Loading...
Thể Loại:
Quốc Gia:
Diễn Viên:
Loading...
Trạng Thái


[stt/ 20/20 Vietsub + Thuyết Minh]
[info] [+] Bái Kiến Cung Chủ Đại Nhân - Your Highness 2017 [+] [+] Phim Bái Kiến Cung Chủ Đại Nhân là một bộ phim võ thuật hài hước, nó phá cách ngược lại đối với các phim võ thuật truyền thống, hoàn toàn không có nguyên tắc gì cả. Đoán là phim này sẽ rất là hài đây ^^ Vai chính của phim là Tần Trảm, là một game thủ nổi tiếng của một game online tên là “Tân thiên long bát bộ” (đây là một game võ thuật cổ điển rất được yêu thích). Và rồi, thật hài hước là Tần Trảm đã đi vào thế giới game online mà anh đã chơi trong mười năm, thế là anh đạt được võ công vô địch trong thế giới game này. Tuy nhiên, Tần Trảm cũng đồng thời trở thành kẻ thù số một của toàn thể võ lâm và Tần Trảm phải đối mặt các âm mưu trong giang hồ nhằm hạ thủ anh. [+] Phim phiêu lưu, Phim võ thuật, Phim cổ trang, Phim thuyết minh, Phim bộ Trung Quốc, Phim bộ [+] Trung Quốc [+] Quan Trí Bân, Tôn Tuyết Ninh [/info] [link]

Server Quốc Tế #1 (Vietsub)


[Tập 1|http://bilutv.com/xem-phim/bai-kien-cung-chu-dai-nhan-your-highness-2017-tap-1-6160_e71413.html&img=http://banhtv.com/uploads/2017/11/500/your-highness-2017-201711477.jpg] [Tập 2|http://bilutv.com/xem-phim/bai-kien-cung-chu-dai-nhan-your-highness-2017-tap-2-6160_e71437.html&img=http://banhtv.com/uploads/2017/11/500/your-highness-2017-201711477.jpg] [Tập 3|http://bilutv.com/xem-phim/bai-kien-cung-chu-dai-nhan-your-highness-2017-tap-3-6160_e71452.html&img=http://banhtv.com/uploads/2017/11/500/your-highness-2017-201711477.jpg] [Tập 4|http://bilutv.com/xem-phim/bai-kien-cung-chu-dai-nhan-your-highness-2017-tap-4-6160_e71453.html&img=http://banhtv.com/uploads/2017/11/500/your-highness-2017-201711477.jpg] [Tập 5|http://bilutv.com/xem-phim/bai-kien-cung-chu-dai-nhan-your-highness-2017-tap-5-6160_e71454.html&img=http://banhtv.com/uploads/2017/11/500/your-highness-2017-201711477.jpg] [Tập 6|http://bilutv.com/xem-phim/bai-kien-cung-chu-dai-nhan-your-highness-2017-tap-6-6160_e71665.html&img=http://banhtv.com/uploads/2017/11/500/your-highness-2017-201711477.jpg] [Tập 7|http://bilutv.com/xem-phim/bai-kien-cung-chu-dai-nhan-your-highness-2017-tap-7-6160_e71666.html&img=http://banhtv.com/uploads/2017/11/500/your-highness-2017-201711477.jpg] [Tập 