI/AAAAAAAAHUI/xZADOiozVEkVZuPfgmOAYp2rfSuHyljegCLcBGAs/s1600/2-201712276.jpg] [Tập 3|http://banhtv.com/xem-phim/nhung-ga-toi-thanh-pho-toi-loi-tap-3-bad-guys-evil-city-2017-ep-3-6253-e53446.html&img=https://3.bp.blogspot.com/-w7UHegI4NvA/WjYeuJ_2nXI/AAAAAAAAHUI/xZADOiozVEkVZuPfgmOAYp2rfSuHyljegCLcBGAs/s1600/2-201712276.jpg] [Tập 4|http://banhtv.com/xem-phim/nhung-ga-toi-thanh-pho-toi-loi-tap-4-bad-guys-evil-city-2017-ep-4-6253-e53503.html&img=https://3.bp.blogspot.com/-w7UHegI4NvA/WjYeuJ_2nXI/AAAAAAAAHUI/xZADOiozVEkVZuPfgmOAYp2rfSuHyljegCLcBGAs/s1600/2-201712276.jpg] [Tập 5|http://banhtv.com/xem-phim/nhung-ga-toi-thanh-pho-toi-loi-tap-5-bad-guys-evil-city-2017-ep-5-6253-e53758.html&img=https://3.bp.blogspot.com/-w7UHegI4NvA/WjYeuJ_2nXI/AAAAAAAAHUI/xZADOiozVEkVZuPfgmOAYp2rfSuHyljegCLcBGAs/s1600/2-201712276.jpg] [Tập 6|http://banhtv.com/xem-phim/nhung-ga-toi-thanh-pho-toi-loi-tap-6-bad-guys-evil-city-2017-ep-6-6253-e53784.html&img=https://3.bp.blogspot.com/-w7UHegI4NvA/WjYeuJ_2nXI/AAAAAAAAHUI/xZADOiozVEkVZuPfgmOAYp2rfSuHyljegCLcBGAs/s1600/2-201712276.jpg] [Tập 7|http://banhtv.com/xem-phim/nhung-ga-toi-thanh-pho-toi-loi-tap-7-bad-guys-evil-city-2017-ep-7-6253-e54029.html&img=https://3.bp.blogspot.com/-w7UHegI4NvA/WjYeuJ_2nXI/AAAAAAAAHUI/xZADOiozVEkVZuPfgmOAYp2rfSuHyljegCLcBGAs/s1600/2-201712276.jpg] [Tập 8|http://banhtv.com/xem-phim/nhung-ga-toi-thanh-pho-toi-loi-tap-8-bad-guys-evil-city-2017-ep-8-6253-e54089.html&img=https://3.bp.blogspot.com/-w7UHegI4NvA/WjYeuJ_2nXI/AAAAAAAAHUI/xZADOiozVEkVZuPfgmOAYp2rfSuHyljegCLcBGAs/s1600/2-201712276.jpg] [Tập 9|http://banhtv.com/xem-phim/nhung-ga-toi-thanh-pho-toi-loi-tap-9-bad-guys-evil-city-2017-ep-9-6253-e54383.html&img=https://3.bp.blogspot.com/-w7UHegI4NvA/WjYeuJ_2nXI/AAAAAAAAHUI/xZADOiozVEkVZuPfgmOAYp2rfSuHyljegCLcBGAs/s1600/2-201712276.jpg] [Tập 10|http://banhtv.com/xem-phim/nhung-ga-toi-thanh-pho-toi-loi-tap-10-bad-guys-evil-city-2017-ep-10-6253-e54442.html&img=https://3.bp.blogspot.com/-w7UHegI4NvA/WjYeuJ_2nXI/AAAAAAAAHUI/xZADOiozVEkVZuPfgmOAYp2rfSuHyljegCLcBGAs/s1600/2-201712276.jpg] [Tập 11|http://banhtv.com/xem-phim/nhung-ga-toi-thanh-pho-toi-loi-tap-11-bad-guys-evil-city-2017-ep-11-6253-e54792.html&img=https://3.bp.blogspot.com/-w7UHegI4NvA/WjYeuJ_2nXI/AAAAAAAAHUI/xZADOiozVEkVZuPfgmOAYp2rfSuHyljegCLcBGAs/s1600/2-201712276.jpg] [Tập 12|http://banhtv.com/xem-phim/nhung-ga-toi-thanh-pho-toi-loi-tap-12-bad-guys-evil-city-2017-ep-12-6253-e54836.html&img=https://3.bp.blogspot.com/-w7UHegI4NvA/WjYeuJ_2nXI/AAAAAAAAHUI/xZADOiozVEkVZuPfgmOAYp2rfSuHyljegCLcBGAs/s1600/2-201712276.jpg] [Tập 13|http://banhtv.com/xem-phim/nhung-ga-toi-thanh-pho-toi-loi-tap-13-bad-guys-evil-city-2017-ep-13-6253-e55185.html&img=https://3.bp.blogspot.com/-w7UHegI4NvA/WjYeuJ_2nXI/AAAAAAAAHUI/xZADOiozVEkVZuPfgmOAYp2rfSuHyljegCLcBGAs/s1600/2-201712276.jpg] [Tập 14|http://banhtv.com/xem-phim/nhung-ga-toi-thanh-pho-toi-loi-tap-14-bad-guys-evil-city-2017-ep-14-6253-e55220.html&img=https://3.bp.blogspot.com/-w7UHegI4NvA/WjYeuJ_2nXI/AAAAAAAAHUI/xZADOiozVEkVZuPfgmOAYp2rfSuHyljegCLcBGAs/s1600/2-201712276.jpg] [Tập 15|http://banhtv.com/xem-phim/nhung-ga-toi-thanh-pho-toi-loi-tap-15-bad-guys-evil-city-2017-ep-15-6253-e55504.html&img=https://3.bp.blogspot.com/-w7UHegI4NvA/WjYeuJ_2nXI/AAAAAAAAHUI/xZADOiozVEkVZuPfgmOAYp2rfSuHyljegCLcBGAs/s1600/2-201712276.jpg] [Tập 16-End|http://banhtv.com/xem-phim/nhung-ga-toi-thanh-pho-toi-loi-tap-16-bad-guys-evil-city-2017-ep-16-6253-e55548.html&img=https://3.bp.blogspot.com/-w7UHegI4NvA/WjYeuJ_2nXI/AAAAAAAAHUI/xZADOiozVEkVZuPfgmOAYp2rfSuHyljegCLcBGAs/s1600/2-201712276.jpg] [/link]
loading...
Loading...