Nếu bạn thấy báo hỏng/load chậm vui lòng chờ trong giây lát , chọn lại tập vài lần hoặc chọn các server khác nếu có.
Thể Loại:
Quốc Gia:
Diễn Viên:
Loading...
Trạng Thái


[stt/ Tập 16/16 Vietsub]
[info] [+] Những Kẻ Tung Hứng - Jugglers [+] [+] Phim Những Kẻ Tung Hứng Cuộc sống của Jwa Yoon Yi (Baek Jin Hee) từng rất thụ động, chỉ biết chăm chỉ, tận tình và vâng lời người khác. Trong khi đó, Nam Chi Won tuy là giám đốc của công ty HB nhưng lại từ chối mọi sự quan tâm mà những người khác dành cho mình.cũng như không muốn phát triển mối quan hệ với những người xung quanh. Chàng trai và cô gái gặp nhau, liệu quan hệ giữa họ có chỉ dừng lại ở mức sếp và thư ký hay không. [+] Tâm Lý - Tình Cảm [+] Hàn Quốc [+] Baek Jin Hee, Daniel Choi, Lee Won Geun, Kang Hye Jung [/info] [link] [Tập 1|http://banhtv.com/xem-phim/nhung-ke-tung-hung-tap-1-jugglers-2017-ep-1-6193-e52308.html&img=https://1.bp.blogspot.com/-G1k6EqRhwW8/Wi81yjsFzAI/AAAAAAAAHMw/PiMHzb366n8-0WOe5L5KytLF3w6_IguZACLcBGAs/s1600/bg_01_jtu27760.jpg] [Tập 2|http://banhtv.com/xem-phim/nhung-ke-tung-hung-tap-2-jugglers-2017-ep-2-6193-e52407.html&img=https://1.bp.blogspot.com/-G1k6EqRhwW8/Wi81yjsFzAI/AAAAAAAAHMw/PiMHzb366n8-0WOe5L5KytLF3w6_IguZACLcBGAs/s1600/bg_01_jtu27760.jpg] [Tập 3|http://banhtv.com/xem-phim/nhung-ke-tung-hung-tap-3-jugglers-2017-ep-3-6193-e52844.html&img=https://1.bp.blogspot.com/-G1k6EqRhwW8/Wi81yjsFzAI/AAAAAAAAHMw/PiMHzb366n8-0WOe5L5KytLF3w6_IguZACLcBGAs/s1600/bg_01_jtu27760.jpg] [Tập 4|http://banhtv.com/xem-phim/nhung-ke-tung-hung-tap-4-jugglers-2017-ep-4-6193-e52899.html&img=https://1.bp.blogspot.com/-G1k6EqRhwW8/Wi81yjsFzAI/AAAAAAAAHMw/PiMHzb366n8-0WOe5L5KytLF3w6_IguZACLcBGAs/s1600/bg_01_jtu27760.jpg] [Tập 5|http://banhtv.com/xem-phim/nhung-ke-tung-hung-tap-5-jugglers-2017-ep-5-6193-e53205.html&img=https://1.bp.blogspot.com/-G1k6EqRhwW8/Wi81yjsFzAI/AAAAAAAAHMw/PiMHzb366n8-0WOe5L5KytLF3w6_IguZACLcBGAs/s1600/bg_01_jtu27760.jpg] [Tập 6|http://banhtv.com/xem-phim/nhung-ke-tung-hung-tap-6-jugglers-2017-ep-6-6193-e53253.html&img=https://1.bp.blogspot.com/-G1k6EqRhwW8/Wi81yjsFzAI/AAAAAAAAHMw/PiMHzb366n8-0WOe5L5KytLF3w6_IguZACLcBGAs/s1600/bg_01_jtu27760.jpg] [Tập 