Nếu bạn thấy báo hỏng/load chậm vui lòng chờ trong giây lát , chọn lại tập vài lần hoặc chọn các server khác nếu có.
Thể Loại:
Quốc Gia:
Diễn Viên:
Loading...
Trạng Thái


[stt/ Tập 20/20 Vietsub + Thuyết Minh]
[info] [+] Thợ Săn Thành Phố - City Hunter [+] [+] Thợ Săn Thành Phố - City Hunter: Được chuyển thể từ cuốn manga nổi tiếng thập niên 1980 của Hojo Tsukasa, City Hunter xoay quanh chàng thám tử "sát gái", một chàng trai ăn chơi nhưng lại vô cùng giỏi giang và tốt bụng. Anh luôn cố gắng hết mình để loại bỏ bọn tội phạm trong thành phố... [+] Phiêu lưu - Hành động [+] Hàn Quốc [+] Lee Min Ho, Park Min Young, Lee Joon Hyuk [/info] [link]

Server Quốc Tế (Vietsub)


[Tập 1*http://bilutv.com/xem-phim/tho-san-thanh-pho-city-hunter-2011-tap-1-658_e7009.html&img=https://1.bp.blogspot.com/-i57TLKCVWCs/WiVh9zJGkMI/AAAAAAAAHAI/tXCxZVNz-kg2TBvh2xcVPH1rIBqkO-FkwCLcBGAs/s1600/1-201610562.jpg] [Tập 2*http://bilutv.com/xem-phim/tho-san-thanh-pho-city-hunter-2011-tap-2-658_e7010.html&img=https://1.bp.blogspot.com/-i57TLKCVWCs/WiVh9zJGkMI/AAAAAAAAHAI/tXCxZVNz-kg2TBvh2xcVPH1rIBqkO-FkwCLcBGAs/s1600/1-201610562.jpg] [Tập 3*http://bilutv.com/xem-phim/tho-san-thanh-pho-city-hunter-2011-tap-3-658_e7011.html&img=https://1.bp.blogspot.com/-i57TLKCVWCs/WiVh9zJGkMI/AAAAAAAAHAI/tXCxZVNz-kg2TBvh2xcVPH1rIBqkO-FkwCLcBGAs/s1600/1-201610562.jpg] [Tập 4*http://bilutv.com/xem-phim/tho-san-thanh-pho-city-hunter-2011-tap-4-658_e7012.html&img=https://1.bp.blogspot.com/-i57TLKCVWCs/WiVh9zJGkMI/AAAAAAAAHAI/tXCxZVNz-kg2TBvh2xcVPH1rIBqkO-FkwCLcBGAs/s1600/1-201610562.jpg] [Tập 5*http://bilutv.com/xem-phim/tho-san-thanh-pho-city-hunter-2011-tap-5-658_e7015.html&img=https://1.bp.blogspot.com/-i57TLKCVWCs/WiVh9zJGkMI/AAAAAAAAHAI/tXCxZVNz-kg2TBvh2xcVPH1rIBqkO-FkwCLcBGAs/s1600/1-201610562.jpg] [Tập 6*http://bilutv.com/xem-phim/tho-san-thanh-pho-city-hunter-2011-tap-6-658_e7016.html&img=https://1.bp.blogspot.com/-i57TLKCVWCs/WiVh9zJGkMI/AAAAAAAAHAI/tXCxZVNz-kg2TBvh2xcVPH1rIBqkO-FkwCLcBGAs/s1600/1-201610562.jpg] [Tập 7*http://bilutv.com/xem-phim/tho-san-thanh-pho-city-hunter-2011-tap-7-658_e7017.html&img=https://1.bp.blogspot.com/-i57TLKCVWCs/WiVh9zJGkMI/AAAAAAAAHAI/tXCxZVNz-kg2TBvh2xcVPH1rIBqkO-FkwCLcBGAs/s1600/1-201610562.jpg] [Tập 8*http://bilutv.com/xem-phim/tho-san-thanh-pho-city-hunter-2011-tap-8-658_e7018.html&img=https://1.bp.blogspot.com/-i57TLKCVWCs/WiVh9zJGkMI/AAAAAAAAHAI/tXCxZVNz-kg2TBvh2xcVPH1rIBqkO-FkwCLcBGAs/s1600/1-201610562.jpg] [Tập 