8|http://bilutv.com/xem-phim/bai-kien-cung-chu-dai-nhan-your-highness-2017-tap-8-6160_e71985.html&img=http://banhtv.com/uploads/2017/11/500/your-highness-2017-201711477.jpg] [Tập 9|http://bilutv.com/xem-phim/bai-kien-cung-chu-dai-nhan-your-highness-2017-tap-9-6160_e71986.html&img=http://banhtv.com/uploads/2017/11/500/your-highness-2017-201711477.jpg] [Tập 10|http://bilutv.com/xem-phim/bai-kien-cung-chu-dai-nhan-your-highness-2017-tap-10-6160_e72300.html&img=http://banhtv.com/uploads/2017/11/500/your-highness-2017-201711477.jpg] [Tập 11|http://bilutv.com/xem-phim/bai-kien-cung-chu-dai-nhan-your-highness-2017-tap-11-6160_e72302.html&img=http://banhtv.com/uploads/2017/11/500/your-highness-2017-201711477.jpg] [Tập 12|http://bilutv.com/xem-phim/bai-kien-cung-chu-dai-nhan-your-highness-2017-tap-12-6160_e72612.html&img=http://banhtv.com/uploads/2017/11/500/your-highness-2017-201711477.jpg] [Tập 13|http://bilutv.com/xem-phim/bai-kien-cung-chu-dai-nhan-your-highness-2017-tap-13-6160_e72633.html&img=http://banhtv.com/uploads/2017/11/500/your-highness-2017-201711477.jpg] [Tập 14|http://bilutv.com/xem-phim/bai-kien-cung-chu-dai-nhan-your-highness-2017-tap-14-6160_e73122.html&img=http://banhtv.com/uploads/2017/11/500/your-highness-2017-201711477.jpg] [Tập 15|http://bilutv.com/xem-phim/bai-kien-cung-chu-dai-nhan-your-highness-2017-tap-15-6160_e73123.html&img=http://banhtv.com/uploads/2017/11/500/your-highness-2017-201711477.jpg] [Tập 16|http://bilutv.com/xem-phim/bai-kien-cung-chu-dai-nhan-your-highness-2017-tap-16-6160_e73482.html&img=http://banhtv.com/uploads/2017/11/500/your-highness-2017-201711477.jpg] [Tập 17|http://bilutv.com/xem-phim/bai-kien-cung-chu-dai-nhan-your-highness-2017-tap-17-6160_e73485.html&img=http://banhtv.com/uploads/2017/11/500/your-highness-2017-201711477.jpg] [Tập 18|http://bilutv.com/xem-phim/bai-kien-cung-chu-dai-nhan-your-highness-2017-tap-18-6160_e73809.html&img=http://banhtv.com/uploads/2017/11/500/your-highness-2017-201711477.jpg] [Tập 19|http://bilutv.com/xem-phim/bai-kien-cung-chu-dai-nhan-your-highness-2017-tap-19-6160_e73810.html&img=http://banhtv.com/uploads/2017/11/500/your-highness-2017-201711477.jpg] [Tập 20|http://bilutv.com/xem-phim/bai-kien-cung-chu-dai-nhan-your-highness-2017-tap-20-6160_e74108.html&img=http://banhtv.com/uploads/2017/11/500/your-highness-2017-201711477.jpg] [/link] [link]

