Loading...
Thể Loại:
Quốc Gia:
Diễn Viên:
Loading...
Trạng Thái


[stt/Tập 44/44 Vietsub + Thuyết Minh]
[info] [+] Bắc Thượng Quảng Chỉ Tin Vào Tình Yêu - City Still Believe In Love [+] [+] Phim Bắc Thượng Quảng Chỉ Tin Vào Tình Yêu xoay quanh 1 cặp đôi oan gia ngõ hẹp, lần đầu gặp mặt đã cãi nhau ỏm tỏi ngay giữa đường. Vì tranh chấp quyết liệt, cả 2 thậm chí còn bị đưa đến đồn cảnh sát. Nhưng hóa ra, 2 người lại chính là đồng nghiệp, được sếp phân công làm cùng dự án ở công ty. Về sau, chàng trai yêu cô gái say đắm, nhưng vì lòng tự tôn, chàng nhất mực không chịu thú nhận tình cảm. Để tránh né cô gái, chàng trai liên tục gây ra rắc rối, cuối cùng bị cô gái phát hiện tình yêu thì lại dùng chiêu bài “làm ngơ không biết”. [+] Phim hài hước, Phim tâm lý [+] Trung Quốc [+] Trần Nghiên Hy, Chu Á Văn [/info] [link]

Server Quốc Tế (Thuyết Minh)


[1|https://phimbathu.com/xem-phim/bac-thuong-quang-chi-tin-vao-tinh-yeu-city-still-believe-in-love-2017-tap-1-6905_e66701.html&img=http://banhtv.com/uploads/2017/03/500/city-still-believe-in-love-2017-vietsub-201703212.jpg] [2|https://phimbathu.com/xem-phim/bac-thuong-quang-chi-tin-vao-tinh-yeu-city-still-believe-in-love-2017-tap-2-6905_e66800.html&img=http://banhtv.com/uploads/2017/03/500/city-still-believe-in-love-2017-vietsub-201703212.jpg] [3|https://phimbathu.com/xem-phim/bac-thuong-quang-chi-tin-vao-tinh-yeu-city-still-believe-in-love-2017-tap-3-6905_e98901.html&img=http://banhtv.com/uploads/2017/03/500/city-still-believe-in-love-2017-vietsub-201703212.jpg] [4|https://phimbathu.com/xem-phim/bac-thuong-quang-chi-tin-vao-tinh-yeu-city-still-believe-in-love-2017-tap-4-6905_e98902.html&img=http://banhtv.com/uploads/2017/03/500/city-still-believe-in-love-2017-vietsub-201703212.jpg] [5|https://phimbathu.com/xem-phim/bac-thuong-quang-chi-tin-vao-tinh-yeu-city-still-believe-in-love-2017-tap-5-6905_e98903.html&img=http://banhtv.com/uploads/2017/03/500/city-still-believe-in-love-2017-vietsub-201703212.jpg] [6|https://phimbathu.com/xem-phim/bac-thuong-quang-chi-tin-vao-tinh-yeu-city-still-believe-in-love-2017-tap-6-6905_e98904.html&img=http://banhtv.com/uploads/2017/03/500/city-still-believe-in-love-2017-vietsub-201703212.jpg] [7|https://phimbathu.com/xem-phim/bac-thuong-quang-chi-tin-vao-tinh-yeu-city-still-believe-in-love-2017-tap-7-6905_e98905.html&img=http://banhtv.com/uploads/2017/03/500/city-still-believe-in-love-2017-vietsub-201703212.jpg] [8|https://phimbathu.com/xem-phim/bac-thuong-quang-chi-tin-vao-tinh-yeu-city-still-believe-in-love-2017-tap-8-6905_e98906.html&img=http://banhtv.com/uploads/2017/03/500/city-still-believe-in-love-2017-vietsub-201703212.jpg] [9|https://phimbathu.com/xem-phim/bac-thuong-quang-chi-tin-vao-tinh-yeu-city-still-believe-in-love-2017-tap-9-6905_e98907.html&img=http://banhtv.com/uploads/2017/03/500/city-still-believe-in-love-2017-vietsub-201703212.jpg] [10|https://phimbathu.com/xem-phim/bac-thuong-quang-chi-tin-vao-tinh-yeu-city-still-believe-in-love-2017-tap-10-6905_e98908.html&img=http://banhtv.com/uploads/2017/03/500/city-still-believe-in-love-2017-vietsub-201703212.jpg] [11|https://phimbathu.com/xem-phim/bac-thuong-quang-chi-tin-vao-tinh-yeu-city-still-believe-in-love-2017-tap-11-6905_e98909.html&img=http://banhtv.com/uploads/2017/03/500/city-still-believe-in-love-2017-vietsub-201703212.jpg] [12|https://phimbathu.com/xem-phim/bac-thuong-quang-chi-tin-vao-tinh-yeu-city-still-believe-in-love-2017-tap-12-6905_e98910.html&img=http://banhtv.com/uploads/2017/03/500/city-still-believe-in-love-2017-vietsub-201703212.jpg] [13|https://phimbathu.com/xem-phim/bac-thuong-quang-chi-tin-vao-tinh-yeu-city-still-believe-in-love-2017-tap-13-6905_e98911.html&img=http://banhtv.com/uploads/2017/03/500/city-still-believe-in-love-2017-vietsub-201703212.jpg] [14|https://phimbathu.com/xem-phim/bac-thuong-quang-chi-tin-vao-tinh-yeu-city-still-believe-in-love-2017-tap-14-6905_e98912.html&img=http://banhtv.com/uploads/2017/03/500/city-still-believe-in-love-2017-vietsub-201703212.jpg] [15|https://phimbathu.com/xem-phim/bac-thuong-quang-chi-tin-vao-tinh-yeu-city-still-believe-in-love-2017-tap-15-6905_e98913.html&img=http://banhtv.com/uploads/2017/03/500/city-still-believe-in-love-2017-vietsub-201703212.jpg] [16|https://phimbathu.com/xem-phim/bac-thuong-quang-chi-tin-vao-tinh-yeu-city-still-believe-in-love-2017-tap-16-6905_e98914.html&img=http://banhtv.com/uploads/2017/03/500/city-still-believe-in-love-2017-vietsub-201703212.jpg] [17|https://phimbathu.com/xem-phim/bac-thuong-quang-chi-tin-vao-tinh-yeu-city-still-believe-in-love-2017-tap-17-6905_e98915.html&img=http://banhtv.com/uploads/2017/03/500/city-still-believe-in-love-2017-vietsub-201703212.jpg] [18|https://phimbathu.com/xem-phim/bac-thuong-quang-chi-tin-vao-tinh-yeu-city-still-believe-in-love-2017-tap-18-6905_e98916.html&img=http://banhtv.com/uploads/2017/03/500/city-still-believe-in-love-2017-vietsub-201703212.jpg] [19|https://phimbathu.com/xem-phim/bac-thuong-quang-chi-tin-vao-tinh-yeu-city-still-believe-in-love-2017-tap-19-6905_e98917.html&img=http://banhtv.com/uploads/2017/03/500/city-still-believe-in-love-2017-vietsub-201703212.jpg] [20|https://phimbathu.com/xem-phim/bac-thuong-quang-chi-tin-vao-tinh-yeu-city-still-believe-in-love-2017-tap-20-6905_e98918.html&img=http://banhtv.com/uploads/2017/03/500/city-still-believe-in-love-2017-vietsub-201703212.jpg] [21|https://phimbathu.com/xem-phim/bac-thuong-quang-chi-tin-vao-tinh-yeu-city-still-believe-in-love-2017-tap-21-6905_e98919.html&img=http://banhtv.com/uploads/2017/03/500/city-still-believe-in-love-2017-vietsub-201703212.jpg] [22|https://phimbathu.com/xem-phim/bac-thuong-quang-chi-tin-vao-tinh-yeu-city-still-believe-in-love-2017-tap-22-6905_e98920.html&img=http://banhtv.com/uploads/2017/03/500/city-still-believe-in-love-2017-vietsub-201703212.jpg] [23|https://phimbathu.com/xem-phim/bac-thuong-quang-chi-tin-vao-tinh-yeu-city-still-believe-in-love-2017-tap-23-6905_e98921.html&img=http://banhtv.com/uploads/2017/03/500/city-still-believe-in-love-2017-vietsub-201703212.jpg] [24|https://phimbathu.com/xem-phim/bac-thuong-quang-chi-tin-vao-tinh-yeu-city-still-believe-in-love-2017-tap-24-6905_e98922.html&img=http://banhtv.com/uploads/2017/03/500/city-still-believe-in-love-2017-vietsub-201703212.jpg] [25|https://phimbathu.com/xem-phim/bac-thuong-quang-chi-tin-vao-tinh-yeu-city-still-believe-in-love-2017-tap-25-6905_e98923.html&img=http://banhtv.com/uploads/2017/03/500/city-still-believe-in-love-2017-vietsub-201703212.jpg] [26|https://phimbathu.com/xem-phim/bac-thuong-quang-chi-tin-vao-tinh-yeu-city-still-believe-in-love-2017-tap-26-6905_e98924.html&img=http://banhtv.com/uploads/2017/03/500/city-still-believe-in-love-2017-vietsub-201703212.jpg] [27|https://phimbathu.com/xem-phim/bac-thuong-quang-chi-tin-vao-tinh-yeu-city-still-believe-in-love-2017-tap-27-6905_e98925.html&img=http://banhtv.com/uploads/2017/03/500/city-still-believe-in-love-2017-vietsub-201703212.jpg] [28|https://phimbathu.com/xem-phim/bac-thuong-quang-chi-tin-vao-tinh-yeu-city-still-believe-in-love-2017-tap-28-6905_e98926.html&img=http://banhtv.com/uploads/2017/03/500/city-still-believe-in-love-2017-vietsub-201703212.jpg] [29|https://phimbathu.com/xem-phim/bac-thuong-quang-chi-tin-vao-tinh-yeu-city-still-believe-in-love-2017-tap-29-6905_e98927.html&img=http://banhtv.com/uploads/2017/03/500/city-still-believe-in-love-2017-vietsub-201