9*http://bilutv.com/xem-phim/tho-san-thanh-pho-city-hunter-2011-tap-9-658_e7019.html&img=https://1.bp.blogspot.com/-i57TLKCVWCs/WiVh9zJGkMI/AAAAAAAAHAI/tXCxZVNz-kg2TBvh2xcVPH1rIBqkO-FkwCLcBGAs/s1600/1-201610562.jpg] [Tập 10*http://bilutv.com/xem-phim/tho-san-thanh-pho-city-hunter-2011-tap-10-658_e7020.html&img=https://1.bp.blogspot.com/-i57TLKCVWCs/WiVh9zJGkMI/AAAAAAAAHAI/tXCxZVNz-kg2TBvh2xcVPH1rIBqkO-FkwCLcBGAs/s1600/1-201610562.jpg] [Tập 11*http://bilutv.com/xem-phim/tho-san-thanh-pho-city-hunter-2011-tap-11-658_e7021.html&img=https://1.bp.blogspot.com/-i57TLKCVWCs/WiVh9zJGkMI/AAAAAAAAHAI/tXCxZVNz-kg2TBvh2xcVPH1rIBqkO-FkwCLcBGAs/s1600/1-201610562.jpg] [Tập 12*http://bilutv.com/xem-phim/tho-san-thanh-pho-city-hunter-2011-tap-12-658_e7022.html&img=https://1.bp.blogspot.com/-i57TLKCVWCs/WiVh9zJGkMI/AAAAAAAAHAI/tXCxZVNz-kg2TBvh2xcVPH1rIBqkO-FkwCLcBGAs/s1600/1-201610562.jpg] [Tập 13*http://bilutv.com/xem-phim/tho-san-thanh-pho-city-hunter-2011-tap-13-658_e7023.html&img=https://1.bp.blogspot.com/-i57TLKCVWCs/WiVh9zJGkMI/AAAAAAAAHAI/tXCxZVNz-kg2TBvh2xcVPH1rIBqkO-FkwCLcBGAs/s1600/1-201610562.jpg] [Tập 14*http://bilutv.com/xem-phim/tho-san-thanh-pho-city-hunter-2011-tap-14-658_e7024.html&img=https://1.bp.blogspot.com/-i57TLKCVWCs/WiVh9zJGkMI/AAAAAAAAHAI/tXCxZVNz-kg2TBvh2xcVPH1rIBqkO-FkwCLcBGAs/s1600/1-201610562.jpg] [Tập 15*http://bilutv.com/xem-phim/tho-san-thanh-pho-city-hunter-2011-tap-15-658_e7025.html&img=https://1.bp.blogspot.com/-i57TLKCVWCs/WiVh9zJGkMI/AAAAAAAAHAI/tXCxZVNz-kg2TBvh2xcVPH1rIBqkO-FkwCLcBGAs/s1600/1-201610562.jpg] [Tập 16*http://bilutv.com/xem-phim/tho-san-thanh-pho-city-hunter-2011-tap-16-658_e7027.html&img=https://1.bp.blogspot.com/-i57TLKCVWCs/WiVh9zJGkMI/AAAAAAAAHAI/tXCxZVNz-kg2TBvh2xcVPH1rIBqkO-FkwCLcBGAs/s1600/1-201610562.jpg] [Tập 17*http://bilutv.com/xem-phim/tho-san-thanh-pho-city-hunter-2011-tap-17-658_e7028.html&img=https://1.bp.blogspot.com/-i57TLKCVWCs/WiVh9zJGkMI/AAAAAAAAHAI/tXCxZVNz-kg2TBvh2xcVPH1rIBqkO-FkwCLcBGAs/s1600/1-201610562.jpg] [Tập 18*http://bilutv.com/xem-phim/tho-san-thanh-pho-city-hunter-2011-tap-18-658_e7029.html&img=https://1.bp.blogspot.com/-i57TLKCVWCs/WiVh9zJGkMI/AAAAAAAAHAI/tXCxZVNz-kg2TBvh2xcVPH1rIBqkO-FkwCLcBGAs/s1600/1-201610562.jpg] [Tập 19*http://bilutv.com/xem-phim/tho-san-thanh-pho-city-hunter-2011-tap-19-658_e7030.html&img=https://1.bp.blogspot.com/-i57TLKCVWCs/WiVh9zJGkMI/AAAAAAAAHAI/tXCxZVNz-kg2TBvh2xcVPH1rIBqkO-FkwCLcBGAs/s1600/1-201610562.jpg] [Tập 20 - End*http://bilutv.com/xem-phim/tho-san-thanh-pho-city-hunter-2011-tap-20-658_e7031.html&img=https://1.bp.blogspot.com/-i57TLKCVWCs/WiVh9zJGkMI/AAAAAAAAHAI/tXCxZVNz-kg2TBvh2xcVPH1rIBqkO-FkwCLcBGAs/s1600/1-201610562.jpg] [/link] [link]

