Nếu bạn thấy báo hỏng/load chậm vui lòng chờ trong giây lát , chọn lại tập vài lần hoặc chọn các server khác nếu có.
Thể Loại:
Quốc Gia:
Diễn Viên:
Loading...
Trạng Thái


[stt/Tập 12/12 Vietsub]
[info] [+] Bắt Lấy Ngày Mai - Catch Tomorrow [+] [+] Bắt Lấy Ngày Mai- Catch Tomorrow là ý tưởng kinh doanh mới điên hoặc là nó chỉ đủ điên để thành công? Cha Ki Joon (Kim Dong Wook) là một thanh niên có học thức, người bắt đầu sự nghiệp của mình trong một công việc nhập cảnh cấp tuyệt vời tại một tập đoàn lớn. Nhưng ông không hài lòng với cuộc sống của mình. Trên một ý thích, Ki Joon quyết định từ bỏ công việc của mình và bắt đầu lập một doanh nghiệp mới với hai người bạn thời thơ ấu của mình, Yoon So Dam (Lee Chung Ah) và Go Tae Ra (Choi Yeo Jin). Vì vậy, Dam đã được nhiều công việc bán thời gian khác nhau làm việc trong khi cố gắng để làm cho nó như là một họa sĩ minh họa. Tae Ra là một cựu vận động viên đua xe đạp người quyết định đi với Ki Joon về ý tưởng kinh doanh mới của mình - bởi vì đó là một công ty mà sẽ làm cho chiếc xe kéo, của tất cả mọi thứ. Khi ba người bạn đối phó với thế giới thực, thay đổi tình bạn và mối quan hệ vừa chớm nở, có thể kinh doanh điên rồ của họ có thể thành công? [+] Phim Tình Cảm [+] Hàn [+] Kim Dong Wook, Lee Chung Ah, Choi Min Sung, Yoon Jong Hoon, Choi Yeo Jin, Jo Byung Kyu, Kil Hae Yun, Jang Ho Il, Kim Min Kyung, Lee Hee Jin [/info] [link] [Tập 01*https://www.facebook.com/233757560165162/videos/756062747934638/&img=https://2.bp.blogspot.com/-AXvtFU50Gv0/Wlhl8GCHVeI/AAAAAAAAHzg/KO-AFXRxxDA3XDXx-TH26YDL5dwTZf_wQCLcBGAs/s1600/bg_01_tuf54498.jpg] [Tập 02*https://www.facebook.com/233757560165162/videos/756069964600583/&img=https://2.bp.blogspot.com/-AXvtFU50Gv0/Wlhl8GCHVeI/AAAAAAAAHzg/KO-AFXRxxDA3XDXx-TH26YDL5dwTZf_wQCLcBGAs/s1600/bg_01_tuf54498.jpg] [Tập 03*https://www.facebook.com/233757560165162/videos/756106741263572/&img=https://2.bp.blogspot.com/-AXvtFU50Gv0/Wlhl8GCHVeI/AAAAAAAAHzg/KO-AFXRxxDA3XDXx-TH26YDL5dwTZf_wQCLcBGAs/s1600/bg_01_tuf54498.jpg] [Tập 04*https://www.facebook.com/233757560165162/videos/756112487929664/&img=https://2.bp.blogspot.com/-AXvtFU50Gv0/Wlhl8GCHVeI/AAAAAAAAHzg/KO-AFXRxxDA3XDXx-TH26YDL5dwTZf_wQCLcBGAs/s1600/bg_01_tuf54498.jpg] [Tập 05*https://www.facebook.com/233757560165162/videos/756126411261605/&img=https://2.bp.blogspot.com/-AXvtFU50Gv0/Wlhl8GCHVeI/AAAAAAAAHzg/KO-AFXRxxDA3XDXx-TH26YDL5dwTZf_wQCLcBGAs/s1600/bg_01_tuf54498.jpg] [Tập 06*https://www.facebook.com/233757560165162/videos/756132267927686/&img=https://2.bp.blogspot.com/-AXvtFU50Gv0/Wlhl8GCHVeI/AAAAAAAAHzg/KO-AFXRxxDA3XDXx-TH26YDL5dwTZf_wQCLcBGAs/s1600/bg_01_tuf54498.jpg] [Tập 07*https://www.facebook.com/233757560165162/videos/756138497927063/&img=https://2.bp.blogspot.com/-AXvtFU50Gv0/Wlhl8GCHVeI/AAAAAAAAHzg/KO-AFXRxxDA3XDXx-TH26YDL5dwTZf_wQCLcBGAs/s1600/bg_01_tuf54498.jpg] [Tập 08*https://www.facebook.com/233757560165162/videos/756144044593175/&img=https://2.bp.blogspot.com/-AXvtFU50Gv0/Wlhl8GCHVeI/AAAAAAAAHzg/KO-AFXRxxDA3XDXx-TH26YDL5dwTZf_wQCLcBGAs/s1600/bg_01_tuf54498.jpg] [Tập 09*https://www.facebook.com/233757560165162/videos/756179467922966/&img=https://2.bp.blogspot.com/-AXvtFU50Gv0/Wlhl8GCHVeI/AAAAAAAAHzg/KO-AFXRxxDA3XDXx-TH26YDL5dwTZf_wQCLcBGAs/s1600/bg_01_tuf54498.jpg] [Tập 10*https://www.facebook.com/233757560165162/videos/756192747921638/&img=https://2.bp.blogspot.com/-AXvtFU50Gv0/Wlhl8GCHVeI/AAAAAAAAHzg/KO-AFXRxxDA3XDXx-TH26YDL5dwTZf_wQCLcBGAs/s1600/bg_01_tuf54498.jpg] [Tập 11*https://www.facebook.com/233757560165162/videos/756206794586900/&img=https://2.bp.blogspot.com/-AXvtFU50Gv0/Wlhl8GCHVeI/AAAAAAAAHzg/KO-AFXRxxDA3XDXx-TH26YDL5dwTZf_wQCLcBGAs/s1600/bg_01_tuf54498.jpg] [Tập 12-End*https://www.facebook.com/233757560165162/videos/756210791253167/&img=https://2.bp.blogspot.com/-AXvtFU50Gv0/Wlhl8GCHVeI/AAAAAAAAHzg/KO-AFXRxxDA3XDXx-TH26YDL5dwTZf_wQCLcBGAs/s1600/bg_01_tuf54498.jpg] [/link]
loading...
Loading...