Nếu bạn thấy báo hỏng/load chậm vui lòng chờ trong giây lát , chọn lại tập vài lần hoặc chọn các server khác nếu có.
Thể Loại:
Quốc Gia:
Diễn Viên:
Loading...
Trạng Thái


[stt/Tập 16/16 Vietsub ]
[info] [+] Trường Học Moorim - Moorim School: Saga of the Brave [+] [+] Trường Học Moorim, Moorim School: Saga of the Brave 2016 Phim Trường Học Moorim VietSub. Bộ phim Trường Học Moorim 2016 - Moorim School: Sage of the Brave kể về ngôi trường Moorim đặc biệt. Nơi đây, tập trung các giáo viên và học sinh từ những nước khác nhau, mỗi người đều có những câu chuyện riêng để kể. Ngôi trường không chỉ tập trung vào điểm số học tập cao. Mà ở đây, hiệu trưởng, giáo viên còn dạy cho học sinh những đức tính quý báu như sự trung thực, niềm tin, sự hy sinh [+] Tâm Lý - Tình Cảm, Gia Đình - Học Đường [+] Hàn quốc [+] Lee Hyun Woo, Jung Yoo Jin, Shin Hyun Joon, Seo Ye Ji, VIXX Hongbin [/info] [link] [Tập 1|http://bilutv.com/xem-phim/truong-hoc-moorim-moorim-school-saga-of-the-brave-2016-tap-1-403_e5357.html&img=https://4.bp.blogspot.com/-t8DabFxt7xM/Wj9xERhp3nI/AAAAAAAAHck/GaL_iJ_JnS4NVLu4HG58E4elKx1FcYjowCLcBGAs/s1600/truong-hoc-moorim-moorim-school-saga-of-the-brave-2016-201601210.jpg] [Tập 2|http://bilutv.com/xem-phim/truong-hoc-moorim-moorim-school-saga-of-the-brave-2016-tap-2-403_e5942.html&img=https://4.bp.blogspot.com/-t8DabFxt7xM/Wj9xERhp3nI/AAAAAAAAHck/GaL_iJ_JnS4NVLu4HG58E4elKx1FcYjowCLcBGAs/s1600/truong-hoc-moorim-moorim-school-saga-of-the-brave-2016-201601210.jpg] [Tập 3|http://bilutv.com/xem-phim/truong-hoc-moorim-moorim-school-saga-of-the-brave-2016-tap-3-403_e5989.html&img=https://4.bp.blogspot.com/-t8DabFxt7xM/Wj9xERhp3nI/AAAAAAAAHck/GaL_iJ_JnS4NVLu4HG58E4elKx1FcYjowCLcBGAs/s1600/truong-hoc-moorim-moorim-school-saga-of-the-brave-2016-201601210.jpg] [Tập 4|http://bilutv.com/xem-phim/truong-hoc-moorim-moorim-school-saga-of-the-brave-2016-tap-4-403_e6625.html&img=https://4.bp.blogspot.com/-t8DabFxt7xM/Wj9xERhp3nI/AAAAAAAAHck/GaL_iJ_JnS4NVLu4HG58E4elKx1FcYjowCLcBGAs/s1600/truong-hoc-moorim-moorim-school-saga-of-the-brave-2016-201601210.jpg] [Tập 5|http://bilutv.com/xem-phim/truong-hoc-moorim-moorim-school-saga-of-the-brave-2016-tap-5-403_e7598.html&img=https://4.bp.blogspot.com/-t8DabFxt7xM/Wj9xERhp3nI/AAAAAAAAHck/GaL_iJ_JnS4NVLu4HG58E4elKx1FcYjowCLcBGAs/s1600/truong-hoc-moorim-moorim-school-saga-of-the-brave-2016-201601210.jpg] [Tập 6|http://bilutv.com/xem-phim/truong-hoc-moorim-moorim-school-saga-of-the-brave-2016-tap-6-403_e7894.html&img=https://4.bp.blogspot.com/-t8DabFxt7xM/Wj9xERhp3nI/AAAAAAAAHck/GaL_iJ_JnS4NVLu4HG58E4elKx1FcYjowCLcBGAs/s1600/truong-hoc-moorim-moorim-school-saga-of-the-brave-2016-201601210.jpg] [Tập 7|http://bilutv.com/xem-phim/truong-hoc-moorim-moorim-school-saga-of-the-brave-2016-tap-7-403_e7901.html&img=https://4.bp.blogspot.com/-t8DabFxt7xM/Wj9xERhp3nI/AAAAAAAAHck/GaL_iJ_JnS4NVLu4HG58E4elKx1FcYjowCLcBGAs/s1600/truong-hoc-moorim-moorim-school-saga-of-the-brave-2016-201601210.jpg] [Tập 