Server Quốc Tế #2 (Vietsub)


[Tập 1|http://banhtv.com/xem-phim/bai-kien-cung-chu-dai-nhan-tap-1-your-highness-2017-ep-1-6100-e51191.html&img=http://banhtv.com/uploads/2017/11/500/your-highness-2017-201711477.jpg] [Tập 2|http://banhtv.com/xem-phim/bai-kien-cung-chu-dai-nhan-tap-2-your-highness-2017-ep-2-6100-e51214.html&img=http://banhtv.com/uploads/2017/11/500/your-highness-2017-201711477.jpg] [Tập 3|http://banhtv.com/xem-phim/bai-kien-cung-chu-dai-nhan-tap-3-your-highness-2017-ep-3-6100-e51217.html&img=http://banhtv.com/uploads/2017/11/500/your-highness-2017-201711477.jpg] [Tập 4|http://banhtv.com/xem-phim/bai-kien-cung-chu-dai-nhan-tap-4-your-highness-2017-ep-4-6100-e51218.html&img=http://banhtv.com/uploads/2017/11/500/your-highness-2017-201711477.jpg] [Tập 5|http://banhtv.com/xem-phim/bai-kien-cung-chu-dai-nhan-tap-5-your-highness-2017-ep-5-6100-e51219.html&img=http://banhtv.com/uploads/2017/11/500/your-highness-2017-201711477.jpg] [Tập 6|http://banhtv.com/xem-phim/bai-kien-cung-chu-dai-nhan-tap-6-your-highness-2017-ep-6-6100-e51478.html&img=http://banhtv.com/uploads/2017/11/500/your-highness-2017-201711477.jpg] [Tập 7|http://banhtv.com/xem-phim/bai-kien-cung-chu-dai-nhan-tap-7-your-highness-2017-ep-7-6100-e51481.html&img=http://banhtv.com/uploads/2017/11/500/your-highness-2017-201711477.jpg] [Tập 8|http://banhtv.com/xem-phim/bai-kien-cung-chu-dai-nhan-tap-8-your-highness-2017-ep-8-6100-e51827.html&img=http://banhtv.com/uploads/2017/11/500/your-highness-2017-201711477.jpg] [Tập 9|http://banhtv.com/xem-phim/bai-kien-cung-chu-dai-nhan-tap-9-your-highness-2017-ep-9-6100-e51828.html&img=http://banhtv.com/uploads/2017/11/500/your-highness-2017-201711477.jpg] [Tập 10|http://banhtv.com/xem-phim/bai-kien-cung-chu-dai-nhan-tap-10-your-highness-2017-ep-10-6100-e52142.html&img=http://banhtv.com/uploads/2017/11/500/your-highness-2017-201711477.jpg] [Tập 11|http://banhtv.com/xem-phim/bai-kien-cung-chu-dai-nhan-tap-11-your-highness-2017-ep-11-6100-e52145.html&img=http://banhtv.com/uploads/2017/11/500/your-highness-2017-201711477.jpg] [Tập 12|http://banhtv.com/xem-phim/bai-kien-cung-chu-dai-nhan-tap-12-your-highness-2017-ep-12-6100-e52483.html&img=http://banhtv.com/uploads/2017/11/500/your-highness-2017-201711477.jpg] [Tập 13|http://banhtv.com/xem-phim/bai-kien-cung-chu-dai-nhan-tap-13-your-highness-2017-ep-13-6100-e52488.html&img=http://banhtv.com/uploads/2017/11/500/your-highness-2017-201711477.jpg] [Tập 14|http://banhtv.com/xem-phim/bai-kien-cung-chu-dai-nhan-tap-14-your-highness-2017-ep-14-6100-e52988.html&img=http://banhtv.com/uploads/2017/11/500/your-highness-2017-201711477.jpg] [Tập 15|http://banhtv.com/xem-phim/bai-kien-cung-chu-dai-nhan-tap-15-your-highness-2017-ep-15-6100-e52989.html&img=http://banhtv.com/uploads/2017/11/500/your-highness-2017-201711477.jpg] [Tập 16|http://banhtv.com/xem-phim/bai-kien-cung-chu-dai-nhan-tap-16-your-highness-2017-ep-16-6100-e53345.html&img=http://banhtv.com/uploads/2017/11/500/your-highness-2017-201711477.jpg] [Tập 17|http://banhtv.com/xem-phim/bai-kien-cung-chu-dai-nhan-tap-17-your-highness-2017-ep-17-6100-e53347.html&img=http://banhtv.com/uploads/2017/11/500/your-highness-2017-201711477.jpg] [Tập 18|http://banhtv.com/xem-phim/bai-kien-cung-chu-dai-nhan-tap-18-your-highness-2017-ep-18-6100-e53658.html&img=http://banhtv.com/uploads/2017/11/500/your-highness-2017-201711477.jpg] [Tập 19|http://banhtv.com/xem-phim/bai-kien-cung-chu-dai-nhan-tap-19-your-highness-2017-ep-19-6100-e53659.html&img=http://banhtv.com/uploads/2017/11/500/your-highness-2017-201711477.jpg] [Tập 20|http://banhtv.com/xem-phim/bai-kien-cung-chu-dai-nhan-tap-20-your-highness-2017-ep-20-6100-e53950.html&img=http://banhtv.com/uploads/2017/11/500/your-highness-2017-201711477.jpg] [/link]
loading...
Nếu bạn thấy báo hỏng/load chậm vui lòng chờ trong giây lát , chọn lại tập vài lần hoặc chọn các server khác nếu có.
Search phim: Tên phim + nghienphimhd: Khi CLICK quảng cáo bạn đã ủng hộ website cập nhật những bộ phim mới nhanh nhất. Cảm ơn bạn đã luôn ủng hộ!