7|http://banhtv.com/xem-phim/nhung-ke-tung-hung-tap-7-jugglers-2017-ep-7-6193-e53536.html&img=https://1.bp.blogspot.com/-G1k6EqRhwW8/Wi81yjsFzAI/AAAAAAAAHMw/PiMHzb366n8-0WOe5L5KytLF3w6_IguZACLcBGAs/s1600/bg_01_jtu27760.jpg] [Tập 8|http://banhtv.com/xem-phim/nhung-ke-tung-hung-tap-8-jugglers-2017-ep-8-6193-e53575.html&img=https://1.bp.blogspot.com/-G1k6EqRhwW8/Wi81yjsFzAI/AAAAAAAAHMw/PiMHzb366n8-0WOe5L5KytLF3w6_IguZACLcBGAs/s1600/bg_01_jtu27760.jpg] [Tập 9|http://banhtv.com/xem-phim/nhung-ke-tung-hung-tap-9-jugglers-2017-ep-9-6193-e53801.html&img=https://1.bp.blogspot.com/-G1k6EqRhwW8/Wi81yjsFzAI/AAAAAAAAHMw/PiMHzb366n8-0WOe5L5KytLF3w6_IguZACLcBGAs/s1600/bg_01_jtu27760.jpg] [Tập 10|http://banhtv.com/xem-phim/nhung-ke-tung-hung-tap-10-jugglers-2017-ep-10-6193-e53840.html&img=https://1.bp.blogspot.com/-G1k6EqRhwW8/Wi81yjsFzAI/AAAAAAAAHMw/PiMHzb366n8-0WOe5L5KytLF3w6_IguZACLcBGAs/s1600/bg_01_jtu27760.jpg] [Tập 11|http://banhtv.com/xem-phim/nhung-ke-tung-hung-tap-11-jugglers-2017-ep-11-6193-e54135.html&img=https://1.bp.blogspot.com/-G1k6EqRhwW8/Wi81yjsFzAI/AAAAAAAAHMw/PiMHzb366n8-0WOe5L5KytLF3w6_IguZACLcBGAs/s1600/bg_01_jtu27760.jpg] [Tập 12|http://banhtv.com/xem-phim/nhung-ke-tung-hung-tap-12-jugglers-2017-ep-12-6193-e54187.html&img=https://1.bp.blogspot.com/-G1k6EqRhwW8/Wi81yjsFzAI/AAAAAAAAHMw/PiMHzb366n8-0WOe5L5KytLF3w6_IguZACLcBGAs/s1600/bg_01_jtu27760.jpg] [Tập 13|http://banhtv.com/xem-phim/nhung-ke-tung-hung-tap-13-jugglers-2017-ep-13-6193-e54487.html&img=https://1.bp.blogspot.com/-G1k6EqRhwW8/Wi81yjsFzAI/AAAAAAAAHMw/PiMHzb366n8-0WOe5L5KytLF3w6_IguZACLcBGAs/s1600/bg_01_jtu27760.jpg] [Tập 14|http://banhtv.com/xem-phim/nhung-ke-tung-hung-tap-14-jugglers-2017-ep-14-6193-e54554.html&img=https://1.bp.blogspot.com/-G1k6EqRhwW8/Wi81yjsFzAI/AAAAAAAAHMw/PiMHzb366n8-0WOe5L5KytLF3w6_IguZACLcBGAs/s1600/bg_01_jtu27760.jpg] [Tập 15|http://banhtv.com/xem-phim/nhung-ke-tung-hung-tap-15-jugglers-2017-ep-15-6193-e54891.html&img=https://1.bp.blogspot.com/-G1k6EqRhwW8/Wi81yjsFzAI/AAAAAAAAHMw/PiMHzb366n8-0WOe5L5KytLF3w6_IguZACLcBGAs/s1600/bg_01_jtu27760.jpg] [Tập 16-End|http://banhtv.com/xem-phim/nhung-ke-tung-hung-tap-16-jugglers-2017-ep-16-6193-e54971.html&img=https://1.bp.blogspot.com/-G1k6EqRhwW8/Wi81yjsFzAI/AAAAAAAAHMw/PiMHzb366n8-0WOe5L5KytLF3w6_IguZACLcBGAs/s1600/bg_01_jtu27760.jpg] [/link]
loading...
Loading...