Server Quốc Tế (Thuyết Minh)


[Tập 1*http://banhtv.com/xem-phim/tho-san-thanh-pho-tap-1-city-hunter-2011-ep-1-1850-e17218.html&img=https://1.bp.blogspot.com/-i57TLKCVWCs/WiVh9zJGkMI/AAAAAAAAHAI/tXCxZVNz-kg2TBvh2xcVPH1rIBqkO-FkwCLcBGAs/s1600/1-201610562.jpg] [Tập 2*http://banhtv.com/xem-phim/tho-san-thanh-pho-tap-2-city-hunter-2011-ep-2-1850-e17219.html&img=https://1.bp.blogspot.com/-i57TLKCVWCs/WiVh9zJGkMI/AAAAAAAAHAI/tXCxZVNz-kg2TBvh2xcVPH1rIBqkO-FkwCLcBGAs/s1600/1-201610562.jpg] [Tập 3*http://banhtv.com/xem-phim/tho-san-thanh-pho-tap-3-city-hunter-2011-ep-3-1850-e17220.html&img=https://1.bp.blogspot.com/-i57TLKCVWCs/WiVh9zJGkMI/AAAAAAAAHAI/tXCxZVNz-kg2TBvh2xcVPH1rIBqkO-FkwCLcBGAs/s1600/1-201610562.jpg] [Tập 4*http://banhtv.com/xem-phim/tho-san-thanh-pho-tap-4-city-hunter-2011-ep-4-1850-e17221.html&img=https://1.bp.blogspot.com/-i57TLKCVWCs/WiVh9zJGkMI/AAAAAAAAHAI/tXCxZVNz-kg2TBvh2xcVPH1rIBqkO-FkwCLcBGAs/s1600/1-201610562.jpg] [Tập 5*http://banhtv.com/xem-phim/tho-san-thanh-pho-tap-5-city-hunter-2011-ep-5-1850-e17222.html&img=https://1.bp.blogspot.com/-i57TLKCVWCs/WiVh9zJGkMI/AAAAAAAAHAI/tXCxZVNz-kg2TBvh2xcVPH1rIBqkO-FkwCLcBGAs/s1600/1-201610562.jpg] [Tập 6*http://banhtv.com/xem-phim/tho-san-thanh-pho-tap-6-city-hunter-2011-ep-6-1850-e17223.html&img=https://1.bp.blogspot.com/-i57TLKCVWCs/WiVh9zJGkMI/AAAAAAAAHAI/tXCxZVNz-kg2TBvh2xcVPH1rIBqkO-FkwCLcBGAs/s1600/1-201610562.jpg] [Tập 7*http://banhtv.com/xem-phim/tho-san-thanh-pho-tap-7-city-hunter-2011-ep-7-1850-e17224.html&img=https://1.bp.blogspot.com/-i57TLKCVWCs/WiVh9zJGkMI/AAAAAAAAHAI/tXCxZVNz-kg2TBvh2xcVPH1rIBqkO-FkwCLcBGAs/s1600/1-201610562.jpg] [Tập 8*http://banhtv.com/xem-phim/tho-san-thanh-pho-tap-8-city-hunter-2011-ep-8-1850-e17225.html&img=https://1.bp.blogspot.com/-i57TLKCVWCs/WiVh9zJGkMI/AAAAAAAAHAI/tXCxZVNz-kg2TBvh2xcVPH1rIBqkO-FkwCLcBGAs/s1600/1-201610562.jpg] [Tập 9*http://banhtv.com/xem-phim/tho-san-thanh-pho-tap-9-city-hunter-2011-ep-9-1850-e17226.html&img=https://1.bp.blogspot.com/-i57TLKCVWCs/WiVh9zJGkMI/AAAAAAAAHAI/tXCxZVNz-kg2TBvh2xcVPH1rIBqkO-FkwCLcBGAs/s1600/1-201610562.jpg] [Tập 10*http://banhtv.com/xem-phim/tho-san-thanh-pho-tap-10-city-hunter-2011-ep-10-1850-e17227.html&img=https://1.bp.blogspot.com/-i57TLKCVWCs/WiVh9zJGkMI/AAAAAAAAHAI/tXCxZVNz-kg2TBvh2xcVPH1rIBqkO-FkwCLcBGAs/s1600/1-201610562.jpg] [Tập 