703212.jpg] [30|https://phimbathu.com/xem-phim/bac-thuong-quang-chi-tin-vao-tinh-yeu-city-still-believe-in-love-2017-tap-30-6905_e98928.html&img=http://banhtv.com/uploads/2017/03/500/city-still-believe-in-love-2017-vietsub-201703212.jpg] [31|https://phimbathu.com/xem-phim/bac-thuong-quang-chi-tin-vao-tinh-yeu-city-still-believe-in-love-2017-tap-31-6905_e98929.html&img=http://banhtv.com/uploads/2017/03/500/city-still-believe-in-love-2017-vietsub-201703212.jpg] [32|https://phimbathu.com/xem-phim/bac-thuong-quang-chi-tin-vao-tinh-yeu-city-still-believe-in-love-2017-tap-32-6905_e98930.html&img=http://banhtv.com/uploads/2017/03/500/city-still-believe-in-love-2017-vietsub-201703212.jpg] [33|https://phimbathu.com/xem-phim/bac-thuong-quang-chi-tin-vao-tinh-yeu-city-still-believe-in-love-2017-tap-33-6905_e98931.html&img=http://banhtv.com/uploads/2017/03/500/city-still-believe-in-love-2017-vietsub-201703212.jpg] [34|https://phimbathu.com/xem-phim/bac-thuong-quang-chi-tin-vao-tinh-yeu-city-still-believe-in-love-2017-tap-34-6905_e98932.html&img=http://banhtv.com/uploads/2017/03/500/city-still-believe-in-love-2017-vietsub-201703212.jpg] [35|https://phimbathu.com/xem-phim/bac-thuong-quang-chi-tin-vao-tinh-yeu-city-still-believe-in-love-2017-tap-35-6905_e98933.html&img=http://banhtv.com/uploads/2017/03/500/city-still-believe-in-love-2017-vietsub-201703212.jpg] [36|https://phimbathu.com/xem-phim/bac-thuong-quang-chi-tin-vao-tinh-yeu-city-still-believe-in-love-2017-tap-36-6905_e98934.html&img=http://banhtv.com/uploads/2017/03/500/city-still-believe-in-love-2017-vietsub-201703212.jpg] [37|https://phimbathu.com/xem-phim/bac-thuong-quang-chi-tin-vao-tinh-yeu-city-still-believe-in-love-2017-tap-37-6905_e98935.html&img=http://banhtv.com/uploads/2017/03/500/city-still-believe-in-love-2017-vietsub-201703212.jpg] [38|https://phimbathu.com/xem-phim/bac-thuong-quang-chi-tin-vao-tinh-yeu-city-still-believe-in-love-2017-tap-38-6905_e98936.html&img=http://banhtv.com/uploads/2017/03/500/city-still-believe-in-love-2017-vietsub-201703212.jpg] [39|https://phimbathu.com/xem-phim/bac-thuong-quang-chi-tin-vao-tinh-yeu-city-still-believe-in-love-2017-tap-39-6905_e98937.html&img=http://banhtv.com/uploads/2017/03/500/city-still-believe-in-love-2017-vietsub-201703212.jpg] [40|https://phimbathu.com/xem-phim/bac-thuong-quang-chi-tin-vao-tinh-yeu-city-still-believe-in-love-2017-tap-40-6905_e98938.html&img=http://banhtv.com/uploads/2017/03/500/city-still-believe-in-love-2017-vietsub-201703212.jpg] [41|https://phimbathu.com/xem-phim/bac-thuong-quang-chi-tin-vao-tinh-yeu-city-still-believe-in-love-2017-tap-41-6905_e98939.html&img=http://banhtv.com/uploads/2017/03/500/city-still-believe-in-love-2017-vietsub-201703212.jpg] [42|https://phimbathu.com/xem-phim/bac-thuong-quang-chi-tin-vao-tinh-yeu-city-still-believe-in-love-2017-tap-42-6905_e98940.html&img=http://banhtv.com/uploads/2017/03/500/city-still-believe-in-love-2017-vietsub-201703212.jpg] [43|https://phimbathu.com/xem-phim/bac-thuong-quang-chi-tin-vao-tinh-yeu-city-still-believe-in-love-2017-tap-43-6905_e98941.html&img=http://banhtv.com/uploads/2017/03/500/city-still-believe-in-love-2017-vietsub-201703212.jpg] [44 - End|https://phimbathu.com/xem-phim/bac-thuong-quang-chi-tin-vao-tinh-yeu-city-still-believe-in-love-2017-tap-44-6905_e98942.html&img=http://banhtv.com/uploads/2017/03/500/city-still-believe-in-love-2017-vietsub-201703212.jpg] [/link]
loading...
Nếu bạn thấy báo hỏng/load chậm vui lòng chờ trong giây lát , chọn lại tập vài lần hoặc chọn các server khác nếu có.
Search phim: Tên phim + nghienphimhd: Khi CLICK quảng cáo bạn đã ủng hộ website cập nhật những bộ phim mới nhanh nhất. Cảm ơn bạn đã luôn ủng hộ!