Nếu bạn thấy báo hỏng/load chậm vui lòng chờ trong giây lát , chọn lại tập vài lần hoặc chọn các server khác nếu có.
Thể Loại:
Quốc Gia:
Diễn Viên:
Loading...
Trạng Thái


[stt/ 20/20 Vietsub + Thuyết Minh]
[info] [+] Nữ Hoàng Bình Phẩm - Gogh The Starry Night [+] [+] Gogh The Starry Night - Nữ Hoàng Bình Phẩm là câu chuyện thú vị về hành trình đi tìm tình yêu thật sự của một cô gái vô cùng quyến rũ làm nghề quảng cáo, nhưng cô lúc nào cũng đánh giá, chấm điểm mọi thứ xung quanh. [+] Phim hài hước, Phim tâm lý, Phim tình cảm-Lãng mạn, Phim bộ Hàn Quốc, Phim bộ [+] [+] Park Shin Hye, Lee Jong Suk, Kim Young Kwang, Yuri [/info] [link] [Tập 1|http://banhtv.com/xem-phim/nu-hoang-binh-pham-tap-1-gogh-the-starry-night-2016-ep-1-2891-e22775.html&img=http://banhtv.com/uploads/2016/11/500/nuhoang-201611403.jpg] [Tập 2|http://banhtv.com/xem-phim/nu-hoang-binh-pham-tap-2-gogh-the-starry-night-2016-ep-2-2891-e22776.html&img=http://banhtv.com/uploads/2016/11/500/nuhoang-201611403.jpg] [Tập 3|http://banhtv.com/xem-phim/nu-hoang-binh-pham-tap-3-gogh-the-starry-night-2016-ep-3-2891-e22777.html&img=http://banhtv.com/uploads/2016/11/500/nuhoang-201611403.jpg] [Tập 4|http://banhtv.com/xem-phim/nu-hoang-binh-pham-tap-4-gogh-the-starry-night-2016-ep-4-2891-e22778.html&img=http://banhtv.com/uploads/2016/11/500/nuhoang-201611403.jpg] [Tập 5|http://banhtv.com/xem-phim/nu-hoang-binh-pham-tap-5-gogh-the-starry-night-2016-ep-5-2891-e22779.html&img=http://banhtv.com/uploads/2016/11/500/nuhoang-201611403.jpg] [Tập 6|http://banhtv.com/xem-phim/nu-hoang-binh-pham-tap-6-gogh-the-starry-night-2016-ep-6-2891-e22780.html&img=http://banhtv.com/uploads/2016/11/500/nuhoang-201611403.jpg] [Tập 7|http://banhtv.com/xem-phim/nu-hoang-binh-pham-tap-7-gogh-the-starry-night-2016-ep-7-2891-e22781.html&img=http://banhtv.com/uploads/2016/11/500/nuhoang-201611403.jpg] [Tập 8|http://banhtv.com/xem-phim/nu-hoang-binh-pham-tap-8-gogh-the-starry-night-2016-ep-8-2891-e22782.html&img=http://banhtv.com/uploads/2016/11/500/nuhoang-201611403.jpg] [Tập 9|http://banhtv.com/xem-phim/nu-hoang-binh-pham-tap-9-gogh-the-starry-night-2016-ep-9-2891-e22783.html&img=http://banhtv.com/uploads/2016/11/500/nuhoang-201611403.jpg] [Tập 10|http://banhtv.com/xem-phim/nu-hoang-binh-pham-tap-10-gogh-the-starry-night-2016-ep-10-2891-e22784.html&img=http://banhtv.com/uploads/2016/11/500/nuhoang-201611403.jpg] [Tập 11|http://banhtv.com/xem-phim/nu-hoang-binh-pham-tap-11-gogh-the-starry-night-2016-ep-11-2891-e22785.html&img=http://banhtv.com/uploads/2016/11/500/nuhoang-201611403.jpg] [Tập 12|http://banhtv.com/xem-phim/nu-hoang-binh-pham-tap-12-gogh-the-starry-night-2016-ep-12-2891-e22786.html&img=http://banhtv.com/uploads/2016/11/500/nuhoang-201611403.jpg] [Tập 13|http://banhtv.com/xem-phim/nu-hoang-binh-pham-tap-13-gogh-the-starry-night-2016-ep-13-2891-e22787.html&img=http://banhtv.com/uploads/2016/11/500/nuhoang-201611403.jpg] [Tập 14|http://banhtv.com/xem-phim/nu-hoang-binh-pham-tap-14-gogh-the-starry-night-2016-ep-14-2891-e22788.html&img=http://banhtv.com/uploads/2016/11/500/nuhoang-201611403.jpg] [Tập 15|http://banhtv.com/xem-phim/nu-hoang-binh-pham-tap-15-gogh-the-starry-night-2016-ep-15-2891-e22789.html&img=http://banhtv.com/uploads/2016/11/500/nuhoang-201611403.jpg] [Tập 16|http://banhtv.com/xem-phim/nu-hoang-binh-pham-tap-16-gogh-the-starry-night-2016-ep-16-2891-e22790.html&img=http://banhtv.com/uploads/2016/11/500/nuhoang-201611403.jpg] [Tập 17|http://banhtv.com/xem-phim/nu-hoang-binh-pham-tap-17-gogh-the-starry-night-2016-ep-17-2891-e22791.html&img=http://banhtv.com/uploads/2016/11/500/nuhoang-201611403.jpg] [Tập 18|http://banhtv.com/xem-phim/nu-hoang-binh-pham-tap-18-gogh-the-starry-night-2016-ep-18-2891-e22792.html&img=http://banhtv.com/uploads/2016/11/500/nuhoang-201611403.jpg] [Tập 19|http://banhtv.com/xem-phim/nu-hoang-binh-pham-tap-19-gogh-the-starry-night-2016-ep-19-2891-e22793.html&img=http://banhtv.com/uploads/2016/11/500/nuhoang-201611403.jpg] [Tập 20End|http://banhtv.com/xem-phim/nu-hoang-binh-pham-tap-20-gogh-the-starry-night-2016-ep-20-2891-e22794.html&img=http://banhtv.com/uploads/2016/11/500/nuhoang-201611403.jpg] [/link]
loading...
Loading...