11*http://banhtv.com/xem-phim/tho-san-thanh-pho-tap-11-city-hunter-2011-ep-11-1850-e17228.html&img=https://1.bp.blogspot.com/-i57TLKCVWCs/WiVh9zJGkMI/AAAAAAAAHAI/tXCxZVNz-kg2TBvh2xcVPH1rIBqkO-FkwCLcBGAs/s1600/1-201610562.jpg] [Tập 12*http://banhtv.com/xem-phim/tho-san-thanh-pho-tap-12-city-hunter-2011-ep-12-1850-e17229.html&img=https://1.bp.blogspot.com/-i57TLKCVWCs/WiVh9zJGkMI/AAAAAAAAHAI/tXCxZVNz-kg2TBvh2xcVPH1rIBqkO-FkwCLcBGAs/s1600/1-201610562.jpg] [Tập 13*http://banhtv.com/xem-phim/tho-san-thanh-pho-tap-13-city-hunter-2011-ep-13-1850-e17230.html&img=https://1.bp.blogspot.com/-i57TLKCVWCs/WiVh9zJGkMI/AAAAAAAAHAI/tXCxZVNz-kg2TBvh2xcVPH1rIBqkO-FkwCLcBGAs/s1600/1-201610562.jpg] [Tập 14*http://banhtv.com/xem-phim/tho-san-thanh-pho-tap-14-city-hunter-2011-ep-14-1850-e17231.html&img=https://1.bp.blogspot.com/-i57TLKCVWCs/WiVh9zJGkMI/AAAAAAAAHAI/tXCxZVNz-kg2TBvh2xcVPH1rIBqkO-FkwCLcBGAs/s1600/1-201610562.jpg] [Tập 15*http://banhtv.com/xem-phim/tho-san-thanh-pho-tap-15-city-hunter-2011-ep-15-1850-e17232.html&img=https://1.bp.blogspot.com/-i57TLKCVWCs/WiVh9zJGkMI/AAAAAAAAHAI/tXCxZVNz-kg2TBvh2xcVPH1rIBqkO-FkwCLcBGAs/s1600/1-201610562.jpg] [Tập 16*http://banhtv.com/xem-phim/tho-san-thanh-pho-tap-16-city-hunter-2011-ep-16-1850-e17233.html&img=https://1.bp.blogspot.com/-i57TLKCVWCs/WiVh9zJGkMI/AAAAAAAAHAI/tXCxZVNz-kg2TBvh2xcVPH1rIBqkO-FkwCLcBGAs/s1600/1-201610562.jpg] [Tập 17*http://banhtv.com/xem-phim/tho-san-thanh-pho-tap-17-city-hunter-2011-ep-17-1850-e17234.html&img=https://1.bp.blogspot.com/-i57TLKCVWCs/WiVh9zJGkMI/AAAAAAAAHAI/tXCxZVNz-kg2TBvh2xcVPH1rIBqkO-FkwCLcBGAs/s1600/1-201610562.jpg] [Tập 18*http://banhtv.com/xem-phim/tho-san-thanh-pho-tap-18-city-hunter-2011-ep-18-1850-e17235.html&img=https://1.bp.blogspot.com/-i57TLKCVWCs/WiVh9zJGkMI/AAAAAAAAHAI/tXCxZVNz-kg2TBvh2xcVPH1rIBqkO-FkwCLcBGAs/s1600/1-201610562.jpg] [Tập 19*http://banhtv.com/xem-phim/tho-san-thanh-pho-tap-19-city-hunter-2011-ep-19-1850-e17236.html&img=https://1.bp.blogspot.com/-i57TLKCVWCs/WiVh9zJGkMI/AAAAAAAAHAI/tXCxZVNz-kg2TBvh2xcVPH1rIBqkO-FkwCLcBGAs/s1600/1-201610562.jpg] [Tập 20 - End*http://banhtv.com/xem-phim/tho-san-thanh-pho-tap-20-city-hunter-2011-ep-20-1850-e17237.html&img=https://1.bp.blogspot.com/-i57TLKCVWCs/WiVh9zJGkMI/AAAAAAAAHAI/tXCxZVNz-kg2TBvh2xcVPH1rIBqkO-FkwCLcBGAs/s1600/1-201610562.jpg] [/link]
loading...
Loading...