8|http://bilutv.com/xem-phim/truong-hoc-moorim-moorim-school-saga-of-the-brave-2016-tap-8-403_e9024.html&img=https://4.bp.blogspot.com/-t8DabFxt7xM/Wj9xERhp3nI/AAAAAAAAHck/GaL_iJ_JnS4NVLu4HG58E4elKx1FcYjowCLcBGAs/s1600/truong-hoc-moorim-moorim-school-saga-of-the-brave-2016-201601210.jpg] [Tập 9|http://bilutv.com/xem-phim/truong-hoc-moorim-moorim-school-saga-of-the-brave-2016-tap-9-403_e11183.html&img=https://4.bp.blogspot.com/-t8DabFxt7xM/Wj9xERhp3nI/AAAAAAAAHck/GaL_iJ_JnS4NVLu4HG58E4elKx1FcYjowCLcBGAs/s1600/truong-hoc-moorim-moorim-school-saga-of-the-brave-2016-201601210.jpg] [Tập 10|http://bilutv.com/xem-phim/truong-hoc-moorim-moorim-school-saga-of-the-brave-2016-tap-10-403_e11395.html&img=https://4.bp.blogspot.com/-t8DabFxt7xM/Wj9xERhp3nI/AAAAAAAAHck/GaL_iJ_JnS4NVLu4HG58E4elKx1FcYjowCLcBGAs/s1600/truong-hoc-moorim-moorim-school-saga-of-the-brave-2016-201601210.jpg] [Tập 11|http://bilutv.com/xem-phim/truong-hoc-moorim-moorim-school-saga-of-the-brave-2016-tap-11-403_e11779.html&img=https://4.bp.blogspot.com/-t8DabFxt7xM/Wj9xERhp3nI/AAAAAAAAHck/GaL_iJ_JnS4NVLu4HG58E4elKx1FcYjowCLcBGAs/s1600/truong-hoc-moorim-moorim-school-saga-of-the-brave-2016-201601210.jpg] [Tập 12|http://bilutv.com/xem-phim/truong-hoc-moorim-moorim-school-saga-of-the-brave-2016-tap-12-403_e11816.html&img=https://4.bp.blogspot.com/-t8DabFxt7xM/Wj9xERhp3nI/AAAAAAAAHck/GaL_iJ_JnS4NVLu4HG58E4elKx1FcYjowCLcBGAs/s1600/truong-hoc-moorim-moorim-school-saga-of-the-brave-2016-201601210.jpg] [Tập 13|http://bilutv.com/xem-phim/truong-hoc-moorim-moorim-school-saga-of-the-brave-2016-tap-13-403_e11817.html&img=https://4.bp.blogspot.com/-t8DabFxt7xM/Wj9xERhp3nI/AAAAAAAAHck/GaL_iJ_JnS4NVLu4HG58E4elKx1FcYjowCLcBGAs/s1600/truong-hoc-moorim-moorim-school-saga-of-the-brave-2016-201601210.jpg] [Tập 14|http://bilutv.com/xem-phim/truong-hoc-moorim-moorim-school-saga-of-the-brave-2016-tap-14-403_e12528.html&img=https://4.bp.blogspot.com/-t8DabFxt7xM/Wj9xERhp3nI/AAAAAAAAHck/GaL_iJ_JnS4NVLu4HG58E4elKx1FcYjowCLcBGAs/s1600/truong-hoc-moorim-moorim-school-saga-of-the-brave-2016-201601210.jpg] [Tập 15|http://bilutv.com/xem-phim/truong-hoc-moorim-moorim-school-saga-of-the-brave-2016-tap-15-403_e12667.html&img=https://4.bp.blogspot.com/-t8DabFxt7xM/Wj9xERhp3nI/AAAAAAAAHck/GaL_iJ_JnS4NVLu4HG58E4elKx1FcYjowCLcBGAs/s1600/truong-hoc-moorim-moorim-school-saga-of-the-brave-2016-201601210.jpg] [Tập 16-End|http://bilutv.com/xem-phim/truong-hoc-moorim-moorim-school-saga-of-the-brave-2016-tap-16-403_e12695.html&img=https://4.bp.blogspot.com/-t8DabFxt7xM/Wj9xERhp3nI/AAAAAAAAHck/GaL_iJ_JnS4NVLu4HG58E4elKx1FcYjowCLcBGAs/s1600/truong-hoc-moorim-moorim-school-saga-of-the-brave-2016-201601210.jpg] [/link]
loading...
Loading...